Fler och fler länder börjar acceptera äktenskap mellan personer med samma kön. Tyskland röstade ja i juni nu i år, trots att Angela Merkel kämpade emot. I Sverige har HBTQ par kunnat vigas sedan år 2009. Trots detta finns det fortfarande präster som väljer att tacka nej till att viga HBTQ par.
-Ett äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna, säger Thomas Holmström.

Karl Kreile och Bodo Mende var två av de första samkönade paren att tacka ja till varandra i Tyska kyrkan söndagen den första oktober. Kreile och Mende förklarar för Expressen att det har varit 25 år av slit, men nu har de äntligen uppnått juridisk jämlikhet.
I Sverige har det varit juridiskt lagligt att gifta sig som homosexuell sedan år 2009, men fortsatt råder det tvivel om att viga samkönade i Svenska kyrkan.
Thomas Holmström arbetar som kyrkoherde vid Brålandas pastorat. Enligt Thomas är det fortfarande onaturligt att två personer av samma kön kan ingå äktenskap och att det borde enbart vara den statliga kyrkan som tar hand om denna vigsel.
-Jag tycker att det strider mot Guds tanke och bibeln. Ett äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna, säger Thomas Holmström.
Vidare säger Thomas att han inte kan ta ställning till frågan angående om att Tyskland sagt ja till samkönat äktenskap, -Varje land har rätten att bestämma själv, det kan inte jag ta ställning till. När Sverige sa ja till samkönat äktenskap blev jag ledsen. Ett äktenskap är mellan en man och en kvinna.
Prästerna runt om i landet har själva chansen till att bestämma om de vill anta en vigsel mellan samkönade. Thomas Holmström säger att han inte kan tänka sig att viga homosexuella par.
- Jag avböjer att viga homosexuella. Sen har jag under mina 30 år som präst inte fått frågan om att göra det heller. Det förekommer inte så många sådana vigslar här på landsbygden som i de större städerna, säger Thomas Holmström.
Lina Ekberg som kommer från Mellerud och lever i ett samkönat förhållande. Lina tycker det är fel att präster kan välja bort att viga homosexuella par.
-Förut var jag mer insatt i hur Svenska Kyrkan var gällande HBTQ, men jag vet att prästerna förr hade valet om att viga samkönade, och det är fel. Det är inte upp till prästen.
Enligt Lina är
nyheten om Tyskland en väg i rätt riktning.
-Det kändes väldigt bra! Varje gång ett land svarar ja på samkönat äktenskap, känns det som att världen blir lite bättre. Innan jag och min fästmö ska resa utomlands ser vi över vilka länder som godkänner samkönade förhållanden. Det är för att vi vill känna oss trygga, och att landet accepterar oss, säger Lina Ekberg.

Likes

Comments