Google står för ungefär 90 procent av all sökning online i Sverige idag och inom Google finns bland annat nyheter, bloggsök, böcker, forskning och kartor. Google erbjuder annonsörer en miljö som matchar med nätanvändarnas sökmönster online med grupper som annonsörerna vill nå. Spår som alla användare lämnar efter sig är kommersiellt mycket värdefulla. (Weibull & Wadbring, 2014)

Dessa spår har framkallat frågor om politik och personlig integritet och därför har flera länder utmärkt ett stort intresse om att kontrollera hur nätet används. I Kina har man stängt ner vissa servrar för att undvika spridning av regimkritisk material och har blockerat visst material. (Weibull & Wadbring, 2014)

Internets framväxt visar tydligt hur snabbt den medieteknologiska utvecklingen går. (Weibull & Wadbring, 2014) Runt 40 procent av världens befolkning idag är uppkopplade på internet och ökningen under det senaste året har ökat med tre procentenheter. Bland jordens 196 stater kom Sverige 2014 på 47:e plats bland världens nationer för antalet internetanvändare. Jämför man istället internetanvändningen i förhållande till invånare ligger Sverige på tredje plats efter Singapore och Finland. (IIS)

Under 1900-talet var inte Sverige det land där internet spred sig som snabbast utan länder som USA där internet både skapades och utvecklades låg långt före. Enligt EU:s statistik toppar Sverige som en av länderna med högst internetanvändning då det ligger på 90 procent användare i befolkningen. (IIS)

I Sverige har staten haft ansvar för den tekniska infrastrukturen, även när det gäller att bygga ut postservicen, järnvägarna eller radio-tv-sändare osv. genom att äga eller ha ansvaret för ”stamlinjer”. På 1980-talet gick utvecklingen i en marknadsliberal riktning där statens roll begränsades för att ange ramarna för verksamheter. (Weibull & Wadbring, 2014)

År 1991 var den borgerliga regeringen mycket intresserad av frågor om internet och Sverige skulle därför vara en spjutspetsnation när det gällde användningen av den nya informationsteknologin. Vår dåvarande statsminister ville själv vara företrädare genom att skriva ett elektroniskt veckobrev, som nu mera hade kallats för en blogg. (Weibull & Wadbring, 2014)

År 1994 lade man fram ett förslag om en storsatsning på IT på skolorna och varje barn skulle ha en egen dator med internetanslutning. Sverige visade stora ambitioner på IT-området även om kostnader hindrade detta för att genomföras fullt ut. (Weibull & Wadbring, 2014)

Sverige var ganska tidiga med att ha motsvarigheten till Facebook: Lunarstorm. Den skapades 1996 under namnet Stajl Plejs och byttes sedan till Lunarstorm år 2000. (Weibull & Wadbring, 2014)

I slutet av 2014 fanns det totalt 288 miljoner registrerade toppdomännamn i världen. D e generiska toppdomänerna, t.ex. .com, .net, .org, följer alla samma trend som landstoppdomäner, bara med större inbördes skillnader. (IIS)


Källförteckning

- Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, 11., helt omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014

- IIS, https://www.iis.se/om/arsredovisningar/arsredovisning2014/internet-i-sverige-och-varlden/


Emmily 1DEM

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments