Självständighetsdagen
Självständighetsdagen 6 december 1917

En betraktare av idag kan lätt få för sig att den av Finlands lantdag utropade självständigheten 6 december 1917 var kulmen på en lång kamp. Fast var den det?

Finlands självständighetskamp började med den av Tsar Nikolaj II förrysknings försök av Storfurstendömet Finland i slutet av 1800 talet. Det var betingat av ett Ryssland i politisk och ekonomisk kris som genom repression sökte stärka sin överlevnad. I korthet kan man säga att Storfurstendömet som hade sin egen lag dvs Svenska kung Gustav III grundlag från 1772 tillsammans med förenings och säkerhetsakten tillägg från 1789, stred en författningsmässig strid emot som mer och mer vill göra Finland till en vanlig Rysk provins. De Finländska strävan var främst att få låta saker och ting vara som det alltid varit, och någon större självständighets strävan fanns ännu inte.

Samtidigt började den Finländska arbetarrörelsen organisera sig, hos de stod inte nationellt självbestämmande först på agendan, utan kamp för sociala rättigheter.

Förstavärldskriget ökade på konfliktnivåerna, Finländska unga män anslöt sig till Tyska armen för att slåss mot ryssarna.

Till slut var det Rysslands politiska sammanbrott i och med den ryska februarirevolutionen (fast det hände i mars) 1917 som öppnade en allt mer låst situation. Den Finska lantdagen som styrdes av en knapp socialistisk majoritet röstade i juli igenom maktlagarna som gav Finlands lantdag ensam rätt att besluta om finsk inrikespolitik, det gjorde socialistiska majoriteten främst för att de misstroende den ryska provisoriska regeringen under den "borgerliga" Kerenskij.

Kerenskij beslutade upplösa lantdagen som gick till nyval och fick en ny majoritet, en borgerlig, samtidigt som Ryssland drabbades av en ny revolution oktoberrevolutionen (fast det var november) som gav bolsjevikerna dvs socialisterna makten. För den borgerliga majoriteten blev det nu mer angeläget att distansera sig från ett Ryssland med bolsjevistisk styre. Redan den 15 november beslutades något som kunde ses som en självständighetsförklaring, men den var luddig och otydlig och kom samtidigt som socialisterna utlyst en generalstrejk. Så beslutet 15 november gick obemärkt förbi.

Den 4 december föreslog Lantdagens ledare Svinhufvud om en oavhängig Finsk Republik, beslutet klubbades igenom den 6 december.

Hur såg då situationen ut för den nya Republiken?

Utanför Senaten stod ryska soldater och propagerade för revolution, ryska armen i Finland bestod av 40000 soldater. I landet organiserades två egna privata beväpnade arméer, det vita gardet och det röd. Livsmedelssituationen var kritisk och hungersnöd väntade. Det socialdemokratiska partiet var inte reformerat utan bestod av både reformivrande socialdemokrater på ena sidan och av våldsbejakande revolutionärer på andra sidan. Vänster falangen bildade det centrala revolutions rådet. I Tyskland fanns en jägarbataljon av Finska soldater på väg hem, och från Ryssland reste en nyss 50-årig fyllda general, som snart skulle låta sig höras.

Självständighetsdagen var i den tid av krig, oro, sammanbrott och revolutioner kanske inte det slutmål, som vi ser det idag utan ett sätt att rädda vad som räddas kunde. Ett sätt att avskärma sig från det man fruktade. Ett möjlighet att ta kontrollen i kaoset. och vi kan konstatera att idag att 6 december 1917 var det bästa alternativet.Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Finland100

Finland100 Bloggen är en icke officiell blogg som firar Republiken Finland hundraårsjubileum 2017 med 100 blogg inlägg om Finland, Finländare, Finsk kultur och konst, Finsk mat och Finska företag. Bloggen kommer vara lättsam och opolitisk.

Första blogg inlägget #1 den 6 december 2016.

Likes

Comments