Jag tyckte verkligen att denna uppgiften var så rolig! Det var verkligen jätte intressant att få följa eleverna hela vägen och att få se vilka svårigheter det är som de har! Min klass har tidigare jobbat med uppställningar i både addition och subtraktion och därför valde vi att göra en diagnos som testade just dessa förmågor. 

Vid rättningen av diagnoserna var det väldigt intressant att få se elevernas uträkningar och att få försöka sätta sig in i hur de har tänkt. På de flesta felsvaren var det lätt att se hur eleverna hade tänkt, de hade bland annat räknat nerifrån och upp vid subtraktionen men också glömt stryka efter att ha växlat och liknande. 

Jag och elevernas mattelärare valde att jag skulle ta ut två grupper åt gången en grupp med tre elever och en grupp med två elever. Eleverna vi valde att ta ut hade visat liknande problematik på diagnosen och därför tänkte vi att det kan vara bra för dem att kunna förstå varandra och öppna deras ögon för problematiken. Jag förberedde min undervisning genom att försöka formulera uppgifter som skulle ta fram just den problematik som eleverna i min grupp behövde jobba med. Jag förberedde både nakna tal och tal i en kontext, jag hade också förberett konkret material i form av låtsaspengar som vi kunde använda oss av för att konkretisera problemen. 

Jag valde att just jobba med subtraktions uppställningarna då jag såg att det var där det fans mest problematik. Just de elever som jag valde hade störst problematik med att de räknade nerifrån och upp. Det var lätt att få eleverna att förstå att den kommutativa lagen inte gäller för subtraktion när jag förklarade det för dem men sen när de väl räknade så var det en del som glömde bort sig. De var dock snabba att inse sina fel när man frågade hur de hade tänkt. 

Någonting som jag kände mig lite osäker på var hur man på bästa sätt ifrågasätter eleverna utan att få dem att känna sig uthängda. Det kan kännas jätte jobbigt för många att de inte förstår och att de inte lär sig, jag vill få dem att få en positiv upplevelse för mattematik och att de inte skall känna sig uthängda när de inte förstår eller gör fel. Jag känner att fokuset så lätt hamnar på att få fram rätt svar och jag kan tycka att det är svårt att komma bort från det även fast man försöker. 

Om jag fick möjlighet att göra om denna uppgift så skulle jag gärna haft lite mer tid då jag kände att vi inte riktigt hann med alla de tal som jag hade velat göra. Det hade varit roligt att hinna med lite mer diskussion angående problematiken. 

Generellt sett så är jag nöjd med uppgiften och det har varit väldigt lärorikt att se elevernas tänk och vart det är som de faktiskt fastnar. 


Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Praxisseminariet var väldigt intressant! Det var jätte roligt att få höra alla andras erfarenheter och hur de har hanterat problem som de mött. Det var dock otroligt svåra situationer och problem som togs upp. Det fick mig verkligen att inse hur otroligt svåra dilemman man ställs inför som lärare, och ofta finns det inga självklara svar. I många fall så finns det inte ens en bra lösning och då får man bara göra sitt bästa och försöka göra det bästa av situationen. 

Något jag reflekterade över var att alla situationer som togs upp handlade om svårigheter som var angående relationer och kontakter mellan människor. Det är det som jag har insett är det allra svåraste för det är just dom frågorna som man inte har några svar på, det är dom frågorna som påverkar mig mest också också. Det är människor som vi kommer jobba med, människor som är på olika sätt och har olika erfarenheter, känslor och tankar. Detta gör att ingen situation är den andra lik alltså finns inga lösningar som funkar i alla lägen, för vi är alla olika. Det är just dessa problem som är jobbiga men också de som gör läraryrket så roligt. 

Jag reflekterade också över hur bra det är att man inte jobbar själv som lärare, man har alltid kollegor runt omkring sig och detta tror jag underlättar otroligt mycket. Man kan alltid vända sig till andra och få hjälp från deras erfarenheter och syn på olika händelser. Särskilt som ny lärare kan jag se hur viktigt det är med att ta hjälp av andra eftersom man då inte har mött så många olika situationer och då kan ha ännu mer nytta av någon som kan ha mött en liknande situation och då har lärt sig saker från det. 

Likes

Comments

​Det har varit jätte roligt att få se olika typer av berättande under dessa veckor. Det mesta berättandet kommer från eleverna och det roliga är att de inte ens är medvetna om att det är just berättande de håller på med. Eleverna vill hela tiden berätta om saker de gjort på helgen, efter skolan eller liknande. Det finns många tillfällen då även lärarna berätta om saker men det sker inte lika ofta tyvärr. Det är dock svårt att uppmärksamma berättandet i vardagen kan jag tycka. Det sker utan att man reflekterar över det. 

Någonting som de gör i en av mina klasser för att öva muntligt berättande med eleverna är att läraren under den tysta läsningen på morgonen går fram till en elev och frågar om den kan läsa på om någonting särskilt under läsningen. Det kan vara att de får läsa i en bok om roliga faktan eller ur en skämt bok, eleverna får sen efter läsningen berätta för resten av klassen vad de har lärt sig. Detta tycker jag är ett väldigt bra och roligt sätt att öva på berättande utan att det behöver bli för komplicerat.

Inför min lektion förberedde jag mig genom att öva på att berätta saker om mig själv för eleverna och även för mina vänner i privatlivet. Det sker naturligt än jag först tänkte att det skulle göra. Jag började lektionen med att berätta historien om fisken med en önskan. Det var väldigt roligt att se hur engagerade eleverna blev i berättelsen och även att se hur alla stannade upp och satt helt tysta och bara lyssnade. Det var inget småprat, ingen som höll på med någonting annat utan allt fokus var på berättelsen. Jag stannade upp mitt i berättandet och ställde frågan vad de trodde att mannen i berättelsen skulle önska sig, när vi diskuterade vad de tänkte så kom många intressanta reflektioner fram och det var väldigt roligt att höra. När jag sedan berättade klart berättelsen blev de först väldigt förvånade över slutet, men uttryckte sen hur smart mannen hade varit. Efter att jag berättat lekte vi två lekar. En som var mest för att värma upp och en som fokuserade mer på att eleverna själva skulle få öva på berättande. Det var väldigt roligt att gå runt och lyssna på eleverna när de berättade för varandra. Jag avslutade lektionen med att prata med dem om berättande och om när och var de möter berättande till vardags. Det kändes som en rolig lektion där de fick en ny syn på berättande och vad det innebär.

Likes

Comments

Under denna lektion fick jag möjlighet att hålla i en textuppgift som handlade om att eleverna i par skulle välja en av fyra bilder och sedan få beskriva personen på denna bilden så utförligt de kunde. Vi började lektionen med att jobba klart med en gemensam personbeskrivning på tavlan och efter det satte jag igång eleverna med uppgiften. 

Denna lektion började väldigt bra men blev sen lite okontrollerad. På grund av olika omständigheter runt om på skolan så fick vi mindre tid än planerat och lektionen blev mot slutet lite stressig. Detta påverkade både mig som lärare och eleverna och instruktionerna blev inte lika tydliga som man hade kunnat önska. Detta resulterade i att det blev väldigt många frågor när vi väl hade satt igång och många elever som ropade efter hjälp och liknande. Jag fick möjlighet att genomföra denna lektion två gånger och jag ser verkligen en jätte stor skillnad mellan de olika lektionerna. Vid det första tillfället var både jag och eleverna stressade vilket resulterade i att arbetsron försvann och jag kände inte riktigt att jag nådde fram till eleverna. Andra gången däremot då jag haft respons med min LLU och tänkt igenom den första lektionen blev resultatet ett helt annat. Instruktionerna blev mycket tydligare och allt mycket lugnare. Det var väldigt lärorikt att få se båda lektionerna och se skillnaden som blir. 

Jag känner mig väldigt nöjd med början av lektionen då vi i helklass jobbade fram en bra beskrivning. Vi fick in många adjektiv i texten, vilket är något som de jobbar mycket med i just de klasser jag är i. Detta kunde dock ha förbättrats genom att låta eleverna "viska med bänkkompisen" om förslag på meningar för att få ännu fler elever delaktiga. Ett annat kritiskt moment som kunde förbättrats var när eleverna skulle komma fram och välja vilka bilder de ville skriva om. Detta blev lite rörigt då det var många som inte kunde bestämma sig och därför blev det många elever på samma plats samtidigt och det tog längre tid än det hade behövt göra. 

Det var två otroligt lärorika lektioner som jag är tacksam att jag fick uppleva!

Likes

Comments

Jag fick möjlighet att vara med på läslyftet på min skola, detta innebar att jag också fick vara med och genomföra en av de lektionerna som vi i grupper planerade i samband med detta. Lektionen handlade just om textsamtal vilket var väldigt passande! I min grupp utgick vi ifrån en text om jordgubbar som vi sen innan hade beslutat oss för att jobba med. Text samtalet gick till så att eleverna inledningsvis fick läsa texten tyst, sedan fick de diskutera några frågor med sin bänkkompis. Efter det lyfte vi några av de svar de kommit fram till i helklass. Efter detta läste jag texten högt och då stannade jag också upp vid flera tillfällen i texten och tänkte högt angående innehållet i texten, och vi förde lite diskussioner i helklass om dessa tankar. Som avslutning svarade vi gemensamt på några läsförståelse frågor som tillhörde texten genom att vi diskuterade möjliga svar och att jag sedan skrev på tavlan och eleverna skrev av i sina böcker. 

Jag blev positivt överraskad över hur samtalet gick. Alla var engagerade i samtalet och ville säga saker. Vissa elever ville så gärna svara på frågorna att de till och med ställde sig upp. Det som var så roligt att se var att alla var med och att alla verkade förstå och få ut någonting av lektionen. Det var från början en ganska tråkig och torftig text, men med hjälp av de frågor som vi diskuterade så fick vi ett djup i texten och kunde koppla den till både oss själva och andra. Frågorna fick verkligen igång eleverna och alla ville vara delaktiga och berätta om sina svar. 

Detta var min första riktiga lektion och jag tyckte det var väldigt roligt att leda en lektion helt själv och faktiskt få prova på och se hur det är att vara lärare på riktigt. Det krävs dock att man verkligen är förbered och att man har alternativa planer ifall att det inte skulle bli som man tänkt. 

Jag kände mig jätte nöjd med denna lektionen, jag tror att jag kände att det blev så bra på grund av att jag verkligen hade förberett mig och visste vad jag skulle göra redan innan jag mötte situationerna.

Kul start på VFU:n!

Likes

Comments

Jag kommer verkligen ihåg hur roligt jag tyckte det var när min klass lärare i 5:an sa att vi skulle få gå på utflykt till stadsbiblioteket, det hände inte särskilt ofta så när vi väl fick möjligheten att gå dit så var lyckan stor hos alla i klassen. Det var så mysigt att få komma dit och skaffa sig en riktigt bra bok som man sen kunde få läsa.

På min mellanstadieskola hade vi inget eget skolbibliotek utan vi gick iväg till stadsbiblioteket. Trots att det bara låg 5 minuters gång väg bort så gick vi inte dit särskilt ofta. Jag har därför inte haft jätte mycket erfarenhet av skolbibliotek. Det gjorde att jag tyckte att det blev extra spännande att se hur det var på min VFU skola.

Det visade sig att de på min VFU skola precis har gjort sig av med sitt väldigt fina och stora skolbibliotek på grund av brist på lokaler. De hade helt enkelt inte plats att ha kvar det då lokalerna behövdes till annat. Jag tyckte det var väldigt tråkigt att höra och ställde frågan hur lärarna då löser situationen. Lärarna har istället fått var sin liten bokhylla med böcker i varje klassrum där eleverna får välja böcker. Detta ger ett betydligt mindre utbud av böcker, vilket ni säker förstår. Det planeras också en resa i månaden till det lokala stadsbiblioteket då eleverna får möjlighet att välja bland lite fler böcker och även ha träffa en av bibliotekarierna där. Det är en svår situation och jag märker att lärarna själva inte känner att det är en optimal lösning, de verkar tycka att det är väldigt tråkigt! Jag tycker dock att de har löst det på bästa sätt utefter de förutsättningar de har. Det viktiga är bara att det där biblioteksbesöket verkligen blir av en gång i månaden och att det inte glöms bort!

Jag tycker att det är otroligt tråkigt att biblioteket i denna skola inte prioriterats mer, däremot så tror jag att det kan kännas roligt för eleverna att få åka på "utflykt" till biblioteket lite då och då. Det kan göra besöken mer speciella och bidra med en lust att åka dit och att ta tillfället i akt att hitta en riktigt bra bok.

Likes

Comments

Nu är alltså bloggen startad. Detta skall bli en intressant upplevelse då jag inte gjort något liknade innan. Jag har ingen aning vad att blogga går ut på. Jag tänker att jag märker det undertiden kanske!


Likes

Comments