bouquet - vinkaraktär


braille - blindskrift


braska - vara kallt ute


braskande - uppseendeväckande


brasklapp - förbehåll


brasseri - enkelt matställe


bravad - bedrift


bravera - stoltsera med


med bravur - skickligt


briefing - kortfattad information


brigad - ett slags truppenhet


brigg - tvåmastat segelfartyg


brikett - bit för eldning


brink - liten sluttning


brisad - explosion


brittsommar - varma höstdagar


brodd - nyuppkommen säd


brokad - sidentyg med guldtråd


brokig - blandad


bronkit - luftrörsinflammation


brottstycke - fragment


bryne - redskap för slipning


brynja - metalldräkt


bråck - utbuktande kroppsskada


bräcka - småsteka


bräckt vatten - söt- och saltvatten


bräm - ett slags knat


bränning - våg som bryts mot strand


gå i bräschen för - kämpa för


brätte - utstickande kant hos hatt


budgetering - kostnadsplanering


buffert - reservförråd


bulimi - hetsätning


bulletin - periodisk rapport


bulvan - bluffmedhjälpare, lockfågel


bungalow - enplansvilla


burdus - ofinkänslig


burgen - förmögen


burlesk - överdrivet komisk


burspråk - fönsterförsedd utbyggnad


buskis - pjäs med fåniga skämt


bylsig - om för stora kläder


bågna - vika sig


ge någon på båten - överge någon


bära sig - löna sig


bärga sig - behärska sig


bärsärk - ursinnig kämpe


bävan - fruktan


böjelse - fallenhet eller tycke


börd - härkomst


bördig - fruktbar


calypso - dans och musikstil


cedilj - hake under bokstaven c


celeber - berömd


celibat - sexuell avhållsamhet

Likes

Comments

beting - betald arbetsuppgift


betinga - styra och påverka något


bets - färgmedel för trä


bettleri - tiggande


betuttad - bekymrad; förtjust i


betäcka - para sig med


betänklighet - tvekan


beveka - övertala; blidka


bevekelsegrund - motiv


bevingade ord - välkänt uttryck


bevista - närvara vid


stå bi - uthärda; hjälpa


bibliofil - boksamlare


bibliografi - litteraturförteckning


bibringa - förmedla


bidé - tvättfat för underlivet


biennal - evenemang vartannat år


bifalla - samtycka


bigarrå - ett slags körsbär


bihang - tillägg


bijouterier - enklare smycken


bilateral - dubbelsidig


bilägga - lösa fredligt


biografisk - livsskildrande


biskvi - liten kaka


bistro - enklare matställe


biträda - assistera


bivack - nattläger utomhus


bjärt - färggrann


björntjänst - förvärrande hjälp


blasé - likgiltig och ointresserad


blasfemisk - gudshädande


blast - bladdelar ovan mark


blazer - udda kavaj


bleke - vindstilla


blessyr - småskada


blidka - göra mindre arg


bliga - stirra


få blodad tand - fatta tycke för


blänkare - förhandsnotis


bodega - vinstuga


bohemisk - med avvikande livsstil


bojkotta - upphöra kontakten med


på lösa boliner - utan kontroll


bolster - ett slags kudde, täcke


bombastisk - uppblåst och skrytsam


bonad - tyg som väggprydnad


bondfångare - bedragare


bondpermission - skolk


bordlägga - skjuta upp


borga för - garantera


borgenär - långivare


botanisera - välja och plocka


bouillabaisse - fisksoppa


boulevard - bred trädkantad gata

Likes

Comments

basunera ut - ropa ut


batik - metod för tygfärgning


batterist - trumslagare


batting - liten pojke


baxa - flytta något tungt


baxna - häpna


bebåda - förutsäga


beck - tjärmassa


bedagad - gammal


bedyra - högtidligt försäkra


befogad - med bra anledning


befordra - skicka


befrämja - gynna


befängd - orimlig och tokig


begapa - stirra på


begeistrad - hänförd ht2011


vara begiven på - lysten efter


begivenhet - stor händelse


belackare - elak kritiker


begrunda - tänka över


behag - tillfredställelse


behändig - lätthanterlig


beivra - vidta åtgärder mot


belamra - fylla med skräp, överhopa


belevad - med fint umgängessätt


bemedlad - rik


bemängd - uppblandad med


bemärkelse - betydelse; avseende


bemärkt - känd och framstående


benign - godartad


berlock - hängsmycke


bermudas - knälånga kortbyxor


berså - lövsal


vara i beråd - inte kunna välja


berättigad - som har rätt till


besegla - slutgiltigt avgöra


besiktiga - granska och kontrollera


besinna - tänka efter


beskaffenhet - sätt att vara; natur


beskedlig - snäll och uddlös


beskickning - utlandsrepresentation


beskäftig - överdrivet tjänstvillig


beskärma sig - klaga och jämra sig


bespetsa sig på - se fram emot


beslå - ertappa


besserwisser - dryg allvetare


bestialisk - grym


besticka - muta


bestickande - lockande


bestyr - sysslor


bestånd - samling arter


besudla - vanära


besvärjelse - trollformel


betacka sig - säga nej till


betagande - förtjusande

Likes

Comments

attaché - diplomatisk tjänsteman


attestera - skriftligen intyga


attiralj - tillbehör


attrapp - imitation av föremål


attribut - egenskap; tillbehör


audiens - mottagning hos kunglighet


auktorisera - ge tillstånd


auktoritär - maktfullkomlig


autentisk - äkta


autodidakt - självlärd person


autonom - självständig


autostrada - motorväg


avantgarde - nyskapare


avbalka - skilja isär


aveny - bred gata


aversion - motvilja


avfalla - överge


avfallen - avmagrad


avfatta - utforma, t.ex en uppsats


avfordra - avkräva


avhandling - lång vetenskaplig uppsats


avhysa - vräka från bostad


avhyvling - skäll, tillrättavisning


avhängig - beroende


avisera - meddela


avkastning - vinst; skörd


avkunna - officiellt meddela


avlöpa - utfalla


avmätt - kylig, utan känslor


avog - ovänligt sinnad


avpollettera - avskeda


avsigkommen - förfallen och neddekad


avslå - säga nej till


avstyrka - föreslå avslag


avyttra - sälja


axiom - självklar grundsats


azur - himmelsblå


bagatell - struntsak


baisse - nedgång på börsen


ballad - berättande folkvisa


baluns - fest med dans


balustrad - räcke med små pelare


banal - alldaglig och ointressant


banbrytande - revolutionerande


bane - dödsorsak


baner - fana


baptism - tillämpare av vuxendop


bard - sångare; diktare


barett - ett slags basker


barock - orimlig och tokig


barometer - lufttryckmätare


barrikad - hinderbygge


baryton - röstläge i körsång


basal - grundläggande


bastion - del av fästningsmur

Likes

Comments

anrik - med fina rötter


anrätta - tillaga måltid


anslå - meddela


anslå - bevilja pengar


anslående - tydlig; effektfull


anspråksfull - fordrande, pretentiös


anstå - skjuta upp


anstå - lämpa sig


ansätta - plåga


antagonism - motsättning och fiendeskap


antecipera - föregripa


antependium - altarförhänge


antihistamin - allergimedicin


antiklimax - utebliven höjdpunkt


antipati - motvilja


antiseptisk - bakteriedödande


antologi - ihopsatt samling texter


antonym - motsatsord


antropologi - läran om människosläktet


antroposofi - andlig rörelse


anträda - påbörja


apanage - statsbidrag till kungahuset


apart - säregen, ovanlig


aperitif - fördrink


apokalyps - uppenbarelse; världsslutet


appell - vädjan


appendix - tillägg


applicera - tillämpa


apportera - hämta, om hund


approximera - beräkna ungefärligt


a priori - på förhand


arbiträr - godtycklig


aritmetik - räknelära


arkad - pelargång


arkadisk - lantligt idyllisk


arkaisk - ålderdomlig


arkebusera - avrätta med gevär


arketyp - urbild


arkipelag - övärld


armada - krigsflotta


armatur - belysning; utrustning


armod - fattigdom


aromatisk - väldoftande


arrendera - hyra mark, t.ex för odling


artificiell - konstgjord


artikulera - uttala tydligt


arvode - betald ersättning


askes - sträng avhållsamhet


aspirera - eftersträva, hoppas på


assimilera - införliva, sammansmälta


assonans - ett slags halvrim


astigmatism - brytningsfel, t.ex i ögat


astronomisk - väldigt stor


ateist - gudsförnekare


atrium - gårdslikt rum utan tak

Likes

Comments

alter ego - andra jag

alternera - växla

altitud - höjd över horisonten

altruistisk - kärleksfullt osjälvisk

alvar - kalt landskap

amanuens - institutionsassistent

amason - kvinnokämpe

ambivalent - kluven

ambulera - flytta omkring

amfibie - land- och vattendjur

amfiteater - publikomgärdad scen

amfora - antik tvåörad kruka

amiral - befäl över flottan

amnesi - minnesförlust

amnesti - benådning

amorin - bevingat kärleksbarn

ampel - hängande blomkruka

amper - sträng; besk

amplitud - svängningsvidd e. ljudstyrka

amsaga - osannolik historia

anagram - omkastade bokstäver

anakronism - som ej stämmer tidsenligt

analogi - likhet; motsvarighet

anarki - samhällskaos pga laglöshet

anbefalla - förorda; rekommendera

anbelanga - angå

anbringa - fästa eller placera

anbud - prisförslag

andefattig - utan idéer, tråkig

andemening - egentlig innebörd

andlös - spänd och koncentrerad

androgyn - dubbelkönad

anekdot - kort roande historia

anemi - blodbrist

anestesi - bedövning, känsellöshet

anföra - leda; framhålla

anförvant - släkting

anfang - utsmyckad begynnelsebokstav

anfäkta - plåga

anfordran - uppmaning; krav

anhang - följe

animositet - ovilja och hätskhet

ankel - fotled

vinna anklang - väcka intresse

ankommen - smårutten, om frukt

anlupen - angripen, t.ex av rost

anlöpa - inkomma till hamns

anletsdrag - ansiktsutseende

anmoda - uppmana

annex - sidobyggnad

annektera - ta i besittning

anno dazumal - länge sedan

annullera - upphäva

anomali - avvikelse

anorak - vindtät jacka

Likes

Comments

a cappella - sång utan instrument


abbot - klosterföreståndare


abderitisk - dum och enfaldig


aber - dum och enfaldig


abrovink - listig lösning


absolution - förlåtelse för sina synder


absolutism - helnykterhet; envälde


absorption - uppsugning


abstrakt - icke konkret, ogripbar


absurd - orimlig


accentuera - betona


ackja - samisk pulka


acklamation - bifallsrop istf omröstning


ackommodera - anpassa


ackurat - noggrann, precis


adaptation - anpassning


adekvat - lämplig, passande


adept - lärjunge


adjunkt - lärare eller präst


afasi - talproblem


affekt - starka känslor


affekterad - tillgjord


affektion - varma känslor för


affektiv - känsloladdad


affirmativ - jakande, bekräftande


aforism - visdomsord


agenda - dagordning


aggregat - samverkande enheter


agitera - ivrigt argumentera för


agnosticism - kunskap om gud är omöjlig


agorafobi - torgskräck


agrar - jordbruksanknuten


air - stämning


air - min, uppsyn


ajour - underrättad om läget


ajournera - skjuta upp


akilleshäl - sårbar punkt


akvedukt - vattenledande bro


albinism - brist på pigment


algoritm - lösningsprocedur, -schema


alienation - känsla av främlingskap


alkalisk - kemiskt basisk


alkov - litet utrymme, sängnisch


allegori - bildlig framställning


allena - ensam


allitteration - begynnelserim


allmoge - vanliga bönder


allmängods - något alla känner till


allmänning - gemensamt ägd mark


allmosa - gåva till nödlidande


allsköns - allt slags


allteftersom - medans


alltemellanåt - då och då


alludera - anspela på


alster - skapat verk

Likes

Comments