- Så här tycker jag att jag löst uppgiften

Jag tycker att jag har löst uppgiften bra

- Styrkor i verket, det här har jag/vi gjort bra

Vi har använt oss av färg för att förmedla ett budskapoch man kan se att bilderna hänger ihop och jag tycker att de är ganska fritt att tolka bilden eftersom den e väldigt enkel men att de ändå är lätt att förstå


Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

Frågor tillbloggreflektionen:

Vadtycker du om de olika skuggmetoderna?

Jag tycker att de beror på teckningen, att olika tekniker passar in och kan lyfta fram en bild väldigt mycket beroende på skuggtekniken. Vid detta tillfället gillar ja att använda mig av tekniken som blir när man gör med fingret (finns pennor tex som gör detta) då jag inte är så förtjust i strecken som blir, men de är olika, passar när de gäller tusch tex.

Vadär du mest/minst nöjd med? Varför?

Jag blev mest nöjd med min första teckning där ja använde blyerts, detta e ja även mest erfarenhet med. jag gillade de andra teckningarna också men just motivet tyckte jag blev bäst med enkel blyerts målning, har dock velat ha en mjukare bild genom att sudda ut skuggorna, mer form enligt mig.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig hur jag ska kunna framhäva äpplets former med olika tekniker och allmänhet olika skisstekniker ja inte avvänt tidigare, jag har lärt mig hur man kan använda tre stadier av mörkhet i skuggorna.

Skulle du kunna göra någotannorlunda?

Jag hade kunnat måla min tusch på ett tjockare papper för de skulle först bli en test skiss. Den hade ja säkert kunnat arbete mer på den dessutom för att de mörkaste lagret skulle bli mörkast, starkare kontraster mellan lagrerna dvs.

Likes

Comments

Tanken bakom bilden är att den ska vara tydlig, att man ska förstå att det symboliserar respekt, därför avbildade jag en typisk chest som visar respekt och vänlighet, man underkastar sig.

Jag tycker bilden blev bra eftersom den var enkel men ja hade velat lägga till en text ovanför honom så att den inte är för enkel men de fick man inte, och detta hade kunnat utveckla bilden plus att man hade kunnat visa en vision av herren som han viker sig för alltså en till person i bilden

Likes

Comments