Header

Tänk om det fanns ett körkorten och föräldrarlincens för att ha barn!


Det behövs körkort för att köra bil eller certifikat för att dyka och utbildningen för att klara av det mesta inom mycket i livet, men när det gäller barn så kan du få ett liv i dina händer utan manual och förväntas fixa det.

Men alla gör inte det och alla är inte bra föräldrar. Somliga borde inte ens vara i närheten av barn.

Egentligen spelar det igen roll om man är vuxen och inte har barn. Alla har vi ett gemensamt ansvar som vuxna att se till att de barn som du hör, ser och möter i ditt liv har en bra uppväxt som barn.

För det är faktiskt vårt fel som vuxen om vi inte gör något när vi ser att det där barnet som dagligen blivit slagen av sina förälder, hur vi fortsätter blunda när vi vet om att barnens föräldrar fortsätter att dagligen dricka alkohol och ser hur det går ut över barnens psykiska och fysiska hälsa. Eller att vi vuxna inte förhindrar när vi vet om hur det där barnet som mår så dåligt att de skadar sig sig själv. Eller när vi vet om att det där barnet som dagligen inte får vara den de vill vara pga av föräldrarnas homofobi. Eller vi vuxna bara passerade när vi ser på hur det där barnet fick stryk av några andra barn i förhoppning att det troligen bara var en lek. Hur kan man som vuxen inte tycka att det var ens ansvar att stoppa den mobbning som dagligen pågick tills den dagen då barnet inte längre orkade med att leva. Det är alla vuxnas skyldighet och gemensamma ansvar att se till att alla barn runt om kring ens vardag har en bra uppväxt!

Boktrailer skapad av Gullis lästips.


Boken "Barnualen: Manual för vuxna, livsviktig för barn" har författaren Anette Skåhlberg bett närmare tretusen barn ge henne meningar som de tycker borde finnas i en manual för vuxna. Det blev många meningar. Hon vill att barn ska förstå sina rättigheter och att de kan säga nej, och hon vill att vuxna ska påminnas om att behandla alla barn med respekt och kärlek.

Detta är en livsviktig bok som alla vi vuxna behöver läsa, det är som en manual att läsa igenom innan man får barn, men även under tiden man har barn, men det är absolut en bok för dig som arbetar med barn.

Boken är en livsiktig lättläst manual med olika korta och viktiga budskap från olika barn i olika åldrar, ibland återkommer samma mening, för att det är så många barn som skrivit samma viktiga budskap. Ibland kan det vara budskap som man som antingen som barn eller vuxen anser är en självklarhet, men som i själva verket inte är en självklarhet för alla barn. Det är helt klart en viktigt bok med ett viktigt budskap.

Bilden nedan visar ett axplock av de olika budskap som finns i boken och i denna Youtube länk kan man få höra hur författaren Annette berättar mera om boken. Med några av de bilderna har jag gjort en kort boktrailer som ni såg ovan.

Snart kommer det även finnas möjlighet att beställa alla dessa budskap i A4 samt de två stora med barnkonventionen och tjugo i topp i A3.


"Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn."

Detta är en viktig grundsten i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Jag passade på att läsa igenom boken inför kommande FN-dag, då FN arbetar bl.a. med Barnkonventionen. Därefter fick boken ett nytt hem i Snättringeskolans personalrum, för fler att ta del av.

När man läser Barnkonventionen lagar slår det mig hur mycket det finns kvar att göra i hela världen. Även om många länder har antagit Barnkonventionen så är det svårt att förvandla paragrafer till verklighet och omvandla samhällen och människors värderingar och vanor. Det tar lång tid och därför måste man om och om igen upprepa Barnkonventionens texter till bilder, teatrar, sånger, dans och kanske berättelser. Man behöver ge lagarna olika sätt att synas på för att man ska kunna förstå dom på olika plan.Den 24 oktober är det FN-dagen vilket brukar lyftas i skolorna och arbetas extra med. Fred, barnkonventionen, mer kunskap om vår omvärld brukar prägla arbetet.

Denna bok passar perfekt att använda sig av inför arbetet kring temat barnens rättighet som brukar arbetas extra med runt den FN dagen, den 24 oktober.

Jag vet att jag gjorde något liknade när jag arbeta på ett grundskolefritids års 1-3, där baren fick måla av sina hand och därefter måla den i en stark klar färg för att sedan skriva sin menig om vad den ansåg som sitt barns rättighet som sedan sattes upp som ett kollage.

Barnkonventionens hemsida kan ta del av mer information om barnens olika rättigheter och i korthet få ta del av de 54 st olika artiklar/paragrafer. Samt mycket annat i materialväg.Det finns även en bilderboks-app om barns rättigheter. Det är en interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Bläddra, peka och lyssna på författarens egen uppläsning. Appen är baserad på Pernilla Stalfelts bilderbok och tolkning av barnkonventionen och är ett samarbete mellan Bris, Ecpat, Plan Sverige, UNICEF, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen.

Ladda ner till Iphone och Ipad

Ladda ner till Android
Bokens titel: Barnualen : manual för vuxna, livsviktigt för barn

Författare: Anette Skåhlberg

BokFörlag S.T.O.P. Bok

kategori: Barnual, manual, barn-och utvecklingspsykologi, barnens rättightet barnkonventionen, FN-dagen

ISBN: 9789188415417#barnualen #manual #barnochutvcklingspsykologi #barnkonventionen #barnensrättighetet #fn-dagen #barnualenmanualförvuxnalivsviktigförbarn @annete_skalberg @S.T.O.P.BOK #S.T.O.P.BOK #bokrecension #boktrailer @gullislastips #gullislästips

Facebooksida

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Instagram@gullislastips