Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

6 Månader. Ett halvt år. 181 Dagar. 4344 Timmar. (?!)

I 6 månader har jag kallat England för hem. Jag har kallat London för ett hem i ett halvt år. Det är nu alltså minst ett halvår till som jag kommer spendera här. När jag kom hit vad synen av London skrämmande. . Det var inte exalterade först, att bo här. Det var annorlunda och de första dagarna visste jag inte riktigt om jag skulle trivas. Det kändes ju så stort. Jag har ju alltid växt upp med tanken att jag inte var en storstads tjej, men med tiden så har jag nog ändrat mig. Eller det har jag nog inte. Jag har nog blivit en London tjej. Jag kan gå runt i timmar i London ( kvittar om jag vet var jag är eller inte) så känner jag inte att det är för stort längre. Det är precis lagom. Så frågan är hur det kommer bli när jag kommer hem igen. Kommer man kunna nöja sig med att bo i ett litet samhälle eller kommer de större städerna att locka? Om man ens kommer hem. Kanske slutar att man aldrig åker hem....

6 Månader har gått så fort. Vi säger här i huset att det känns som att det bara gått några veckor, absolut inte 6 månader. Mycket kan hända på den tiden. Den blyga, otrygga, nervösa, stammade (när jag pratade engelska) tjejen som kom den 18 September har på något sätt ersatts av en tjej som pratar flytande Engelska, som kan köra på "fel" sida av vägen, som stäckte sig ut och hittade sidor av sig själv hon inte visste att hon hade. Skaffade vänner på ställen där man kanske inte skulle hitta vänner. Jag har växt. Jag har växt som person, jag har växt mer och mer in i mitt skall som de senaste 19 åren har fyllts och fyllts varje år - Oavsett vad som händer i framtiden så kommer jag alltid ha denna tiden bakom mig. Kommer alltid ha dessa minnen, dessa stunder i en underbar stad som har gjort mig mer ansvarstagande, mer spontan, mer öppen för saker. Ibland kan man själv inte se hur mycket man har förändrats men människor runt omkring kan nog et bättre. Men jag tror att jag har vuxit in i mig själv mer än vad jag hade gjort förut. Jag har börjat hitta mig själv och jag inse att man ibland måste komma bort för att kunna hitta vem man är när man är själv, vem man är när man inte har någon annan att förlita sig på än sig själv. Man lär sig att ta hand om sig själv bättre. Se sina styrkor och svagheter. Se vad man klarar av och vad man behöver jobba mer på.

På 6 månader har jag haft förmånen att lära känna tre underbara tjejer som jag har förmånen att varje dag ta hand om. Varje dag få höra något nytt som händer i deras liv, Varje dag få ett leende, en kram, ett skratt. Jag förundras alltid över hur de tänker kring olika saker. -Iza varför gör man så och inte på ett annat sätt?. De ser inga fel i människor. De är oskyldiga. Och när man får en kram eller till och med en puss på kinden som de själva valt att ge en, då mår man bra. Gud va jag älskar dessa tre tjejer asså! Tack och lov att det är minst 6 månader kvar innan jag behöver säras ifrån dem.

För 6 månader sedan lämnade jag familj, släkt och vänner kvar i Sverige.
Det har varit svårt. Vissa har jag kunnat träffa men det har ändå varit svårt att inte kunna se sin familj varje dag. Inte kunna prata eller se sina kompisar varje dag. I början var jag rädd för att flytta, för tänk om alla glömde mig? Tanken på allt jag missar kan vara otroligt jobbigt men samtidigt så kan avstånd göra att man blir närmre. Relationen mellan ett par människor behöver inte bli sämre bara för att man har lite avstånd mellan sig. Den kan nog bara bli bättre.
6 Månader 24 Veckor

- Vilket äventyr livet är

- Ser fram emot vad resten av det har att ge.

- Tacksam för att jag fått uppleva och allt jag får uppleva

------------------------------------------------------------------------------------------

6 Months. Half a year. 181 Days. 4344 hours

For 6 moths I have called England my home. Called London my home. Now there is al least 6 more moths that I will spend here. When I first came here the thought and sight of London was daunting. Absolutely daunting. It was not exiting to live here at first. I thought that I really would not like it here. That the city would be the problem , since I always thought of myself as a small town girl, never a big city kind of girl. And I don´t think that I have changed my mind about that, but I have realised that I am fully and completely a London kind of girl. The thought of leaving is nog a great one. How will I find the small town life? Will it stil be something for me? Or is London the thing? I might end up here. Permanently;)

6 Months has gone by so fast. We say here in the house that if just feels like weeks, not moths.
Al lot can happen in that time period. the kind of shy, insecure, nervous and stuttering ( before I got fluent in English) girl who the 18th of September came to this country have somehow been replaced by a girl who speaks fluent English, who can drive on the "wrong" side of the road, who reached out and found sides of herself she never knew she had. Got friends in places where you might not find friends in the first place. I have grown. I have grown as a person, I've grown more and more into my shell that the past 19 years have been filled and refilled every year.

No matter what happens in the future, I will always have this time behind me. Will always have these memories, these moments in a wonderful city that has made me more responsible, more spontaneous, more open to things and more courageous. Sometimes you do not see how much you really has changed, but the people around can probably see it better. But I think I have grown into myself more than I had done before. I've started to find myself and I realize that sometimes you have to move away to find who you are when you are by yourself, who you are when you do not have anyone else to rely on but yourself. You learn to take care of yourself better. See your own strengths and weaknesses. See what you can do and what you need to work more on.

In six months, I have had the privilege to get to know three wonderful girls that I get to see and take care of. To every day hear about something new that is happening in their lives. To every day get a smile, a hug, a laugh. I always marvel at how they think about different things. "-Iza Why do people do things this way and not in another way ?." They see no wrong in people. They are innocent. And when you get a hug or even a kiss on the cheek of their own choice to give one, then you feel good. I love these three girls so much. Thankfully, there are at least 6 months left before I need to be parted from them.

6 months ago I left the family, relatives and friends remaining in Sweden.
It has been difficult. Some I've been able to hit but it has still been difficult not being able to see his family every day. Not being able to talk or see her friends every day. In the beginning I was afraid to move, to think about all forgot about me? The thought of all I miss can be incredibly tough but at the same time you can distance make you become closer. The relationship between a couple of people do not get worse just because you have a little distance between them. It can probably only get better.

6 Months
24 Weeks

- What an adventure life if
- Looking forward to what the rest of it has to offer.
- Thankful for everything I have experienced and everything I get to experience

Likes

Comments


Hallå Hallå!
Så för ett år sedan så gjorde jag ett inlägg om vad mina favoritstunder från förra årets Melodifestival var. Det hittar ni här. Och jag tänkte att jag sku göra samma sak här.

Jag älskade programledarna i år. Asså David Lindgren måste komma tillbaka nästa år, vilken begåvning! Men det jag tycker om är ofta mellanakterna så här nere kommer favoriterna enligt mig från mello i år.


Likes

Comments

Hallå Hallå

Herregud vad rolig kväll det var igår. Jag möte upp med en kompis, gjorde oss lite i ordning och sedan stack vi in till ett område i London som heter Marylebone. Marylebone är ett ganska svenskt område, det är där kyrkan och ambassaden ligger. Det är också stället där en av några Totally Swedish affärer hållet till. Så vi gick faktiskt till den affären, köpte oss lite proviant inför kvällen. Sedan gick vi och köpte take away Wook, ( GUUD så gott!, kommer definitivt gå dit flera gånger) Och sedan var vi framme vid slutdestinationen; kyrkan. Vi skulle nämligen se på melodifestivalen. Gud vad kul det var att i sitta bland kompisar och kolla på något som är svenskt i en kyrka. Det var inte bara svenskar där utan det var många britter också, jag tror att schlager är ganska stort bland dem.

Jag kan ärligt säga att jag var förkrossad när Loreen inte gick vidare. Men man får inte alltid vad man vill ha ;)

Efter mello så var det dags för efterfest på en liten pub i området. Asså atmosfären på dessa fester är helt underbara, alla dansar och sjunger med i alla låtar som spelas upp. Självklart så var det svenska och engelska schlager låter som spelades om och om igen. Efter några timmar på dansgolvet så var det dags att dra sig hem. Man gick på bussen hem med en känsla av att man haft en underbar kväll.

Pözz Izzie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallå Hallå

Yesterday I meet up with a friend, we got ready and headed of to a place in London called Marylebone. Marylebone is a pretty Swedish neighborhood, it is where the Swedish church and embassy is in London. We went to a Swedish shop Marylebone called Totally Swedish and got some things for the evening to come. After that we went to a take away place where we got some wook as our dinner. It was amazing. Then we went to the Swedish church where we were going to see the Swedish eurovision, I love those moments and nights when you are just surrounded with friends that really mean a lot to you and you mean a lot to them as well.


After the show it was time for the afterparty at a pub nearby. The feeling of these parties are amazing, everybody is dancing and singing along to the Swedish and English schlager songs. After a couple of hours on the dance floor I got on the bus home with the feeling of have had an amazing night!!

Kizz Izzie

Likes

Comments

Hallå Hallå!

Tydligen så var det World book day, för några dagar sedan här i England vilket uppmärksammas på flickornas skola denna vecka. Böcker har en stor plats i mitt liv. Det är en av mina största intressen. Att bli författare var länge en dröm, jag ville försöka den världen som andra författare lyckades dra in mig i. Jag ville dra in andra i en värld som jag skapat med mina egna minnen och ord. Nu vet jag inte, jag tycker om att skriva ner saker. Dokumentera minnen och tankar. Speciellt som bara kan komma när man gör något annat. Ofta kan jag vakna mitt i natten och ha en berättelse i huvudet som jag måste skriva ner innan jag ens kan somna om.

Böcker är fortfarande en stor del i mitt liv men de var ännu större när jag var mindre. Svårt att förklara men när jag gick igenom saker jag tyckte var jobbiga vände jag mig till böckernas värld. Jag lät mig bli insvept in en dödlig romans, i ett mordfall eller någon sort sience fiction storyline. Likadant gör jag nu här i London. Jag kan lugnt spendera min lediga tid i soffan, musik i lurarna och bara låten mig slukas in i den värld som boken erbjuder.


Likes

Comments

wow, jag vet inte riktigt vad jag ska känna över detta. Igår sa pappa och mamma att de har bokat biljetter för att komma och hälsa på i några dagar när alla är lediga. Vi har pratat om det ett tag men när de sa att de faktiskt köpt flygbiljetter så blev allt väldigt verkligt. Nu gäller det att jag börjat planera så att vi kan få in så mycket som möjligt in på de dagar dem faktiskt är här.

Det ska bli så kul att få visa upp hur allt runt omkring mig ser ut. Hur min hemstad ser ut för tillfället. Detta kommer också vara typ den första flygresan vissa i familjen gör och det gjorde jag också för nästan 6 månader sedan. Aldrig flygit i hela mitt liv och sedan så sitter jag där, 19 år gammal, och känner mig mer spänd och nervös än vad jag någonsin varit förr. Kan inte vänta tills jag står där på flygplatsen och ser dem komma!!!

Pözz Izzie

----------------------------------------------------------------------

Yesterday my parents told me that they have booked tickets to come see me! When we all are off in a few weeks they will get on a flight and come here to London. I am so exsited that I get the possibilityto show them London. To show them my hometown.

And let just say the planing is on!

Kizz Izzie

Likes

Comments

Någon frågade mig nyligen om jag saknar Sverige. Saknade jag naturen? Saknade jag allt som gjorde Sverige till Sverige?

Svaret är nej. Jag saknar inte Sverige. För mig handlar det inte så mycket om själva landet jag lämnade, utan det handlar mer om det som gjorde Sverige till ett hem. Jag saknar allt som gjorde Sverige till ett hem. Det är människorna jag lämnade kvar. Familjen. Släkten. Vännerna. Alla människor jag träffat, alla människor som jag har lyckan att ha i mitt liv. Man säger att hem är där sitt hjärta är.

Men man kan nog ha flera hem. Jag har skapat ett hem här i London tillsammans med alla mina nya kompisar jag har här. Alla kompisar jag har , har hjälpt med att skapa ett nytt hem.

---------------------------------------------

Someone recently asked me if I miss Sweden. Did i miss the nature? Did I miss everything that made Sweden...... well Sweden?

The answer is no. I don´t miss Sweden. It is not so much about the country i left behind, it is more about what made Sweden a home. I miss everything that made Sweden a home for 19 years. It´s the people I left behind. My family. My friends. Everyone I have meet, everyone that I have had the joy of knowing and having in my life. They say home is where the heart is. My heart is with these people.

But you can have more than one home.. I have a home with the people in my life back in Sweden but I also have a home here i London together with all my new friends that I made here. All my new friends here have helped with making a new home.


Likes

Comments

Hallå Hallå


Som att jag behövde mer anledningar till att älska landet mer. Idag åkte vi en bra stund i bilen ute på landsbygden och hamnade till slut vid ett ganska stort och historiskt hus, eller mansion. Det heter Little Moreton Hall. Moreton är namnet på familjen som bodde där på 1500-talet. Så det är ganska fantastiskt att det fortfarande står och år så väl skött. Området det låg i är precis vad jag gillar. Det var stora dalar, kullar och mil efter mil med enbart grönska. Vilket får känslan av vara hemma att byggas upp. Inte för att klaga på London.


Men vi spenderade några timmar med att vara där och bara gå runt och kolla på byggnaden och omradet runt omkring. Allt var så interessant och så himla vackert. Allt som husert är, är något jag ser som väldigt brittiskt. Husets struktur, färger, mönster och faktiskt fönster är något som jag tänker är brittiskt. Mer brittiskt än så blir det inte. Allt som saknades var lite fish and chips.

Pözz Izzie

------------------------------------------------------------

Hallå hallå 


Like I needed more reasons to fall in love with the countryside. Today we visited a mansion a few miles away from were we are staying. It is called Little Moreton Hall. Moreton is the family name of the family who lived there in the 15-th century.
The suroundings is something that I loved and really see as home. There were hills and just miles after miles with a green cover. It really feels like home, not that London is bad ;)

We spent a few hours there just going around watching the house and all things around it. Everything was very interesting and so so beautiful. Everything that the house is and have is something I see as very brittish. The strukture, colors, pattern and the windows are very brittish. For me you can not get more brittish. All that was really missing was fish and chips. ;)

Kizz Izzie


Likes

Comments

Hallå Hallå

Hoppas allt är bra med er! Själv har jag "flytt" London för helgen! Familjen skulle iväg till mormor och morfar och frågade om jag ville följa med. Så igår åkte bilen iväg för att spendera en weekend away from London. Så vi har hamnat ute pa landet, the countryside. Omgivningen runt omkring påminner mig om omgivningen hemma i Sverige. Mycket öppna landskap, gårdar och bara allmänt mycket natur.

Igår åkte vi till ett samhälle en bit bort och tittade runt lite i affärer och bara allmänt på gator och torg. Jag har en väldigt tydlig bild på hur man kan tycka engelska byar ser ut, för mig är det lite som det utspelar sig i Morden i Midsomer och här ute pa landet så ser det verkligen ut så. Jag har verkligen förälskat mig i hur allt ser ut på landsbygden.

Jag älskar verkligen att jag har möjligheten att åka så här och ser mer av landet jag nu kallar hem och inte enbart utforskar London, utan får se mer och mer av vad detta underbar land har att erbjuda.

Pözz Izzie
-------------------------------------------------------

Hallå hallå

Hope everything is well with you all! I have gone on a weekend away from London! A little getaway. The family was going to some relatives and asked if I wanted to join them. The relatives live a few hours from London, on the countryside. The nature here reminds me of home back in Sweden. There is a lot of open landscapes, farmes and a lot of nature.

Yesterday we went to a neigborhood a few miles away and we were just strolling around, looking at some shops and town squares. I have always had a very vivid image on what I thought the houses in the countrysides would look like. What the villages would look like. I always had Midsomer murders in mind. And I do believe that I was right, and I realised that I have really fallen in love with how the countryside looks and makes me feel. At home.

I really love that I have the possibility to go and se so much more of this beutiful country than just London and get to se what the rest of England has to offer, not just London.


Kizz Izzie

Likes

Comments