Jag valde att testa på illustrator cs5 på denna slutuppgift,jag valde detta för att jag ville testa på något jag aldrig innan gjort och sehur jag klarade av det. Denna bild är från början ett porträtt på den såkallade yoghurtmannen man kan se på en del yoghurtpaket. Jag tycker att det ären härlig bild så jag ville teckna av honom och få en känsla av att bildenverkligen är målad.

Min process var så att fört laddade jag upp bilden iillustrator och sen valde jag en pensel som var lämplig för att måla allamannens konturer, jag började men att måla mannens konturer i ansiktet och senbytte jag lager och målade mössan osv. Sen när detta var klart så släckte jagursprungsbilden och skulle börjar färglägga bilden. Denna visste jag interiktigt hur jag skulle göra fört men tillslut bestämde jag mig för att användamig av plumppensel som fungerade relativt bra. Jag justerade även en delanskitskontur linjer och böjde dem så de skulle passa in bättre i bilden. Jagvalde även att inte ha 100% opacitet i bilden för jag tycker att den blev förskrikig då och inte blev samma målad känsla, istället låg jag på ca 75%beroende på vilken färg jag jobbade med.

Jag blev nöjd med detta resultat jag tycker att fick fram enny bild som ser målad ut och den har en harmoni där färgerna passar bra medvarandra. Jag tycker även att den lilla gren jag målade till i det vänstrahörnet gjorde sig bra där och gjorde att det inte blev en helt tom bakgrund.Något som jag skulle kunna ha gjort annorlunda är att inte göra denna bild medhjälp av musplattan på datorn utan att istället koppla in en mus som jag trorskulle underlätta arbetet. För att utveckla denna bild så skulle jag kunna haanvänt mig av fler olika skuggor och jobba mer med att hitta en mjukareövergång med färgerna i ansiktet. Men samtidigt tror jag att om jag skulle haanvänt mig av för mycket skuggor så kanske inte bilden skulle se så tecknad utsom jag ville att den skulle göra. 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Originalbild

Originalbild

På denna bild har jag bytt ansikte på två personer, bildenär svart vit dels för att underlätta med de olika färgerna de har på sin hudmen också för att jag inte tidigare gjort en svart vit bild. Om man kollar påde båda originalbilderna så har de båda tjejerna skugga på den högra sidan avansiktet vilket man kan tro var en fördel när jag skulle göra om bilden. Men ioch med tjejerna står vända åt olika håll så var jag tvungen att spegelvända enutav dem. Jag valde att spegelvända den blonda tjejen för att hon hade ljusastansikte och jag kände att det kommer att vara lättare att sätta hennes ansiktepå brunetten än tvärt om. Så först använde jag mig av lagermask och friladeansiktet från kroppen sen provade jag att direkt sätta ansiktet på plats menjag tyckte då att varken färgerna stämde helt och inte heller passformen påhuvudet. Först så ville jag få huvudet på rätt plats och för att se till så attde satt rätt så gick jag in på den blonda tjejens ansikte och sen drog jag neropaciteten så jag kunde se igenom ansiktet och därav kunna se till så attmunnen, ögonen och näsan matchade varandra. När jag gjort det så gjorde jag såmed lagermasen att man målade tillbaka originalbilden lite grann över ansiktetså det blev samma hudfärg. Sen såg jag även av hakan inte satt så jag ville attden skulle göra så där använde jag mig av verktyget tänja för att få den påplats. För att få färgerna att matcha med varandra försökte jag först med att användamig av verktyget pipett för att hitta rätt färg att måla med, men jag insågfort att det inte blev bra för det såg så målat ut. Jag började sedan med attanvända mig av justeringar och ändra intensiteten och kontrasten och senändrade jag även lite i nivåer tills jag tyckte att färgerna såg bra uttillsammans. En sak som försämrade bilden är den dåliga kvaliteten på de två bilderna. 

Likes

Comments

På denna uppgift valde jag att skanna in saker som jag har imina egna fickor och bygga något utav det.

Här skannade jag först in min blå bläckpenna och försökteklura ut vad jag kunde göra med den, efter en stund bestämde jag mig för attbygga ett hus. Jag hade en ganska bra bild i huvudet hur jag ville att detskulle se ut och jag tycker att bilden blev bra. Jag jobbade här mycket med attduplicera lager och använda mig av lagermasker. På dörren ville jag att någotannorlunda skulle hända så där tog jag bort hela pennan förutom den delen avpennan där bläcken ligger och formande med hjälp av den. Som tegen har jaganvänt mig av ett rött suddgummi. En annan svår sak med denna bild förutom alltpill var att hålla reda på alla lager mm.

Pådenna bild ville jag mer skapa ett mönster och det gjorde jag med hjälp av enenkrona och ett suddgummi. Jag valde att med enkronorna göra som en våg somgick igenom bilden på två ställen, jag testade på vilket sätt man kunde sättasamman dessa två vågor men till sist så ansåg jag att det var bäst om den varsymetriska med varandra. När ja gjort detta så gjorde jag en länga medsuddgummi som jag satte bakom vissa kronor och sen andra raden med suddgummisatte jag så den gick in i nästa våg osv.


På denna bild så gjorde jag tre nästan idenstiaska personer.Tanken med bilden var att använda de tre tidigare materialen jag använt i enbild där alla sakerna får lika mycket plats. För att inget av materialen skullesynas mindre än de andra så valde jag att inte göra bilden för stor ochistället ha en liten bild där man har tydliga objekt. Huvudet på figurerna ären enkrona som jag sen målade ut huvudet på med hjälp av lagermask, lagermaskanvände jag även på de andra objekten.

Likes

Comments

​Här är min skiss till upg 4

Likes

Comments

Jag valde att göra ett kollage som handlade om drömmarnasland. Tanken med bilden är att en person ligger och sover i och bor på etttråkigt ställe med dåligt väder, snö och slask och att han sedan drömmer omandra platser han besökt. Jag började med att ta ett kort på en person som sovoch sedan frilade jag personen med hjälp av lagermask. Sedan för att få derunda cirklarna började jag med att ta kort i ett glas och därifrån fick jagcirkeln. Sedan tog jag semester bilder och gjorde de runda och sen för att deinte skulle vara kantiga så markerade jag den runda cirkeln gick till markera-ändra-ludd och anpassade hur mycket ludd jag skulle ha till vad som passade bäst för bilden.

Likes

Comments

​Vår ide med denna film var att skapa en reklamfilm angående sportskor där den sko vi gör reklam för är den som kommer visa sig att vara bäst. Vår film är 1 min och 8 sek, den följer dramatrilogi modellen på de sättet att vi i början av filmen filmar personen som det handlar om mycket för att bygga upp relationen sen valde vi också att filma skorna mycket så man förstår att det är de det handlar om. Efter 25 sek ca 1/4 in i filmen har vi den första händelsen, tjejen som vi följt från början förlorar springloppet. Tjejen går tillbaka till omklädningsrummet och byter skor till de skorna vi gör reklam för, denna scen är 18 sek, vi ville inte göra den för lång då filmen lätt kan bli långtråkig då. Här var vi noga med att filma upp de nya skorna tydligt (negativt är att skorna nästan har samma färg). Nu kommer vi till den sista stora händelse i filmen, tjejen vi följ under filman ska springa det andra loppet med de nya skorna. Detta sker 50 sek in i filmen. Denna spring scen valde vi att göra lite längre för att kunna ha lite mer när bilder och även filma i slowmotion. Till sist så slutar filmen lyckligt, med hjälp av de nya skorna så vinner tjejen vi följt loppet med hjälp av de nya skorna. Filmen slutar med när bild på de vinnande skorna. 

Vi har valt att filma denna film i olika vinklar och och bildutsnitt. Vi valde att göra filmen i olika vinklar för att den inte skulle bli för en formlig. I början av filmen så valde vi att filma personen som vi ville skapa en relation med i närbild, sen under loppet så valde vi att filma i både helbild och från knäna ner till marken. Under det sista loppet där dom vinnande skorna springer så valde vi att ha en slowmotion scen där vi bara filmade skorna, vi placerade skon i mitten av bilden för att det var den man skulle ha fokus på. 

I filmen har vi 2 karaktärer en portagonist och en antagonist. Vår portagonist är den tjej vi från början får följa och först se förlora loppet men sedan vinna det, Antagonisten är den tjej portagonisten tävlar emot som vinner det första loppet. Vi valde att ha 2 karaktärer för att skapa en rivalitet gentemot de båda. I filmen valde vi att ta bort ursprungsljudet för att senare lägga på en låt som har ett bra tempo och är en låt man skulle kunna lyssna på när man är ute och springer. 

I arbetet så har Julia och Sabina spelat karaktärerna i filmen och jag filmat, sedan vid redigering och klippning har vi samarbetat. 

Olyckligt i filmen är att under första gången vi filmade så var det snö ute det var det inte under andra filmningen. 

Likes

Comments

Denna stop-motion film jag gjort handlar om familjen Björkmansom en dag bestämmer sig för att åka till Astrid Lindgrens Svärd, det yngstbarnet i familjen tror att de ska till Astrid Lindgrens värd och blir mycketbesviken när de kommer fram och ser vart de egentligen åkt någonstans. Tankenmed denna film var att göra den till en lite komedi. Jag valde att inte ha medröster eller text för jag ville att man först gången man ser den inte fattarvad som hände utan att man måst kolla om för att förstå.

För att göra denna stop-motion valde jag att teckna alltingsjälv med hjälp av tusch. Jag ville inte skriva ut färdiga saker från internetdels för att jag vill ha de så som jag föreställt mig men också för att det ärroligare och kunna säng att man gjort allting själv. Jag gjorde mitt arbete i programmetVideoPad just för att jag ville kunna ta med det hem och jobba med det. När jaghade lagt in de ljuden familjen gör av si så kände jag att det var något somsaknade, jag valde därför att lägga på en liten bakgrunds musik som fick följamed i hela filmens handling. När jag lagt på denna tyckte jag det blev mycketbättre och filmen fick ett bättre flow.

I slutet av filmen så valde jag att visa den yngsta pojken ihelperson för att ja ville att man skulle se att det var han man skulle fokuserapå, samt att jag ville att man tydligt skulle se att det var det yngsta barnetoch ingen annan. 

Likes

Comments

Före

Efter

Dennabild på en blomma tog jag på det sättet att blomman är i fokus vänster om ibilden och sen så blir det mer och mer suddigare till höger, jag tog den på detsättet för att jag tycker att den blev bra på det sättet. Sen i Photoshopanvände jag mig av blandningslägen och gjorde först bilden svart vit och sen ”täcka över”. Bilden har nu fått starkakontraster vilket jag tycker blev bra.

Före

Efter

Dennabild har jag först rätat upp med hjälp av linjalen, sen använt mig avblandningslägen, svart vitt och sen multiplicera,jag har också höjt ljuset på hela bilden och redigerat i nyans och mättnad.Efter jag gjort detta med bilden så kommer den vita färgen på båtarna frambättre samt att himmelen och vattnet blev ljusare. Jag tycker att den nya ärbättre just för att bilden har fått mer liv och finare kontraster.

Före

Efter

Bilden var till en början sne, så jag började med att rätaupp den. Jag använde mig sedan av färjade lager och valde då en orange färg föratt jag tycket originalbilden hade lite tråkiga färger, sedan när jag satteihop den orange färgen med bilden använde jag mig av mjukt ljus jag testade lite andra alternativ med men jag tycketmjukt ljus passa bäst. Sen var jag i nivåer och fixade lite med. Bliden är nufinare för att den har fått mer färg.

Före

Efter

Pådenna bild med 2 skåp har jag använt mig av blandningsläget raster, jag började med att göra bildensvart/vitt och sen ändra lageregenskapen till raster. Jag redigerade sedan isvart/vitt och drog fram några färger mer än andra som tex jag ville att denröda färgen skulle vara stark. Bilden är bättre nu för att den inte ser såplatt ut.

Före

​Efter

Pådenna bild har jag använt mig av blandningsläget färg, jag tycker det var svårt att hitta en bild som det passadebra att använda detta blandningsläge med. Först la jag på ett fotofilter föratt göra bilden varmare sen ändrade jag lageregenskapen till färg, men då varvattnet fortfarande ganska blått och det ville jag ha bort lite så då la jag påi justeringar nyans/mättnad och gjorde då vattnet lite ljusare med en grön ton.Bilden är ny finare för att den blå tonen i hela bilden har försvunnit vilketjag gillar.

Likes

Comments

FÖRE

EFTER

Denna bild på denna industri är tagen på en dag då vädretvar grått och tråkigt men jag använde mig av masker och gjorde endast byggnadenljusare, jag ville ha kvar den mörka himmelen för när man tänker på ettindustri område så får många upp den gråa färgen. Den nya bilden tycker jag ärbättre för att naturen får en grönare färg och lamporna på byggnaden gör sigbättre. Bilden är helt enkelt roligare, intressantare och finare. Jag redigeraäven hela bilden i nivåer och nyans och mättnad för att få den perfekt.  

Likes

Comments

FÖRE

​EFTER

Denna bild har jag gjort med hjälp av justeringslager. Bildbeskar jag först för att få snusen mer i fokus så att det är den som är huvudpersonen.Sen använde jag mig av nivåer, när jag gjort de så fick bilden en bättre skärpaoch färgerna kom fram. Jag använde mig också av nyans och mättnad och drog nerljusheten -13, när jag gjort de så blev bilden lite mörkare vilket jag tyckteblev bättre. Jag har också vart inne i kurvor och dragit upp kurvan lite. Jagtycker att bilden är bättre nu för att snusen är mer i fokus och färgerna harblivit skarpare och lyfter upp bilden bättre.

Likes

Comments