Zyc godnie
„Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo” (Konfucjusz)

Przenieś swój blog na Nouw - teraz możesz importować swój stary blog - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Zyc godnie
Radujmy się powodzeniem innych. Konkurenci i nieprzyjaciele staną się naszymi pomocnikami, jeśli ich sukcesy będą nas cieszyć. Ewangelia Tomasza logion 70 "Gdy pozwolicie powstać tamtemu, co jest w was, wtedy to co macie, uratuje was. Jeśli nie istn…

Likes

Comments

Stwórca i My
​Każdy z nas ma swoje w życiu zadanie. Kiedy jesteś szczęśliwy to znaczy że idziesz zgodnie ze wskazaniem kompasu wewnętrznego zgodnie z mapą życia. Na świecie istnieje prawo popytu i podaży na każdy rodzaj służby jaki mamy nieść światu. Naszym baro…

Likes

Comments

Zyc godnie
Wolność od trosk to droga do miłości bliźniego i obdarowywania. Musimy pamiętać, że wszystko co rozdajemy pochodzi z źródła niewyczerpanego z absolutu. Bogactwo to stan umysłu. Gdy masz na koncie sporo pieniędzy i się martwisz, to jesteś więźniem ba…

Likes

Comments

Zyc godnie
​ Księga Daniela 12, 2-3 Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wiek…

Likes

Comments

Zyc godnie
Istnienie wszechświata a tym samym nas cechuje stan absolutnej potencjalności. Jesteśmy polem wszelkich możliwości. To nasz pierwotny kształt. Nasze wewnętrzne Ja. Absolut to nasz ostateczny autorytet. Autorytet nasz jest nieograniczenie bogaty, pon…

Likes

Comments

Zyc godnie
​ 25 cech jednolitego pola- jaźni czystego istnienia: 1. Absolutny potencjał prawa natury. 2.Nieskończona moc porządkowania. 3. Całkowite przebudzenie w sobie. 4. Nieskończona korelacja. 5. Doskonałe uporządkowanie. 6.Nieograniczony dynamizm. 7. Nie…

Likes

Comments

Niebo i piekło są przenośnią na sposób życia. Mamy t i teraz i to ze sobą zabieramy w przyszłość jaka nas czeka. Opowieść o mistrzu zen Słynny wojownik Ninakawa przyszedł pewnego dnia do Mistrza rozwoju duchowego Hakuina. Na samym wstępie zapytał Go…

Likes

Comments