VEGO=KÄRLEK

Det finns allt för många filmer och bilder som dokumenterar verkligheten för svenska slaktdjur och dessutom alldeles för många som motbevisar allt stora livsmedelsbolag marknadsför på sina hemsidor. Alldeles för många djur dör i lidande bara för att vi människor vill njuta av en bit kött. Allt för många djur dör i den stress som de utsätts för när de skiljs från sina nyfödda ungar, även den stress de utsätts för när de står i en trång lastbil i flera timmar i väntan på att bli körda till ett slakteri. Det handlar om alldeles för många djur för att vi bara ska sopa det under mattan och låtsas som att vi inte vet om vad djuren utsätts för. Inga djur ska behöva lida för människans skull.

Har du läst den här bloggen kan jag säga att du nu vet. Du vet en liten del av det som händer på svenska slakterier. Nu kan du inte låtsas vara omedveten längre. Vad du och ditt samvete nu väljer att göra återstår att se. Jag hoppas att du väljer rätt. 💙


Foto: flickr.com, love, 2015

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

KYCKLINGEN, SKANDALER

Kronfågel är ett av Sveriges största livsmedelsföretag och ingår i Scandi Standard som är Nordens största kycklingproducent. Trots att företaget är så stort och ledande är inte Kronfågel någon som undgått skandaler inom slaktindustrin, snarare tvärtom. Kronfågel har fyra huvudargument som de använder sig av i marknadsförningen på sin hemsida:

1. ”Kycklingen går fritt i stallet på ströbädd med halm eller kutterspån.” - Det Kronfågel väljer att sopa under mattan är den fakta att kycklingarna tvingas stå i sitt eget urin och avföring, samt att de lever omkring 24 kycklingar per kvadratmeter.

2. ”Alla våra kycklingar föds upp inomhus med rigorösa regler som minimerar risker för att någon form av smitta ska komma in i stallarna via människor, djur eller annat sätt.” - Det som inte nämns är det finns gott om sjukdomar inom stallarna också, samt att otroligt många kycklingar (över 10 miljoner) drabbas av bensmärtor och annat på grund av den brutala aveln.

3. ”Stor vikt läggs vid att djuren transporteras på ett bra sätt.” - Det Kronfågel inte berättar är att 160 000 kycklingar dör på väg till slakt varje år i Sverige. De flesta dödsfallen sker i samband med lastning och transport.

4. ”Lantmännen Kronfågels och Svensk Fågels djuromsorgsprogram följs för att säkerställa en etiskt riktig hantering av djuren fram till och med slakt.” - Livsmedelsverket har rapporterat om kycklingar som skållats när de fortfarande är vid liv, vilket enligt Livsmedelsverket tillfogar kycklingarna en otrolig smärta samt att kycklingarna bedövas genom elchockar.

Detta är kraven på förändring som Djurens rätt ställt:

✓ Utevistelse för alla kycklingar

Inga snabbväxande kycklingraser

Nolltolerans mot att kycklingar dör under transporter

Likes

Comments

KYCKLINGEN

Foto: flickr.com, baby chickens, 2006

​Kycklingar är det vanligaste djuret som föds upp för att dödas och bli till kött. Kycklingarna kläcks i maskiner och får aldrig träffa sin mamma. Kycklingarna hålls i väldigt små burar/utrymmen som rymmer tiotusentals individer. Många kycklingar blir sjuka på grund den tillväxtinriktade aveln eftersom de växer så snabbt så att de får ont. Årligen självdör cirka 180 000 kycklingar under transport i Sverige. Vid slakt hängs kycklingarna upp och ned och är vid fullt medvetande. Huvudena förs sedan ned till ett elektriskt vattenbad som ska vara en slags "bedövning" innan deras hals skärs upp och de förblöder.

Snabbfakta om kycklingens verklighet i svenska slaktfabriker:

 - I Sverige dödades 94 111 230 kycklingar år 2015

 - Kycklingarna växer så snabbt att de får ont på grund av tillväxtinriktad avel

 - 2014 dog 195 864 kycklingar i transporter på vägen till svenska slaktfabriker

 - De flesta kycklingar som lever under slaktförhållanden har rörelsestörningar

 - Sverige använder sig av elbedövning eller eventuellt gasbedövning vid kycklingslakt

Likes

Comments

KON

Foto: flickr.com, cows

I Sverige hålls omkring 175 000 kor för att föda upp kalvar till slakt. Drygt 900 000 kalvar/handjur/ungdjur föds upp endast för att gå till slakt. För att korna ska kunna producera mjölk görs en konstgjord befruktning (inseminering) på dem. När kon väl föder så tas kalven oftast ifrån mamman direkt efter födseln, detta leder till att både kon och kalven stressas på grund av separationen.

Snabbfakta om kons verklighet på svenska slaktfabriker:

- År 2014 dödades 431 830 nötdjur i Sverige

- De flesta handjur blir kött vid 18 månaders ålder

- Ungefär 32% av korna i Sverige står uppbundna inomhus

- Det naturliga för en ko är att producera 5-10 liter mjölk om dagen, en mjölkko på fabrik kan producera över 50 liter dagligen

- Mjölkningen sliter hårt på korna och leder ofta till smärtsamma sjukdomar som kalvningsförlaming och juverinflammation


Likes

Comments

GRISEN

Foto: flickr.com, pig

De flesta svenska slaktgrisar får aldrig se dagsljuset och spenderar sina liv på betonggolv. Det sitter i grisens natur att få vara ute och böka i jorden men på en slaktfabrik är detta uteslutet. Som med alla andra djur så kan grisar som inte får utlopp för sina naturliga behov få beteendestörningar. Stressen grisarna utsätts för dagligen i fabrikerna kan även leda till att de biter av varandras svansar och får därmed infekterade sår.

Snabbfakta om grisens verklighet på svenska slaktfabriker:

- År 2015 slaktades omkring 2 560 450 grisar i Sverige

- Efter cirka en månad skiljs smågrisarna från mamman

- Grisarna får mat två eller tre gånger om dagen och det är "dagens höjdpunkt" för dem

- En tredje av alla svenska suggor lider av liggsår

- Nyfödda hangrisar kastreras redan någon dag efter födseln

- Kastrering utan bedövning förbjöds inte i Sverige fören 1 Januari 2016

Likes

Comments

DJURENS RÄTT

Det är en kall vinterdag i januari och jag är på väg till ett café där ska jag möta upp Sofie Persson, som sitter i styrelsen på Djurens rätt i Malmö. Sofie sitter nästan längst bak i caféet och jag slår mig ned mittemot henne. Vi börjar genast prata om det vi båda brinner för; djurrättigheter. Jag hoppas på att idag få svar på de frågor jag har kring den svenska köttindustrin.

Om vi ska ta det från början så grundades Sveriges djurskyddslagar år 1980 och sedan dess har det både kommit in många anmälningar till livsmedelsverket men det har även kommit upp skandaler kring industrin. Sofie som idag är vegan berättar att när hon tidigare åt kött, tänkte hon mycket på att endast köpa svenskt kött som var miljömärkt. Detta vet vi idag inte är en garanti för att djuren har undkommit lidande eller att slakten skötts rätt menar Sofie. Stora svenska livsmedelsbolag som Scan och Kronfågel har det gjorts stora rubriker om i tidningarna efter olika slaktskandaler, och det här ska vara företag som man ska tänkas kunna lita på. Sofie berättar exempelvis att Scan, som är ett populärt varumärke inom kött och chark, avlivar två kycklingar i sekunden och att det då är omöjligt att inte något hemskt inträffar med tanke på tempot. Å andra sidan är det klart att de vill att det ska gå snabbt och effektivt eftersom det är bra för produktionen men någonstans måste man sätta en gräns och lägga större vikt på djuren eftersom det är liv och inte saker som det handlar om markerar hon.

Sofie berättar även att många människor som idag äter kött försöker skydda sig själva genom att komma med argument som att de endast äter svenskt och miljömärkt kött och att då allt sköts som det borde och att inga djur lidit. Detta är något som Sofie kallar en slags trygghetszon som många baserar på ytlig information om den svenska köttindustrin. Man måste även hålla i bakhuvudet att det är stor skillnad på det som står i lagarna, alltså på papper, och det som faktiskt görs. Det finns så klart bönder i Sverige som lägger ned tid på djuren så att de ska ha det bra och de bönderna ska inte tryckas ned inflikar hon. Djurens rätt hade även ett samarbete med Kravmärkt förr men avbröt det när deras kontrollanter kände att det inte riktigt var upp till vad Djurens rätt bedriver.

Att Sverige har bättre djurskyddslagar än andra länder är inget argument som håller. Även om Sverige har hyfsat bra förhållning till djuren finns det mycket brister och lika så mycket plats för förbättring. Vill du vara helt säker på att du inte är delaktig i djurs lidande är ett tips att avstå från kött och att välja sojafärsen istället för köttfärsen nästa gång du handlar, detta bidrar både till bättre miljö men minskar även tusentals djurs lidande.


Foto: Sofie Persson, 2017

Likes

Comments