Kiedy ktoś wspomina o "różnych wymiarach", staramy się myśleć, że są to równoległe wszechświaty - alternatywne rzeczywistości, które istnieją równolegle do naszego świata, ale gdzie sprawy działają lub stają się trochę inne. Jednakże rzeczywistość wymiarów i sposób, w jaki odgrywają rolę w porządkowaniu naszego Wszechświata, jest zupełnie inna od tej popularnej charakterystyki.

Aby go rozbić, wymiary są to po prostu różne aspekty tego, co postrzegamy jako rzeczywistość. Od razu poznajemy trzy wymiary, które otaczają nas codziennie - te, które definiują długość, szerokość i głębię wszystkich obiektów w naszych wszechświatach (odpowiednio oś x, y i z).

Poza tymi trzema widocznymi wymiarami, naukowcy wierzą, że może być wiele innych. Teoretyczne ramy teorii Superstringa twierdzą, że wszechświat istnieje w dziesięciu różnych wymiarach. Te różne aspekty to rządzący wszechświatem, podstawowymi siłami natury i wszystkimi cząstkami elementarnymi.

Pierwszy wymiar, jak już wspomniano, to taki, który daje mu długość (aka. Oś x). Dobrym opisem obiektu jednowymiarowego jest prosta, która istnieje tylko pod względem długości i nie ma innych dostrzegalnych cech. Dodaj do niego drugi wymiar, oś y (lub wysokość) i otrzymasz obiekt, który staje się dwuwymiarowym kształtem (np. Kwadratem).

Trzeci wymiar obejmuje głębokość (oś z) i daje wszystkim obiektom poczucie powierzchni i przekrój poprzeczny. Idealnym przykładem jest sześcian, który istnieje w trzech wymiarach i ma długość, szerokość i głębokość, a więc i objętość. Oprócz tych trzech leży siedem wymiarów, które nie są dla nas rzeczyczywiste, ale które mogą być nadal postrzegane jako mające bezpośredni wpływ na wszechświat i rzeczywistość, o czym wiemy.

Linia wszechświata, począwszy od Wielkiego Wybuchu.

Źródło: NASA
Linia wszechświata, począwszy od Wielkiego Wybuchu. Według teorii strun, jest to tylko jeden z wielu możliwych światów.

Naukowcy uważają, że czwarty wymiar to czas, który reguluje właściwości wszystkich znanych materii w danym punkcie. Wraz z trzema innymi wymiarami poznanie w pozycji przedmiotu w czasie jaki jest niezbędny do spreparowania pozycji we wszechświecie. Innymi wymiarami są głębsze możliwości, a wyjaśnienie ich interakcji z innymi jest tam, gdzie rzeczy są szczególnie trudne dla wyjaśnienia w sposób naukowy przez fizyków.

Według teorii Superstringa, piąte i szóste wymiary są tam, gdzie pojawia się pojęcie możliwych światów. Gdybyśmy mogli zobaczyć do piątego wymiaru, zobaczymy świat nieco inny od naszego, który da nam możliwość pomiaru podobieństwa i różnic między naszym światem a innymi możliwymi.

W szóstej zobaczymy płaszczyznę możliwych światów, gdzie moglibyśmy porównać i wyznaczyć wszystkie możliwe wszechświaty, które zaczynają się od tych samych warunków początkowych, jak ta (wielki wybuch). W teorii, jeśli można opanować piąty i szósty wymiar, można podróżować z powrotem w czasie lub przejść do różnych wymiarów.

W siódmym wymiarze masz dostęp do możliwych światów, które zaczynają się od różnych warunków początkowych. Podczas piątej i szóstej warunki początkowe były takie same, a kolejne działania były różne, tutaj w sumie wszystko różni się od samego początku. Czwarty wymiar ponownie daje nam płaszczyznę takich możliwych historii wszechświata, z których każdy rozpoczyna się odmiennymi warunkami początkowymi i rozgałęzia się nieskończenie (stąd dlaczego nazywa się je nieskończonością).

W dziewiątym wymiarze możemy porównać wszystkie możliwe historie wszechświata, poczynając od wszystkich możliwych praw fizyki i warunków początkowych. W dziesiątym i ostatnim wymiarze docieramy do punktu, w którym wszystko jest możliwe i wyobrażalne. Poza tym nikt nie może wyobrazić sobie umiłowanych śmiertelników, co czyni je naturalnym ograniczeniem tego, co możemy sobie wyobrazić pod względem wymiarów.

Przestrzeń smyczkowa - teoria superstringa żyje w 10 wymiarach, co oznacza, że sześć wymiarów musi zostać "zrandomizowanych" w celu wyjaśnienia, dlaczego możemy tylko postrzegać cztery. Najlepszym sposobem na to jest użycie skomplikowanej geometrii 6D, zwanej kolektorem Calabi-Yau, w którym wszystkie ukryte właściwości cząstek elementarnych są ukryte.

Istnienie dodatkowych wymiarów wyjaśniono za pomocą kolektora Calabi-Yau, w którym są ukryte wszystkie wewnętrzne właściwości cząstek elementarnych.

Istnienie tych dodatkowych sześciu wymiarów, których nie możemy dostrzec, jest konieczne w teorii ciągów, aby ich spójność w naturze. Fakt, że możemy dostrzec tylko cztery wymiary przestrzeni, można wytłumaczyć jednym z dwóch mechanizmów: albo dodatkowe wymiary są zwielokrotniane na bardzo małą skalę, albo też nasz świat może żyć na trójwymiarowym podmiocie, odpowiadającym brane, na Które wszystkie znane cząstki oprócz grawitacji byłyby ograniczone (teoria ryanu).

Jeśli dodatkowe wymiary zostaną zagęszczone, to dodatkowe sześć wymiarów musi mieć postać kolektora Calabi-Yau. Choć można sądzić o naszych zmysłach, że od samego początku rządzą formacją wszechświata. Stąd naukowcy wierzą, że patrząc przez czas i używając teleskopów, aby rozpoznać światło we wczesnym wszechświecie (tj. Miliardy lat temu), mogą być w stanie zobaczyć, jak istnienie tych dodatkowych wymiarów mogło by wpłynąć na ewolucję kosmosu.

Podobnie jak inni kandydaci na wyjaśnienie wielkiej teorii jedności, czyli teorię wszystkiego (TOE) - przekonani są, że wszechświat składa się z dziesięciu wymiarów (lub więcej, w zależności od modelu użytego w teorii strun) ostatnio naukowcy próbuja pogodzenie Standardowycg modeli fizyki cząstek z istnieniem grawitacji. Krótko mówiąc, jest to próba wytłumaczenia, jakie zachodzą interakcje wszystkich znanych nam sił w naszym wszechświecie i jak mogą działać na siebie inne możliwe wszechświaty.
Bloguj z telefonu komórkowego - Nouw - jedna z najlepszych aplikacji do blogowania - Kliknij tutaj

Likes

Comments