Arbetsmoral och arbetsvilja

Låt oss nu diskutera skillnaden bland män och kvinnor i arbetslivet.

Något som feminister ofta argumenterar för är att "kvinnor tjänar mindre än män".

Detta begreppet slängs runt väldigt ofta och många av feministerna använder sig utav olika procentsiffror hela tiden. Vissa säger att kvinnor tjänar 90% av vad men man tjänar, andra 75% medan vissa slänger runt med begreppet och inte ens nämner någon siffra. Det verkar alltså inte finnas någon riktig korrekt siffra som de använder sig utav, utan de slänger bara ur sig det som känns bäst vid tillfället.

Om man går in på SCB (Statistiska Centralbyrån) och läser deras rapport ser man också tydligt att män tjänar mer än kvinnor i 98% av alla olika arbetsområden.


Urdrag från SCB:

"Kvinnors löner, omräknade till heltidslöner, är i genomsnitt ca 17 procent lägre än männens. Skillnaden har varit ungefär densamma den senaste 20 åren, trots en total politisk enighet om det önskvärda i ökad jämställdhet på löneområdet. De omfattande insatserna i form av lagstiftning och propaganda tycks inte ha satt nämnvärda spår i lönerelationerna mellan könen."

- http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=1749++


Men man tar inte hänsyn till viktiga variabler så som:

* sjukskrivning
* deltidstjänster
* olika val av yrken

Innan dessa variabler har tagits hänsyn till har vi ungefär samma löneskillnad mellan könen som i USA. Däremot har man försökt ta hänsyn till ovanstående variabler i deras senaste undersökningar där, och vips, så försvinner löneskillnaden nästan helt, och de har det gjort i flera år. Man räknar med att det finns 0.9% som inte går att förklara.
Lyfts framstegen? Nej... Varför har feminister en omättlig aptit när det kommer till att offermåla sig själva?


KÄLLA: Hänvisar till American Enterprise Institute's Christina Hoff Sommers som jobbar och föreläser i ämnet.
Här förklarar hon väldigt pedagogiskt varför det ser ut som det gör i "offentlig statistik" och varför det på ytan ser ut som att vi har ett stort "lönehål" mellan könen. Det är sant dock, att om man tar alla mäns inkomst och alla kvinnors inkomst, att vi kommer hamna på en siffra som är mellan 70-90% av vad mannen tjänar. Men åter igen, vi tar inte hänsyn till olika faktorer som jag nämnt ovan, och sådan slarvig statistik är knappast representabel i en sådan viktig fråga. Men dessa mer genomgående undersökningar får inte samma uppmärksamhet av feminister för de vill såklart konstant offermåla sig själva, och de är inte klara förrän det är kvinnan som dominerar i samhället.
Varför lyfter de inte alla framsteg som vi gör i jämställdhetens namn annars?

Det är idag: OLAGLIGT att betala någon mindre för samma mängd arbete pga kön.

Dessutom publicerade Svenska Dagbladet en artikel där de hävdar att män jobbar i snitt 2h mer /dag än vad den genomsnittliga kvinnan gör, kanske fyller dessa 0.9% ?. http://www.svd.se/darfor-tjanar-man-mer-an-kvinnor

Nu kommer jag hävda något så fruktansvärt att vänsterögon måste blunda:

KVINNOR TJÄNAR MER ÄN MÄN FÖR SAMMA / MINDRE ARBETE!

Tänker dock inte påstå att detta är 100% vetenskapligt grundlagda undersökningar, men visst är det intressant att vi börjar se att trenden börjar gå mot andra hållet nu?

http://www.breitbart.com/london/2015/08/30/study-women-in-their-20s-earn-more-than-men/

Varför kvinnor inte är majoritet bland chefer.

Kvinnor har historiskt och ursprungligt sett (med biologisk förklaring) varit personen som tagit hand om familj och barn. Kvinnan har haft den rollen i vårt samhälle under majoriteten av vår existens, det har dock ändrats de senaste ~100 åren. Kvinnor har kämpat för att få samma rättigheter och valmöjligheter som män (vilket jag applåderar dem för). Det finns alltså idag inget strukturellt som hindrar en kvinna från att bli exakt vad hon vill bli idag.
Men vad är det då som gör att kvinnor inte är chefer i samma utsträckning som män?

Undersökningar har gjorts bland höginkomstagande kvinnor där de blivit tillfrågade om varför de inte ansökt om chefspositionen? Då har svaret ofta blivit att: "det tar för mycket tid, jag vill spendera mer tid med min familj". (Vilket det inte är något fel på så vitt jag vet). Men det är bevisat att när kvinnor får chansen VÄLJER hon oftast att inte ta på sig chefsrollen i ett företag. Kvinnor har helt enkelt generellt sett andra prioritering i livet, vilket är helt okej. Vi ska värna om individers val, inte dra alla över en kant som feminister gör (alla män är potentiella våldtäktsmän).
Tänket "Fungerar det inte för mig, fungerar det inte för någon annan kvinna" håller inte längre.
​Det är dags att stå upp mot alla feministiska myter!

//Länge leve jämställdheten,lika lön för lika arbete, säg nej till feminism!

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

​* Patriarkatet: 

Definition: 

"Patriarchy is defined as a system in which all of the societal power is held by men as a class, and is used to oppress women as a class."

I praktiken innebär det att män organiserar sig medvetet för att skapa strukturell orättvisa emot kvinnor. Detta är något som feminister slänger ur sig vilt i debatter och i media. Nu frågar jag mina läsare, tror ni själva på detta?

Jag argumenterar inte för att det INTE funnits ett patriarkat, men det har spelat en central roll i hur vi hamnat där vi är idag. Hade det inte funnits ett patriarkat hade vi fortfarande levt i lerhyddor. Hade det inte funnits ett patriarkat så hade vi inte
* ​besökt månen
* ​ haft internet
​*  haft golven och taken som omger dig dagligen
​Det är patriarkatet som bygger oljepumpar, det är patriarkatet som kom på elektriciteten och bilar. Kvinnor ville inte göra något av detta, det var männen.

Så tack patriarkatet för att du drivit teknologin och utvecklingen framåt i en tid då kvinnor inte var angelägna om att göra just detta! Feminister är överlyckliga när de får klaga på att det inte är tillräckligt många kvinnor inom alla arbetsområden, men det känns som att utelämnar några arbetsområden här, detta beror på att män och kvinnor har olika preferenser i både arbetslivet och i det privata livet. 

"Visst, det är sant att majoriteten av alla chefspositioner idag styrs av män, men är det verkligen ett problem eller något som kvinnor inte har möjlighet till att göra?"
​- Detta ska vi diskutera i nästa inlägg.

Likes

Comments

​Varför jag är emot feminism men för jämställdhet


Hur feminism startade: Kvinnor ville ha samma rättigheter och möjligheter som män. Det applåderar jag! MEN!

I dagens samhälle syns feminism överallt i media, på gatorna och i dagliga diskussioner.
​Så... Hur mycket sanning eller så kallad "faktabelagd" information är det som faktiskt sprids i samhället? 
​Är det aktuell information vi blir matade med eller är det faktiskt en rörelse som har ett annat mål än just jämställdhet, där anhängare medvetet får fakta och statistisk att se annorlunda ut?
​Jag tänker nu att försöka punktera de feministiska myterna som sprids dagligen genom att dela med mig av mitt perspektiv. Jag ska försöka hålla en neutral ståndpunkt och göra denna artikeln så objektiv som möjligt.

Feminister idag verkar ha en tendens att slänga runt med vad de kallar "fakta". Så alla mina argument kommer att ha källor som refererar till vad jag säger. 
​Tyvärr så är det inte enkelt att argumentera emot just "feminister" då det finns så otroligt många olika tolkningar av just feminism, vilket är ett stort problem, det är ingen kollektiv ideologi med ett enda mål utan målet ändras från individ till individ.
Jag kommer därför att hänvisa till tillgängligt bevisunderlag, ofta så är det egenuppfattad "fakta" eller social fakta feminister slänger rundor, detta har jag inga intentioner att göra (inte detsamma som objektiv och korrekt fakta). tredje vågens feminister verkar tro och tänka: "även fast det inte var sant, så är det viktigt att prata om". Detta är detsamma som att slänga rundor med lögner i mina ögon. 

Likes

Comments