Min man har nyligen startat ett företag. Han kommer åka runt i Sverige och lite i Norge som montageledare. Jag hjälper honom med bokföringen och lite pappersarbete. Har suttit och lekt lite i Word för att få lite idéer till en logga. Vilken gillar ni bäst? =)

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Att vara kvinna är ingen enkel uppgift. Att vara en medberoende kvinna är mission impossible. Du existerar enbart för att behaga din man och dina barn. Du finns egentligen inte och du har heller inga krav på din omgivning. Så länge någon av de du älskar befinner sig i din närhet är du bara någon som vill göra allt för att uppfylla dennes behov. Om flera av dem är vid din sida och deras intressen krockar uppstår kaos i din hjärna. Vems behov skall du nu tillgodose? Kan du på något sätt tillfredsställa båda eller i värsta fall alla tre? Om inte så kommer du att misslyckas och då kan DET inträffa, det som aldrig någonsin får inträffa. Du vet inte vad du ska ta dig till, du vet inte hur du ska få bort ångesten som hotar att förgöra dig.

Att vara medberoende innebär ofta att du alltid måste vara ”duktig”, du anpassar dig efter andra människor och tar ansvar för andras beteende och känslor. Det kan också vara jobbigt att sätta gränser, man är rädd för att bli lämnad, rädd att inte klara sig själv, ofta känner man ilska, skuld och skam, man har ett behov av att känna sig behövd av andra och ditt mående är beroende av hur andra mår.

Vem var jag egentligen ämnad att vara? Innan alla dessa lager av skuld och skam började dölja mitt sanna jag. Vad känner jag? Vad vill jag? Vilka är mina behov? För vems skull gör jag detta? Under större delen av mitt vuxna liv så har jag kännt en meningslöshet inför livet själv. Mitt intellekt kan förstå det, eftersom mitt liv har gått ut på att tillfredsställa andras behov. Vart fanns då jag i detta? Vem skulle se till mina behov?

Sakta, sakta har jag försökt börja bygga upp mig själv, mitt eget jag. Det går långsamt och ibland gör det ont, men jag hoppas och ibland till och med tror, att det kommer att leda till befrielse och sinnesro.

Likes

Comments