View tracker

On Monday evening about 8 finnish time ( 2pm Halifax time) I reached homehome. I always call my parents place for homehome. I had then travelled for about 30h without any sleep and bearly any food, it was so wierd I did not feel hungry or tired, I did not know what day it was or what time, it was so messed up, and right away the next day I was off to work! The next days I worked and one day I went to my student city to meet up with the others that I will work with in my student society for the next year! I have not had time to rest at all and slept like 4h/night, I have been exhausted! Christmas evening was the first day I got to rest (and only day!) today is my big brothers birthday and we always get together then with the family and I also have to pack my bags because tomorrow I will travel to California! On the next day after we come home (January 11) I have to stay in Helsinki for training for my student society job, so I will be back by January 14 and move to Vasa the next day beacuse the school starts on the 16! Busy days in front of me but I like it that way.

So about the feelings of coming home. It was hard. I cried in Canada about coming home because I did not want to, I knew what I was coming home to. I had a better life there and had to leave it all behind. The people there are so much more positive and polite. I liked coming back to all my friends + family but the rest, like culture? No way. Canada changed me. For example I went to a store here and people just bumped in to me and were angry, no excuses. I have realised how rude people can be here, (not everybody) but the culture here, I don't like it at all. And the negativity? why does people have to be so negative? And also the way they look at life, the motto that everything has always been done in one way and that's the way it should stay in. I have always felt that I do not belong in Finland, and this trip made these feelings even more stronger. I have been down since I got home, I can't see any pleasure or happiness in my everyday life here. But one thing that made me feel happy and excited here was when I met the people I will be working with in my student society, that was the first time I felt happiness about beeing back. I think this upcoming year in my student life will be amazing and I will work hard and enjoy every moment it gives me. The plan now is to finish my bachelors this summer and finish my masters next summer. I know it will be hard but I am willing to work so hard for this! And after that I am moving abroad to work in a foreign country and start a new life.


På måndags kvällen kring 8 tiden finsk tid kom jag hemhem, jag har alltid kallat mina föräldrars ställe för hemhem. Jag hade då rest kring 30 timmer utan sömn eller just någon mat. Jag kände ingen hunger eller trötthet, jag visste heller inte vilken tid på dygnet eller vilken dag det var, jag var så upp och ner. Redan dagen efter var jag på jobb, och de resterande dagarna jobbade jag också och en dag åkte jag till Vasa för att träffa de andra som också kommer att jobba i styrelsen 2017. Jag har sovit ca 4 timmar/natt så jag har varit utmattad då jag inte hunnit vila. Julafton var första och enda dagen jag hann vila för idag har min bror kalas och då brukar släktet samlas och imorgon åker jag iväg till Californien. Vi kommer hem den 11 och den 12 har jag skolning i Helsingfors så den 14 är jag tillbaks i Pedersöre och den 16 skall jag ha flyttat till Vasa då skolan börjar! Jag har mycket framför mig men det gillar jag!

Hur var det då att komma hem? Jo det var tungt! Jag grät när jag var tvungen att lämna Kanada för jag ville inte det! Jag visste vad jag skulle komma hem till. Jag hade byggt upp ett liv där som jag älskade och så jag var tvungen att lämna. Människorna där är så mycket artigare och positivare! Klart det var roligt att komma hem till vänner + familj, men allt annat, t.ex. kulturen? Nej. Kanada förändrade mig. Här en dag åkte jag till butiken och människor gick in i mig och muttrade argt, ingen sa ursäkta, så oförskämt tycker jag. Jag tycker att människor här kan vara så ohövliga ( inte alla) men kulturen här, jag tycker inte alls om den. Varför är människor så negativa här (inte alla)? Och vissas synsätt, allt "har måra åpå å så skae va". Jag har i några års tid nu känt att jag inte hör hemma i Finland, och denna resa förstärkte dessa känslor. Jag har varit ganska nere sen jag kom hem och jag kan inte se någon gläde/njutning i något här längre. Men ett undantag var när jag träffade människorna som jag kommer att jobba tillsammans med i styrelsen, det var första gången som jag kände en lycka över att vara tillbaka. Jag tror att detta år med styrelsen kommer att vara ett otroligt bra år och kommer att ge mig så mycket nya erfarenheter! Min plan nu är att göra klart min kandi till sommaren och försöka vara klar med magistern sommaren därpå. Jag vet att det kommer att vara stenhårt men jag är villig att jobba hårt för det också! Efter det kommer jag att flytta utomlands för att jobba och bygga upp ett nytt liv.

Sista tiden i Kanada

I don't think there are any words enought to say how thankful I am for all the things Georgies family did for me.

Det finns inga ord som räcker till när jag skall förklara hur tacksam jag är över allt som Georgies familj gjorde för mig.

Back home

I have spent the rest of my time with friends and said goodbye to Jennifer, who is going for an exchange! So excited for her! I have XC skiied when I have had time. I also wanted to show my Thomas Sabo bracelet, I only collect pieces that represents parts of me, and my latest one is of course the Canadian flag.


Jag har försökt att spendera mycket tid med mina vänner och sagt hejdå åt Jennifer som åker på utbyte snart, jag är så glad för hennes skull! Jag har skidat så mycket jag hunnit. Jag ville även visa mitt Thomas Sabo armband, jag samlar bara på delar som representerar mig, och senaste biten i min kollektion är såklart den Kanadensiska flaggan.

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

So now it is only 5 nights left here in Halifax, today I have been here 100 days already! I still remember one of the first weekends here and I was thinking about how much time I still have here. Now I am here and it is my final weekend here. My whole experience here made me finally to step outside my box. The latest years I have lived a life that was planned out in every detail. I had a plan for everything and could never do anything that was not in my plan. I lived the life others wanted me to, I always waited for something to happen. I never felt any ups and downs, life just continued as usual. I never went to any events, I never met new people, and that was because I did not want to, that was not included in my plan, I restricted everything. Always following the plan I had set up for myself. If I followed the plan I would have achieved the things others were expecting from me. I thought I was happy.

But when I got here, it pushed me to step out of my box, I was scared but after every experience I grew as a person. I was finally experiencing life again. I let myself do things I was scared of, things I was uncomfortable with, and I regret nothing. Life has so much to offer than the little bubble I was living in. I am not as shy anymore and I don't pressure myself anymore to live up to my and others expectations, I finally see the meaning of life. I understand people more than ever, and I accept others in a way I never would have done before. I understand people will criticise me, but should I live the way they expect me to do? I am finally living my life the way I want to. Time to say goodbye to old Jessica.


Endast 5 dagar kvar i Halifax, idag har jag redan varit här i 100 dagar! Jag minns fortfarande en av mina första helger här och jag tänkte för mig själv hur mycket tid jag ännu hade kvar. Nu är det min sista helg här. Mina erfarenheter här har gjort att jag äntligen klev utanför rutan jag levde i. De senaste åren har jag levt ett liv som jag hade planerat i minsta detalj. Jag hade en plan för allt och jag kunde aldrig göra någonting som inte var inkluderat i min plan. Jag levde livet andra förväntade sig av mig. Jag har alltid haft en tom känsla inom mig och jag har alltid väntat på att något skall hända i livet. Jag kände inga känslor, inga upp eller ner känslor, allt bara rullade på i samma spår. Jag åkte/anmälde mig aldrig till några evenemang där jag kände mig osäker då jag inte kunde planera/ha kontroll, jag träffade helst inte nya människor heller, för det var inte inkluderat i min plan. För jag följde planen så att jag skulle uppnå alla saker andra förväntade av mig, jag trodde jag var lycklig.

Men när jag kom hit, ensam, och utmanade mig och tvingades att göra saker jag var obekväm med och som inte var inkluderade i min plan, kände jag äntligen lyckan igen. Jag tvingades att kliva utanför den lilla rutan jag och andra hade ritat upp. Jag har tänkt många gånger här att det är såhär det känns att leva att känna livsruset igen. Världen har så mycket att erbjuda och "essi-bubblo" är inget för mig. (det betyder inte att det är något dåligt för någon annan). Jag är inte längre lika blyg och jag har lättat på min prestationsångest, jag har slutat leva upp till andras förväntningar, jag ser äntligen meningen med livet. Jag förstår andra människor bättre än någonsin och jag accepterar andra på ett sätt jag aldrig skulle ha gjort tidigare. Jag förstår att människor kommer att kritisera mig, men varför skall jag leva som de vill? Jag lever äntligen så som jag vill leva mitt liv. Dags att ta farväl av gamla Jessica.Often when I try to take selfies I take like 1254651541 to get one good, but I just took this one, I finally reveal true happiness.

Ofta när jag tar en selfie tar jag tusen olika för att hitta en bra, men denna bild tog jag bara slumpmässigt. Jag utstrålar äntligen äkta lycka.

Goodbye to friends / Farväl till vänner

This girl! We met in international accounting, and started to hang out and developed a really good friendship, the wierd feeling you have when it feels like you known the person for a long time even though you just met! We will meet next summer! I promise!

Denna tjej! Vi möttes via international redovisning, och började umgås och utvecklade en stark vänskap, den konstiga känslan när det känns som att man känt varandra en lång tid men träffades just. Vi kommer att ses nästa sommar, jag lovar!

People in the same situation as me or people who have experienced the same things. Thankful to meet you!

Människor i samma situation som mig eller som har upplevt samma saker. Tacksam att vi träffades!

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

Om 16 dagar landar jag i Finland, kan inte förstå hur fort hela denna höst gick! Jag köpte äntligen en biljett mellan Toronto och Orlando så nu slipper jag hem, och behöver inte längre stressa över det! 2 tenter kvar sen blir det Toronto och sen blir det tyvärr en hemresa! Så känns det nu. Jobbigt att åka hem. Denna tid har varit den bästa i mitt liv, jag är så avundsjuk på de som har möjligheten att stanna ett helt år!

Igår hade vi tjejkväll, haha. Tar tillvara på min tid här, vill inte titta tillbaka om någon månad och önskat att jag gjort något annorlunda, jag vill leva i nuet. Jag vill istället se tillbaka på tiden med glädje! Ikväll har de julfest för idrottarna så det skall bli kul! Det är semi formal klädsel så skall bli kul att se vad de har ordnat för oss.

In 16 days my plane arrives in Finland, I can't understand how fast this fall went by. I finally bought my ticket from Toronto to Orlando so now I don't have to be stressed out about that, I will get home. 2 exams left and then off to Toronto and after that a trip back home. I don't wanna go back to Finland.. Feels hard going back. This have been the time of my life and I am so jealous of the people who are on a 1 year exchange!

Yesterday was girls night out, haha. I enjoy every moment here, I don't wanna look back with regret and wish I hade done things different, I just take life as it is right now. I wanna look back on this time with joy in the future! Tonight they have a semi formal christmas party for us varisity athletics, it will be fun!

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

Today is the last day of classes! After this there is about 2 weeks of exams and then it is all over! I have one French oral exam on Friday, MGMT on next Wednesday and the final History on the Wednesday week after that! haha I don't feel stressed at all. Back home our exams are worth 100% and we write them in one week. Once I had 4 exams in one week, so 2 exams in the time of 2 weeks that are only worth 40% does not feel stressful at all for me, haha.

My latest time here has been amazing, I have experienced a lot of new positive things and I don't wanna leave this city! How things can change so fast! But I think life has a plan for me so where I end up in the future I will just have to wait and see!

A really positiv thing I experienced yesterday was when we got back an assignment from the prof and he had made a comment to me. An excellent paper. Hope you enjoyed your time in Canada and will come again. That was so nice to hear! He made my day, and yes I enjoyed my time! It is nice when the prof recognize you as a person and gets to know the students!

Today they had therapy dogs at the school, nice to pet them and I can´t wait until I get to see my pug Bobo at home! But it is still 2 ½ weeks until that, Can´t believe going back to the cold and dark Finland, haha I can´t see myself living there anymore, but at least 2 more years, then I will see what happens!


Så idag är det sista skoldagen! Efter detta är det endast 2 veckor med tenter kvar och sen är det över! Jag har muntlig franska på fredagen, nästa veckas onsdag har jag management och onsdagen efter det historia. Jag tycker inte det är så stressigt då vi hemma har tenter som är värda 100% och här är de endast värda 40 % och hemma hade jag en gång 4 tenter på 1 vecka, här är det 2 tenter på 2 veckor.

Min sista tid här har varit underbar! Jag har varit med om mycket positivt och jag vill inte lämna denna stad! Hur fort saker och ting kan ändras! Men jag tror ändå livet redan har en plan för mig vad som skall hända, och det får jag se i framtiden.

En riktigt positiv sak som hände igår var när jag fick tillbaka en uppgift och professorn hade skrivit en liten hälsning till mig: Utmärkt arbete, Hoppas du njöt av din tid här i Kanada och kommer tillbaka nån dag. Det var så roligt att höra, och att lärarna här lägger märke till en personligen!

Idag hade de terapi hundar här i skolan som man får "pajja" så att man skall stressa mindre, häftigt va? Började sakna Bobo! Men fortfarande är det 2 ½ veckor tills det. Kan inte förstå elr föreställa mig att snart är jag tillbaka i kalla och mörka Finland, men ca 2 år kvar å sen får jag se vart det bär av!

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

Så idag är det lillajul! Det är tydligen något vi endast firar i Finland! Iaf så hade mina föräldrar skickat en liten gåva! Jag är så glad! Tänk vad man börjar uppskatta små saker i vardagen!

Idag har jag skrivit 4 sidor av en Historia essä, väldigt intressant, not. 4 sidor kvar men nog skall det gå. Det är min sista uppgift här! skolan slutar på onsdan! Hjälp! Om jag får chansen att åka på utbyte igen, så skulle jag definitivt göra det! Detta har varit min bästa tid i livet, jag har utvecklats så mycket som person, och hittat Jessica lite mera! Ikväll skall jag ut och äta med Georgie till HumaniT. Min första helg här träffade jag Georgie via Cross Country, och hon har varit en vän sedan den dagen! När jag åker till Toronto så är det hos henne jag skall bo de dagar jag är där, så tacksam!

Today is it "mini-christmas"! That is something we only celebrate in Finland! My parents sent me some small gifts and I am so thankful! I have stated to appreciate those small things in life more!

Today I wrote 4 pages of a History essay, so interesting, not! but I will be fine. That is my last assignment here! school ends next wednesday. If I ever get the chance to go for an exchange again, I will do it! This have been the best time of my life and I have developed as a person and found Jessica a bit more. Tonight I am going out for dinner with Georgie to HumaniT. My first weekend here I met Georgie, and ever since that day she has been my friend. When I go to Toronto I will stay at here family, I am so thankful for that!My favourite chocolate! When it is so rare to have it here, I am not opening it yet, haha

Fazerz blå! Behöver man säga mera?

My Christmans calender!

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

Jag använder mig av en nedräknare, och i morse stod det 21 dagar kvar tills jag åker till Toronto, hjälp! Det är ju endast 3 veckor!!! Jag kan inte förstå hur fort tiden har gått! Först gick det trögt fram tills hälften, men efter det har tiden bara rusat iväg och snart är jag tillbaka i Finland. Tiden här har varit upp och ner, och det hör till att känna alla känslor! Men nu är det nog med hat-kärlek jag åker hem. Jag ser nu just på Finland som en tillfällig landningsplats för kommande ca 2 år, sen så åker jag iväg igen. Min plan är inte att stanna i nyfiken som en strut Pedersöre, efter vad jag har fött höra de senaste dagarna, haha. Jag kommer att vara "hemma" (vad är mitt hem?) i ca 1 vecka, sen åker jag iväg till Californien i 2 ½ veckor och sen flyttar jag till Vasa, för att börja studera på magistern, jobba med styrelsen och skriva kandidaten.


I use a countdown calculator, and this morning it said 21 days left until I travel to Toronto! That's only 3 weeks!!! I can't understand how fast time has gone by! At the beginning it was going so slow until like half-time, but after that time has been running out of my control so fast, and soon I will be back in Finland. My time here has involved both up and downs, but it is natural to feel those feelings! But for now I have a love-hate feeling going back home. Right now Finland is just a temporary landing spot for the next 2 years, after that I will move away. My plan is not to stay in the nosey populated Pedersöre, after what I heard the latest days, haha. I will bee "home" (where is my home?) for about a week, then I'll travel to California for 2 ½ weeks and after that I will move to Vasa, start doing some master courses, work in my student society board and write my bachelors thesis in accounting.

Likes

Comments

Utbyte

Pictures from NYC / Bilder från NYC


If somebody told me a couple years ago that: Hey Jess! You and Ida will spend time together in NYC when you are 22, I would never had believed it. This is a trip I will always look back on, I have never felt so lonely but at the same time so strong in my whole life. I challenged myself a lot. And when we are old, me and Ida can always look back and laugh about how crazy and irresponsible we where, but hey! this is my life and my only chance to make the best of it!


Om någon skulle ha berättat åt mig för några år sen att: Hej Jessi, du å Ida kommer att spendera tid tillsammans i NYC när ni är 22, vem hade trott det? Detta är en resa jag allti kan titta tillbaka på med glädje, jag har aldrig kännt mig så ensam men ändå så stark på samma gång. Jag utmanade mig själv mycket, och när jag och Ida är gamla kan vi alltid titta tillbaka och skratta åt hur oanständiga vi var, men man lever bara en gång, och jag tänker njuta så mycket jag kan!

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

So during the lates time, there has been a lot going on in my life. I have been thinking a lot about my future and on my life path, but what I have realised now is that you can't always make up plans, because life already has a plan for you. I have been quite down the latest time, but this week I start to see the bigger picture. All the things in life is meant to happen, both positive and negative, because in the end life already has a plan for me. All the things that has happened to me gave me new opportunities in life, I have made a lot of new friends the latest days, and that is because it is meant to be, and because I have started to realise that I just gonna have to let life teach me, not make up all my life on my own. I have never felt this confident and strong in my life before, so I am ready now to see what life gives me next.

I am also super excited that I said yes to join my schoolsociety board, where I have the position as "tax-master" so I will be working with the accounting and stuff like that in my student society back home in Finland for a year. So excited to meet new people, make friends and get new experiences.


Så under den senaste tiden har jag funderat mycket, även mycket har varit på gång. Jag har tänkt mycket på min framtid och min livsväg, men vad jag nu insett är att man inte alltid kan planera sitt liv, för jag tror att livet redan har en plan för mig. Jag har varit väldigt nere under senaste tiden, men denna vecka har jag börjat se helheten. Allt som händer i livet är menat, både positivt och negativt. Allt som har hänt senaste tiden har öppnat nya dörrar för mig, men jag tror också att det är menat så. Jag har träffat många nya vänner den senaste dagarna, och det är för att det är meningen att jag skall träffa de här människorna, jag har även insett att jag måste börja låta livserfarenheter lära mig, jag kan inte planera allt i minsta detalj. Jag är starkare och mera självsäker nu än jag någonsin varit, så nu är jag redo att se vad livet har att erbjuda just mig.

Jag är även sjukt glad åt att jag tackade ja till att gå med i studentföreningens styrelse vid Hanken i Vasa! Jag kommer att jobba som skattis, alltså med bokföringen + övrigt. Ser fram emot att lära känna nya människor och få ta del av nya erfarenheter.


There will be more pictures from NYC soon, when I have time ;) I have finished all of my assignment for the week and today I had a major presentation that went over my expectations! feels good now!

Så jag skall ladda upp bilerna från NYC snart, när jag har tid ;) Jag har gjort klart alla mina skoluppgifter för veckan och idag hade jag en viktigt presentation som gick över förväntningarna, så lättad just nu!

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

So today I am back in Halifax from New York. It feels hard to be back here and to go back to reality, the life here and all the school work. I really needed to get away from here for a couple of days and to be with Ida, a childhood friend. I needed to feel the safety you feel at home and be able to talk to somebody "like home".

Today is it fathers day in Finland, and days like this I feel homesick. I know that if I would have been home today me and my dad would have gone out for a long xc skiing workout and then we would have had a better dinner with the family. But today I am here, and I think about all the things my dad has done for me. He has given so much time and always tried to give me all the things I need in life to have a good life. Thank you daddy!


Idag är jag tillbaka i Halifax, det känns sådär. Nu är det dags att återgå till livet här och alla skoluppgifter. Jag behövde verkligen komma bort härifrån för några dagar. Att få umgås med Ida och prata om allt fick mig att må lite bättre.

Idag är det fars dag hemma, och jag känner hemlängtan. Vi brukar alltid träna tillsammans, en långlänk och sedan brukar mamma fixa en god söndagsmiddag + efterrätt. Men idag är jag här och får istället tänka på alla de saker min pappa gjort för mig. All tid han har satt ner på mig och alla saker han gett mig för att skapa en bra grund för mig i livet. Tack pappa.

Likes

Comments

Utbyte, Vardag

The latest time has been hard here. I have so many life changing decision to make about my future. The biggest question is what am I supposed to do when this exchange is over? I have no idea? How do I know that I make the right decision for me? All I know for now is that I am going home for 1 week in December and then I will continue to California for 2 weeks, but then afterwards when I am back in Finland, what am I supposed to do then? At Hanken (my home university) I only have to write my bachelors thesis this spring, I have the option to work and just write the thesis, I can start my masters and write the thesis. Do I want to do the masters in English,which would give me better opportunities in the future if I want to move abroad? Do I want to continue at Vasa Hanken or move to Hanken in Helsinki? Or do I want to do my masters abroad? I don’t know, all of these options sounds reasonable but they all have their pros and cons.

I also know what is at stake, my whole life that I have built up in Finland, the safety. I am also aware of that my decision will affect others, but do I want to live up to others expectations? What makes me happy and how do I know I make the right decision for me? How can others seem so sure about their decisions? It feels like my life has been on pause here but now reality strikes back. I have changed as a person and a part of me wants to do something different, when the other part wants to go back. A lot of people tries to influence my decision, but what do I want? I don’t know.

Senaste tiden här har varit tung. Jag har så många livsavgörande val om min framtid. Största beslutet är vad jag skall göra i framtiden? Jag har ingen aning? Hur vet jag att jag gör det rätta? Vad jag vet är att jag kommer att åka hem för 1 vecka i December och sen vidare till Kalifornien i 2 veckor, men när jag sen är tillbaka i Finland, vad skall jag göra då? Vid Hanken har jag endast kandin kvar att skriva, jag kan då jobba och endast skriva den, jag kan börja studera på magistern och skriva den. Vill jag göra magistern på engelska? Vilket skulle ge mig bättre framtidsmöjligheter utomlands? Vill jag fortsätta vid Vasa, eller byta till Helsingfors? Vill jag göra magistern utomlands och sluta vid Hanken? Jag vet inte? Alla dessa alternativ lockar och har sina för och nackdelar.

Jag vet också vad som är på spel, hela mitt liv jag byggt upp hemma, alla tryggheter och jag är medveten om att mina val kommer att påverka andra människors liv, men vill jag leva som andra förväntar mig att jag skall leva? Vad gör mig lycklig och hur vet jag att jag gör det bästa för mig? Hur kan alla andra vara så säkra på sina val? Det känns som att jag levt mitt liv på paus här, men nu börjar verkligheten komma ikapp. Jag har förändrats som person, en del av mig vill göra något nytt, medan en annan del av mig vill hem. Många personer försöker påverka mig från båda hållen, men vad vill jag? Jag vet inte?

Likes

Comments