Look around you, look at the nature, birds, flowers, who can say there is no God?

Tenk dere alle de fantastiske stedene som finnes på jorden, og i tillegg alle de vakre blomstene. Hver blomst er unik, og ikke nok med det de har forskjellige dufter.

Vi har en fantastisk Gud ♥ og jeg er så takknemlig til Herren. Han er så god, unik, kjærlig, vennlig, tilgivende og stor. En dag skal jeg få møte skaperen ♥

1 Mosebok 1:1-12

1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. 3Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.

4Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, dag én. 6Og Gud sa: La det bli en hvelving* midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.

7Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. 8Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen. 9Og Gud sa: La vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre landet komme til syne. Og det ble slik.

10Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som var samlet, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. 11Og Gud sa: Jorden skal la gress, planter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med frø i, spire fram på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. 12Og jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt


Vi tjener er fantastisk Gud, Så full av kjærlighet og godhet.

Gud, min Far jeg elsker deg ♥

Blogg med mobilen - Nouw har en av de beste blogg verktøy på markedet - Klikk her

Likes

Comments

Det er så viktig å glede andre, hjelpe og se til at andre har det bra. Kjærlighet er det viktigste budskapet vi har fått av Herren.

Elsk din neste som deg selv.

1 Johannes 3:17-24

17 Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? 18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! 19 På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. 20 For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 21 Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, 22 og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham. 23 Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss. 24 Den som holder fast på hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han ga oss.

Jesus forteller om den gode samaritanen som hjalp en såret mann.

Lukas kap 10 vers 30-37

i dag gjorde jeg en liten men stor tabbe. Jeg klarte å overse en som spurte meg om en tjeneste fordi jeg ikke gadd. Det fikk jeg føle av Herren var feil og jeg selvfølgelig angret. Nå føler jeg at det var så tåpelig og ikke gjøre den enkleste lille tjenesten, det hadde ikke kostet meg noenting.

Så derfor sier jeg det igjen, vi må hjelpe hverandre i små og store ting.

Fred være med deg

Assalamu alaikum

Pacis erit vobiscum

La pace sia con te

Peace be with you

Barış seninle

La paix soit avec toi


Likes

Comments

Da går vi inn i det nye året med tro, håp og kjærlighet.

Dette året skal være Herrens år, der hans ord skal få gro i våre hjerter. Den Hellige Ånd skal utøses over alle folkeslag og vi skal kjenne Herrens kraft. Herren skal reise opp sitt folk og vekke opp de som sover. Vi skal kjenne at vi får ny kraft.

Romerne 12 vers 11-12

Vær ikke trege i å vise iver ! vær brennende i ånden og tjen Herren! gled dere i håpet, vær tålmodige i trengselen, og vær fast utholdende i bønnen.

Be for Norge, be for Israel og be for vekkelse.

Apostlenes-gjerninger 2:17

Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;

Likes

Comments

Jeg ønsker dere alle en fredfull jul med glede og kjærlighet fra vår Herre Jesus Kristus.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp." Joh 7:24


Likes

Comments

Året er snart omme, vi går inn i et nytt år. Det gamle året kan vi snart legge bak oss og begynne med nye blanke ark.

Jeg satt og tenkte i dag at neste år skal jeg begynne å trene, starte nytt å legge det gamle året bak meg.Jeg synes året 2017 har vært et år med endring, Et år der Herren har måttet rengjøre og feie vekk ting i livet mitt for at nye ting skal kunne gro og vokse. Noen ganger må man gi slipp på ting i livet for at Herren skal kunne gi oss nytt liv.

Slik som en gartner må beskjære greiner på et tre for at nye skudd skal vokse.

Johannesevangeliet kapittel 15

«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden (…) Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.»

For at vi skal kunne gjøre oppdrag for Jesus må vi ha livet vårt på stell. Vi kan ikke lenger leve et egoistisk liv der vi ønsker kun å leve vårt eget, vi må leve for Herren og la han få ta over styringen i livet.

Galaterne 2:20

jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og gav sig selv for meg.

Jesus levde ikke for seg selv, han levde for sin far. Vi er i Jesus og vårt liv er i han. Det vil si at vi skal leve etter Jesus sin vilje.

I galaterne skriver Paulus dette veldigt enkelt

Galaterbrevet kapittel 5 16:25

Livet i Ånden
16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. 18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. 19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.

Likes

Comments

I dag gikk jeg en tur med hunden min etter jobb. Det begynte å bli mørkt, og stien jeg pleier å gå på ble bare mørkere og mørkere. Det er en byggeplass i nærheten, og de som jobbet der holdt på enda. Jeg tenkte for meg selv at det er godt de har flombelysning på plassen, for det lyste opp stien min.

Da fikk jeg et vers i mitt hodet :

Salmene 119:105

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Uten Guds ord går vi oss vill, vi famler i mørket og ser ikke veien vi går på. Derfor er det så viktig å lese Guds ord hver dag.

Herren er lyset og hans ord lyser opp vår vei.

Likes

Comments

Mens vi er her på jorden har vi fått et oppdrag av Gud. Vi skal være som Jesus.

Hva betyr det? jo Kjærlighet. Vi skal elske hverandre slik som han har elsket oss. For Gud elsket oss først, og vi er hans barn skapt i hans kjærlighet.

Johannes 13:34

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

Det som betyr noe i menneskers øyne, er ikke det samme for Gud.

Vi jager etter suksess, status, makt, penger og prestisje, men det Herren er ute etter er hva som kommer fra ditt indre hjerte av kjærlighet.

Kanskje du trøstet noen som var lei seg, den gamle damen du hjalp over veien, smilet du gav til en du gikk forbi på gaten, tiden du brukte på noen som trengte din hjelp. De små "ubetydelige" tingene som verden ikke setter pris på, men vet du hva, Gud ser det.

Matteus 25:35

For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.

Din kjærlighet til andre mennesker, med andre ord, hele meningen med livet er Kjærlighet.

1. Johannes 4,8.

«Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.»

1. Johannes 4,20-21.

Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! – og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett? Og dette budet har vi fra ham at den som elsker Gud, skal også elske sin bror.»

1. Korinter 13,13.

«Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»


Likes

Comments

I dag fikk jeg en åpenbaring av Jesus, og dette gjelder først og fremst oss kristne som har tatt imot Jesus som frelser.

Vi lengter å være sammen med Jesus, og målet vårt er himmelen. Vi gleder oss å få se vår Herre ansikt til ansikt, få snakke med han og alltid være hos han.

Da sa Herren til meg, men hva med å være sammen med meg på jorden ? hva med å bruke tid på meg mens du fortsatt er her.

Mennesker sier de lengter etter Jesus, men hvorfor bruker de ikke mer tid? hvorfor går alt annet foran Herren?

Det står i Lukas 9 vers 23-26

Så sa han til dem alle : Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. 25 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? 26 For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet. 27 Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Guds rike.»

Å bruke tid med Herren er viktig for seg selv og oppbyggelsen. Hvis man skal bli kjent med noen, må man bruke tid på personen, sånn er det med Herren også. Hvorfor kaster vi noen bønner opp i ny og ne ? Å takk Gud for denne dagen, takk Gud for mat. Ja det er viktig med takk, men hva med kommunikasjon? hva med å snakke med han som en person. Synge lovsanger? sette seg ned å hvile i Herren. VI MÅ BRUKE TID!

Jeg føler det er så viktig at jeg må si det igjen, bruk tid med Jesus.

Himmelen er åpen for deg nå og Jesus lengter, virkelig lengter etter å ha samvær med deg.

Likes

Comments

Det er mye mas og krav som samfunnet krever av oss. Etter jobb eller skole er man sliten og vil bare slappe av eller være sammen med familien eller venner. Eller kanskje bare slappe av med en film eller Tv-serie.

Men jeg sier dere, vi må ikke holde oss borte fra Herren og bønn en eneste dag.

Luke 17:26-37

Men som det var i Noah sine dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken. Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme

Derfor bli ikke trette, hold ut i bønn og påkallelse med takk til Herren. La lyset være Guds ord, så det kan gro i deres hjerter. Hold dere nære Herren hver eneste dag. Bruk tid på han!

Lukas 18 vers 8

Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?

La ikke hverdagen stjele mer tid enn det den allerede gjør, gi din tid til Herren, og han skal lønne deg. Hvil i Herrens armer, på hans fang og kjenn at din energi fornyes. Bygg deg selv opp med tungetale.

1. Korinter 14:2-4

2For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, han taler hemmeligheter ved Ånden. 3Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. 4Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten.


Jesus kaller på deg i dag, nå i denne stund. De som har ører, hør hans røst.

Matteus 11:15

Den som har ører, han høre!

Likes

Comments

Jeg har alltid lurt på hva meningen med livet er. Jeg har tenkt mange ganger at man lever et meningsløst liv.

Jobb, forpliktelser, spise, sove og på`n igjen dagen etter. Jeg har spurt Jesus og Gud mange ganger, hva er meningen med livet. Jeg fikk svaret av min herlige Jesus / Gud gjennom dette vitnesbyrdet.

Jeg har jo alltid egentlig visst svaret, men noen ganger må man bare ha den rette forståelsen. Et enkelt vitnesbyrd, men likevel så ekte.

Likes

Comments