​Se nu på det nya "fanstyget" att få pengar till invandringskostnaden. Jo! Så här går det till:

Stten ger ut nya sedlar med Hammrsköld m f koryféer på och senast 2017 måste alla gamla sedlar bytas ut. Vad händr då ? Ur mdrasserna och bankfacken kommer å en enorm flod av sedlar och när dessa skal lösas in antingen genom insättning på bankkonton eller inlösen i iksbnken så kommer frågan VAR FAN HAR DU FÅT PENGARNA IFRÅN? och då ingent klargörnde svar an lämnas (svarta pengar) så konfiskeras de, Det vanliga statligabedrägeriet!

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Under valrörelsen kom det 2.400 asylansökningar och det var kanske därför som Reinfelt tyckte att svenska folket skulle "öppna sitt hjärta". Problemet är att vi i Sverige inte kan och inte har förmåga att ta emot hur många invandrare som helst.

Under de senaste åtta åren har vi fått en abnorm invandring påfylld av kriget i Syrien. Nu väntas ytterligare 80.000 syrier och somalier och eritreaner komma till Sverige.

Politiker, journalister och andra tillhörande den härskande eliten har gjort allt i sin makt för att mörka kostnaderna för invandringen till Sverige hittills. Folk börjar reta sig och irriteras över mörkläggningen samtidigt som man ser avarterna av invandringen i förorter som Rosengård i Malmö, Hammarkullen och Biskopsgården i Göteborg och Tensta i Stockholm, med rotlösa ungdomar i kriminella gäng som ställer till problem och skadegörelse eftersom de är utanför samhället. En del av dessa ungdomar åker till Syrien och blir "Jihadister" i ISIS och kommer tillbaka som "fullblodsterrorister" ! Har vi önskat det?

Var finns integrationen? För att integrera en invandrare i Sverige krävs att personen lär sig tala svenska och att arbete kan erbjudas honom eller henne. Ansvariga politiker och beslutsfattare har underlåtit att ta tag i problemet utan istället "sopat det under mattan" Det har uppstått en "tystnadens kultur" ! Den som vågat tala om problemen med invandringen har omedelbart stämplat som "rasist", "islamofob" och främlingsfientlig. Ingen i offentlig förvaltning har vågat "sätta ned foten" inför alla krav som invandrare ställer. Muslimer kan t.ex inte äta skolmat där griskött ingår, kristna psalmer får inte sjungas i skolorna vid avslutning för då kan muslimerna "ta illa vid sig" . Ständigt bejakas dessa muslimers önskemål på bekostnad av alla andras trevnad och kultur, muslimska flickor får inte bada med pojkar m m. Påföljderna vid brottslig verksamhet bland invandrare, typ våldtäkter och hedersmord stannar vid fängelsestraff men sällan användes utvisning på livstid som påföljdskomplement och särskild rättsverkan.

Med invandringen har också följt ett Sverige-främmande kulturmönster som tar sig uttryck i bland annat "hederskultur och hedersvåld". Det gamla uttrycket "When you are in Rome do as the romans do" följes inte. Istället får invandrarungdomar hemspråksundervisning varvid kulturella skillnader och attityder befästes tillsammans med religiösa föreställningar som inte passar i Sverige.

Sverigedemokraternas framgång i valet visar just att många svenskar tröttnat på "massinvandringen" och börjat att förstå att många av de brister som uppstått i skola, omsorg och sjukvård, pensioner, järnvägsnät och kommunikationer  har uppkommit genom att kostnaderna för invandringen krympt utrymmet för välfärden. Sverige är ett sjukt land!

Muslimerna är nu 400.000 till antalet. Om tio år är de en miljon med hänsyn till den nativitet som de uppbådar och då kan vi ställa oss frågan när ett muslimsk parti kommer in i riksdagen hur islam och parlamentarisk demokrati skall kunna fungera tillsammans.

Likes

Comments

Det är sensation att en statminister bar försvinner från poltiken ch skapar kaos för den sittande allansregeringen som kunnat sitta kvar med stöd av SD(Sverigedemokraterna),

Reinfelt försvann, öppnade hjärtat och lät andra öppna plånboken.

I en demokrati skall man respektera andras åsikter men i Sverige får man inte vara Sverigedemokrat för då hamnar man på det "politiska etablissemangets" hatlista. Låt oss betrakta följande politiska fakta: Sveriges s k "generösa invandringspolitik" har resulterat i "ghettoliknande områden" som Rosengård i Malmö, Hammarkullen. och Biskopsgården i Göteborg, Tensta i Stockholm med utanförskap, arbetslöshet, bidragsberoende. Vart har integrationen tagit vägen?

Istället för att integrera invandrarna har man tagit emot alltfler utan att skapa arbeten åt de somredan är här.Den ekonomiska ekvationen går inte ihop. Arbetslösa invandrare i utanförskap kan inte vara en resurs för framtiden utan snarare en "tickande bomb"

Sverige har iinte råd med denna  invandring!  Skolorna fungerar inte.,  sjukvården fungerar inte,  ambulanser kommer inte i tid,  papperslösa får fri sjukvård och skola. Pensionärena får ibland äta hundmat medan invandrare får bidrag och s k anhörigstöd skattefritt.

Ett annat och mycket allvarligt problem med invandringen är det stora antsl muslimer som kommer till Sverige.Vi har redan i Sverige 400.000 muslimer. Antalet är stort nog för ett politiskt parti att formeras. Då vi vet att islam och demokrati inte hör ihop är det illavarslande och i förlängningen mycket möjligt att vi får strider mellan shiamuslimer och sunni även här. Kopplar vi nu detta samman med det stora utanförskapet i ghettoområdena så är utvecklingen förenad med stora risker för "jihadister" att införa sharialagar i Sverige.

 Varför följer vi inte Danmarks politik att begränsa invandringen i proportion till.vår.förmåga att ta emot flyktingar och ge dem arbete och försörjning.

Likes

Comments

Många i Sverige i offentlig förvaltning och i myndigheter och kommuner vågar inte debattera vår invandringspolitik av rädsla för att bli mobbade och utfrysta. Debatten är "fryst" och oliktänkande får inte yttra sig utom på vissa sajters kommentarssidor. Varför?

Att den svenska invandringspolitiken fullständigt har "havererat" vet alla men ingen får offentligt tala om det med undantag av Sverigedemokraterna men detta partis representanter i stat och kommun förföljes och trakasseras för sina åsikters skull. Är detta demokrati? Nej! Så snart någon ifrågasätter invandringen stämplas han eller hon som "rasist"!

En invandringspolitik med förnuftet som ledstärna innebär att de som kommer från andra länder skall vara välkomna om de kan försörja sig och är beredda att acceptera lagar och förordningar.

Den invandringspolitik som regeringen med miljöpartiets stöd för innebär målkonflikter som innebär att reglerna i utlänningslagen åsidosättes genom att "papperslösa" får rätt till sjukvård, skolgång och nu även socialbidrag.

Nästa fråga är hur mycket invandringspolitiken får kosta ett samhälle. Kostnaderna för invandringen totalt sett "mörkas" av rädsla för vad folkopinionen skulle tycka om fakta kom fram i ljuset. Det tar cirka sju år att få en asylsökande person i 30 års åldern i arbete i Sverige. Härefter kommer frågan om det överhuvud kommer att finnas arbete åt alla som kommer hit. Anhöriginvandrare i hög ålder får försörjas av det allmänna genom socialbidrag och de som fått uppehållstillstånd kan få svensk pension om än så liten men kommer att tära på ett redan ifrågasatt pensionssystem.

Till Sverige kommer också invandrare från muslimska länder som inte vill acceptera svenska värderingar, religion och förhållningssätt utan fjärmar sig medvetet från demokratiska värderingar och kvinnosyn.De vill inte integreras!

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för förändring av vansinnig invandringspolitik!

Gyldenstern i Julmörkret

Likes

Comments

Vad har hänt med Sverige? Är det muslimska invandrare som skall bestämma vad vi skall ha som skolmat? Vilka skolavslutningar som inte får äga rum kyrkan? Ä det lämpligt att bygga moskéer i Sverige medan kristna minoriteter i muslimska länder förföljes och mördas i Syrien, Libyen och Egypten? Varför skall muslimska skolbarn få undervisning i hemspråk? Är kristendom och islam jämställd religioner?

Skall muslimskt kvinnoförtryck tillåtas i Sverige?

Några frågor till "etablissemanget"

Likes

Comments

I Dagens Nyheter publiceras idag den 8 december 2013 en annons om boken "Invandring och mörkläggning" som besannar de värsta farhågorna om svensk asyl- o invandringspolitik. Uppgifterna är statistiskt underbyggda som t.ex att Sverige sedan år 2000 till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd, att utrikes födda utgör 15 procent av Sveriges befolkning men de uppbär 60 procent av landets försörjningsstöd. Etablissemanget med politiker och massmedia har i åratal "mörkat" uppgiftena eftersom man är pinsamt medveten om att kostnaderna för invandringen är så enorma att de påverkar pensioner, sjukvård och åldringsvård, skola och viktiga samhällsfunktioner. Nu skriker vissa av "etablissemangets pretoriangarde" såsom "muslimkramarhyenan" Helle Klein och kommunisthyenan Alexandra Pascalidou högt i skyn och kallar annonsen och boken för rasistisk!

Den som tar bokens uppgifter på allvar kommer att rösta på Sverige Demokraterna för att undvika en ekonomisk och politisk kollaps för Sverige.

Det framgår också att Sverige under det syriska inbördeskriget beviljat 16.400 syrier asyl medan Danmark, Norge och Finland beviljat asyl i nu nämnd ordning,2000, 802,och 310 syrier.

Likes

Comments

 

Jag läste att designern Carl Lagerfelt i Paris skall gifta sig med sin katt men man anser att åldersskillnaden är för stor! Vem skall gifta sig med sin hund härnäst? Är tidelag en ny "innegrej" i "bögkretsar"?

Likes

Comments

Tekniken går framåt: De som lider av besvärliga gasbildningar s k "Vapörer" kan nu skaffa sig en apparat som gör tillvaron behagligare för dem och deras omgivning. Apparaten består av ett batteri, en dosa med ventilator och en omvandlare samt ett modem med melodier och ett munstycke och slang. Apparaten anbringas mot analöppningen och fästes med en sugpropp. Man kan sedan ställa in apparaten för t.ex" bastuba med violdoft", "pianomusik med jasmindoft" och många andra doft- och ljudkombinationer är möjliga. Apparten kostar bara 1.100 kr och är mycket prisvärd.

 

Likes

Comments

Jag gratulerar gubbarna med Tommy Körberg i spetsen till en formidabel provokation mot "Melodiskitfestivalen" med alla dess omusikaliska och bedrövliga vanarter.

Likes

Comments

I tv-programmet "Landet runt" och i nyheterna fick man veta att AB Jernhusen - dotterbolag till SJ - äger landets stationsbyggnader och avser att på stationernas toaletter införa sms-betalning för toalettbesökare. Vad skall stackars pensionärer som inte har mobiltelefon göra? Skita på sig och kissa ner sig??. Det finns alltså fog för ryktet att AB Jernhusen skall byta namn till "AB SKITHUSEN"

Tacksamt

H-O Mårtensson

H-O

 

Likes

Comments