Vi har nu även intervjuat en muslim vilket också var roligt. En intressant sak var att han ofta sa saker som "Gud den upphöjde vet bäst" eller "Endast Allah vet bäst."

Likes

Comments

Onsdag den 20 april intervjuade vi en kristen. Vi fick utvecklade svar på alla våra frågor och det var roligt att höra en kristen prata och att få höra dess personliga åsikt eftersom man annars får höra generella faktan eller påståenden.

Den kristna vi valde att intervjua berättade att för några år sedan så började hon undersöka kristendomen och hur starka dess argument var, av eget intresse. Hon valde att ta reda på fakta om kristendomen eftersom det var den religionen som hon kunde mest om. Redan innan hon letade efter fakta så visste hon att för att hon skulle vilja bli religös, så skulle faktan och argumenten vara trovärdiga. Hon ville ha argument från personer som visste vad de pratade om, till exempel från folk som studerat på Stanford. Hon ansåg att den kristna tron var något hon kunde tro på och ha nytta av i sitt liv eftersom kristendomen enligt henne hade sakargumenten, de historiska argumenten och de logiska argumenten på sin sida. Hon säger att hon valde att bli kristen efter att hon hittat logiska argument som håller.

"Jag upplever att jag har förändrats som person." Efter att ha läst testamenten, framförallt det nya, insåg hon att de innehåller flera användbara livsråd. Efter att ha börjat följa dessa råd märkte hon att hon började förändras som person. En del förändringar har varit svårare att genomföra än andra, men alla förändringar har varit till det bättre.

Hon tror att största anledningen till att kristna valt att inte tro på Koranen är för att de har en suddig uppfattning av vad den innehåller och går efter allmänna mytbilder. En annan anledning tror hon kan vara att kristna redan hittat så pass bra grunder att hålla sig till i den kristna världsåskådningen, vilket gör att de inte behöver läsa om något annat.

Eftersom Jesus har sagt "döm inte så blir du inte dömd, med de mått som ni mäter ska det mätas åt er och älska varandra" så anser hon att ifall någon skulle vilja göra abort så är det upp till personen i fråga. Hon anser att man inte ska döma någon eller ifrågasätta beslutet eftersom man inte vet något om personens levnadsvillkor.

Hon säger även att all information som vi får som kommer från en högre källa uppfattar vi genom ett filter. Man kan inte öppna Bibeln och läsa och sedan tro att applicera texten precis som det står, till exempel när det står om talande ormar med ben.

Att som kristen vara polis eller militär tror hon kan vara lite svårare eftersom man inte vill ha på sig uppgiften att döda någon annan. Därför vore det bättre att arbeta inom sjukvården hos militären till exempel.

Att leva i ett samhälle där alla är kristna tror hon skulle medföra både bra och säkra konsekvenser. Bättre hade det blivit eftersom hon skulle ha folk omkring sig som hon kunde bolla idéer med samt få nya idéer av, även en djupare förståelse av tron. Dock skulle hon även ha folk omkring sig som tillhör den fundamentalistiska kristna falangen, vilket hon är glad över att slippa. Hon har inte upplevt några svårigheter i att leva i ett sekulärt samhälle eftersom hon ofta slipper mötena med fundamentalisterna. Hon förstår att om hon som kristen skulle ha isis anhängare runtomkring sig så skulle hon riskera att mista livet. "Vad svarar jag ifall en anhängare av isis kommer och frågar mig; det där korset du bär på, betyder det att du är kristen? Jag kan bli halshuggen på riktigt om jag svarar ja på den frågan." Hon säger att hon lever "packad i bomull" eftersom hon inte behöver ta ställning till den sortens svåra frågor.

Det som skiljer kristendomen från andra religioner anser hon vara att Jesu kärleksbudskap är och var unikt tack vare hans undervisningsmetod, med liknelser. Han strävade efter att göra sin undervisning begriplig och genomförbar för den vanliga människan. I hans liknelser finns det en rad vanliga vardagssituationer som han enligt henne använder sig av på ett briljant sätt för att göra simundervisning begriplig och jordnära. Han höll sig till enkla historier som var lätta att komma ihåg och som folk enkelt kunde förstå. Hans undervisningsmetod är och var unik. Hon säger att även buddhismen har kärleksbudskapet "älska dina fiender" men att det framstår klarast i kristendomen tack vare Jesu liknelser och sätt att undervisa.

Likes

Comments