Feminism. Ett ord som väcker otroligt många reaktioner och som för mig betyder väldigt mycket. Sommaren 2015 var första gången jag kallade mig själv och ansåg mig själv vara feminist. För mig var detta en milestone. Insikten rimmade med att jag börjat läsa Internationella relationer och det är hemskt och jag skäms över att det var först då, nästan 19 år gammal och studerade på universitet nivå för att en så basal polett som mänskliga rättigheter och jämlikhet ska fallit på plats.

Jag har dock alltid varit feminist. Något som tyvärr allt för ofta förbises är feminismens breda variation. Det är ett fält som har ett helt spektra med olika teoretiker och syner, radikal feminism, liberal feminism, konservativ feminism etc. Innan jag förstod variationen förknippade jag feminism, liksom andra, med att vara extremister, de som inte rakar sig och tatuerat in kvinnotektet i pannan. Jag har alltid varit för kvinnors lika rätt i samhället. Självklart ska hudfärg, kön och preferenser inte stå i vägen för rättigheter. För mig var detta självklart, en självklarhet som jag tog förgivet och som gjorde mig blind.

Jag använde ordet feminist med förbehåll, jag ville inte förknippas med att vara "ofräsch", hävdade gärna att jag visst rakade mig och förstod inte konceptet med att ha hår överallt. Idag förstår jag, att kvinnan liksom mannen ska ha rätten att inte anses som "ofräscha" ifall de inte rakar sig. Är orakade män ofräscha? Det handlar om att ta tillbaka makten från samhällets normer som i detta fall är att kvinnan ska va hårfri, en poäng jag tycker att dessa kvinnor belyser med strålkastarljus.

Emellertid övergår debatten till att rakning anses vara ofeministiskt. Argumenten klingar i stil med att rakning bidrar till att underblåsa könsmaktordningen. Som jag ser det styr normerna lika mycket om en inte rakar. Går en emot normerna låter du fortfarande normerna bestämma över dig. Vi är fast i en cykel där våra val är en produkt av rådande normer. Därför måste vi se in i oss själva och bestämma själva, så att det inte är konstigt att vara rakad eller orakad. Det handlar i grund och botten om att vi- kvinnor liksom män- ska ha samma rätt till att bestämma över våra kroppar. Det ska vara lika normalt att raka sig som att inte raka sig. Våra individuella preferenser ska accepteras och inte ses ned på för att det inte passar in i traditionella normer. Våra val är legitima såvida vi gör det för oss själva.

Vissa av de som växer upp i privilegierade förhållanden har aldrig upplevt kvinnor som särbehandlade från mannen. Detta leder till kommentarer som "feminism i väst behövs inte" men det gör det visst. Lägre löner, skeva förhållanden där det reproduktiva arbetet inte ses som ett riktigt arbete. Där män anser sig själva kunna tafsa på en kvinna istället för att ge henne en verbal komplimang. Cynthia Enloe skrev om diplomat fruar som förklarar att kvinnan har spelat en vital roll inom det internationella systemet. Hon pekar tillexempel på middagar fruarna anordnat för sina mäns affärer, hur de tagit hand om barnen så att mannen ska kunna jobba sig uppåt.

Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan kvinna och kvinna. Det handlar inte bara om väst kvinnans perspektiv- kampen att vara kvinna är inte samma för en kvinna i väst som för en kvinna i asien t.e.x. Det var inte allt för länge sedan vi hade "comfort women" det vill säga bordeller vid krigsbaserna för att männen skulle kunna "bli av" med "det naturliga". Kvinnor som vapen i krig där våldtäckt av motståndarens kvinnor var/är den största kränkningen TILL MOTSTÅNDARENS MAN?! Hur bistånd och bidrag går till mannen som senare dricker för slanten istället för barnens skola. Att mens är så ouppmärksammat vissa delar av världen att kvinnor inte fås röra vid, gå in i tempel/kyrkor eller gå i skolan. Att kvinnor också legitimerat och legitimerar krig "kvinnor och barn som ska räddas från talibanen", den typen av retorik hittas bland annat i Bush tal angående invaderingen av Irak.

Hur skulle världen sett ut om kvinnor hade historiskt fått lika stor makt i samhället som mannen. Skulle det vara tabu med mens eller skulle religioner och normerna se annorlunda ut? Skulle kvinnoförnedring förekomma lika ofta som det gör? Absolut inte, det kan tydligt ses idag där i delar av världen där kvinnor fått ta större plats har dessa ojämlikheter slätats ut till en viss del.

Vad är vägen till jämlikhet?

Olika feministiska teoretiker ställer sig olika till frågan. Feminism för mig är rätten att vara vem en är utan att bli dömd. Problemet är "patriarkatet" och med patriarkatet menar jag- de manliga normerna som dominerar. Historiskt har mannen varit huvudrollen och kvinnan statist. Politiken och samhället är därför skapat av mannen för mannen. De manliga normerna lever därför kvar i t.ex. företagsbranschen och i politiken. Det retoriska att ha en mörk röst och allt mer likna mannen, att studier visar att individer lyssnar mer på en man än en kvinna- det är patriarkatet. Det företagsamma att gå klädd i kostym. Jag undrar hur Hillary Clinton skulle blivit bemött om hon kom fram i en skaterklänning med fixade naglar istället för hennes kostymer. Jag undrar hur Margret Thatcher skulle blivit bemött om hon inte pratade med förställd låg röst utan med sin naturliga. Kvinnor som gjort uppfinningar och skrivit böcker under pseudonym- hur skulle de böckerna blivit bemötta? Förmodligen med att kastat dem i elden.

Problemet är att vi inte att vi ser det kvinnliga och manliga genuset (=sociala normerna rörandes vad som är kvinnligt och manligt) som jämbördigt. Ett bra exempel på detta är Stanford studien om ett CV, exakt samma cv men med 1 skillnad, namnet. En grupp fick CV:t med ett kvinnligt namn och den andra med det manliga. Jennifer som var det kvinnliga namnet på CV:t ansågs som less kompetent vilket ledde till att de erbjöd henne lägre lön. Observera att CV:t hade exakt samma innehåll enda som skilde var namnet. Så omedvetet görs en särskilljning mellan en man och en kvinna.

I vardagliga sammanhang syns det här också. En manlig kvinna ses som tuff och cool medan en kvinnlig kvinna blir tagen på mindre allvar. Det är det kvinnliga i samhället som ses ned på, allt från fina naglar till lärar-yrken. Det är ingen slump att mansdominerade jobb har blivit mer jämlika men inte kvinnliga. Det kvinnliga ses som sämre än det manliga. En manlig man anses vara bättre än en kvinnlig man. Visst fler kvinnor får ledar-positioner, men på bekostnad av kvinnligheten. Ingen är mindre av en man eller mindre av en kvinna bara för att någon beter sig kvinnligt.

Vi måste aktivt ändra på normerna för att uppnå jämlikhet. Med aktiv menar jag inte att skälla ut någon som säger fitta och förklara hur förtryckande det är, utan ändra den personens inställning. Om någon skulle yttra "Jävla fitta", säg istället "vilken komplimang". Den negativa betoningen på fitta är socialt konstruerad, för senast jag kollade var fitta inget skällsord enligt svenska akademin. Vi måste ta tillbaka ord som fitta. Fitta tillhör det kvinnliga könsorganet- någonting att vara stolt över. Kvinnor kan gilla naglar och hår och fortfarande vara extremt intelligenta. Kvinnor behöver inte vara mer som männen för att bli hörda eller bli tagna på allvar- det ska ske oavsett vad. Jag anser att feminism behövs för att det fortfarande finns racism, nazism och islamfobi. För att alla kvinnor liksom män ska ha rätt till att göra sina egna val. För att vi som individer har rätt till samma rättigheter och ska ha rätten att bli accepterade som vi är-oavsett om vi är kvinnliga eller manliga. Innan vi uppnår jämlikhet mellan genusen tror jag att det är viktigt att belysa det som kvinnligt och manligt, så att det kvinnliga ska ha något chans att överleva jäms det manliga. För att Feminism ska vara en självklarhet och inte något värt att skämmas över.

Läs mer?

Stanford studien: http://gender.stanford.edu/news/2014/why-does-john-get-stem-job-rather-jennifer

Busch tal: http://blogs.wsj.com/dispatch/2013/03/18/full-text-of-president-george-w-bushs-speech-march-19-2003/

Kvinnor som vapen i krig: http://www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htm

Typer av feminism: http://womenshistory.about.com/od/Types-of-Feminism/

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments