RPP Dyk är ett mindre dykföretag med sin verksamhet i Stockholm men vi arbetar i hela Sverige och Norden. Vi utför arbeten under eller i anslutning till vatten. Det kan t ex vara inspektioner, borrning eller bärgning där det krävs särskild kompetens och utrustning för ett säkert utfört arbete. Kontakta oss gärna för ett samarbete eller mer information kring våra tjänster och hur vi som dykföretag arbetar. http://rppdyk.se/

Likes

Comments