Adore this woman to the left <3 Men dig Anna skrattar man alltid <3 vi tog en promand under onsdagen.

En ny hatt kom hem :)

Likes

Comments

Likes

Comments

Dans med min vän Alex förra veckan :)

Även här :https://www.instagram.com/p/BFRz2bfoKZI/

Likes

Comments

På lördagen hade jag de mysigaste planerna med en god vän , men var tvungen att ställa in pga jag var ganska förkyl. Gjorde en lugn yoga den dagen och tog det lugnt resten av dagen.

Tydligen var Australien bra gällande melodifestivalen, men kollade inte. Såg dock på fb att många skrev och frågade om de fick rösta på justin timberlake istället. :)

Fina Olga. 


Mycket kärlek från Frida

Likes

Comments


Med Kärlek//Frida <3

Likes

Comments

"Astrology isn’t a religion. We’re not sure it’s a science, either. It’s magic, maybe. But, as with feng shui, say, things affect things. So as long as we don’t go blaming our problems on the stars, as long as we assume responsibility for our own actions…well, hell, a little auspicious coincidence and applicable wisdom can’t hurt. And so, with that grain of salt…enjoy"

CANCER: THE SIGN OF THE SENSITIVE SOUL


The elusive crab.

Cancer is the fourth astrological sign in the zodiac. Tucked in right beside Gemini and Leo, this sign is represented by the image of a crab. This symbol is based on the crab Karkinos, a giant crab that harassed Hercules as he fought with the hydra.

cancerA water sign ruled by the Moon, this combination makes for an incredibly reflective, emotional and deep person.

Many Cancer’s are said to be contradictive, they don’t fit into just one category and can be difficult to explain simply. They are known to be moody, and as they are ruled by the mysterious moon, how could they not be?!

A true ‘Moon child‘, Cancer’s are usually eccentric and enjoy feeling and looking different than others. They are sensitive, and as a water sign, they can be emotionally explosive at times.

Some of the troubles Cancer’s face are their contradicting wants in life. Many Cancer’s crave adventure and bewilderment, but are also anxious to go out and actually have those experiences.

Like a crab, Cancer’s can easily come out of their shell, but are easy to crawl right back in. The environment and the people around them need to make this sign feel comfortable if you want them to completely come out of their shell.

bluecornmoonWhen they do, they are dynamic, intriguing and intricate people. Connected deeply to the ever shifting moon, Cancer’s are known to switch quickly between emotions.

If you are in a relationship with a Cancer, be sensitive to their sudden shifts in energy.

Many Cancer’s cannot describe why they feel a certain way one minute, then the next it’s completely changed - they just do.

They are extremely caring and can make good parents when they feel stable in life. Cancer’s want to be wanted in life. They want to be desired and be of use to people.

It can take a while for a Cancer to build up trust with you, but when they open up they are very emotionally available, but that is usually something you have to work up to. They can come off defensive, protective and concealed, but this always depends on the person themselves. heart-light-1

When the moon is in Cancer, that’s when they can become extra sensitive, but also extra loving.

Pay special attention to the Cancer’s in your life.

They can shift rapidly between how they feel, but when you can keep up with them; they will take you on the ride of your life.

Likes

Comments

​She who is centred in the Tao can go where she wishes, without danger. 

She percives the universal harmony, even admid great pain, because she has found peace in her heart. -Lao Tzu

Jag tror stenhårt på texten ovan, har en stark tro till att allt hänger samman och vi upplever de upplevelser vi behöver. En del kallar det tro andra vetenskap och en del psykologi. 

Vi är i grund och botten ansvariga för hur vårt liv ser ut. Sen finns det situationer då vi drabbas av sjukdom eller annat vi inte kan kontrollera på samma sätt. Men det finns ingen annan som är ansvarig för hur du eller jag lever. Det är vi som skapat hur vår tillvaro ser ut och det är bara vi som kan förändra den eller känna tacksamhet av den tillvaro vi skapat.  Men som sagt ibland kan hända saker vi inte kan kontrollera.

"God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
Courage to change the things I can,
And wisdom to know the difference."

Statistiken visar att pengar till viss del kan göra oss lyckliga, men bara till en viss nivå, bara vi lyckas ta oss ur fattigdom och får möjlighet att kunna skapa en egen tillvaro. Allt hänger på det, att vi känner att vi skapar oss själva, där ligger kraften till ro och glädje till vis del. 

När vi lever och väljer vägar för andra kommer vilken situation som helst att kännas fel och vi kan drabbas av både depression och ångest. När jag fördjupade mg i taoismen kom jag över ett citat som drog med mig djupt; 

"om vi står på tå för att kika på andra, tappar vi lätt balansen" 

I samma veva började jag meditera mycket för att lyssna inåt. När jag började göra det, gav jag kraft till migsjälv och började ta val för min skull. Andras åsikter om vad som är rätt och vad som "bordes" blev ytterst ointressant. När vi tar val för oss själva signalerar vi mot andra att det är okej att göra likaså. I samband med det började aktiviteter som tv-tittande, serie-tittande, skvallertidningar, ytlighet, människor som fick mig att känna mig mindervärdig bli ointressanta. Sa hej då till många personer under denna tiden som inte lyfte mig högre eller gav mig friheten att tänka fritt. Skrev mycket, här är några rader "Lyft mig högre, så att jag kan lyfta dig ännu högre." Det är viktigt att umgås med människor som ser ditt egenvärde även när du inte själv ser det. Det är viktigt. "Don't let them cut your wings". Det betyder inte att man inte kan anpassa sig eller kompromissa. Men att stå fast vid sin sak även när det ges motvind från andra människor eller situationer. "people who say it can't done, should not interrupt the ones doing it". 

​"She who is centred in the Tao can go where she wishes, without danger. 

She percives the universal harmony, even admid great pain, because she has found peace in her heart. -Lao Tzu". 


Som alltid,

med mycket kärlek och respekt

Från Frida

Likes

Comments