- Vad tycker du om Marx konst?

jag tycker att han gör en bra sak, att han gör något bra med sin konst tex boende till folk som inte har de. Genom detta så når han ut till myndigheterna och alla som är emot de i tex kommunen och han kämpar för sin sak, han tvingar dom att väcka intresse till att ge flyktingar och andra deras hem, alltså att han visar en väldigt allvarlig situation som måste lösas. Jag gillar hans konst på de sättet, att de har en bra mening och att han vill ändra och visa samhällets dåliga saker som måste förbättras. Jag gillar att han själv tar tag i de och bygger istället för att bara klaga så gör han allt i sin makt för att ge dessa personer t.ex. ett hem, de är väldigt viktigt. Jag tycker de är bra att han visar myndigheterna eller vilka de va som var emot att vi/han vägrar stå still och inte göra något åt de. Han sätter dessutom ut sin konst i områden som är fula och meningslösa enligt omvärlden och ger platsen betydelse

Om man ska vara personlig så gillar ja inte färgerna och modellerna på sakerna han gör. Jag tycker att de är fel att säga han borde göra mer saker då ja tex själv inte gjort ett skit för att förbättra men om man tänker övrigt så hade han kunnat uppmana fler till att göra samma sak, på nått sätt försökt vara mer offentlig (även om de svårt eftersom han ligger lågt pga olagligt) men att han uppmanar folk att göra samma sak, att på fler sätt ta upp viktiga saker i konst, jag tycker han borde ha rätt till att göra detta till en viss gräns, att de hålls på en professionell nivå. Jag tycker dock att detta borde vidare utvecklas att staten istället hjälper honom, att dom samlar in pengar till bättre boenden även om hans verk inte syfta på att ge boende endast utan symbolisera problem så hade jag tyckt att de hade varit en bra grej och samarbeta med staten eller andra och bygga bättre hem, så de inte endast är gatukonst som folk ej tar på allvar och klottrar ner. Men eftersom han är en konstnär tycker jag verkligen han gör rätt att ta upp problem inom hans krets och hans intresse, fler borde hjälpa på sina sätt!


Likes

Comments

1:a bilden - GUL

2:a bilden - ensam och parkbänk

3:e bilden - GUL

Likes

Comments

- Så här tycker jag att jag löst uppgiften

Jag tycker att jag har löst uppgiften bra

- Styrkor i verket, det här har jag/vi gjort bra

Vi har använt oss av färg för att förmedla ett budskapoch man kan se att bilderna hänger ihop och jag tycker att de är ganska fritt att tolka bilden eftersom den e väldigt enkel men att de ändå är lätt att förstå


Likes

Comments

Frågor tillbloggreflektionen:

Vadtycker du om de olika skuggmetoderna?

Jag tycker att de beror på teckningen, att olika tekniker passar in och kan lyfta fram en bild väldigt mycket beroende på skuggtekniken. Vid detta tillfället gillar ja att använda mig av tekniken som blir när man gör med fingret (finns pennor tex som gör detta) då jag inte är så förtjust i strecken som blir, men de är olika, passar när de gäller tusch tex.

Vadär du mest/minst nöjd med? Varför?

Jag blev mest nöjd med min första teckning där ja använde blyerts, detta e ja även mest erfarenhet med. jag gillade de andra teckningarna också men just motivet tyckte jag blev bäst med enkel blyerts målning, har dock velat ha en mjukare bild genom att sudda ut skuggorna, mer form enligt mig.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig hur jag ska kunna framhäva äpplets former med olika tekniker och allmänhet olika skisstekniker ja inte avvänt tidigare, jag har lärt mig hur man kan använda tre stadier av mörkhet i skuggorna.

Skulle du kunna göra någotannorlunda?

Jag hade kunnat måla min tusch på ett tjockare papper för de skulle först bli en test skiss. Den hade ja säkert kunnat arbete mer på den dessutom för att de mörkaste lagret skulle bli mörkast, starkare kontraster mellan lagrerna dvs.

Likes

Comments

Tanken bakom bilden är att den ska vara tydlig, att man ska förstå att det symboliserar respekt, därför avbildade jag en typisk chest som visar respekt och vänlighet, man underkastar sig.

Jag tycker bilden blev bra eftersom den var enkel men ja hade velat lägga till en text ovanför honom så att den inte är för enkel men de fick man inte, och detta hade kunnat utveckla bilden plus att man hade kunnat visa en vision av herren som han viker sig för alltså en till person i bilden

Likes

Comments