Komposition med förgrund, mellangrund och bakgrund i en och samma bild. Som man kan se på bilden är personen förgrunden, sedan kommer trädet som en mellangrund och som bakgrund ser man skolans vägg.

Den här kompositionen kallas gyllene regeln. Det innebär att man delar in bilden i olika delar, exempelvis 9 delar. Som man kan se på bilden så befinner sig föremålet mer åt vänstra delen av bilden, föremålet är inte centralt.

Det här är en symmetrisk bild komposition. Det innebär att bilden ser likadan ut på båda sidor. På denna bild kan man se att den blå bakgrunden ser likadan ut på båda sidor om personen.

Det här är en bild som är tagen genom korskomposition. Som man kan se på bilden så är fönstret formats som ett kors. I en korskomposition är det viktigt att man placerar föremålet i mitten av bilden, så att bilden får en tydlig struktur.

​Den här bilden är tagen genom fågelperspektiv. Fågelperspektiv innebär att man fotograferar från en högre höjd, personen på bilden kommer då att se underlägsen ut.

​Den här bilden är tagen med diagonal komposition, det handlar om att få in diagonala linjer i bilden. Som man kan se på den här bilden så består den av en diagonal i form av ett trappräcke. 

Likes

Comments

Här har jag använt mig av lång slutartid och ett kort skärpedjup.

Här har jag använt mig av lång slutartid och ett kort skärpedjup.

Här har jag använt mig av en lång slutartid och ett långt skärpedjup.

Likes

Comments

Rörelsebild, personen på bilden rör sig men bakgrunden är stilla.

Fryst bild, allt på bilden är stilla.

Likes

Comments

Sidljus bild

Jag tycker att den här bilden förmedlar glädje.

Medljus bild

Jag tycker att den här bilden förmedlar styrka. 

Motljus bild

Jag tycker den här bilden förmedlar allvar.

Likes

Comments

Normalexponerad

Överexponerad

Underexponerad

Likes

Comments