Brev till Carl Adiels, Kommunfullmäktige i Kungälv (MP)Hej!


I stunden som jag skriver detta brev händer det mycket i världen. Nya individer kommer till livet medans andra lämnar oss tillexempel. Men för att det skall fortsätta göra detta måste vi ta hand om den ovärderliga plats som i folkmun kallas jorden.


Vi människor är bra på att stå upp för våra åsikter och oss själva. En punkt som vi tar väldigt seriöst är våra rättigheter. Men är det bara vi som har rättigheter, eller?


För vissa ses jorden som en lekplats eller lösgodis. De tror att man kan ta och använda resurserna utan att det egentligen spelar någon roll. Tyvärr är detta fel. Som jag sa innan så lever vi av jorden. Detta innebär ju också att vi måste ta hand om den. Det finns så många olika alternativ att göra just detta, men vad gör ni för att detta skall verkligen nå ut till folket.


Jag har inte sett några kampanjer eller aktiviteter som ni har arrangerat som kopplas till just naturens rättigheter. Ni har själva sagt i debatter osv på TV att politik inte handlar om att berätta/skryta om sina visioner. Utan det handlar om att faktiskt göra det!


Jag tror att om jorden hade på något sätt kunnat kommunicera med oss hade den sagt stopp! Det räcker! Vi har kränkt den i så många år med våra massutsläpp och onödiga svinn. Vi måste med er hjälp ändra på lagen så att jorden inte skall ses som någonting ekonomiskt. Vi måste få ekosystem att vara subjekt med rättigheter istället för de rättslösa objekt de faktiskt är idag.


Det måste ske en förändring i samhället. Fler måste tänka som ni påstår er att göra, fler måste börja göra aktiva val för att läka de sår som vi har skapat. Men detta grundas på att ni måste få befolkningen att ta första steget in i en bättre livsmiljö.


Jag försöker. Jag står för det jag har gjort men jag försöker ändra på något. Rom byggdes inte på en dag och inte ett hållbart samhälle heller. Men vi måste börja någonstans och säg mig vart passar det bättre än i riksdagshuset i huvudstaden.


Vad tänker ni göra åt detta problem?


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Man ser idag naturen utifrån ett konsumtionsperspektiv, alltså som en råvara som vi kan använda som vi behagar. Det är hemskt att se skogar skövlas och ekosystem förstöras för att få fram produkter som oftast är onödiga i vardagen. Dagens lagstifning utmanar inte relationen mellan människa och natur medans naturen så länge varit förhärskad i västerlandet. Naturen ses som separerad från människan och endast en resurs att utnyttja Man har det som en egendom, det vill säga att människan äger naturen. Man kan jämnföra naturen i samma nivå som en slav, där människan är slavdrivare.


Problemet ligger i att det är ekonomin och vinsten som prioriteras i grund och botten. Man värderar naturen endast för att det är användbart då människan ser det som en resurs som kan konsumeras. Detta leder till att naturen i lagen är ett objekt separerat från oss. Om naturen istället skulle ha sina egna rättigheter så skulle det innebära att man inte ser jordens ekosystem och livsformer som rättslösa objekt. Man ser det istället som ett subjekt med inneboende rättigheter. Ett sådant skifte sätter plats för nya spelregler och leder till att vårt handlande blir det viktigaste stegen mot en hållbar framtid.

Likes

Comments

Hej Jeanette!

Jag skulle vilja ta upp naturens rättigheter. Jag själv tycker att det är viktigt att vi tar tag i detta eftersom att det är ett stort problem idag.

Naturens rättigheter innebär en avgörande tanke från oss och en nydaning av det juridiska systemet. Att tillföra naturen rättigheter innebär ett paradigmskifte för vårt västerländska samhälle och juridiska system. Vi måste kunna erkänna att våra ekosystem med dessa växter, djur, vattendrag och landskapsformationer har samma rättigheter som vi människor har. Vi måste inse det på något sätt.

Detta grundar sig i en förståelse av allt gemensamt beroende, där våra mänskliga rättigheter balanseras och blir till en helhet inom den större helhet som naturens rättigheter utgör. Vi ska inte se naturen som något vi härskar över. Vi ska inte se naturen som en resurs vi bara kan utnyttja hur som helst. Idag ses vi människor som naturens härskare och naturen som vår slav. Så ska det inte vara. Vi ska vara ett, inte två olika sidor som är värda olika mycket. Därför tycker jag att vi borde ta tag i detta problem och sprida detta till många andra. Vad tycker du om detta och hur tänker du?


Hej Kajsa!
Tack för ditt brev. Jag är inte riktigt säker på vad som innefattas i uttrycket "naturens rättigheter". inte heller om du skriver till mig som lokal politiker i Vänsterpartiet eller till mig som privatperson.
NÄr det gäller Vänsterpartiet så har partiprogrammet i många år haft skrivningar som förklarat djur och naturs bevarande som en förutsättning för vår egen överlevnad och välbefinnande. Den hållbara utvecklingen är en självklarhet för att säkra allt liv på jorden. Att förklara stora områden i hav och på land som naturreservat och skyddade områden blir då en konsekvens av synen på hållbar utveckling.
Men kanske du ser ett ännu djupare förhållande av samspelet mellan människor, djur och natur?
Personligen har jag stor respekt för naturens och djurens rättigheter. Skogsavverkning och jakt har jag alltid varit motståndare till. Jag anser att människan är en del av, och underordnad, det som gör att vi kan fortsatt leva denna jord.
Med vänlig hälsning

Jeanette

Likes

Comments

Idag i vårt konsumtionssamhälle så ser vi naturen som en råvara som vi kan utnyttja för våra behov. Det gör ont att se skogar skövlas och ekosystemet förstöras för att framställa produkter för att anpassa våra behov i vardagen.

Dagens miljölagstiftning utmanar inte relationen mellan människa och natur som så länge varit förhärskande i västerlandet, där naturen ses som separerad från människan och enbart en resurs att utnyttja. Naturen ses i dag som vår egendom, det vill säga i realiteten en relation där människan är härskare och resten av naturen vår slav.


Problemet är att ekonomin har ett nyckelkoncept som grund, och det är naturens nyttovärde, att värdera naturen endast för sin användbarhet för människorna som resurs för människans konsumtion. Detta översätts i lagstiftning som att naturen är ett objekt under lagen, separat från oss.

Om naturen skulle ha egna rättigheter så skulle det innebära att man inte ser jordens ekosystem och livsformer som rättslösa objekt, utan som subjekt med inneboende rättigheter. Ett sådant skifte sätter nya spelregler för vårt handlande och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en hållbar framtid.


Likes

Comments

Att vi människor påverkar vår natur negativt har nog alla förstått idag. Vi har insett men många har också accepterat att vi gör detta. Ordet “accepterat” brukar ha en positiv innebörd men inte här. Hur ska vi kunna rädda vår fantastiska planet från allt som vi utsätter den för om folk accepterar att vi förstör den?

Det går inte.

Att man accepterar förstörelsen tänker jag kan bero på att man redan har gett upp, inte vågar inse verkligheten eller helt enkelt bara är väldigt egoistisk.

Det spelar ingen roll vad anledningen är, vi kan inte sluta kämpa för vår planet och naturens rättigheter. De rättigheter som idag inte existerar. För det är sanningen, naturen har inga rättigheter ändå har den skyldigheter. Vi har gett den skyldigheten att försörja oss men vi har inte gett den några rättigheter. Naturen kan inte försvara sig själv, vi måste stå upp för den för snart har vi inte ens någon natur med skyldigheter. Den kommer inte ha något att ge oss & det är bara vårt fel.


Nu är det dags att vi slutar upplysa om problemet, för det är folk medvetna om & vi har kommit förbi det stadiet. Det är dags att vi börjar jobba på en lösning, naturen behöver rättigheter.

För min skyldigheter kommer också rättigheter.

Likes

Comments