​clowner sätter skräcken i sverige men varför fortsätter raporteringen ge dem inte det dem vill ha försvinnner uppmärksamheten så försvinner clownerna polisen är smarta nog att bara säga åt clownerna att tänka på att möter dem fel person i mörkret så går det illa. 

clownerna fega töntar som borde få en pistol uppkörd där solen aldrig skiner och bli skjutna det är ju dessvärre olagligt och kommer ej ske men ändå 

mvh pelle åkerlöf


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - click here!

Likes

Comments

den där bilden är tagen väldigt lång tid sedan payouts har blivit mycket högre bara på att göra 10 undersökningar på en månad är man uppe i 10 dollar ibland får man undersökningar som är värda mer vill ni ha länkar till ställen där man kan tjäna pengar på nätet så hör av er så skickar jag via mail länkar till dem bästa ställena där man tjänar pengar 


Likes

Comments

​Hejsan 

idag presenterar jag lite saker du kan tjäna pengar på 

https://satoshiuniverse.xyz/?ref=119049 det är ganska roligt att man kan tjäna pengar på det viset ändå sedan har vi en sak som du gör att du kan tjäna pengar på att kolla på när andra spelar http://gitcoin.gg?ref=113517101477139280910 

besök gärna dem och clicka fram lite pengar det finns även en uppsjö av nätplånböcker som du kan använda till det här

Likes

Comments

​jag vill ha en knapp som sköter allt som har med banker och allt sådant som det ser ut nu måste vi ha alla 4 underskrifter men blir ju svårt när allt går så långsamt. sedan har vi kapital försäkringen som kanske går till dödsboets address ena säger det den andre sa att det är förmånstagaren som får det. banken svarar heller ej lika varje gång börjar bli trött på detta. låta swedbanks jurist gå igenom hela kontot för att se vad som gjorts och inte gjorts före mammas död. 

Likes

Comments

​hejsan 

snart är det november igen går väldigt snabbt tyvärr. Det är 28 dagar kvar till november och till julafton är det 83 dagar. Får se om årsdagen efter mammas död blir jobbig men hoppas inte det. Har alltid haft svårt för årsdagar dem blir tyngre är fortfarande jobbigt när man tänker bakåt vid visssa tidpunkter då man brukade vara med farmor och farfar och det har inte försvunnit tyvärr. Det som inte dödar oss gör oss starkare heter det ju och det borde stämma. 

Har fått ordning på allt som var tvunget att göras nu behöver jag bara gå ner till banken en sista gång och fråga vad som behövs göras sedan är det klart. 

mvh Pelle Åkerlöf 


Likes

Comments

Claes Podebusch åker var natt till sitt slott.

källa :svenska spöghistorier
signatur wix
Det vid ett näs av Oppmannasjön belägna Korsholm ligger som ett verkligt sagoslott i ett av Skånes vackraste härader, det sommarfagra Willand.

Det var danska riksrådet Claes Podebusch och hans maka, Sophia Ulfstand, som äran tillkommer att i början av sjuttonde seklet ha uppfört det nuvarande slottet. Det har uppgivits, att herr Claes var en lika hård som företagsam herre. Han hade fostrats i en tid, då man icke allenast av sig själv sökte ta ut det mesta av vad livet hade att ge, utan ock av andra ofta utkrävde mer än vad som kunde åstadkommas. Icke minst var detta förhållandet under den tid, då han hade den väldiga slottsbyggnaden under uppförande. Själv övervakade han arbetet, och Gud nåde den arbetare, som försökte att på ett eller annat sätt slinka undan.

Hans maka, den förut omnämnda Sophia Ulfstand, gav icke honom efter. Hon var dotter till den herre vid namn Nils Holgersen, vilken uppfört det några mil längre ned i provinsen belägna Glimmingehus.

Redan under slutet av 1500-talet lade Claes Podebusch grunden till det Korsholm, som numera reser sina stolta spiror över Oppmannasjöns vatten. Att förlägga gården där ute på näset var i enlighet med tidens sed. Här kunde man genom lämpliga vattenanordningar skydda sig för fientliga infall. Under tider av örlig och oro måste man alltid räkna med sådant. Herr Claes hann icke själv med att fullborda slottet. Det tillkom hans efterlämnade maka och svärson, Henrik Gyllenstjerna, att utföra detta arbete.

Timmer hade man i de närbelägna stora skogarna och tegel slog man vid eget tegelbruk. Mot sina drängar och torpare var hon lika hård som herr Claes tidigare varit. Traditionen förtäljer, att vid ett tillfälle, då hon befann sig ute i skogen, fick hon se en torpare komma körande med ett väldigt träd. Det syntes icke vare sig hästar eller oxar framför den släde, vid vilken trädet var fastlänkat, men det gick ändå. Mannen, som var i besittning av hemliga konster, hojtade och svor. Frun anade oråd. - "Vem är det du kör med?" frågade hon. - "Podebuschen te´`Korsholm!" blev svaret. Hon bad honom för Guds skull låta bli. Torparen svarade, att om hon i fortsättningen uppförde sig hyggligt mot sitt folk, skulle han låta bli, annars komme han att köra på samma sätt med henne en gång när hon blev död. Som hon fruktade hans ondska och icke vågade sätta honom i gårdshäktet, lovade hon bättring, och höll det också.

Det nuvarande slottet blev sedermera av herr Henrik Gyllenstjerna år 1629 fullbordat och högtidligen invigt. Detta skedde i många förnäma herrars och fruars närvaro. Då hade redan fru Sophia gått till sina fäder.

Varje natt far emellertid herr Claes från Österlöfs kyrka, där han en gång blev jordad, till sitt slott vid Oppmannasjöns strand. Detta ligger en halv kilometer från de under senare tid uppförda ladugårdskomplexen. Vägen leder över en sank mad, som fordom stått under vatten. Då man väl kommit över denna, reser sig det praktfulla slottet på sin höjd utmed sjön.

Vid den väg, som löper upp till detta, äro ståtliga alleträd, som fortsätta ett gott stycke västerut mot Österslöf. I denna alle, berättade mig en gammal numera avliden skogvaktare, som i sin ungdom varit dräng på Korsholm, kunde man varje natt, i synnerhet på vintern, möta Claes Pludderbusch (allmogeförvanskning av Podebusch), då han med sitt svartlackerade ekipage i sporrsträck körde upp till sin gård. Det gick alltid så fort, att det gnistrade icke allenast kring hjulen, utan jämväl om hästarnas hovar, då han åkte fram. Hästarna voro svarta och deras ögon lyste som glödande kol.

Stod man framme vid slottet när tolvslaget förklingade, fick man se vagnen rulla upp till trappan. En svartklädd herre steg ur, öppnade dörren och gick in. En stund senare fick man se honom åter komma ut, precis som om han varit inne för att hämta något. Sedan bar det åter i väg med samma hastighet som han kommit. Det hörde ock till det vanliga, att under mörka nätter kunde man möta en svart hund i allen. Han hade ögon som glödande kol, och man aktade sig för att komma i hans närhet. Många voro de under den tiden (1860-talet), som kommo hem alldeles vettskrämda efter mötet med denna. - "För min del", tillade sagesmannen, "var jag varken rädd för skjutsen eller hunden, ty jag hade hört av den gamle ladufogden, att om man icke tilltalade dem, hade man intet att frukta."

Däremot hände det en gång, att en dräng, som i glatt och beskänkt tillstånd frampå nattkröken var på väg hem till gården, i allen överraskades av skjutsen. Drängen, som höll på att bli påkörd av den våldsamma farten, blev arg, svor och domderade över folk, som icke kunde ställa det så medan de levde, att de fingo ro efter sin död. Men i samma ögonblick fick han en örfil, som kastade honom huvudstupa i diket. Där blev han sedan liggande och fanns halvt förfrusen frampå morgonsidan av ett par tröskemän, som hade sin väg upp till gården. Men då var munnen vriden halvt upp till örat. Han sökte läkare härför i Kristianstad, men denne kunde icke bota honom. Slutligen var det icke annat att göra än gå till en klok gubbe. Denne klarade honom också, men det dröjde ett halvt år innan munnen åter kommit dit den skulle. Han aktade sig emellertid att en annan gång retas med Claes Pludderbusch.

Samme skogvaktare berättade också, att han under sin ungdom ofta brukade byta nattpass med gårdsväktaren, som varje natt gick runt gården för att efterse det ena som andra. Under dessa nätter fick man icke allenast se Podebuschens skjuts regelbundet komma utan också åtskilligt annat. Varje natt klockan tolv fick man sålunda se hurusom något stort och svart, i form av en människa, svävade ned från den ena slottsspiran och försvann i buskagerna. Vad det var visste han icke. Det vållade honom visserligen rädsla, men aldrig någon förtret. Gårdsväktaren hade i förväg sagt till honom, att om han hörde eller såg något egendomligt vid slottet eller i parken, skulle han blott vara tyst och göra korstecken frampå bröstet, då behövde man ingenting frukta.

Samme gamle väktare brukade också berätta, att en natt, då han gick på den öppna platsen framför slottet, fick han se en stor jättefågel, kraxande som en korp, komma flygande. I näbbet hade han något som liknade en människa, dinglande ned från detta, - "Vad i all världen kan det vara", ropade väktaren utan att tänka på vad han sade. - "Det är Claes Podebusch till Korsholm", blev svaret. Fågeln med sin börda försvann därefter vidare ut över Oppmannasjön, vars vågor glittrade som silver i den månljusa natten.

Huruvida det fanns någon "vit fru" på Korsholm, visste icke min gamle sagesman, emedan hans ställning vid gården icke varit sådan, att han haft att vistas där inne. Däremot ligger det en sten på Korsholms näs, en stor bokskog norr om gården, som kallas "Frustenen". Om denna finns en tradition av följande lydelse:

Det fanns för många herrans år sedan en fru till Korsholm vid namn Sophi (förmodligen åsyftas förut anförda Sophia Ulfstand, gift med Claes Podebusch), som ville komma i besittning av Näset, vilket tidigare tillhört Oppmanna by. Det blev process om saken, varvid dåvarande ägarinnan till Korsholm ålades att med ed bevisa, att Näset fordom varit underlydande Korsholm. Hon lade av dess jord i sina skor, varefter hon svor och bedyrade, att hon stod på Korsholms jord. När hon därefter satte sig på en närbelägen sten blev det ett hål i denna, som utvisar precis huru hon vid tillfället suttit. Denna sten är ganska liten, men man kan tydligen se märken i den, som om någon där suttit. Äldre personer veta berätta, att under mörka vinternätter har man ofta sett ljus lysa icke allenast i skogen utan också över sjön mot Korsholms gård.

Denna ärvdes, som vi tidigare framhållit, efter Sophia Ulfstands död, av svärsonen Henrik Gyllenstjerna, som det tillkom att slutföra den ståtliga slottsbyggnaden. Denne herre var även innehavare av det i södra Skåne belägna Svaneholm. I denna släkt förblev sedermera Korsholm i många år tills det stora godset och det vackra slottet kom i Sehestedtska familjens ägo. De gamla kunde icke nog framhålla huru älskvärda medlemmarna av denna släkt voro. Det var något helt annat med dem än Podebuscharne, vilka man pådiktade allt ont man kunnat upptänka. Man får väl hoppas, att dessa, som voro barn av sin tid, dock i alla fall voro bättre än sitt rykte.

Wix.

Likes

Comments

​Om det går vägen och jag lyckas laga den så vet jag att jag kan göra sådant också.Det är en fördeldå det är inte många som jag sett sysslar med dem. Jag skulle således fixa dem utan problem även i framtiden. visst surfplattor är billiga men tror nog många skulle vilja ha sin platta med allt på den igen så att det fungerar och är som det var innan. Man måste våga satsa för att vinna. ända anledningen till att jag inte försöker laga andras mobiler är just det att om jag skulle jag sabba den så skulle det gå åt skogen för mig ekonomiskt. 

hoppas alla haft en bra dag

själv har jag och mina syskon lite att göra ringa runt men det mesta kommer jag att göra själv pga det var jag som litade på en person som inte gjorde det den skulle göra tyvärr för att han inte kan öppna käften och säga att han behövde hjälp. kanske för svårt och att allt är lite brottom så att allt blir som det ska vara men vi fick till 31 oktober på oss iaf

Likes

Comments

imorgon ska jag ringa och kolla vad som är gjort och inte gjort för det här håller inte 

det fungerar inte när man inte får tag på personer för att dem har semester och andra saker. för behöver veta 

vad som finns på mammas konto och vad som betalts och så vidare så mammas dödsbo kan avslutas kommer efter att pratat med socialtjänsten gå igenom vad som ska hända härnäst ena på skatteverket sa att boupptäcknng hade kommit in ena sa att inget kommit in dit förstår inte hur det kan komma sig får olika bud när man ringer och så ska det inte vara 

mvh pelle åkerlöf

Likes

Comments

​Det var en gång en man som bodde i en by.

Han bodde ensam hemma i en liten stuga och jobbade i den lokala gruvan. Varje morgon steg han upp, åt frukost och läste
tidningen, borstade tänderna och gick till jobbet. Han gick alltid samma väg. När han slutade jobba gick han alltid samma
väg tillbaka och tog några öl med sina polare på den lokala puben. ta en öl En dag så tänkte han att han skulle ta en
liten omväg när han gick till jobbet på morgonen. Så han steg upp lite extra tidigt så att han skulle ha tid att se sig
omkring i området han bodde i.

Så blev det också, han gick och gick och efter ett tag kom han till en skog och i skogen fanns det en vacker villa.
Han gick fram till villan och tänkte se efter vem det var som bodde där, men trots att han knackade var det ingen som
öppnade, men han var så hemskt nyfiken att han kikade in igenom nyckelhålet.ballerina Där såg han en otroligt vacker
ballerina som dansade så vackert, så vackert. Han stod där länge och bara tittade när hon hoppade och snurrade, det var
'det vackraste han någonsin hade sett. Sen blev han tvungen att skynda sig till gruvan för att inte komma försent, men
han tänkte att efter jobbet skulle han gå dit och se på den dansande ballerinan igen.

Och som sagt så gick han tillbaka till villan och tittade än en gång in igenom nyckelhålet… Men ballerinan var inte där!
Allt han kunde se var ett rött sken. Hela hans synfält var täckt av en blodröd färg.Underligt, tyckte han. Så han gick
till puben och tog några öl med sina polare, och berättade hela historien om den vackra ballerinan.
Då såg en av hans kamrater på honom och sa… ”Har du aldrig hört talats om ballerinan med de röda ögonen?”


källa: lajkat

Likes

Comments

​Spökerierna på Löfstad Slott
källa:http://www.spökhistorier.se/A1/
signatur alun

Några mil söder om Norrköping ligger Löfstads ståtliga slott, sedan tre århundraden ett av Östergötlands mest betydande
herresäten. Den mäktiga slottsfasaden höjer sig stolt över parkens trädkronor och när vagnen svänger in i den korta
uppfartsallen, grips man av den underliga ödesstämning, som vilar över de vita murarna och de knotiga träden. Om någonsin
ett slott har varit hemvist för sägner och spökerier så är det väl Löfstad med dess romantiska och ståtliga historia,
sina ägares och invånares öden och sällsamma upplevelser.

Här har den store fältmarskalken Axel Lillie - som byggde slottet omkring 1650 - dundrat och befallt sitt folk och vid
hans ståtliga fester kunde hans hustru Christine Mörner berätta, hur hon klädd i harnesk följde sin man på de stora
fälttågen i Tyskland, här har Axel von Fersen under långa år drömt om drottning Marie Antoinette och här har den
landsflyktige franske hertigen d´`Aumont de Pienne tillbragt några vintrar med att klippa silhuetter och göra små
studier av herrgårdslivet på 1800-talets början, tavlor av stort kulturhistoriskt värde. .

Att Löfstad med sådana människoöden kommit att bli medelpunkten för allmogens övertro och romantiska berättelser är ej
att undra över. Redan för ett par hundra år sedan talade folket om "Lillie-käringen" - den ovan nämnda fru Christina -
som påstods skrida omkring i månskenet och kontrollera, att de tretton portarna voro stängda och att brandvakten inte
somnade på sin post. .

Men "Lilliekäringen ville väl" och mötte man henne, behövde man aldrig bli rädd. Förresten visade hon sig bara för några
få av husfolket, herrskapet fick aldrig se henne. Uppe i kyIksalen däremot fanns det ett spöke, en kaplan, som kunde
skrämma vettet ur de Fersenska betjänterna med sitt enda öga och sin hesa sång. Han påstods ha blivit sinnessvag av ett
slag han fick av en gäst, vilken ville förpassa honom ut genom fönstret. Kaplanen fördes bort från Löfstad och återvände
aldrig dit i livet, men efter sin död tog han hämnd genom att gå igen. .

Om nu de båda spökena, både Lilliens fru och kaplanen fått frid i sina gravar vet ingen och sägnerna om dem har de flesta
i trakten glömt. Däremot ha de efterträtts av "den grå damen", som än i den dag som är visar sig då och då. Ingen kan
riktigt säga, hur hon ser ut, men hennes dräkt är lysande grå och med ledning av detta vill en del folk tolka henne vara
Axel von Fersens olyckliga syster, grevinnan Piper, en gång hertig Fredrik Adolfs ungdomskärlek och intim väninna till
drottning Hedvig Elisabeth Charlotta. Vid det Fersenska mordet misstänktes hon av pöbeln vara sammansvuren med sin broder
och ha blandat gift i kronprins Karl Augusts mat och lyckades fly från Stockholm i roddbåt ut till Vaxholm. Sedan hon
erfarit broderns hemska död återvände hon ej mer till Stockholm utan drog sig tillbaka till Löfstad för sin återstående
levnad. .

"Grå damen" bådar alltid död. När hon visar sig vet man att det snart därpå följer ett dödsfall. Så var det, när Löfstads
sista härskarinna, fröken Emilie Piper, dog och så var det även i vintras. Då bådade hon bortgång för en av slottets
trotjänare. "Det var tidigt på julaftons morgon. Nere i parken var det ännu alldeles mörkt och jag kom från ladugården
och skulle upp på slottsgården", berättar den man som såg henne i vintras. "När jag kom nere vid dammen, inte långt från
monumentet över greve Axel Fersen, kom någon emot mig. Jag trodde det var någon av tjänarna, men när hon kom närmare såg
jag, att det var HON. Hon stirrade på mig med sina stora ögon och jag blev som förstenad När hon gått förbi vände hon sig
om och såg upp mot slottet och så försvann hon. När jag kom upp till slottet talade jag om vad jag sett och några dar
efteråt var den gamla mamsell död". .

Mannen går aldrig mer genvägen över slottsdammen och han talar inte gärna om sitt möte med den grå damen. Den gamle
trotjänaren Eriksson, betjänt på Löfstad sedan många decennier, har också mött henne och ingen på hela godset förnekar
existensen av den gråklädda grevinnan, som själv så olycklig i sitt liv tycks ha fått uppgiften att efter döden varsla
död för de levande på Löfstad.
Likes

Comments