View tracker

Det är redan allt för många som gått på niten... Låtit sig manipulerat.... Gått på monsters inställsamma försäljningsknep etc etc.

Jag blir så ledsen när jag får höra om hur man "raggar" potentiella vittnen, försöker smutskasta mig och sälja in sig själv så att offret ska tala för honom i lämpliga sammanhang.

Fler och fler kommer till mig och undrar varför de blir förföljda av honom eller för att be om ursäkt för att de gått på hans lögner.

Jag kan inte säga så mycket... Än mindre döma dem som går på det.
Jag gick ju själv på det ett bra tag.

Han går fram som ett ilsket ånglok nu..... Och naturligtvis så FINNS det folk som stöttar och hjälper honom. Han kan vara övertygande och behärskar såväl retoriska trix som konsten att manipulera. Kommer dessutom offerrocken fram så går alla med mindre erfarenhet av liv och människor på det.... Naiva kvinnor är hans mest vanligt förekommande måltavlor.

Usch... Jag förstår inte hur människor kan vara så stridslystna så att de sätter barns framtid på spel.
Denna genomträngande ondska tar så mycket energi.
Avundsjuka och bittra monster som trivs så illa med sig själva att de måste försöka platta till andra för att kunna tro att de är liiiiite bättre.

Men hörni..... Ni kan aldrig bli bättre än oss som ni håller på nu. Hur detta än slutar. Aldrig!
För ni är onda.

Som jag önskar att ni var lyckliga som jag. Just nu är det min största önskan.
För om ni var lyckliga och tyckt om er själva så hade det aldrig sett ut som det gör nu.
Men VI kan aldrig vara svaret på er lycka.
Lyckan börjar hos sig själv... Med att se inåt och erkänna sig själv... I ert fall förlåta er själva... Bestämma er... Och börja om.

Mitt liv stannar inte upp för er.

Kärlek❤️
/Em.


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - click here!

Likes

Comments

View tracker

När jag ständigt jagades
Av en vaken mardröm
Som en handlingsförlamad
I ett hotfullt kaos...
Var det mitt beslut?

När jag letade efter svar
Som skulle befria oss
Med hopp om något gott
Och blev mött av hat..
Var det mitt beslut?

När jag svek mina egna
För att tillfredsställa monster
Som inte ville sluta bitas
Med käftar som fräste...
Var det mitt beslut?

När jag vände allt emot mig
Och lät mig tuktas av ord och kemi
Trots att jag fungerade gott
Men då hin menade annat..
Var det mitt beslut?

När jag talade ut
Och berättade om livet
Som emottogs av chockade öron
För vilka ville hjälpa till skydd
Var det mitt beslut?

När jag återvände med sanning
Och demoner låtsades lyssna
För att sedan smida ny plan
Och svara med lögn i stället för insikt
Var det mitt beslut?

När jag flydde i panik
Och tog steget utför klippan
Utan en aning om elden efter askan
Då monster anföll mina små
Var det mitt beslut?

När jag levde i ingenmansland
Med två små att trygga
Med ångesten rivande i bröstet
Och tårar svidande på insidan
Var det mitt beslut?

När jag kämpade mig tillbaka
Till den riktiga världen
Och till de nära som försvann
Utan att kunna lita på någon
Var det mitt beslut?

När jag än idag måste skydda
Då monsters händer lätt svajar till
När demoner spottar och fräser
Med hot om kontroll och död
Är det mitt beslut?


Psykopatens vägar till att kunna se sig själv i spegeln varje dag är oändliga och oförutsägbara.

Mitt beslut...... Bah! Riktigt lågt.
Förstår väl vilken frisk människa som helst att man inte frivilligt gör en sådan resa.

Håll fast vid er själva❤️🙏

Likes

Comments

View tracker

Härom dagen träffade jag en kvinna som jag umgåtts med en hel del förut....
Hon sa ngt för mig tankeväckande men ngt som borde vara så självklart.
"Man är faktiskt värd att vara lycklig".

Ja men det är väl klart, eller?

Nej. Inte för alla. Inte för oss som under lång tid blivit övertalade till att vi inte är värda mer än skit.
Inte för alla oss som till slut blivit övertygade om att allt vi gör är fel och dumt.
Inte heller för oss som dagligen blivit kallade för sjuka, fula, äckliga, värdelösa och galna samtidigt som det verkliga blir kallat gör "vår upplevelse" istället för verklighet.

Men vi ÄR mer än berättigade till all hjärtans lycka i världen!

Jag glömmer aldrig dagen jag satt hemma med min mamma och var ledsen, kände mig värdelös i allt detta med rättsprocesser, rädda barn, ord mot ord, åklagare som lade ner osv osv....
Mamma sa "Men snälla! Du är ju helt fantastisk! Jag förstår inte hur du kan hålla ihop.. Men det gör du ju! Ser du inte det själv? Allt du gjort och fortfarande gör? Hur mycket bättre barnen mår och som du kämpar??? Det vet jag inte om jag själv klarat."
Det hör till saken att mamma är det starkaste kvinna jag känner och här började jag fundera.

Sen blev jag glad. Glad att jag överlevt och att jag har styrkan att ge mina barn den trygghet de förtjänar. WOW!!!

Men än idag kan jag känna att jag är värd lite mindre och att mitt liv idag är alldeles för bra för mig.
Men å andra sidan..... Det är ju fan jag som skapat det! Va?
Så dumt. Klart att jag förtjänar den lyckan!

Att en person i världen menat att du är värdelös innebär ju knappast att du är det, eller hur?
Ja, förminska meningen av hans ord på samma sätt som han förminskat dig.

Du ser! Det betyder ingenting!

Säg sen..... "Jag förlåter dig för ont du gjort mig."
Se! Det är lätt att förlåta med ett lätt hjärta när man förminskat deras skitbeteende till vad det faktiskt är.... SKIT.

FÖR DU ÄR VÄRD ALL LYCKA DU KAN FÅ❤️

Kärlek,
Em.

Likes

Comments

Utan bevisproblematiken, gråzoner, orättvisa, okunskap om normaliseringsprocesser och psykopatiska drag..... Hur det är tänkt att det ska gå till.... Rent praktiskt och utan hänsyn till brottsoffrens känslor så klart:/

Umgänge när barn bor på kvinnojour...

När kvinnor behöver skydd från sina misshandlande män tar de ofta sin tillflykt till en kvinnojour eller liknande skyddad bostad. Ofta har de sitt/sina barn med sig. Barnet/n har ofta bevittnat våld och barnet/n är liksom kvinnorna ofta traumatiserade och befinner sig i kris.

En fråga som i dessa situationer ofta uppstår är om kvinnan måste lämna ut sitt/sina barn till pappan, tillika misshandlande mannen, för det fall pappan vill träffa barnet/n.

Det går inte att ge ett generellt svar på denna fråga utan varje fall måste bedömas individuellt utifrån de olika förutsättningar som finns.

Å ena sidan har mammorna en skyldighet att ta hand om sitt/sina barn och skydda dem från faror. Om det finns en risk (se riskbedömning) för att barnet/n ska fara illa hos pappan torde det vara förenat med barnets bästa att neka fadern att träffa barnet/n. Om pappan t.ex. har ett pågående alkohol- eller drogmissbruk, om han har slagit barnet/n eller om barnet/n har bevittnat våld mot mamman torde det vara olämpligt att lämna barnet/n till honom. Ett viktigt argument mot att lämna ut barnet/n är om det finns risk för att fadern kan förmå barnet/n att röja moderns och deras egen skyddade adress. Det kan således finnas många anledningar till att neka fadern att träffa barnet/n.

Å andra sidan är det mycket vanligt att det inte finns något bevis på att fadern har missbruksproblem eller att han har slagit kvinnan/barnet/n. Om det, genom socialtjänstens utredningar eller på annat sätt, visar sig att fadern är lämplig som vårdnads-, boende och/eller umgängesförälder kan det faktum att kvinnan har nekat honom umgänge hållas emot henne och domstolen kan i värsta fall anse att det är förenat med barnens bästa att pappan får vårdnaden/boendet eller omfattade umgänge därför att modern ställer sig negativ till att barnet/n får en nära och god kontakt med fadern (se vårdnad om barn).

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet/n har pappan lika stor rätt att hämta barnet/n på förskolan/skolan/fritis som mamman har. Om mamman bedömer att det verkligen finns en risk för att pappan hämtar barnet/n och att det finns en risk för att barnet/n då far illa måste hon se till att barnet/n inte går till förskolan/skolan/fritis. Pappan har ju också, precis som mamman, rätt (eller "orätt") att ta med sig barnet/n hem till sig och hålla det/dem utom räckhåll för mamman.

Om kvinnan tar sin tillflykt till en kvinnojour eller likande boende blir socialtjänsten inblandad och kvinnan kan, förhoppningsvis, få hjälp att kommunicera med mannen genom någon socialsekreterare. Alltfler kommuner skapar enheter som är mycket duktiga på att stötta kvinnor och barn i situationer som dessa.

Om kvinnan genom socialtjänsten eller på annat sätt inte kan komma överens med fadern om hur han ska träffa eller inte träffa barnet/n är det sista alternativet att stämma mannen och låta domstolen avgöra frågan. Det kan ofta vara bra att inte vänta för länge med att inleda rättsliga processer dels för att det oftast tar flera månader innan man får ett interimistiskt beslut och dels för att visa tingsrätten att man gör vad man kan för att försöka lösa problemen och därmed tar sitt ansvar för att barnet/n ska få/inte ska behöva träffa sin pappa.
Familjerätten
De flesta föräldrar som separerar kommer på egen hand överens om att de ska fortsätta att ha gemensam vårdnad och om hur barnet/n ska bo och hur mycket umgänge barnet/n ska ha med den förälder den/de inte bor med.

Ibland behöver dock föräldrarna råd och stöd inför sina beslut. Om föräldrarna tror att det finns möjlighet för dem att komma överens utan att behöva blanda in advokater och domstolar kan de vända sig till familjerätten.

Familjerätten på socialtjänsten kan erbjuda föräldrarna så kallade samarbetsamtal. Det innebär att föräldrarna vid ett eller flera tillfällen får träffa socialsekreterare som hjälper dem att hitta lämpliga och bra lösningar för just dem och deras barn.

Om föräldrarna kan komma överens med hjälp av socialsekreterarna kan de också få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge och resekostnader vid umgänge.

Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden för att bli juridiskt giltigt.

Ett avtal som har godkänts av socialnämnden har samma status som en dom från domstolen.

Ett sådant avtal kan ändras genom att föräldrarna skriver ett nytt avtal som på nytt godkänns av socialnämnden eller att domstolen, i en dom, ändrar på avtalet. En dom som meddelats av en domstol kan också ändras genom ett avtal som godkänns av socialnämnden.

Samarbetssamtalet på familjerätten är kostnadsfria.
Vårdnad om barn
Att vara vårdnadshavare betyder att man har skyldigheter och rättigheter att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Enligt lagen innebär detta
att föräldern/arna ansvarar för barnets/ns personliga förhållanden och ser till att barnet/n får omvårdnad, trygghet och en god fostran
.föräldern/arna ska också se till att barnet/n får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets/ns ålder, utveckling och övriga omständigheter samt bevaka att barnet/n får en tillfredställande försörjning och utbildning samt att.
föräldern/arna ska också se till att barnet/n hålls under uppsikt eller vidtaga andra åtgärder för att hindra barnet/n att orsaka skada för någon annan.
Detta betyder helt enkelt att vårdnadshavare måste se till att ta hand om barnet/n och ser till att det/de får det mest elementära behoven tillgodosedda, d.v.s får någonstans att bo få mat, kläder, skolgång etc.

Föräldern behöver i och för sig inte själv ta hand om barnet/n utan kan låta någon annan gör det så länge barnet/n inte far illa.

Medling
Om två föräldrar tvistar om vårdnaden om barnet/n, barnets/ns boende och eller umgänge med barnet/n kan tingsrätten utse en medlare som träffar parterna och försöker få dem att enas.

Rätt till umgänge
Om barn bor tillsammans med den ena föräldern har barnet/n rätt till umgänge med den andra föräldern. Om föräldrarna inte kan komma överens om hur mycket umgänge barnet/n ska ha med den förälder som barnet/n inte bor hos kan den förälder som vill ha umgänge med barnet/n vända sig till tingsrätten.

Barnet/ns bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets/ns umgänge med den andra föräldern.

För att bestämma om vad som är bäst för barnet/n ska domstolen börja med att göra en riskbedömning. Om domstolen i sin riskbedömning kommer fram till att det finns en risk för att barnet/n kan fara illa när barnet/n har umgänge med föräldern är det självklart att den föräldern är en olämplig umgängesförälder och att barnet/n inte ska ha något umgänge alls eller kanske mycket lite umgänge i närvaro av en stödperson.

Det krävs dock ganska allvarliga missförhållanden för att en förälder ska anses som olämplig som umgängesförälder. Ofta är det mycket svårt att bevisa att det finns missförhållanden och att barnet/n riskerar att fara illa hos den ena föräldern.

Om domstolen finner att det inte finns någon risk för barnet/n att ha umgänge med den andra föräldern kommer domstolen att besluta hur mycket umgänge som är förenat med barnets/ns bästa. Umgängesschemat skräddarsys för varje enskilt barn och kan bli allt från varannan vecka till några timmar en gång per månad.

Generellt sett anses det mycket viktigt att barnet/n får ha en nära och god kontakt med den andra föräldern.

Hänsyn ska också tas till hur mycket barnet/n själv/a vill träffa sin andra förälder och ju äldre barnet/n blir och ju tydligare barnet/n kan uttrycka sin önskan desto mer beaktar man barnets/ns vilja.

Om den föräldern som barnet/n inte bor med inte vill träffa barnet/n finns det inget sätt att tvinga den föräldern att ha umgänge med barnet/n.
Verkställande av umgänge
Om en vårdnadshavare/boendeförälder inte lämnar ut barnet/n till umgängesföräldern i enlighet med tingsrättens dom/avtal kan umgänges-föräldern vända sig till tingsrätten och begära att vårdnadshavaren/boende-föräldern vid vite av till exempel 5000 kr per barn och umgängestillfälle ska förpliktigas att lämna ut barnet/n.

Om ingenting särskilt har inträffat efter det att tingsrätten avkunnade sin dom eller avtal ingicks som gör att vårdnadshavaren/boende-föräldern har en anledning att inte lämna ut barnet/n till umgängesföräldern kommer tingsrätten att bifalla umgängesförälderns talan, d.v.s. förpliktiga vårdnadshavaren/boende-föräldern vid vite av till exempel 5000 kr per barn och umgängestillfälle att lämna ut barnet, vanligtvis vid de kommande fem umgänges-tillfällena. Dessutom måste vårdnadshavaren/ boendeföräldern betala både sina egna och umgängesförälderns rättegångskostnader.

Om vårdnadshavaren/boendeföräldern trots tingsrättens beslut inte lämnar ut barnet/n utan att det finns särskild anledning kan umgänges-föräldern åter vända sig till tingsrätten och begära att tingsrätten ska döma ut vitet. Vårdnadshavaren/boendeföräldern får således betala ett vite på sammanlagt 25 000 kr. Om det är fråga om två barn blir vitet 50 000 kr. Dessutom måste vårdnadshavaren/boende-föräldern återigen betala både sina egna och umgängesförälderns rättegångskostnader.

Att inte lämna ut sitt/sina barn till umgänges-föräldern kan således få stora ekonomiska konsekvenser. Om vårdnadshavaren/boende-föräldern fortsätter att vägra lämna ut barnet/n trots att tingsrätten flera gånger dömer ut vite så kan det leda till att vårdnadshavaren/ boendeföräldern förlorar vårdnaden om barnet/n.

Det är således viktigt att följa domar/avtal om umgänge. Om barnet/n vägrar att träffa umgängesföräldern kan det ofta vara bäst att vårdnadshavaren/boendeföräldern vänder sig till tingsrätten och begär ändring av umgänget. Om det finns grund för att barnet/n inte vill träffa sin umgängesförälder så kommer tingsrätten att ändra/justera barnets/ns umgänge så att det är förenat med barnets/ns bästa.
Vårdnads- och umgängesutredningar
1. 20 §-yttrande
20 §-yttrande, eller snabbyttrande som det också kallas, är ett yttrande som tingsrätten inhämtar från socialtjänsten inför muntliga förberedelser. Yttrandet kan variera väldigt i innehåll och längd. Meningen med yttrandet är att tingsrätten ska få en "objektiv" bild av parterna och barnet/n.

Socialsekreterarna ska prata med båda föräldrarna och fråga dem om omständigheterna i målet och om deras yrkanden och deras inställning till motpartens yrkanden.

I den mån det är möjligt ska socialsekreterarna även prata med barnet/n och efterhöra barnets/ns vilja och önskemål

2. Vårdnads-, boende-och umgängesutredningar
Vårdnads-, boende-och umgängesutredningar inhämtas av tingsrätten från socialtjänsten inför huvudförhandlingar. Utredningarna är längre och innehåller mer information än ett snabbyttrande. Socialsekreterarna träffar oftast båda föräldrarna var och en för sig flera gånger. Socialsekreterarna besöker föräldrarna i deras respektive hem där de också träffar barnet/n tillsammans med föräldern. Barnet/n får också oftast komma till socialsekreterarnas kontor en eller flera gånger och prata enskild med socialsekreterarna.

Socialsekreterare pratar också med olika referenter, som till exempel förskole-och fritidspersonal och lärare.

Utredningarna avslutas vanligtvis med att socialsekreterare uppger vem de tycker ska ha ensam vårdnad alternativt om de anser att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, hos vem barnet/n ska bo och hur mycket umgänge barnet/n ska ha med den andra föräldern.

Domstolarna tar stor hänsyn till socialsekreterarnas åsikter och det är därför väldigt viktigt att allt kommer fram under utredningen så att socialsekreterare har möjlighet att ge korrekta och väl underbyggda förslag.
Riskbedömning (ensam vårdnad)
Som framkommit i texterna om ensam vårdnad, barns boende och umgänge ska domstolen börja med att göra en riskbedömning om barnet/n skulle fara illa om en förälder blev vårdnadshavare, boendeförälder eller umgängesförälder.

1. Domstolen ska vi en riskbedömning beakta om barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp. Med övergrepp menas både fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Domstolen ska således ta hänsyn till om den ena föräldern utsätter den andra föräldern eller något syskon/styvsyskon för övergrepp. För att beakta övergreppen får de inte ha varit alltför ringa. Det torde inte räcka med att den ena föräldern har gett den andra en örfil fyra år tidigare. Det kan vara mycket svårt att bevisa att övergrepp ägt rum.

2. Domstolen ska vidare vid en riskbedömning beakta om det finns en risk att barnet/n olovligen bortförs eller hålls kvar. Med detta menar man då en förälder tar med sig barnet/n till sitt hemland utan att den andra föräldern gett sig tillstånd till det eller om en förälder gett till tillstånd till den andra föräldern att ttill exempel åka på semester en månad till hemlandet men så kommer föräldern aldrig hem med barnet/n utan stannar kvar där med barnet/n eller lämnar dem till någon släkting. Enligt Advokatbyrå Barbro Sjöqvists erfarenhet är det väldigt många föräldrar som hotar den andra föräldern att han/hon ska ta barnet/n så att den kvarvarande föräldern aldrig mer får se sitt/sina barn. Det är också min erfarenhet att det sällan går att bevisa att en förälder har för avsikt att försvinna med barnet/n.

3. Vidare ska domstolen vid en riskbedömning ta under beaktande om barnet/n på någon annat sätt riskerar att fara illa hos den ena föräldern. Vad man då särskilt tänker på att om det finns alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom.
Även detta är mycket svårt att bevisa. Om till exempel modern har sett fadern missbruka under hela deras äktenskap/samboförhållande kan det hända att hon och barnet/n är de enda som har sett missbruket och om fadern nekar till missbruk finns det en risk att domstolen inte att kommer att beakta vad modern säger.

4. Ytterligare en sak som ska beaktas vid en riskbedömning är om den ena föräldern brister i omsorgen om barnet/n t.ex. genom att barnet/n inte får tillräckligt med mat eller har ändamålsenliga kläder på sig när de kommer skolan. Även detta kan vara mycket svårt att bevisa.

Många föräldrar hävdar att det finns en risk för barnet/n att vara med den andra föräldern. Tyvärr kräver dock domstolen starka bevis för att det ska bedömas som en risk. Bevisen behöver inte vara lika höga som för att få en fällande dom i ett brottmål men beviskraven är ändå mycket höga vilket leder till att alltför många barn tvingas bo/ha umgänge med en förälder som de inte har det bra hos.


Med känslorna lagda åt sidan för att ge plats åt fakta,
/Em.

Likes

Comments

Just nu.

Just nu är vi i ro och när just nu går över i sen så finner vi ett nytt just nu.

För om livet är tufft just nu så betyder det inte att det är så alltid.
Att tänka just nu är ett bra verktyg att skapa lite andrum.

Karma... Mina vänner. Glöm aldrig det faktumet.
Gå vidare.
De betyder ingenting längre.
De är bara en mardröm och vi har vaknat.

Den förlorade tiden var vara en ond dröm.

Alla ni kvinnor där ute som kämpar mot ett ofärdigt rättssystem, gråzoner och ord mot ord-situationer.
Ni som mitt i allt detta samtidigt försöker lära känna er själva igen och handskas med alla rädslor, vara starka inför era barn samtidigt som ni ska försöka läka.. Osv osv..

Ni är helt fantastiska!!!

Jag är helt fantastisk!!! Säg det!
WOW! Vilken styrka!

Kärlek❤️
/Em.

Likes

Comments

Ja, för nu är det ju så att jag inte gjort det på ett tag... Skrivit.

Detta för att jag trodde att om jag faktiskt lade ner detta så skulle kanske motparten infria sina annars så tomma löften.
Men nej. NATURLIGTVIS NEJ.
Än en gång avlöser lögnerna varandra och troligtvis så sväljer myndigheterna alltihop.

Det som tidigare sagts vid t ex medling gäller inte längre... Eller rättare sagt... Det gäller mig men motparten kan göra lite som hen vill.
För jag har ju en BLOGG! Brrrrrr..... Läskigt.

Ok... Sanningen är läskig. Det är som en skräckfilm.

Otroligt många människor som råkar ut för detta varje ÅR! Så många som kommer undan med ord mot ord- situationen.
Kvinnor och män som använder sina barn som vapen....
Äckligt!
Föräldrar som försöker skydda sina barn som i sin tur lever dubbelliv då den andra föräldern vrider på tillvaron med hot, mutor, skrämseltekniker och fysisk misshandel.

För vi kan inte bevisa något! Inte ens när barnen skriker ut sanningen till omvärlden.

HUR ska barnen kunna växa upp och ha förtroende för något???

När en 6åring säger med en suck: "Det kvittar ju vad jag säger, ingen lyssnar".
Då blöder mitt hjärta.

Men så anas en strimma ljus när motparten tar mina ord i sin mun i ett försök att briljera med sin verbala förmåga.
Sådant som redan finns i protokoll... Men som är sagt av mig.
När de säger emot sig själva och t ex avslöjar sina egna lögner.
Sådant borde ju uppmärksammas.

Jaja... Jag ska ta bort min blogg. Absolut. Inom ett år som det är sagt från min sida. Jag har till oktober på mig om jag ska hålla vad jag lovat... Och det ska jag naturligtvis.
Jag kommer inte att sluta blogga för det dock.
Det blir en ny blogg och ett nytt kvinnoforum;)
På ett annat sätt så klart.

Mitt i allt detta är jag riktigt glad och harmonisk.
Mycket på gång och roliga händelser att se fram emot:)
Barnen är glada och tillfreds med lunken som den är nu och med deras välmående är min lycka total så klart❤️

Jag har människor omkring mig som stärker mig varje dag. Fina människor fulla med bara gott.

Ge aldrig upp💪🏼🙏

Kärlek<3
/Em.

Likes

Comments

Det är obeskrivligt svårt att tvingas till tvist med monster.
Frustrationen över lögner och förtal, sorgen över hur barnen blir lidande och vetskapen om det sjuka spelet som man hela tiden försöker att inte slingras in i.
Det är allvarliga saker som händer och de händer hela tiden. Du måste rida ut det.

Ett monster spenderar ALL sin lediga tid åt att dupera, spela martyr, manipulera, planera, attackera osv osv....
Monstret är uppslukad av detta. Han andas det varje dag... Det är därför han sitter med en hög med papper när ni ses i rätten samtidigt som du nöjer dig med att säga som det är.. Utan krusiduller och andra konstigheter.

Så här är det.... Livet måste få gå vidare och du måste få vara här och nu... Leva dina drömmar och drömma om nya... Planera, älska och älskas!
Ta hand om dig så att du håller länge och förgyll livet med det som är viktigt.... Att må bra.
Sluta vara rädd. Du måste sluta vara rädd!

Lägg bara tankar och tid på rättsprocesser nr det är tid för de möten och sittningar som krävs. Du behöver inte förbereda dig med mer än sanningen och den har du alltid med dig.
Lugn! Du fixar detta:)

Vi har en hel massa underbart att se fram emot när allt är över och DET är mycket viktigare (och roligare) att förbereda sig för.

Tro nu inte att jag menar att det är oviktigt att slåss för sin rätt.. Eller sina barns rätt... Det är det viktigaste absolut! Jag om någon vet vad det innebär och hur ont det gör hela vägen.
MEN LIVET FÅR INTE STANNA!!!!
Låt inte monstret sätta ditt liv på paus. Det har han ingen rätt till.

Kämpa på.... Men LEV samtidigt! Och le... Glöm inte att andas och .... Le. Det är nämligen SÅ du blir stark:)

Kärlek<3
/Em.

Likes

Comments

Vårdnadslagarna har förbättrats. På pappret. Barnets bästa ska alltid vara i fokus under en vårdnadstvist. Men det är inte alltid helt tydligt vad det innebär. Enligt föräldrabalken har barn rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, men de har också rätt att växa upp utan våld. När ett barn blir utsatt för övergrepp och våld av sin vårdnadshavare krockar de här två principerna.

Rätten ska ta särskild hänsyn till föräldrars förmåga att samarbeta. Den förälder som säger sig vara villig att samarbeta kring barnet har alltså ett rejält övertag över den förälder som är negativ till delad vårdnad eller umgänge, även när det grundar sig i en oro över att barnet kommer att utsättas för övergrepp. Detta gör att allt fler mammor säger sig vara villiga att låta sitt barn träffa förövare, av rädsla för att förlora vårdnaden helt.

Domstolar och socialtjänstens rädsla för att barn skadas av att inte ha kontakt med bägge sina föräldrar, gör att det haglar av domstolsbeslut där barn tvingas till umgänge eller boende hos en förälder de inte känner sig trygga hos, som de inte vill träffa. Jag får prata med tjejerna. Det är till oss de ringer, chattar, mejlar. De berättar om övergrepp, om våldtäkter, om fulla föräldrar, och de berättar om socialtjänsten som inte lyssnar.

Det är vanligare än många tror att domstolar ger våldsamma pappor vårdnad eller umgängesrätt. 2005 kom en rapport från Barnombudsmannen där vårdnadstvister i domstol granskades. I 258 ärenden fanns uppgifter om fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. I 49 procent av 169 slutgiltiga domar dömdes det till gemensam vårdnad trots uppgifter om våld mot den andra föräldern eller barnet.

Vi är så måna om pappors rätt att vi glömmer bort barnen. Vi har polishämtning av gråtande och skrikande barn för att pappan ska få sin del av umgänget. Men om nu det bästa för alla barn verkligen är att ha kontakt med båda sina biologiska föräldrar, varför tvångshämtas aldrig frånvarande pappor för barnets skull?

Papparättsrörelsen har jobbat både målmedvetet och fokuserat. När jag googlar vårdnadstvister dominerar de hela sökresultatet. I Wikipedias artiklar om vårdnadsfrågor finns påhittade begrepp om föräldrapåverkan och föräldraalienation. De skapar hemsidor, hittar på ideella föreningar där de utger sig för att vara socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor för att kunna sprida omtvistade begrepp som PAS, på svenska föräldraalienation.

PAS, Parental Alienation Syndrome, är en teori utan vetenskaplig förankring som i USA använts för att ge incestanklagade och incestdömda pappor vårdnad och umgängesrätt. Det är en omtvistad pseudovetenskaplig teknik som ifrågasätter barns egna berättelser om sexuella övergrepp.

De senaste decennierna har mäns våld mot kvinnor fått allt starkare fäste på den politiska dagordningen. I dag ses våldsamma män som ett allvarligt samhällsproblem. Men vi vågar inte prata om pappors våld.

Nåja. Inte svenska pappors våld i alla fall. Svenska pappor går ut med tvätten, byter blöjor, bakar surdegsbröd och tar halva ansvaret i äkta jämställdhetsanda, eller hur? Svenska pappor tar inte strypgrepp, slår med knuten näve och spottar i ansiktet. Svenska pappor kastar inte tomma glasflaskor mot sin dotters huvud. Svenska pappor våldtar inte sina döttrar.

Men i verkligheten? I verkligheten ringer en liten tjej med en röst som skär sig för att hon är rädd för att tillbringa hela helgen hos pappa. Men hon vet att om hon inte åker måste mamman betala en straffavgift. Den är anpassad efter hushållets inkomst och det är meningen att det ska kännas. Hon vet att ifall hon inte åker kan en polisbil komma och hämta henne. Hon vet att ifall hon inte åker kan mamman förlora vårdnaden på grund av ”umgängessabotage” eller ”samarbetssvårigheter”.

Pappor har ingen rätt till sina barn. Inte mammor heller. De enda som ska ha rättigheter är barnen. Vilka andra våldsutsatta skulle vi tvinga att regelbundet träffa, leva och växa upp med sina förövare?

Det blir fredag. Lördag. Söndag. Jag tänker på henne hela helgen.

MY VINGREN

verksamhetsledare på Stockholms Tjejjour

Källa: SvD.se

Likes

Comments

Uttrycket "barnets bästa" och lagen den innefattas i, stämmer inte överens!


Ur perspektivet "barnets bästa" har man flera gånger dömt barn till ÅR av lidande innan det uppdagas hur det verkligen står till och ärenden prövas på nytt.

Då är skadan redan skedd.

Det GÅR inte att försvara den genuina okunskapen om misshandlarbeteenden och psykopati inom rättsväsende, sociala myndigheter och andra myndigheter där dessa figurerar.

En psykopat i t ex en familjerättslig utredning eller våldsutredning utnyttjar sina barn som effektiva hävstänger får att nå sina mål..... eller ljuger sig fri.... eller båda.

Det är en SKAM att samhället inte tar problemet på allvar.

De borde låta psykopati utgöra ett tungt ämne på schemat i undervisningen i de utbildningar som krävs för vissa myndighetsutövare... SAMT återkommande internutbildningar.

Med tanke på vad psykopati kostar samhället årligen skulle sådana utbildningsprogram betala sig själva och frigöra stora resurser, vilka i stället spills till ingen nytta och till stor skada för offren... inklusive barnen.


Så är det... här i fantastiska Sverige.

HELT GALET!


Tack för nu,

/Em.Likes

Comments