Jag insåg efter två inlägg på Instagram att det blev för begränsat utrymme för att kunna skriva om mitt uppsatsarbete. Därför bestämde jag mig för att starta denna blogg, där det kommer bli lättare för mig att kunna skriva ut mina tankar kring att skriva delar av mitt examensarbete utomlands. Lite kort så kan jag berätta att jag är inne på mitt sista år på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet.


För de som inte redan vet kan jag berätta att jag för en tid sedan fått veta att jag kommer att få ett stipendium av Lärarförbundet för att kunna genomföra mitt examensarbete om flerspråkighet i förskolan. Det är nämligen så att jag i mitt arbete vill intervjua lärare i Sverige och i Kanada kring hur de arbetar med flerspråkighet. Detta på grund av att enligt PISA:s undersökning (som det finns ​delade åsikter om) visar att utrikesfödda elever presterar nästintill lika bra som kanadensiskfödda elever i Kanada, vilket inte är fallet i Sverige. Tyvärr så är det så att många utrikesfödda elever i Sverige har svårt att bli behöriga till vidare studier, om man jämför med svenskfödda elever. Därför är jag i min studie intresserad av att förstå vad denna skillnad kan bero på, och för att kunna genomföra studien så behöver jag åka till Kanada för att intervjua ett par lärare. Jag ansökte därför om ​Lärarförbundets stipendium för lärarstudenter som vill skriva sina uppsatser utomlands (tips: det är snart deadline för alla ni som är intresserade av detta stipendium). Efter att jag har fått veta att jag är en av dem som ska få detta stipendium så började det långa arbetet med att kunna förverkliga resan till Toronto. Det är nämligen så visade det sig ganska snart, att det är en hel del byråkrati på Stockholms universitet för att få tillåtelse att skriva sin uppsats utomlands. Mer om detta i ett annat inlägg. Idag är tanken att jag ska fortsätta få tag i intervjudeltagare till min studie samt påbörja min hemtenta i kursen som jag läser just nu på förskollärarprogrammet.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments