Header

I början av December åkte vi till stranden, men det var alldeles för kallt för att bada, så vi tog lite bilder istället.

In the beginning of December we went to the beach, but it was to cold to swim, so we took some pictures instead.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Här kommer massa bilder från idag när jag var ute och gick med min hund Naevia. Jag vet inte manga vägar här, så hit brukar vi gå väldigt ofta. Det brukar vara massa djur här som sköldpaddor, fåglar och annat. Idag såg jag en orm och jag lyckades få en bild på den.

Here comes pictures from today when I was walking my dog Naevia. I don't know many places to walk here, so we are going here often. It usually is a lot of animals here such as turtles, birds and other animals. Today I only saw a snake and I got a picture of it.

Likes

Comments

Hittills har jag hunnit gå klart en termin i college här i Florida och jag är både glad och förvånad över hur bra jag faktiskt gjort ifrån mig på ett språk som inte är mitt eget.
Innan jag kunde registrera mig för första terminen var jag tvungen att göra ett så kallat "placement test" som avgör om jag behöver ta någon extra kurs i matte, läsning och skrivning. Jag var tre poäng från att klara mig helt utan förberedande kurser. Om jag hade gjort sämre ifrån mig hade jag behövt ta fler förberedande, så jag är glad att det gick såpass bra ändå, och det är väldigt vanligt att man behöver ta förberedande kurser, även bland dom amerikanska studenterna.
I dom förberedande kurserna kan man bara bli godkänd eller icke godkänd och betyget räknas inte i slutbetyget. Jag blev godkänd i både läsningen och skrivningen, och i matten fick jag A, för jag fick ta någon annan kurs som inte var förberedande, men som ändå inte räknas i mitt slutbetyg. Sedan tog jag en kurs som jag behöver i mitt slutbetyg, Microcomputer, där man lär sig allt om Microsoft Office vilket är väldigt behövligt för college. I denna kursen fick jag också A. Så man kan väl förstå att jag är nöjd 😄

Utöver det så har jag köpt bil, så jag kan ta mig till skolan. Bensinen här är billig och det kostar ungefär 300 kronor att fylla min tank, men försäkringen kostar mig 2 000 kronor varje månad vilket inte är roliga pengar. Jag har inte tagit amerikanskt körkort, och jag vet inte om jag behöver det som student, jag tror inte det, men jag skulle nog vilja ta det ändå, har bara varit lite lat. Men om någon vet något om man behöver amerikanskt körkort som internationell student, snälla dela med er!
Jag har också skaffat en amerikansk bank, det kan vara bra att ha, för ibland strular det svenska kortet när man försöker handla.

Jag har också hunnit känna på hur dyr tandvården kan vara här för att försäkringen man har inte är bra och inte täcker även fast dom sagt att det skulle. Min visdomstand började växa och jag blev så svullen så jag kunde inte äta och sova på flera veckor. Halva mitt ansikte var alltså dubbelt så stort mot vad det skulle vara! Till slut fick jag dragit ut tanden och efter en vecka var jag bra igen. Jag har haft en hel del motgångar sen jag kom hit och detta var ingen rolig sådan.

Annars om dagarna när jag inte är i skolan så brukar jag försöka baka bröd, för bröd och maten överlag i USA är inte bra enligt mig. Det finns inte ord för hur mycket jag längtar hem till mammas mat i Sverige. Mamma brukar skicka lite ingredienser som inte finns här för bullar och kakor och sånt, som pärlsocker och vaniljsocker.
Jag brukar också spendera massa tid med min hund som jag flög hit med, och kolla makeup videos på youtube, vilket typ har blivit mitt nya intresse, och ibland spelar jag datorspel med min pojkvän. Jag tycker faktiskt det är väldigt kul.

Det är lite vad jag gjort dom senaste månaderna, det har mest varit att försöka vänja sig vid allt nytt, för ingenting är som hemma i Sverige!

So far I have done one semester here in Florida and Im both happy and surprised over how well I been doing in a language that´s not my first language.
Before I could register for my first semester I had to take a placement test, and from that test they see if i need to take any preparation classes in math, reading and writing. I was three points from passing without having to take any preparation classes. If I had a lower score I would have to take more classes, so Im happy with my score, and it is common to take these classes, a lot of americans do it too.
In the preparation classes I can only get the grade satisfactory or not satisfied, and the grade will not count in the final grade. I got satisfactory in both reading and writing, and in math I got an A. I had to take another course that was not a preparation class, but its not counted in my final grade anyway. Then I took a course that I need in my final grade, Microcomputer, where you learn everything about Microsoft Office, which is very much needed for college. In this course, I also got an A. So you can understand that I 'm happy 😄

Also, I bought a car, so I can go to school. Gas here is cheap and it cost about $35
to fill my tank, but the insurance costs me over $200 per month, which is not fun. I have not taken a US driver's license yet, and I don´t know if I need it as a student, I don´t think so, but I 'd like to take it anyway, I just been a little lazy. But if anyone knows anything about if I need a US driver's license as an international student, please let me know!
I also got a US bank card, it can be good to have, because sometimes the Swedish card isn't working when Im trying to shop.

I also got to know how expensive dental care can be here because the insurance I have is not good and does not cover even though they said it would. My wisdom tooth began to grow and I was so swollen that I could not eat and sleep in weeks. Half my face was twice as big compared to what it usually is! In the end I pulled out the tooth and after a week I was well again. I've had a lot of setbacks since I came here and this was not a fun one.

The days when I'm not at school, I usually try to bake bread, the bread and the food overall in the United States is not good at all to me. There are no words for how much I miss my mom's food in Sweden. My mom usually send some ingredients here for cakes and stuff like pearl sugar and vanilla sugar.
I also spend a lot of time with my dog that I took with me, and watch some makeup videos on youtube, which has become my new interest, and sometimes I play computer games with my boyfriend. I actually think it 's fun.

That´s
a little about what I have done for the past few months, I have mostly been trying to get used to everything new, because its nothing like home in Sweden!

Likes

Comments

Innan varje termin börjar i skolan måste jag som internationell student göra massa saker innan jag ens får lov att starta terminen. Jag har precis tagit hand om allt så den 11e januari när skolan börjar är allt fritt fram.

I skolan måste jag kunna visa upp att jag har försäkring, och skriva under ett papper att jag tagit del av reglerna för att vara internationell student. Sedan när det är tid att registrera mig för kurser inför nästa termin så bokar jag möte med en rådgivare och vi bestämmer vilka kurser jag ska ta, och så får jag mitt schema och räkning.

Jag måste också ansöka och bekräfta att jag går i skolan till CSN, så ett papper måste skrivas på av skolan och sedan skickas till CSN så att jag kan betala skolavgiften. Jag visste inte detta nu inför vårterminen för det var lite annorlunda än när jag började första terminen, så jag fick åka till skolan en dag innan den stängde över jul för att få pappret påskrivet och sedan skicka det till Sverige med frakt på ungefär 300 kronor (för ett papper)! 😣 Sedan godkänner CSN det och sedan får man pengarna man ansökt för till att betala skolavgiften för en termin.
Jag ska läsa 12 credit denna terminen vilket är det minsta man får göra som internationell student, men det är heltid. 12 credit kostade mig 45 000 kronor
och böcker utöver det kostade mig 4 000 kronor, så det är inte gratis att gå i skolan här! Även fast jag läser heltid så går jag i skolan måndag till torsdag, 1,5 timme per lektion, så tre timmar om dagen, alltså fyra kurser med 3 credit styck. Lite lyx sådär 😄

Det var lite om förberedelserna inför skolstarten. Om någon har frågor gällande utlandsstudier eller något annat kan jag absolut göra ett inlägg om det, bara att säga till!

Before every semester starts in school I have to do a lot of stuff as an internationell student before I can even start the semester. I just been taking care of everything so the 11th when school starts its all good to go.

In school I have to show them I have insurance, and sign a paper that I know the rules for being an internationell student. Later when its time to register for classes for the next semester I book an appointment with an advisor and we decide what classes Im gonna take, and I get my schedule and bill.

I also need to apply and confirm Im going to school to CSN (Swedens financial aid), so a paper needs to be signed by the school and then sent to CSN so I can pay for the semester in school. I didn't know that now for spring term because it was a little different from when I started the first semester, so I had to go to school one day before it closed for Christmas to get the paper signed and then send it to Sweden with a shipping cost of $35 (for just a paper)! 😖 Then CSN approves and I get the money so I can pay the school bill for one semester.
Im going to study 12 credits this semester which is the least amount of credits you can take as an internationell student, but its full time. 12 credits cost me $4900 and books $500, so its not for free to go to school here! Even tho Im studying full time, Im only going to school Monday to Thursday, 1,5 hour per class, so its three hours a day, so four courses with 3 credits each. Feels like luxury to me 😄

That was a little about the preparations for school. If someone has any questions about study abroad or something, just let me know and I can do a post about it!

Likes

Comments

Här sitter jag första dagen av 2016 och tittar tillbaka på mina mål jag hade för 2015 på min hästblogg. Jag har lyckats med fyra av sex mål, börjat högskola, träna, spela instrument och vara mig själv.

Så vad är mina mål för 2016?

Få A i skolan
Första terminen som varit kunde inte gått bättre och jag hoppas att fortsätta med högsta betyg även vårterminen, och såklart nästa hösttermin också.

Träna
Även detta året ska jag försöka träna och det börjar på måndag och det med hjälp av Kayla Itsines BBG!

Spara pengar - 12 000 SEK
Det kanske låter lätt, men som internationell student ligger man typ minus hela tiden, så detta året ska jag försöka lägga undan 1 000 kr varje månad och vara extra försiktig på vad jag lägger pengarna på. Pengarna ska gå till en häst någon gång i framtiden.

Hålla igång bloggen
Såklart, försöka hålla igång bloggen och göra så bra jag bara kan med bilder och text!

Det var mina mål för detta året, 2016. Jag har inga stora mål direkt, utan bara försöka göra så bra ifrån mig som möjligt 😊

Here I sit the first day of 2016 och looking back at my goals I had for 2015 on my horseblog. I succeeded with four out of six goals, started college, working out, play instrument and be myself.

So what are my goals for 2016?

Get A in school
First semester couldn't go better and I hope to continue with highest grade in spring term, and of course next fall term too.

Work out
Also this year I will try to work out and I start Monday with help of Kayla Itsines BBG!

Save money - 12 000 SEK ($1,440)
It may sound easy, but as an international student you're negative almost all the time, so this year I will try to save 1 000 SEK ($120) every month and be extra careful on what to spend my money on. The money is going towards a horse in the future.

Keep doing the blog
Of course, Im gonna try to keep doing the blog as good as possible with pictures and text!

That was my goals for this year, 2016. I don't have any big goals really, Im just gonna try to do as good as possible 😊

Likes

Comments

Hej och välkomna till min blogg! Jag heter Elin, är 23 år från Sverige. Jag bor nu i Florida med min amerikanska pojkvän, hans hund, och min hund och katt. Jag är här på ett studentvisum, och jag läser Business på Eastern Florida State College. Denna bloggen kommer att handla om mitt liv här i Florida. Jag kommer att skriva om skolan, mina djur, och allt möjligt som händer här och självklart massa bilder.

Jag hoppas ni vill följa med mig på min resa här i Florida!

Hi and welcome to my blog! I'm Elin, 23 years old from Sweden. I now live in Florida with my American boyfriend, his dog, and my dog and kitty. I'm here on a student visa, and I'm studying Business at Eastern Florida State College. This blog will be about my life here in Florida. I'm going to write about school, my pets, and everything that happens here of course lots of pictures.

I hope you want to follow me on my journey here in Florida!

Likes

Comments