Må Allah rensa våra hjärtan från hat och ilska autho billahi minna shaytan al rajeem! Vi är alla syskon inom islam, därför är det så otroligt viktigt att man har respekt och visar omtanke i allt det man gör. Må Allah göra oss till de rättfärdiga muslimerna som tillträder jannah (paradiset).

Profeten Muhammad ﷺ frågades en gång: "Vet ni vad baktaleri är?" Hans följeslagare svarade: "Allah och Hans Budbärare vet bäst."Han ﷺ sade då: "Det är att säga något om din broder som han skulle ogilla." Någon frågade: "Men tänk om det som sägs är sant?" Profeten ﷺ svarade: "Om det du säger om honom är sant, så har du baktalat honom, men om det inte är sant, så har du förtalat honom." [Muslim]

Frukta Allah azza wa jall! Låt inte shaytan (djävulen) vinna. Frukta Allah, när du blir arg gå och gör wudu (tvagningen inför bön), säg astaghfirAllah (må Allah förlåta mig), kom ihåg belöningen av paradiset. Att tala illa om din broder eller syster oavsett om det är sanningen eller inte det kan ändå skada lika mycket. 

Läs detta och reflektera.... 

Imam Ahmed berättade att Abu Bakr satt nära profeten Saw, när en man plötsligt kom och började säga fula ord till Abu Bakr.

Abu Bakr svarade inte på svordomarna, och profeten Saw, log och skrattade åt allt!
När mannen fortsatte med ännu grövre svordomar, svarade Abu Bakr tillbaka
Men då blev profeten Saw arg och gick sin väg. Abu Baker gick efter honom och frågade:
"Varför blev du arg på mig?" Och profeten Saw svarade:
"Så länge du var tyst försvarade en ängel dig, men när du svarade kom shaytan,
och jag vill inte sitta på samma ställe som shaytan".

Alla gör vi våra misstag, och alla har vi varit arga på varandra, men vi får aldrig bli så stolta att vi inte kan förlåta varandra.Det var därför profeten Saw sa: "Den som inte är barmhärtig kommer inte få barmhärtighet. Den som inte förlåter ska inte bli förlåten"

Imam Ahmed [Al musnad sidan436]


Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

assalamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh! Alhamdolillah först och främst vill jag bara säga att jag är så otroligt lycklig att jag av alla människor i denna värld blev vägledd till vår underbara religion islam.. Jag är verkligen välsignad.

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som jag vet att många systrar har haft svårt med den sista tiden just på grund av de attacker som skett mot våra slöj bärande systrar. Jag är uppriktigt ledsen för er skull och må Allah vara med er och skydda er mot allt ont. Var starka och låt inte dem vinna.

Slöjan:
Många tror att vi muslimska kvinnor blir påtvingade att bära slöjan eller att vi inte har något att säga till om själva, vilket inte är sant. Detta sker väldigt sällan och det har absolut ingenting med vår religion att göra utan mer traditioner. Att bli påtvingad slöjan av t.ex sin far eller man osv är inte tillåtet inom islam. Allt handlar om ens niya (avsikt) och finns inte den rätta avsikten att bära slöjan så är det inte accepterat wa Allaho alem (Gud vet bäst).

Detta är en vers från koranen som förklarar varför man ska bära slöjan och vilka som det är tillåtet att visa sitt hår för och självklart finns det en klädkod för männen med och att de även ska sänka blicken för att inte titta på det förbjudna men i detta inlägg vill jag skriva om slöjan.

"And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like both eyes for necessity to see the way, or outer palms of hands or one eye or dress like veil, gloves, headcover, apron), and to draw their veils all over Juyoobihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms) and not to reveal their adornment except to their husbands, or their fathers, or their husband's fathers, or their sons, or their husband's sons, or their brothers or their brother's sons, or their sister's sons, or their (Muslim) women (i.e. their sisters in Islam), or the (female) slaves whom their right hands possess, or old male servants who lack vigour, or small children who have no sense of feminine sex. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And all of you beg Allaah to forgive you all, O believers, that you may be successful"

[al-Noor 24:31]


Här är även några hadither (återberättelser från vår profet Muhammed sall Allahu 'alayhi wa sallam):

It was narrated from 'Urwah that 'Aa'ishah said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) used to pray Fajr and the believing women would attend (the prayer) with him, wrapped in their aprons, then they would go back to their houses and no one would recognize them.

Narrated by al-Bukhaari, 365; Muslim, 645.

5 – It was narrated that 'Aa'ishah (may Allaah be pleased with her) said: "The riders used to pass by us when we were with the Messenger of Allaah (S) in ihraam, and when they drew near to us we would lower our jilbabs from our heads over our faces, then when they had passed we would uncover them again.

Narrated by Abu Dawood, 1833; Ibn Maajah, 2935; classed as saheeh by Ibn Khuzaymah (4,203) and by al-Albaani in Kitaab Jilbaab al-Mar'ah al-Muslimah.

6 – It was narrated that Asma' bint Abi Bakr said: We used to cover our faces in front of men.

Narrated by Ibn Khuzaymah, 4/203; al-Haakim, 1/624. He classed it as saheeh and al-Dhahabi agreed with him. It was also classed as saheeh by al-Albaani in Jilbaab al-Mar'ah al-Muslimah.

Det viktiga är nog att man läser på om detta, och verkligen förstår varför man ska täcka sig och att detta är obligatoriskt för alla muslimska kvinnor. Må Allah vägleda oss alla till det som är bäst för oss. Det som även är viktigt är att veta klädkoden för muslimska kvinnor och förstå vad som är skillnad på tillåtet och inte tillåtet.

För mig är min slöja ett skydd. Jag får en identitet, utan min slöja känner jag mig inte som mig. Människor lär känna mig för den jag är, mina tankar, åsikter och mina ord. De dömer mig inte pga hur jag klär mig t.ex vilket är otroligt skönt.. Jag känner även att man får en respekt som inte fanns där innan.

Det finns många olika sätt att bära slöjan på. Här är några olika bilder på olika slöjor, det finns olika åsikter på om det är obligatoriskt på att täcka ansiktet eller inte. Men följer man inte den åsikten att det är obligatoriskt så är det som ska täckas allt förutom händerna och ansiktet. Här är några andra regler på exakt hur klädkoden ska se ut: 

Hijab (slöja) bör uppfylla följande villkor:

1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endats handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh skolor,måste även ansiktet täckas (Niqab)

2. Tyget får inte vara så tunn,att man kan se igenom.

3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.

4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.

5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icke troende kvinnas.

6. klädseln får inte bestå av utmanande design som locker uppmärksamhet till sig.

7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara käder.

Anledningen till denna strikthet när det gäller kvinnokläder är att skydda kvinnan från mannens lustfyllda blick. Kvinnan bör under inga som helst omständigheter locka till sig uppmärksamhet. Man får inte titta på det motsatta könet. Men när man tittar första gången är det tillåtet, då man i islam har räknat med att man ofta inte kan rå för det man får i blickfånget. Men om man fortsätter titta eller tittar en andra gång då är man ansvarig för sin handling och det räknas som Haram (otillåtet), då detta betraktandet kan leda till och uppmuntra till otillåtna tankar.

Syftet med dessa regler är endast att skydda kvinnan och minimera möjligheterna till att reducera kvinnan till ett objekt som utnyttjas och används för att behaga och tillfredställa männens behov. I dagens samhälle blir kvinnan exploaterad, hennes sexualitet blir öppet utnyttjad i reklambranschen, främst för att attrahera männen men också för att sälja olika produkter. Detta talar klart och tydligt om att kvinnan på inget sätt har nått jämlikhet Medias ständiga bombardering av hur en ideal kvinna bör se ut och hur hon ska klä sig, är ytterligare bevis på det.

Islam frigjorde kvinnan för över 1400 år sedan. Med Islam höjdes kvinnans status. Kvinnan slapp att möta öden som att begravas levande och bli utauktionerade som boskap till att få lika rättigheter, ett värde, respekt och en central roll i familjen. Är det då bättre att klä sig enligt människans regler eller Allahs?

Allah har fastställd I koranen, att kvinnan måste bevaka sin blygsamhet och ödmjukhet.

"Säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt" (Koranen 24.31)
"Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet;det leder till större renhet i deras liv.Gud är underrättad om vad de gör" (Koranen 24.30)
"Troende!Vänd er till Gud i ånger[över era fel och synder];kanske skall det gå er väl i händer!"(Koranen 24.31)

Likes

Comments