Jag var hos läkaren igår och vi är överens om att jag fortsätter med den medicinering jag har. Har verkligen gått ett varv runt i pillerbutiken. Lamotrigin, Venlafaxin och Quetiapin är en bra mix för mig just nu, tror jag.

Tycker att jag har fått de verktyg i verktygslådan som jag behöver. Livet känns absolut värt att leva och njuta av. Nu gäller det att försöka använda dem och inte ställa in dem i förrådet. Bipolaritet är en sjukdom som bör behandlas.

Det jag hade önskat, nu när jag ser tillbaka är att jag hade fått träffa en och samma läkare genom utredningsprocessen. Det har varit mycket besvikelser i kontakten med psykiatrin vilket känns ledsamt. Jag är tacksam för att mycket information går att hitta på Internet.

Avslutar med tips om två YouTube-länkar, Bipolar Disorder - A short Introduction och filmen Galen i dig.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Jag har köpt 2 tavlor av konstnären Ruben Ireland. Jag ska ha dem på mitt kontor. För mig symboliserar de min bipolära sjukdom, ytterligheterna mellan ljus och mörker och förändring.

Likes

Comments

Texten är hämtad från Healthline, länken till artikeln finns nedan.

These tips may help you be supportive of someone with bipolar disorder, no matter what the relationship:

-Recognize that no one is to blame for the condition.
-Remind them that their mental health condition is as real as any other medical illness.
-Encourage them to seek professional help.
-Accept their limits as well as your own.
-Ask them how you can help day-to-day to relieve stress.
-Learn about their medications. Make sure they take them as directed.
-Recognize that stress and overstimulation may trigger episodes.
-Know when to walk away. If they are combative or in the midst of an episode, it may not be the right time to confront them or have a serious discussion.
-Be patient. There are treatments that help, but it may take time to find the right one.
-With their permission, go with them to doctor appointments and therapy sessions. It’s critical you understand their condition as much as possible.
-Take a break. In a relationship with someone who has bipolar disorder, caring for the person with the condition is often the focus. Don’t forget to take care of yourself by eating right, exercising, seeking therapy if needed, and giving yourself breaks.
-Recognize manic and depressive symptoms and adjust your response accordingly.
-Have a crisis plan in place that includes emergency numbers of therapists, doctors, and psychiatrists.

Helping someone stick to daily routines may lessen their episodes. According to a 2008 study, people with bipolar disorder have “more sensitive circadian clocks.” When the internal circadian clock is disrupted, bipolar episodes may occur. The study showed that behavioral therapy focused on regulating daily routines such as sleep habits, meals, and physical activity may help.

How you approach issues with someone who has bipolar disorder may mean the difference between a full-blown episode or a calmer reaction.

Likes

Comments

Just nu har jag upplevt hypomanin i sin klaraste färg. Har kontrollerat bakåt i kalendern och senaste skovet var den 5 november 2015.

Jag vill sova men somnar inte in. Jag vill köpa saker, göra saker som oftast kostar pengar för att stilla rastlösheten. Jag är mer social och pratar snabbare.

Samtidigt som jag har varit vaken och pigg på nätterna, försöker jag hålla nere på takten. Inte ta spontana beslut, inte mer än vanligt i vart fall. Ta det lugnt. Vet inte riktigt om det är bra att träna eller inte.

Vad kan ha triggat igång hypomanin. Jag har varit stabil i 2 månader vilket aldrig har inträffat sedan jag var i nedre tonåren. Jag intar antidepressiva vilket jag inte gjorde vinter/vår/sommar 2015/16. Jag fick erbjudande om ny tjänst för någon vecka sedan och skrev på avtalet igår vilket rör till tillvaron extra. Jag har shoppat och letat varor mer än vanligt (julklappar, nyttjat presentkort och införskaffat en helt ny telefon). Mycket saker på gång som sagt.

Det som gör allt svårt, är att veta om jag bara ska igenom det här eller göra förändringar i medicineringen. Jag känner oro för att hamna i en depression, kopplad till uppvarvningen.

Jag intar just nu 200 mg Lamotrigin och 10 mg Escitalopram. Lade till 100 mg Lamotrigin vilket ledde till huvudvärk men jag sov fler timmar natten efter. Vet ju såklart inte om det berodde på ökningen. Tänkte halvera Escitalopramen men vill inte rubba för mycket i medicineringen på egen hand. Vad krångligt det blev plötsligt. Ser tiden an och ska ta upp funderingarna med min läkare framöver.

Jag ser skovet som väldigt intressant att följa med helt nya glasögon.

Likes

Comments

The specific symptoms of bipolar disorder vary depending on which type of bipolar disorder is diagnosed. Yet some symptoms are common in most people with bipolar disorder. 

These include: Anxiety. Trouble concentrating. Irritability. Mania and depression at the same time. Disinterest and loss of pleasure in all of most activities and not feeling better when good things happen. Unusual behavior during social interactions, such as holding the body in an odd position, not speaking, or mimicking another person’s speech or body movements. Moods that change with the seasons. Rapid changes in mood. Psychosis that causes a detachment from reality, often resulting in false but strong beliefs (delusions) and hearing or seeing things that don’t exist (hallucinations).

Likes

Comments

För 1 år sedan fick jag en diagnos. För mig var det bara positivt, det var en skön känsla att få en del svar och en möjlighet att läsa på om sjukdomen. Få tips om vad jag kan göra själv för att förebygga skov. Bli medveten om vad som kan dra igång skov och se tidiga tecken på vad som kan vara på gång.

Jag fick en medicin som helt tog bort hypomanin och de snabba växlingarna mellan upp och nergång. Lanskapet är flyttat från Norrbotten till Skåne. Inte enbart för att jag funnit min skåning.

Ångest och oro i kroppen är nästan helt borta och depressioner kommer mer sällan och är inte lika långdragna. Jag känner mig lättare att leva med, både för mig själv och troligtvis för min partner. Jag fungerar bättre socialt bland andra människor.

Vet att jag är väldigt öppen på bloggen, lägger kanske ut tankar och information som kan ses som för utelämnande men det här är min resa. Den är/har varit omvälvande och varje människa är unik.

Jag tycker inte att psykisk ohälsa är tabu att prata om men att ha det är något annat. Det skrämmer en del och arbetsgivare är försiktiga. Så är det bara, så ser verkligheten ut fortfarande. Jag är inte så naiv att jag inte tror min sjukdom gett mig en stämpel. Trots det är jag stolt över att vara lite annorlunda. Jag kämpar inte lika mycket för att försöka passa in.

​2015-11-11

Likes

Comments

På sajten psykologi.ifokus.se läste jag ett inlägg som passar väldigt bra in på hur jag upplever och har upplevt tillvaron.

Har kopierat punkterna rakt av nedan.

Om man växer upp i en dysfunktionell familj är tillvaron ofta rörig och osäker. Det behöver ej vara alkohol eller droger inblandat utan det kan vara andra orsaker till detta beteende. Vi utvecklar överlevnadsstrategier för att klara av att hantera vardagen - ett så kallat medberoende:

  1. Vi lär oss att inte lita på någon, inte visa några känslor. Det är ofta ingen som lyssnar, utan vi får höra att det vi känner är fel.
  2. Vi har en överutvecklad ansvarskänsla eller ingen ansvarskänsla alls.
  3. Vi ställer väldigt höga krav på oss själva och är rädda för att misslyckas.
  4. Vi får skuldkänslor när vi tänker på oss själva i första hand i stället för på någon annan, ex att säga Nej.
  5. Vi känner oss ensamma och obekväma tillsammans med andra människor, speciellt dominanta personer. För att skydda oss försöker vi vara alla andra till lags genom att säga och göra saker vi tror andra förväntar sig av oss för att undvika konflikter. Eller så skapar vi ständiga konflikter i våra relationer.
  6. Vi upplever all kritik som personlig kritik och därför upplever vi kritik som något mycket hotfullt.
  7. Vi är väldigt osjälvständiga och rädda för att bli avvisade och följden blir att vi är beredda att göra vad som helst för att hålla ihop en relation eller så har vi svårt för att släppa någon nära.
  8. Vi söker ständigt bekräftelse och söker allt utanför oss och blir som en flaska med bottenlöst hål, dvs. vi känner oss aldrig riktigt nöjda.

Likes

Comments