I Guds närvaro sann tillbedjan!

Fader vår.

Bönen har kraft att förändra oss och vår omgivning. Därför är mitt budskap uppriktig och varm att förmedla vidare under denna stunds samvaro.

Jag vill återge Luk. 11:1-4.

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." Då sade han till dem: "När ni ber, ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse."

Nu skall Jesus få lära oss några saker om bön. Det första han gör är att lära oss bön. I Lukas evangelium säger lärjungarna uttryckligen till Jesus: “Lär oss att be.” Att de säger så är lite konstigt, för de bad jämt, de gick i synagogan, de bad morgon och aftonböner. När de säger till Jesus “lär oss att be”, svarar Jesus inte med att ge några instruktioner, utan han lär dem en bön. Och han säger: “När ni ber skall ni säga `Fader vår som är i himmelen.

Skall man verkligen behöva lära sig att bedja?

Det låter så slentrianmässig: När nöden kommer, eller glädjen flyr hjärtat, och något oförutsett händer då börjar bönen välla fram omedvetet av sig själv “Gud hjälp! hjälp! hjälp!, känner ni till uttalandet möjligtvis? Vid något speciellt tillfälle har jag hört uttalandet i ångest och oro hos personer i armod, svårighet.

I alla händelser är bönen ej något, som endast den stora sorgen eller den stora glädjen hör till, utan den skall vara det andliga livets dagliga livsyttring. Därför hör bönen till “gudaktighetens övning”. Tag vid denna “övning” emot den hjälp, som gives av dem som kommit längre in i bönens hemlighet i den kristna församling du tillhör. Använd den lilla bönbok, som finns i slutet av psalmboken. “En liten bönbok att bedja i dag” som vi här och nu håller i vår hand eller ligger framför oss, det finns andra bönböcker som uppmuntra människor till bön och hur man kan få uppleva bönesvar. Eller vid hemkomst forma DIN bön utifrån din egen inre tanke, och kom ihåg att en stor del av våra psalmer i den Svenska psalmboken helt enkelt äro böner. Vi har även Jesus egen psalmbok, Psaltaren i vår Heliga skrift bibeln. Visst skall du också bedja “med egna ord, men det är förunderligt, hur en bön, som kanske är flera hundra år gammal, kan hjälpa oss människor känna fritt spelrum, åt just den nöd, den oro, den sorg eller den glädje och tacksamhet, som hjärtat känner. Så var det till och med för Jesus själv, Jesus använde Psaltaren.

I nattvardssalen sjöng han ”Lovsången”, det vill säga Ps 115-118, tillsammans med sina lärjungar. Tre av Jesu sju ord från korset är psaltarcitat. På samma sätt har trons folk genom historien alltid återvänt till Psaltaren för att söka tröst, uttrycka sin tacksamhet eller för att finna väg genom de trånga passagerna i livet. Och Psaltaren innehåller allt detta, glädje och sorg, tro och tvivel, klagovisor och lovsånger. Jean Calvin sa att Psaltaren är en slags anatomi där själens alla delar finns med.

När Jesus skulle lära sina lärjungar att bedja, gav han dem en bön: Fader vår. Det är en omätlig bön. Den har inget av heta känslors svall, men den omspänner hela det andliga och lekamliga livet och se så djup, att ingen någonsin blir färdig med den. Den är på samma gång en prövosten för tron och en hjälp för tron. Den håller den hälsosamma oron vid makt, och den ger samtidigt åt hjärtat den ro och trygghet, som finns allenast i den himmelske faderns hand. Den prövar vårt liv: hur förverkligar du det du beder? Sker Guds vilja “även hos oss”? som Luther säger i Lilla katekesen. Och den bönen ger oss hopp och mod: Gud vill förverkliga den “ även hos oss”, ty riket är hans och makten och härligheten i evigt.

Fader vår;

upphöjd i din skapelse

ljuv i din kärlek

riket i din arvedel


som är i himmelen,

glädjens krona

härlighetens glans

salighetens skatt


helgat varde ditt namn,

Och som honung för vår mun

ett välljud i örat

ett jubelrop i hjärtat


tillkomme ditt rike,

glädjen utan gräns

friden utan ände

tryggheten bortom all fara


ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden,

så att vi hatar det du hatar

älskar det du älskar

gör det du bjuder


Vårt dagliga bröd giv oss idag,

livets nödtorft

sanningens ord

brödet från himmelen


och förlåt oss våra skulder,

mot dig

mot varandra

mot oss själva


såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro,

dem som sårat oss i ord

genom oförrätter

genom trolöshet


och inled oss icke i frestelse,

köttets*(1)

världens

djävulens


utan fräls oss ifrån ondo,

   det nuvarande

det förflutna

det framtida.


Ty riket är ditt och makten och härligheten I evighet

Amen.


Låt oss knäppa våra händer och bedja Herrens bön!

Vår fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske,

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Jag vill i tron säga mitt Amen, Amen; det är; ja, ja, det skall så ske.

AMEN.


Sv. Ps 526:1

Att be till Gud han själv oss lär.

En utväg i vår nöd det är.

Den som med troget hjärta ber

blir hörd av Gud, som hjärtat ser.

Kan någon lycka likna den

Att gå till Gud som till en vän.


Låt oss alla gå i frid !


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara

Från evighet till evighet. AMEN.

__________________________

Köttets*(1)

Rom 7:18 Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött.

Viljan finns hos mig, men inte förmågan

att göra det goda.

© Endast för egen del.

Harry Harrysson.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

Korset är kärlekens boning, lidandet kärlekens stav.

Och för smärtan en stödjande stav.

Glädjen är kärlekens heliga skål.


Vem är du Harry?

Personlig presentation inför mitt första blogginlägg detta är en hel liten vetenskap för mig, så jag ber om överseende med och om felaktigheter anträffas. Tack!

Jag heter Harry Harrysson, är uppväxt i Kristdala. Jag är en lugn och stadig person, ambitiös och noggrann kan till viss del kalla mig en person som är mycket noggrann i allt jag företar mig.

Med gediget intresse för kunskap om religion för att förstår tillvaron bättre. Religion berör allt från världspolitik och samhällsliv till människors sökande efter lycka och mening. Religion handlar om värderingar och attityder och är för många en nyckel till identitet. Utan kunskaper om religion blir historiska skeenden, dagspolitiska händelser och kulturella uttryck ofta obegripliga. Min uppväxt präglades i en kristen miljö med släkt såväl som vänner. Därför var det en självklarhet in i min egen tillvaro. Då jag känt mig vara anpassad och kallad för läro - och herdeämbetet, utifrån det nytestamentliga brev där Paulus skriver i första korintier -brevet 12:28 “Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål.”

Så ägnar jag min tid åt bibelvetenskap, exegetik, samt i vidare mening även arkeologiska frågor- och undersökningar av bibliska platser.

Småland platsen som var mitt hem.

Jag växte upp till största delen på gården Applekulla i Bråbygden, där ett gammaldags Småland med en sällsynt flora och fauna möter sina besökande på liknande sätt i dag.

Applekulla Kristdala socken Kalmar län ligger nordväst om Oskarshamn med den vackra landskapsblomman Linnea.

Där har min släkt bott i många generationer. Jag kommer från släkten Sabelskjöld Bråhult, Bjälebo, Bråbo, långt tillbaka på min mormoders sida.

Min morfar kom från en släkt på orten där flertalet var bönder med egna gårdar men även präster har förekommit i släkten. Och själv var han hemmansägare som det står i hans dödsruna.

Dödsruna.

“Sven Oskar ALEXIUS Nilsson hemmansägare från Applekulla, där han under många år ägde en av gårdarna. Han var en duktig jordbruk- och skogsbrukare samt präktig och rättskaffens på alla sätt. Till sitt sätt var han mycket fridsam och hjälpsam och han gjorde sig därför avhållen av grannar och andra som hade med honom att göra“.

Genom denna “rättskaffens” mor - far fick jag min fasta uppfostran, som har följt och följer mig i jordelivet.

Här på gården börjar mina stapplande steg här i livet!

Efter min faders bortgång på grund av svår sjukdom, och kort tid därefter insjuknade min mor i sjukdom där hon blev till viss del rullstolsbunden för en längre tid. Då blev min morfader och mormoder kärleken i mitt liv tillsammans med min mor. Jag var endast tre år vid denna tidpunkt då allt detta hände hade själv under ett år vistats på Målilla sanatorium, där man främst isolerade och behandlade patienter med lungtuberkulos.

Vad det betyder att förlora och inte ha en biologisk pappa den känslan och erfarenheten har jag verkligen burit med under hela livet, även i skrivandets stund.

Med åren följer inre tankar i en ung pojkes önskningar som många gånger blir till önskan som aldrig blir som man tänker sig.

Men för min del har Gud alltid varit vid min sida, även om jag i min obetänksamhet handlat i oförstånd där synd i såväl tanke, ord- och handling har varit förkastlig utifrån min tanke, om så handlingarna varit oförarglig, ofarliga.

Men med respekt och värdighet speglar Guds omtanke mitt innerst, där jag i ödmjukhet vill vandra vid hans sida som lärjunge. En fulländad lärjunge kan jag aldrig bliva.

Med åren har även jag blivit vuxen genom Guds nåd!

Med stor ömhet säger därför vår Frälsare till oss: - Frukta inte. Låt ditt ljus lysa för människorna jag är en av dessa människor.

Jag fick den möjligheten att läsa social grundutbildning med teologisk inriktning som gav mig i Guds tjänst till en diakonvigning. Efter ytterligare studier in i prästkallelsen.

Jag har aldrig upphört med mina studier därför det finns så mycket att lära, men även lära andra så därför fick jag en formell folkhögskollärare - examen vid Linköpings universitet 1986. Jag kan inte säga att jag är filosof men har studerat de mest grundläggande frågorna. Men däremot teolog och har under många år ägnat mig i bibelvetenskaplig grundtext i bibeln dess historia inom judendom - kristendom, om dock i mitt eget tycke begränsad i mina kunskaper ”Man blir aldrig, aldrig helt fullärd”.

Vist har jag mycket mer att vara tacksam för men nu lämnar jag denna historiska, återblick, och låter min tanke i tystnad men ändå formas i ord till kärlekens föräldrar.

Tystnaden är kompakt! Endast fåglars kvitter hörs. Jag vandrar ensam som alltid på en slingrande stig, den gamla ålderdomliga vägen som leder genom utkanten av gården som är bevarad med en porlande bäck som slingrar sig i fjärran, till en oändlig plats vid stranden till den lilla sjö där jag har fiskat ofantligt många gånger i min ensamhet, där flötet till mitt metspö guppat upp och ned i sorg och glädje i samband med tankar och åter tankar inom mitt innersta.

Jag är framme vid den välformade sten där jag alltid suttit, skådar över det spegelblanka vatten där små skräddaren går på vattnet precis som Jesus, men hittills har det varit en gåta hur den lilla insekten bär sig åt. Då tänker jag på tiden som varit och i mina tankar möter jag min morfar åter som många, många gånger förr.

En försvunnen tid i mina tankar vid detta vattenbryn med vackra vita näckrosor (Nymphaea alba) som låter mig fortsätta i en ljusfylld ömhet inför livet. Och in i döden jag tänkte än: vad jag är lycklig! Vi ses igen till mina närmast kära och vänner.

I avskild andakt som bygger på Guds ord och bön med början:

Herren är vår hjälpare, han som har skapat himmel och jord (Ps 124:8) jag tar god tid för att lyssna till Guds ord. Där efter öppnas mina tankar.

Kära Morfar!

Jag saknar dig. Vi är båda i dagarna i samma ålder som när du fick lämna den jordiska tillvaron i Guds händer. Jag saknar tiden. Då vi slöt våra händer inför den öppna spisen i det stora rummet som gav värme och närhet och med slutna händer till bön.

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer. Lyckan går, du förbliver, Fader vår. AMEN.

Tiden när du log mot mig Morfar. Tiden när det bara var du och jag. Tiden när jag kunde prata med dig långt in på kvällen. Och ändå vakna livlig och glad, i din kärleksfulla närhet och famn. Tiden när vi delade allt, allt. Tiden när du sade att du älskade mig av hela ditt hjärta. Jag saknar den tiden och den närheten. Och den kommer aldrig tillbaka. Men inom mig finns minnesbilden. Du Morfar och Mormor alltid i mitt och vårt vackra hem. "Mitt älskade hem". Då min far dog i en mycket ung ålder i tbc. och min mor var svårt sjuk under en mycket lång tid. Då var och har mina morförälder varit en fast tillvaro i min inre tillvaro som gav mig min Gudstro. Som idag ger mig inre styrka.

Vist har familjens omgivningen stor betydelse, i omtanke och närmiljön där den lägger grunden i en människas liv och livsstil.

En uppskattad dikt:

Döden tänkte jag mig så

Det gick en gammal odalman

och sjöng på åkerjord.

Han bar en frökorg i sin hand

och strödde mellan orden

För livets början och livets slut

sin nya fröskörd ut.

Han gick från soluppgång till soluppgång.

Det var den sista dagens morgon.

Jag stod som harens unge, när han kom.

Hur ångestfull jag var inför hans vackra

Sång!

Då tog han mig och satte mig i korgen

och när jag somnat, började han gå.

Döden tänkte jag mig så.

/Bo Setterlinds/


Likes

Comments

​ Välkommen till min nystartade blogg. // Harry Harrysson

Likes

Comments