​Genom att använda oss av bra kvalité så kommer produkten hålla länge och blir på så sätt ekonomisk för kunden. Vi säljer enstaka delar av termosen för att om någon liten del går sönder eller blir oanvändbar kan man köpa bara den delen. T.ex. om locket får en spricka så kommer man kunna köpa ett nytt lock utan att köpa en helt ny termos. Det gör att man inte behöver producera en helt ny produkt utan att vi bara behöver producera en del av produkten, det gör att det blir både ekonomiskt för oss och kunden.


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

​Eftersom ni har klagat så mycket så får ni ett uppdatering på min kära blogg, här får ni info om katter.
Katt (Felis catus[3][4][5][6]), även känd som tamkatt, är ett relativt litet, smygjagande rovdjur i familjen kattdjur[7][8][9] och ett vanligt sällskapsdjur i stora delar av världen. Falbkatten (Felis silvestris lybica) en underart till vildkatten (Felis silvestris) blev tidigt domesticerad av människan som nyttodjur för att hålla efter skadedjur eller för sällskap, både på landet och i stadsmiljö. Till havs har man sedan gammalt haft skeppskatter som skyddade mot gnagarangrepptåg och proviantförråd. Dessutom kan katter vara underhållande för många människor med sin tillgivenhet, och används även i terapeutiskt syfte vid psykisk ohälsa. Dock begränsas användningen av att många människor får allergireaktioner mot ämnen i kattens saliv, urin eller talgkörtlar.[10] På många platser runt om i världen, speciellt på öar utgör introducerade katter ett stort hot mot andra djur, exempelvis markhäckande fåglar.

Likes

Comments