Redan i tidig ålder visste jag att något va fel jag kände mig konstig och inte som alla andra!

Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS), även kallad Borderline, innebär ett stort lidande för de drabbade, och kommer också att involvera omgivningen i hög grad. De snabba svängningarna mellan hygglig balans och katastrof, mellan idealisering och nedvärdering, eller vitt och svart sliter på relationerna och gör
att andra människor lätt tröttnar på personer med IPS.

Orsaken till bordelinestörning är inte helt känd men tros bero på en ökad sårbarhet eller ärftlighet för psykisk ohälsa i kombination med upplevt trauma, kan bero på sårbarhet i barndomen!

Såhär funkar en person med borderline!

Stark rädsla att bli övergiven.Störd, förvriden eller instabil självbild.Återkommande känsla av tomhet.Kraftig pendling mellan olika känslolägen.Stark irritation, ångest eller nedstämdhet som kan vara några timmar, till som mest några dagar.Stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering.Intensiv vrede som inte står i proportion till vad som väcker den.Kortvariga överdrivet misstänksamma föreställningar eller övergående upplevelser av overklighetskänslor.Impulsivitet som till exempel missbruk av drogersexmat eller pengar.Självskadebeteendesjälvmordstankar, återkommande självmordsförsök eller hot om självmord.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments
1.
Försök förstå varför du får panikångest. För panikdagbok för att se i vilka situationer din ångest uppstår och vilka symptom du får. Registrera dina panikattacker och gradera din ångest.

2.
Tankar är inte fakta. Bli medveten om hur tanke och rädsla kan påverka och förstärka varandra. Tankar på att dö i en hjärtinfarkt kan till exempel leda till att hjärtat slår snabbare.

3.
Lär dig att andas rätt. Magandas och låt andningen bli ett verktyg för att lugna ner dig själv. Att överandas, hyperventilera, kan leda till överskott av syre och en rad obehagliga symptom som bland annat bröstsmärtor. Hyperventilering kan sätta i gång en panikattack.

4.
Identifiera dina tankar och tankefällor. Avgör om en tanke är negativ genom att fråga dig om du mår bra när du tänker så.

5.
Utmana dina negativa, automatiska tankar. Försök avgöra om din tanke stämmer med verkligheten. Vad säger fakta? Har du haft samma tanke tidigare, i så fall inträffade katastrofen? Vad är det värsta som kan hända?

6.
Utsätt dig för symptom som väcker din ångest. Prova hur du påverkas av olika fysiska symptom. Framkalla till exempel yrsel genom att snurra eller försvåra din andning genom att andas genom sugrör. Upptäck att reaktionerna är ofarliga även om de är kraftiga.

7.
Gör en skräcklista. Öva ofta på de saker som du tycker är extra obehagliga. Öka lite i taget, du skall inte slå något ångestrekord. Skatta din ångestnivå efteråt.

8.
Exponera dig för dina rädslor. Många personer med paniksyndrom börjar undvika vissa situationer. Nu ska du utsätta dig för dem. Det kommer att sänka din ångestnivå.

9.
Fortsätt att arbeta med rädslorna. Använd dina inre bilder. Se dig själv i framtiden när du inte längre har någon fobi.

10.
Acceptera dina känslor och stå upp för dig själv. Många med paniksyndrom har svårt att säga nej. Lär dig att be om betänketid. Tänk på paniksyndrom som en väckarklocka. Ofta kommer den första attacken under en stressig period. Kanske är det en signal att något är fel i din livsstil.

Likes

Comments

För drabbade som lider av ångestattacker förefaller marken under att försvinna, det blir oerhört svårt att tänka klart och den kraftfulla känslan sliter i det inre. Den här lathunden kan dock bli användbar för att häva en annalkande eller plötslig ångestattack. Läs och lär dig den utantill. Kanske kan den för dig bli ett värdefullt verktyg att bemästra ångesten med:
1. Känslorna är helt normala. Det du känner i kroppen är helt
normala, men överdrivna kroppsliga reaktioner. ”Rätt reaktion i
fel situation”.
2. Känslorna är inte skadliga. Reaktionerna är inte det minsta
skadliga eller farliga - men mycket obehagliga. Inget värre
kommer att inträffa. Du kommer inte att svimma, dö eller
"bli galen".
3. Lägg inte på skrämmande tankar. Öka inte din panik genom att
tänka skrämmande tankar om vad som händer dig just nu och
vad detta skulle kunna leda till inom de närmaste minuterna.
4. Andas lugnt. Ge akt på din andning och försök att ta tre-fyra
djupa andetag samtidigt som du tyst och mjukt säger ”lugn” till
dig själv.
5. Beskriv vad som verkligen händer. Beskriv så noggrant som
möjligt för dig själv vad som verkligen händer i din kropp just nu
- inte vad du fruktar händer eller skulle kunna hända.
6. Tillåt dig att känna det du känner just nu. Tala om för dig själv att
du får lov att ha ångest och att du inte behöver skämmas för eller
dölja att du just nu har det besvärligt.
7. Vänta, så går ångesten över. Vänta ett tag och ge
ångesten/paniken tillfälle att gå över, utan att kämpa emot,
försöka tvinga bort den eller springa ifrån den. Bara acceptera att
du är mycket rädd just nu.
8. Känn hur ångesten minskar. Lägg märke till att när du slutar att
öka ångesten/paniken genom skrämmande tankar, så börjar
rädslan försvinna av sig själv.
9. Detta är ett tillfälle att göra framsteg. Kom ihåg att du skall lära
dig hur du möter och klarar av din panikreaktion. Just nu har du
ett utmärkt tillfälle att göra framsteg.
10. Tänk på de framsteg du gjort hittills, trots alla svårigheter, och
hur belåten du kommer att vara när du genomfört också detta.
11. Planera vad du skall göra härnäst. Beskriv omgivningen för dig
själv och planera sedan i tankarna vad du skall göra härnäst.
12. Börja om med det du tänkte göra från början. När du känner dig
beredd, så börja om med det du tänkte göra från början och gör
det på ett lugnt och avspänt sätt.

Likes

Comments