Hej!
Jag har dyslexi.
Jag vil bara säga att dom som har dyslexi är licka myke värda som dom som inte har det. Samma sak gäller för dom som har en annan hudfärg annan religon eller kanske inte är likadan som du. Men eftersom jag har lite svårt för att skriva och läsa så är jag lite bättre på att till eksempel rita och måla. Det är som med döva, när dom inte har alla fem sinnen så har dom fyra mycket starkare sinnen. Eller blinda.

We can do it. Together.

Likes

Comments