Gładka tafla i miękkie tony gasnącego dnia rozmywające się na jej powierzchni. Wieczorna mozaika barw i półcieni, wydobywająca głębię z trywialnych kolorów kwiatów. Ciemne kontury wodnej roślinności stróżujące brzegom. Korowody wodnego ptactwa. Cisza.

The smooth water surface anointed with soft tones of a fading day. The evening mosaic of colours and shadows, extracting the depth hidden in the most trivial flowers. Dark silhouettes, waterside plants watching over the coasts. The processions of waterfowl. Silence.

Cisza, którą tylko nad wodą może wypełniać tak wiele dźwięków. Spokój, rozpierany pełnią życia.

The silence, that only waterside can make so full of sounds. The calmness, overflowing with life fullness.

Oddech, złapany w pędzie codziennego życia.

The breath, caught in the rush of a daily life.

FoxFocus

Likes

Comments

Podczas gdy kolor żółty może wydawać się często zbyt wesoły, by określić go "pięknym" zamiast "pozytywnym" bądź po prostu "ładnym", żółte kwiat na tle szarego nieba nigdy nie przestaną mnie zachwycać swoją melancholią.

While a yellow colour might appear as a something way to cheerful to be called beautiful instead of "positive" or simply "pretty", the yellow flowers on the grey skies never fail to amaze me with their melancholy.

It seems like a mute resistance to the world's cruelty and coldness- a whisper of a stubborn joy facing the thousands of voices bleeding with hatred.

Wyglądają jak niemy sprzeciw wobec zimna i okrucieństwa tego świata- cichy szept upratej radości, przeciwko tysiącom głosów krwawiących nienawiścią.

Jak drobne, zagubione w szarości promyki słońca.

Like the fragile sun rays lost in the greyness.

FoxFocus

Likes

Comments

"If all we have is time then we'll be alright
It's not much but it's better than nothing"

[Eden Project, Fumes]

Wstępu nie będzie -piszę na wstępie- bo początki nie wnoszą zbyt wiele. W zasadzie nic poza przygotowaniami przed "przejściem do rzeczy".

There won't be any introduction-I write in the introduction- because the introductions never bring anything meaningful. Honestly, they don't have any role at all, except maybe for being a soft substitute, a little preparation before coming straight to the point.

No więc, przechodzę do rzeczy.

So, let's come straight to the point.

Chcę zamknąć piękno świata w swoistej kapsule czasu, zamrozić urywki życia, złamać trochę bieg rzeczy przez uchwycenie momentu. Bo świat jest piękny. Chociaż tak często zimny i zdradliwy, chociaż jawi się jako miejsce nieprzyjazne i pełne pułapek.

I want to immure the beauty of the world into a peculiar time capsule, to freeze the fleeting glimpses of life, to break the order of eternity by catching a current moment. Because the world is beautiful. Even while so cold and insidious, even if it might appear as a place so inhospitable and full of traps.

Foldery zapełniają mi zdjęcia, które nigdy jeszcze nie ujrzały światła dziennego- niektóre typowe i pełne banalnych barw modrego nieba, kwiatów ledwo muśniętych promieniami słońca... niektóre kryjące za sobą dłuższe historie, pełne półcieni i półmroku. Kocham fotografię, kocham naturę.

My folders are filled with photos untouched by the daylight- some of them are typical- overflowing with triviality of brightly colored flowers, blue skies... some of them are a part of a longer history, full of shadows and dimness. I love photography, and I love nature.

Kocham fotografię natury. Chcę się tym z wami podzielić.

I love nature photography. That's what I want to share with you.

FoxFocus


Likes

Comments