Idag är det äntligen nyårsafton men innan det firas så blir det att jobb till 14.30. Bilder kommer komma antingen imorgon eller senare under veckan. Ikväll blir det eventuellt att spendera nyår med familjen och killen. Vi får se hur det blir eftersom att killen ska jobba också.

Likes

Comments

Summerburst 2017 biljetter är bokade igår klockan 09:00 och det kommer bli 7kt kul att åka dit igen med bästa vännerna. 👍🏼❤️

Likes

Comments

Den här veckan har jag haft fullt upp med jobb. Måndags kväll fick jag sjukt ont i halsen och det har blivit värre för varje dag som gick och har haft det snart hela veckan.
När man var på Apoteket och frågade efter bästa halstabletterna som hjälper och bedövar smärtan i halsen så sa alla olika så man visste inte vem man skulle lita på,men det är tur att man har en morfar som är läkare och kan sånt. Igår var jag på vårdcentralen och då tog jag prover och det visade sig att jag inte halsfluss. Tur.
Likes

Comments

Sorry för sån dålig uppdatering på sista tiden. Ska bli bättre på att uppdatera bloggen.

Likes

Comments

View tracker

Lite från helgens shopping med bästa. Allt är klart för studenten ( mössa,klänning,skor) idag är det bara 53 dagar kvar! 🎓

Likes

Comments

Vad innebär märket? Gående farts område med ett snett streck

 När jag kör ut från detta område har jag väjningsplikt mot all korsande trafik

 Jag får parkera endast på anvisad parkeringsplats efter märket

 Oskyddade trafikanter har alltid företräde efter skylten

När jag kör ut från denna gata har jag väjningsplikt endast mot trafik från höger

Du ska fortsätta rakt fram. Hur ska du uppträda i denna situation?

Jag ska sakta in och stanna om det behövs

 Jag ska fortsätta att köra

Du ska svänga till vänster. I vilken korsning måste du lämna företräde åt trafiken från höger?

 I en korsning med vägmärke A

 I en korsning med vägmärke B

 I båda korsningarna

 Inte i någon av korsningarna

Vad är rätt i denna situation?

Skolpatrullen har rätt att stanna bilen så att eleven kan passera gatan

 Övergångsstället anses bevakat om där står en skolpatrull

 Bilföraren har väjningsplikt mot gående även när där står en skolpatrull

Bussen ska lämna hållplatsen och har gett tecken. Vad gäller?

 Endast föraren i den blå bilen måste lämna företräde

 Eftersom det finns två körfält i samma riktning gäller inte hållplatsregeln

 Båda förarna måste lämna företräde


Vad gäller i denna korsning?

 Jag har väjningsplikt mot cyklisten enligt utfartsregeln

 Cyklisten har väjningsplikt mot mig enligt högerregeln, men jag måste vara beredd att stanna

Vad gäller i en korsning med dessa vägmärken? Flervägsstopp korsning

 Alla måste stanna och därefter visa hänsyn mot varandra när de kör genom korsningen

 Alla måste stanna och därefter gäller högerregeln

 Alla måste stanna och därefter har de på den smalaste vägen väjningsplikt


Vad måste du vara beredd på här? Varningstriangel barn

 Endast lekande barn

 Barn, bilar, hundar, cyklister etc

 Bländande sol

I vilken situation ska du undvika att signalera?

 I situation A 

 I situation B Cyklist

 I situation C Häst

 I situation D Lekande barn

Får du passera dessa vägmärken? Bil , hav, Här slutar allmän väg

 Ja

 Ja, men endast om jag har ett ärende eller bor där

 Nej

Du passerar dessa vägmärken. Vad är sant?

 200 meter efter märket kommer en högerkurva och sedan följer en 1,8 km lång sträcka med flera kurvor

 Först kommer en högerkurva och sedan följer en 2 km lång sträcka med flera kurvor

 200 meter efter märket kommer en vänsterkurva och sedan följer en 1,8 km lång sträcka med flera kurvor

 Först kommer en vänsterkurva och sedan följer en 2 km lång sträcka med flera kurvor

Vad innebär dessa vägmärken? Rund Cirkel röd ytter och gul inre ( gäller genomfart)

 Alla som har ett ärende längs vägen får köra in här

 Endast de som bor längs vägen får köra in här

 Det är förbjudet för alla att köra in här

Du kör den röda bilen. Vilken utfart innebär den största risken i denna situation?

A

 B

 C

Vad innebär märket? Brun kvadrat med en blomma

 Väg som är särskilt intressant för turister

 Väg med många fridlysta växter intill vägkanten

 Väg med nedsatt hastighet

Vad ska framförvarande fordon ha för markering baktill? Jättestor Traktor på Bredden

 En LGF-skylt

 En rektangulär gul skylt med röd bård

 En rektangulär gul skylt med två röda snedställda streck

 Triangelformade reflexer

Du vill köra om cyklisten. Hur ska du göra?

 Vänta med omkörningen tills efter kurvan.

 Köra om cyklisten med ordentligt avstånd i sidled.

 Signalera på cyklisten som då måste vänta tills jag kört om.

 Köra om cyklisten med små marginaler eftersom det kan komma ett möte.


Du avser att svänga till höger på en landsväg. En bil ligger nära bakom. Hur förhindrar du på bästa sätt påkörning bakifrån?

Genom att i god tid ge tecken till höger, placera bilen väl till höger och därefter trycka löst på bromspedalen så att stoppljusen tänds.

 Genom att trycka bestämt på bromspedalen, placera bilen väl till höger och därefter ge tecken till höger.

 Genom att trycka bestämt på bromspedalen, ge tecken till höger och därefter placera bilen väl till höger.I vilken trafikmiljö finns detta märke oftast uppsatt? Varningstriangel häst

 Vid ridskola

 På gator inom tätort

 På motorväg och motortrafikled

 På gång och cykelväg

I vilken trafikmiljö träffar du vanligast på detta vägmärke? Varningscirkel Häst streck

 Där gång-, cykel- och promenadväg börjar

 På motorväg och motortrafikled

 På enskild väg

Vad är sant? blå cirkel med häst

 Endast ryttare och gående får passera märket

 Endast ryttare får passera märket

 Ryttare och cyklister får passera märket

Vad innebär detta vägmärke? Gul pil  med röd pil innan för, med namnet  LOFTBACKEN

 Trafikmiljön och vägstandarden på denna typ av väg är ofta eftersatt

 Högsta tillåtna hastighet är 50 km/h

 Det är en privat väg och enbart de boende vid denna väg får trafikera den

 Fordonsförare från denna väg ska alltid lämna företräde i korsning med allmän väg

Vad innebär detta vägmärke? Nyköping

 Det anger namnet på den ort jag kommer till

 Det anger att vägen är en europaväg

 Det är en förberedande upplysning om avfart

 Det är en vägvisning för lokalt mål i tätort

Vad innebär vägmärkeskombinationen?

 Begränsad bredd på körbanan

 Begränsad fordonsbredd

 Minsta tillåtna avstånd till framförvarande fordon

 Fordon med en bredd under 2,6 meter måste ha dispens för att få köra på vägen.

Vilket vägmärke informerar dig om att vägen du svänger in på kan sakna vägmärken?

 Märke 1

 Märke 2

 Märke 3

 Märke 4

 Märke 5

Vad är sant om platsen där detta vägmärke är uppsatt? Mötesplats M

 Vägen är breddad för att man ska kunna mötas

 Föraren som har märket till höger om sig ska stanna och vänta

 Detta märke finns endast på enskilda vägar

Vad innebär detta vägmärke? Vägbulor

Jag måste anpassa farten

 Det varnar för bl.a. vägarbete

 Jag får köra på vänster sida av vägen om vägbanan på höger sida är ojämn

Vad innebär dessa vägmärken?  

 Utmärkning av en skarp kurva eller ett fast hinder

 Avfart från motorväg

 Utmärkning av ett tillfälligt hinder

Vilket vägmärke har ett slutmärke?

 A Stadsnamn svart och vit

 B varning cirkel  mc 

 C Varnings cirkel Bogserar

Vad är sant? varningscirkel traktor streck

 Förbudet gäller trafik med traktor och motorredskap klass II

 Förbudet gäller endast trafik med traktor och traktortåg

 Förbudet gäller endast trafik med motorredskap klass I och II

Vad innebär detta vägmärke?

risk för olycka i samband med hög körbanekant

 Risk för stenskott

 Risk för punktering om jag kommer utanför asfalten

Du kommer fram mot en korsning där detta märke finns uppsatt. Vad innebär det för dig? korsningen gick <-- ett snedstreck

 Det är förbjudet att svänga till vänster samt att göra en U-sväng

 Det är endast förbjudet att svänga till vänster i korsningen

 Det är endast förbjudet att göra en U-sväng i korsningen

Vilken är den största risken i denna situation? Uppförsbacke mötande trafik 

 Mötande omkörande fordon

 Gående på vägen

 Cyklister på vägen

Du möter en gående på en smal landsväg. Vad ska du göra? Kurva

 Jag måste ge den gående tid och möjlighet att gå åt sidan.

 I dagsljus måste jag tuta för att uppmärksamma den gående på att jag kommer.

 I mörker måste jag blända av till halvljus.

Vilken är bashastigheten utanför tättbebyggt område?

 50 km/h

 70 km/h

 90 km/h

 110 km/h

Du passerar dessa vägmärken. Vilken hastighet gäller? utanför staden 70 skylt

 30 km/h

 50 km/h

 70 km/h

 90 km/h

Du kör i 70 km/h. Hur lång sträcka rullar bilen på en sekund?

 Cirka 10 meter.

 Cirka 20 meter.

 Cirka 25 meter.

 Cirka 35 meter.

Vad är riktigt när du passerar detta vägmärke? Kurvig väg

 Jag ska anpassa farten och vara noga med placeringen

 För att minska risken för sladd ska jag utnyttja hela vägens bredd och köra med så rak kurs som möjligt genom kurvorna

 Jag kan oftast utan risk köra om tvåhjuliga fordon

 Jag kan utan risk stanna i kurvan

Vad är viktigast för att köra säkert genom en kurva?

 Att anpassa farten

 Att hålla så rak kurs som möjligt

 Att veta om bilen är överstyrd eller understyrd

När du kör i kurvor är det viktigt att du håller tillräckligt låg hastighet. Vilket påstående är sant?

 Fördubblad hastighet ger fördubblad sidkraft

 Fördubblad hastighet ger fyra gånger större sidkraft

 Fördubblad hastighet ger åtta gånger större sidkraft

Vad är utmärkande för en understyrd bil?

 Den svänger mindre än vad som motsvaras av vridningen på ratten

 Den svänger mer än vad som motsvaras av vridningen på ratten

Som förare ställs du inför olika bedömningar i trafiken. Vilket av dessa alternativ beskriver den bedömning som är svårast att göra?

 Avstånd till framförvarande fordon.

 Avstånd till fordon som kommer på en sidoväg.

 Avstånd till mötande fordon.

Hur ska du placera bilen? Skymd kurva åt höger

 Längst till höger på vägen.

 Mitt i vägen.

 Något till vänster om vägens mitt.

Vilket märke innebär att du måste vara väl medveten om hur brett fordon du kör?

Vägmärke A.

 Vägmärke B.

 Vägmärke C.

 Vägmärke D.

Vilket vägmärke innebär att du måste vara medveten om höjden på fordonet du kör?

 Vägmärke A.

 Vägmärke B.

 Vägmärke C.

 Vägmärke D.

Du får sladd på grund av för kraftigt gaspådrag i en kurva. Vad är sant om köregenskaperna?

 Framhjulsdrivna bilar upplevs som understyrda

 Bakhjulsdrivna bilar upplevs som understyrda

 Framhjulsdrivna bilar sladdar med bakvagnen

 Framhjulsdrivna bilar blir överstyrda

Vad är sant när det gäller situationen på bilden? arbetsTraktorer

 Jag får köra förbi fordonet till höger.

 Jag måste vänta tills föraren kör över på höger sida innan jag passerar.

 Jag måste vänta tills föraren svängt av körbanan.

 Jag kör bakom så att föraren förstår att jag vill köra om och flyttar sig.


Du ska svänga höger i korsningen. Vad är rätt? Storväg med väjningspliktskylt

 Enligt vägmärket är jag skyldig att stanna.

 Jag har väjningsplikt mot alla på den korsande vägen.

 Det är bara trafik från vänster som jag är skyldig att lämna företräde.

Vilken åtgärd är riktig i den korsning märket varnar dig för? VarningstriangelSkylt -|-

 Jag måste vara uppmärksam, förare på korsande väg kan köra ut utan att lämna mig företräde

 Jag placerar mitt fordon nära vägens mitt för att skapa säkerhetsmarginal till korsande trafik

 Jag kör på huvudled och behöver inte vidta någon särskild åtgärd

Hur ska du uppträda när du kommer till detta vägmärke?

 Jag anpassar farten och väntar tills mötande bilar har passerat hindret

 Jag är skyldig att stanna då möte är förbjudet

 Jag är alltid skyldig att lämna mötande cyklister företräde även om det finns plats att mötas

Vad är sant i den här situationen? Stoppskylt

 Jag ska stanna i höjd med vägmärket

 Jag ska stanna vid stopplinjen, där jag ser och syns

 Jag behöver inte stanna när det är fritt från korsande trafik

Vad innebär denna vägmärkeskombination? Vägningslikt, stopp 150m

 Jag kommer strax till en korsning med skymd sikt där utfartsregeln gäller

 Jag kommer strax till en korsning där jag alltid har skyldighet att stanna

 Jag är endast skyldig att stanna och lämna företräde om det kommer korsande trafik

Vad gäller i denna korsning?

 Jag är skyldig att släppa fram motorcyklisten enligt högerregeln

 Motorcyklisten ska lämna mig företräde eftersom jag kör på en större väg

 Här gäller utfartsregeln

Vad är sant när det gäller väghållningsmaskiner?

 De får framföras på vänster sida av vägen

 De måste framföras enligt samma regler som gäller för all annan trafik

 Jag måste alltid ha högre behörighet än B-körkort för att få köra dessa fordon

 Förare av väghållningsmaskiner har rätt att kräva fri väg

Vilka vägmärken informerar om att järnvägskorsningen har bommar och att det finns flera spår i korsningen?

vägmärke 1 och 4

Vägmärke 2 och 6

Vägmärke 3 och 5

Vägmärke 1 och 6

Du ska passera järnvägskorsningen. Vad är sant? Järnvägsspår med Lysen Trots signalen ska jag se mig för.

Signalen visar att det är klart.

Eftersom det finns bommar kan jag passera utan risk.

Jag måste alltid stanna.

vad ska du göra här? Spårvagnar åker där

Jag lämnar alla spårvagnar företräde

Jag ska alltid stanna före spåret

Jag lämnar bara spårvagnar från höger företräde eftersom högerregeln gäller


Vad är sant? ett spår Järnvägskorsning med signal utan bommar

jag kommer till en järnvägskorsning utan bommar om ca 100 meter.

Jag får parkera 20 meter efter järnvägskorsningen.

Jag kommer till en järnvägskorsning med bommar om 100 meter.

Kryssmärket anger flera spår.

Vad är sant om järnvägskorsningar med s.k. halvbommar?

Det är tillåtet att köra i "sicksack" om bommarna är fällda länge

Halvbommar används i första hand för att öka framkomligheten för utryckningsfordon

Halvbommar används för att trafikanterna inte ska bli "instängda" mellan bommarna

Vad innebär vägmärket och på vilka vägar används det? Loktåg

Det används enbart på enskild väg och innebär att jag passerar en järnvägskorsning utan bommar

Det används enbart i industriområden och innebär att jag passerar ett industrispår

Det används på alla slag av vägar och innebär att jag passerar en järnvägskorsning utan bommar

Du kommer fram mot en järnvägskorsning. Vad är rätt om dessa märken?

De gör det lättare att bedöma avståndet till järnvägskorsningen även om sikten är skymd av dimma, regn eller snö

Märket med tre streck innebär att avståndet till järnvägskorsningen alltid är 300 meter

Efter märket med ett streck får jag inte stanna

Märkena finns uppsatta före alla järnvägskorsningar

Du passerar detta vägmärke. Vad är rätt? Varningstriangel med bommar

Det kan komma ett tåg trots att bommarna är uppe och ljuset blinkar vitt i järnvägskorsningen

Det är förbjudet att köra om långsamtgående fordon strax före eller i järnvägskorsningen

När bommarna är fällda måste jag stanna 30 m före järnvägskorsningen

Vad är sant?

Järnvägskorsningen har ljud- och ljussignal samt flera spår

Järnvägskorsningen saknar ljudsignal

Det kan bara komma tåg från ett håll i taget

Det vita ljuset betyder att det är riskfritt att köra vidare

Vad är sant? Stoppskylt och järnväg

Jag måste stanna 10 m före stoppskylten

Jag måste stanna strax före stoppskylten

Jag måste stanna omedelbart innan jag kör in i spårområdet

Jag behöver bara stanna när det kommer tåg

Du närmar dig en järnvägskorsning med dessa varningsmärken. Vid vilket av dem ska du hålla lägst fart?

Märke A

Märke B

Märke C

Vad innebär detta varningsmärke? ett x och ett halvt x

Järnvägskorsningen har endast ett spår

Järnvägskorsningen har flera spår

Du kör på 90-väg. Vad är rätt när du passerar detta vägmärke? Varningstriangel med bommar

150-250 m längre fram finns en järnvägskorsning med bommar

Parkering är tillåten 12 m från järnvägskorsningen

Omkörning är alltid förbjuden

Likes

Comments