Internetets början:

Utvecklingen av ARPAnätet skedde under kallakriget. Det var ursprungligen centralenheten för den militära rymdforskningen i USA men blev, ett tag efter, samordningsenheten för amerikanska datacentraler.[1]

Internetets utveckling:

1971 bestämde man att ARPAnätet skulle offentliggöras trots att det hade koppling till försvaret. För att nätverket skulle fungera internationellt bestämde man att alla datamaskiner skulle ha samma regler för hur man skickade och tog emot data. Internet Protocol skapades 1978 för att ta hand om trafiken mellan datornät.[2]

1982 började man att använda sig av uttrycket internet för att beskriva världsomspännande nätverk. Under ett antal år användes närverket framförallt av universitetsforskare och försvars entreprenörer. Men det börjades sen även att användas av företag.[3]

I början av 1990-talet hände några saker som har varit extremt viktiga för internets utveckling. En av de sakerna var att www spreds gratis vilket gjorde internetet betydligt mer användarvänligt. Tanken med www (World Wide Web) var att man skulle kunna, genom att använda ett ord eller begrepp i samband med en speciell tangentkombination, läsa mer om ordet eller begreppet. Systemet blev offentligt och man kunde ladda ner det gratis. En annan viktig händelse var att Mosaic utvecklades vilket var en webbläsare. Det ersattes snabbt av Netscape Communicator som var betydligt snabbare än det förra. Webbläsaren spreds snabbt och fick många användare. På bara 1,5 år hade webbläsaren 65 miljoner användare. Det var inte långt efter som Internet Explorer av Microsoft kom. När det väl kommit ut gick det inte längre att sälja nya nätläsare. Inkomsterna togs då framförallt in från annonser. 1998 började man att använda sig av portaler. Portaler var en plats som erbjöd olika tjänster tex shopping och nyheter. De blev väldigt populära och blev då också populärt bland annonsörerna.[4]

Internetet idag:

Idag använder vi internetet dagligen. Det används både i arbetet, skolan och i sitt privatliv. Men det vi gör på internet idag är inte samma som längre tillbaka. Idag shoppar vi, läser nyheter, betalar räkningar och deltar i sociala medier mm.[5]


[1] Weibull & Wadbring, 2014, s 86

[2] Weibull & Wadbring, 2014, s 87

[3] http://www.ioeb.se

[4] Weibull & Wadbring, 2014, s 88 - 89

[5] https://www.iis.se/lar-dig-mer/arkiv/vart-internet/internet-da-och-nu/

Gå in och titta på denna länk för att se hur webbsidor kunde se ut förr: https://web.archive.org

Celine, 1DEM

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments