UNDERBART  allt är perfekt i det operfekta jag känner mig som en kvinna som just falligt i det oförltliga o´ch det är underbart  vill dock vara någon utan problem eller det sorgliga  tack och lyssna behöver era komentarer pussar och kramar puss

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

All falls down

when we were on the top of the mountain then i were insecure did not want to put you out for everybody to see i dont tell never tell making up with unsolved isues wanted to resive your love and i loved you but to afraid to let you in i would do anything for you come and share to me you ánd give me my space untill im ready to show you all of me i dont want to find me standing there seing you buy your own stockings i dont want to se you hurt us. your still here but why ? i want to be in your head cous you are always on my'n mami wants to take care of you and show you love i dont want to blame you for them mistakes that other people put me true i falld but im still here readdy to share with I still love you so sorry if i did you wrong.

 

Ursäkta all felstavning hjärtat

Likes

Comments

Rut var skön o Blomstret var ljuvligt när rut fann Knut såkallad Blomster var då äkta kärleken funnen vänskapsbandet vunnit efter många dagar de vunnit, de blev ett och VI ett tio tal Rut blev Blomstrets uppigning för dagen TACK min Rut !

Likes

Comments

sittandes och drömmer sig bort om något så nära men ändå så långt...

det bubblar i magen och känns ner till min stortå...av...längtan blir jag svag av hindrer blir jag stark

men smärtsammt att sökandet eller väntan ej leder någonstans.

Likes

Comments

hans lockiga hår hans underbara leende och hans magiska fingrar det är för mkt han är för mkt!!!

det är underbart och se en människa så underbart vacker av good het utan kristi...

Likes

Comments

FOTSPÅR I SANDEN

"En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag
gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen
trädde bilder ur mitt liv fram. Jag såg på varje bild två
par fotspår i sanden; ett par var mina och det
andra paret var Guds.

När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på
fotspåren. Jag upptäckte då att många gånger under mitt
liv fanns endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var
under de mest ensamma och svåra stunderna i mitt liv.

Detta bekymrade mig mycket och jag frågade Gud
om detta. "Gud, du sade när jag en gång bestämde mig
för att följa dig, att du skulle gå med mig hela vägen.

Men jag ser att under de svåraste tiderna i mitt liv finns
det bara ett par fotspår... Jag förstår inte varför du
lämnade mig när jag behövde dig som mest."

Gud svarade: "Mitt kära barn. Jag älskar dig och
skulle aldrig lämna dig. Under tider av svårigheter
och prövningar när du bara kan se ett par fotspår,
då bar jag dig.”

av: Margaret Fishback Powers

 

 

 

översättning...

Footprints
by
Margaret Fishback Powers


One night a man had a dream.
He dreamed he was walking along the beach with the LORD.
Across the sky flashed scenes from his life.
For each scene he noticed two sets of footprints in the sand:
one belonging to him, and the other to the LORD.
When the last scene of his life flashed before him,
he looked back at the footprints in the sand.
He noticed that many times along the path of his life
there was only one set of footprints.
He also noticed that it happened
at the very lowest and saddest times in his life.

This really bothered him and he questioned the LORD about it:
"LORD, you said that once I decided to follow you,
you'd walk with me all the way.
But I have noticed that during the most troublesome times in my life,
there is only one set of footprints.
I don't understand why when I needed you most you would leave me."

The LORD replied:
"My son, my precious child,
I love you and I would never leave you.
During your times of trial and suffering,
when you see only one set of footprints,
it was then that I carried you."

 


                        

                                                                                 Underbart vacker !!!!                                       

Likes

Comments

en saga att ha någon som hör ens saga att vara nära någon teoretiskt. ett helvette att inte förstå vad den ene bredvid vill ådstadkomma men att ej veta att den person man fattar ej fattar att man fatta och ej fattar en !!

så lysna med ett öppet öra men ha alltid din åsikt nära.

Likes

Comments

 

 

De tre man kom som lärljingar men                                                                                                                                 kollade på den starka konstliga flicka                                                                                                                              som njöt av deras upmärksammhet                                                                                                                                   hon närmade sig sensuelt och sexuellt                                                                                                              hennes bakdel fann sig till rätta så som                                                                                                                            hennes bild av man och kvinna... men de tre man VAR lärda men hon var NaTuRaL ramlösa !! 

Likes

Comments

 

Så attackerade de3 unga kvinliga hyenera                                                                                                                              den manliga sort som sken i deres ögon                                                                                                                             dom såg något nytt i han,                                                                                                                                                      dom kunde inte undanskymma                                                                                                                                         dessas begäran.                                                                                                                                                      Deras blommor vuxit till liv och de sårades                                                                                                                           bara i själarna dock  njöt alla då det var som oförlåtligast.                                                                                              tiden gick men minnerna fanns kvar när de såg alla deras barn.

att ifrådasätta att veta att göra att ej kräva det man begär eller förlåta.??

Likes

Comments

You wanna talk about showing ja love to them hoes and separating them from ya housewifes i really shit on that fuckedup talk.... go and fuck ya motherfucking  homez then..then you can tell me your showing them hoes that nigga love haha and houswifies are you joking? there i  dont even wanna go you treat them as  the number one HOE !

Go to church...

 

Just the other day somthing hapend but it made me  realise one thing it feels like everybody is doing the same shit, no wonder them girls start biching!

Dont complain on them girls look around you or at yuorself and you will see  where this society  in sweden, will be in 25 years...

when you stop "doing ya thang"      That is when  il stop biching hahaha

Likes

Comments