Zyc godnie
Radujmy się powodzeniem innych. Konkurenci i nieprzyjaciele staną się naszymi pomocnikami, jeśli ich sukcesy będą nas cieszyć. Ewangelia Tomasza logion 70 "Gdy pozwolicie powstać tamtemu, co jest w was, wtedy to co macie, uratuje was. Jeśli nie istn…

Likes

Comments

Stwórca i My
​Każdy z nas ma swoje w życiu zadanie. Kiedy jesteś szczęśliwy to znaczy że idziesz zgodnie ze wskazaniem kompasu wewnętrznego zgodnie z mapą życia. Na świecie istnieje prawo popytu i podaży na każdy rodzaj służby jaki mamy nieść światu. Naszym baro…

Likes

Comments

Zyc godnie
Wolność od trosk to droga do miłości bliźniego i obdarowywania. Musimy pamiętać, że wszystko co rozdajemy pochodzi z źródła niewyczerpanego z absolutu. Bogactwo to stan umysłu. Gdy masz na koncie sporo pieniędzy i się martwisz, to jesteś więźniem ba…

Likes

Comments

Zyc godnie
​ Księga Daniela 12, 2-3 Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wiek…

Likes

Comments

Zyc godnie
​ 25 cech jednolitego pola- jaźni czystego istnienia: 1. Absolutny potencjał prawa natury. 2.Nieskończona moc porządkowania. 3. Całkowite przebudzenie w sobie. 4. Nieskończona korelacja. 5. Doskonałe uporządkowanie. 6.Nieograniczony dynamizm. 7. Nie…

Likes

Comments

Niebo i piekło są przenośnią na sposób życia. Mamy t i teraz i to ze sobą zabieramy w przyszłość jaka nas czeka. Opowieść o mistrzu zen Słynny wojownik Ninakawa przyszedł pewnego dnia do Mistrza rozwoju duchowego Hakuina. Na samym wstępie zapytał Go…

Likes

Comments

​W 2008 roku dowiedziałam się na uczelni, że mam swojego sobowtóra. Młodzi mężczyźni podeszli do mnie mając mnie za zupełnie kogoś innego i ciężko mi było im wytłumaczyć, że mnie z kimś pomylili.  W 2016 roku mój tata też napotkał mojego sobowtóra i…

Likes

Comments