Header

Denna veckan har enbart handlat om hur delar av Kurdistan har tagits över av Irak genom amerikanska vapen som gavs till Irak för att bekämpa IS. Det är väldigt ironiskt när det är kurder som har bekämpat IS i flera år och nu äntligen besegrat dem. Vi behöver internationellt stöd. Protestera mot orättvisan som drabbar oss. Vår President Barzani (ja, vi har en President men ändå inget eget självständigt land...*tar ett djupt andetag*) uppmanar människor, kurder och icke-kurder, som lever i Europa, USA och andra delar av världen, att protestera för Kurdistans rättigheter.

//This week has only been about how Iraq has seized control over parts of Kurdistan with American guns that were given to Iraq to fight against IS. That is very ironic when it's Kurds who have been fighting against IS for many years and have finally defeated them. We need international support. Protest the injustice against us. President Barzani (yes, we have a President but yet not our own independent country...*taking a deep breath*) calls upon people, Kurdish and non-Kurdish, who are living in Europe, USA and other parts of the world, to peacefully protests for Kurdistan rights.

Okej, jag har läst igenom #metoo och rekommenderar er att följa 1337likes på Instagram. Hon har lagt upp många personers berättelser men också uppmärksammat hur vita medelåldersmän i hög position och i beroendeställning har utnyttjat kvinnor. All respekt till er som vågar berätta. Och all respekt till er som lider i det tysta <3.

//Okay, I have read through #metoo and I recommend to follow 1337likes on Instagram. She has posted a lot of pictures of people's stories but also payed attention to how white, middle aged men in high positions and in dependency state have abused women. All respect to all of you who are brave enough to speak up. And all respect to you who suffer in silance <3.

Efter ett sorgligt inlägg så måste du kolla på den här videon! Om du tycker den är rolig så bör du också kolla på den här om att vara volontär i Afrika. Haha sååå bra och roliga videon som handlar om stereotyper.

//After a sad post you must check out this video. If you think it's funny then you should also check out this about being a volunteer in Africa. Haha sooo well done and funny videos about stereotypes.

Image sources: Pinterest

Likes

Comments

IKEA=handla som om du vore miljonär och inte ens kolla prislapparna, bråka över värmeljus, vara fast i en labyrint och avsluta med pizza, korv och glass när du inser att du har överlevt. Igen. Upprepa två gånger om året. Jag har hyrt en lastbil och fixat flytt-snacks. Nu är det dags! Istället för att få en hemnyckel så har jag fått...åtta nycklar. Va? Vi hörs på andra sidan Öresundsbron, om jag lyckas ta mig in.

//IKEA=go shopping like you're a millionaire and don't even look at the price tags, fight over tea light, be stuck in a labyrinth and finish off with pizza, sausage and ice cream when you realize that you survived. Again. Repeat two times a year. I have rented a truck and fixed moving-snacks. Now it's time! Instead of receiving a key to the apartment I got...eight keys. What? Talk to you on the other side of the Oresund bridge, if I manage to get in.

Likes

Comments

Weekend vibes: Försöka hitta en säng med leveranstid...ehhh...direkt, kolla igenom #metoo inlägg på sociala medier, dricka San pellegrino limonata och flytta utomlands. Das ist alles.

//Weekend vibes: Buy a bed with delivery time...ehhh...direct, look through #metoo posts on social media, drink San pellegrino limonata and move abroad. Das ist alles.

Likes

Comments

Efter att ha sett filmen "The Other" med Nicole Kidman i huvudrollen så blev jag mörkrädd. Jag var helt säker på att det spökade i mitt rum och sov med alla lampor tända. Med åren (plural haha) blev det bättre. Som du kanske förstår så kollar jag aldrig på skräckfilmer. Ain't nobody got time for that.

Jag har avklarat en kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter, en kandidatexamen i Medie-och kommunikationsvetenskap och en Master i International Migration and Ethnic Relations. Jag har även studerat en termin i USA och en termin i Australien. Det tog mig fem år och jag är så stolt över mig själv (fakk jantelagen). Min uppsats har även blivit nominerad till bästa skrivna uppsats på hela universitetet, cray cray! Jag skrev om USA:s president och hans migrationsretorik. Trump, you're fired.

Jag är äventyrlig. Lyckorus är meningen med livet. Det innebär att jag måste utmana mig själv. Det kan vara allt ifrån att bestiga berg för första gången i total mörker till att dyka till havsbotten trots att jag är rädd för att simma för långt ut i havet. Det kan även vara små grejer i vardagen, nu senaste var det att gå på en stor fest där jag endast kände en person som i sin tur kände alla. Det kan ge vilken utåtriktad person som helst en släng av social fobi.

//After watching the movie "The Other" with Nicole Kidman in the leading part, I became afraid of the dark. I was certain that there were ghosts in my room and slept with all lamps on. With the years (plural haha) it became better. As you may understand, I never watch horror movies. Ain't nobody got time for that.

I have completed a BA in Human Rights, a second BA in Media- and communication studies and a Master in International Migration and Ethnic Relations. I have also studied one semester in USA and one semester in Australia. It took me five years and I'm so proud of myself (fakk the Jante Law). My thesis has also been nominated as the best written thesis at the whole university, cray cray! I wrote about the president of USA and his immigration rhetoric. Trump, you're fired.

I'm adventurous. To have a sense of happiness is the meaning with life. It means that I have to challenge myself. I can be everything from climbing a mountain for the first time in total dark to diving to the bottom of the ocean even though I'm scared of swimming too far out in the ocean. It can also be small things in my everyday life, the last thing was attending a big party where I only knew one person who in turn knew everybody. That can make any outgoing person get a bit of social phobia.

Likes

Comments

Så här ser min charmiga lägenhet ut men som du kan se på planlösningen så kommer det att bli en utmaning att inreda. Jag ser dock väldigt mycket fram emot att få göra lägenheten till mitt hem. Jag sitter just nu på tåget på väg till Köpenhamn. Å ena sidan tänker jag på vilken mardröm det vore om jag tycker lägenheten är ful och å andra sidan tänker jag att det inte spelar någon roll för allt jag vill är att åka till IKEA och äta köttbullar. Mest äta köttbullar/Diana 5 år.

Det är dock mycket som inte är gjort än. Mina prioriteringar är helt rätt när jag fokuserar på att köpa prydnadskuddar, vaser och bestick istället för försäkring och internet haha...Till mitt försvar har jag köpt många grejer under åren som jag har sparat till just denna stund så jag har faktiskt bara de större grejerna kvar att köpa som exempelvis säng. Vem flyttar in till ett typ redan färdigt hem liksom! Jag!

//This is how my charming apartment looks like and as you can see on the plan arrangement, it will be a challenge to decorate. However, I look very much forward to making this apartment into my home. Right now, I'm in the train to Copenhagen. On one hand, I'm thinking what a nightmare it would be if I think the apartment is ugly but on the other hand I think that it doesn't really matter because all I want to do is to go to KEA and eat meatballs. Mostly eat meatballs/Diana 5 years old.

But there's still a lot left to do. My priorites are totally right when I focus on buying scatter coshions, vases and cutlery instead of insurance and internet haha...To my defence, I have bought many things over the years and saved them for this very moment so I actually just have the big things to buy such as a bed. Who moves in to a kinda already finished apartment! Me!


Likes

Comments

Det är mörkt när du vaknar och mörkt när du kommer hem. Du har gåshud över hela kroppen och vinden piskar dig i ansiktet. Soltimmarna blir färre och energin är låg. Vad ska du göra då? Repeat after me: boka in nåt kul att se fram emot! Stort som litet. AW är det bästa jag vet och livskvalitén ökar när jag får sippa på en Orange is the new black och Pretty in pink 85 meter ovanför marken med utsikt över Malmöeee. Idag känns dock mer som är fredag än en onsdag då jag har tagit ledigt från jobbet resten av veckan. Vi skålar för min flytt till Köpenhamn då jag får ju nycklarna till lägenheten imorgon. Så spännande...men mer om det sen!

//It's dark when you wake up and dark when you come home. You have goosebumps all over your body and the wind is slapping you in the face. The sun hours become less and the energy is low. What should you do then? Repeat after me: plan something to look forward to! Big as small. After Work is the best thing I know and the life quality increases when I get to sip on Orange is the new black and Pretty in pink 85 m above the ground with a view of Malmöeee. Today feels more like a Friday than a Wednesday though since I have taken time off from work the rest of the week. We toast to me moving to Copenhagen because I get the keys to the apartment tomorrow. So exciting...but more about that later!


Likes

Comments

När jag var yngre så var jag och mina vänner besatta av MTVs serie "The Hills" där vi alla var team Lauren (ni som vet, ni vet). Men jag nöjde mig inte enbart med att se Los Angeles på TV utan jag ville att min dröm skulle bli till min verklighet. I flera åt sa jag att så fort jag tar studenten så flyttar jag till USA. Ingen tog mig seriöst och jag tänkte, "vänta bara". När all pappersarbete var överstökad och flygresan var bokad så berättade jag för min omgivning om flytten. Det var med en skräckinjagande förtjusning som jag för första gången satte min fot i USA, en månad efter studenten. I del ett som du hittar här, får du information om ansökningsprocessen. I del två får du en större kunskap om vad du ska göra efter att du har kommit in på skolan du har sökt.

//When I was younger, my friends and I were obsessed with MTVs show "The Hills" where we were all team Lauren (if you know, you know). But I didn't settle with just watching Los Angeles on TV, instead I wanted my dream to become my reality. For several years I told everyone that as soon as I graduate from high school I'm gonna move to USA. Nobody took me seriously and I thought, "watch me". When all the paper work was done and the flight had been booked, I told my close ones about the move. It was with fear and joy that I touched American ground for the first time, one month after graduating. In part one which you can find here, you get information regarding the application process. In the second part you get increased knowledge in what you have to do after you've been admitted to a college.

Studieinriktning. När du har kommit in på skolan så väljer du studieinriktning. Min major var journalistik och då studerade jag bland annat Broadcasting och Multimedia storytelling med enbart amerikanska studenter. Du ska välja minst fyra kurser, vilket är 12 units, för att det ska räknas som heltidsstudier. Om du läser mindre än 12 units så kan du bli återbetalningsskyldig till CSN.

//Field of study. When you've been admitted to a college have to choose your field of study. My mayor was journalism and then I studied courses like Broadcasting and Multimedia storytelling with only American students. You should have at least four courses, which is 12 units, to count as a full time student. If you study less than 12 units then you can become obligated to repay your student loan (CSN).

Upplägg: I det amerikanska skolsystemet läser man olika kurser samtidigt och har heldagar i skolan. Då man läser kurserna parallellt så har man även tentamen samtidigt vilket är väldigt stressigt. För att få en BA måste alla läsa core courses vilket är grundkurser i exempelvis matematik och naturvetenskap. Det är i princip en upprepning av gymnasiet i Sverige. Din major, som inom journalistik, är ditt huvudämne. Minor courses är andra ämnen som du väljer att fördjupa dig i. Elective courses är övriga valbara kurser som du kan läsa. Du är inte garanterad att få dem kurser du behöver vilket gör att det kan ta längre tid att få din examen. Ett plus är att skolorna oftast erbjuder vinter och sommarkurser för att påskynda examen. Du väljer alltså dina egna kurser, där vissa är grundläggande för alla, och går oftast inte är färdigt program. Jag valde, på grund av nivån och upplägget, att endast läsa en termin.

//School system. In the American school system, you study different courses at the same time at spend full days at campus. Studying the courses parallelly means that you have examination at the same time which is quite stressful. To get a BA you must read all the core courses which is basic courses such as in math or natural science. It's basically high school all over again. Your mayor, such as in journalism, is your main field of study. Minor courses are other courses you can choose to immerse in. Elective courses are alternative courses that you can read. You are not guaranteed to get the subjects you need which can delay your graduation. A plus is that the schools often offer winter and summer semesters for you to be able to finish on time. You choose the courses yourself, where some are mandatory for everyone to read, and it's not many fields that has already set programs. I chose, because of the low level and the school system, to only study one semester.

Förkunskaper. Om du är behörig till att söka dig vidare till ett svenskt universitet så har du oftast förkunskaperna för att börja studera i USA. Vissa utbildningar kräver dock att du redan har en BA innan du kan söka den utbildningen du egentligen vill ha. Detta krav gäller bland annat juridik-och läkarutbildningar. Ett tips är att skriva engelskatest, den populäraste är TOEFL som man kan göra i Malmö, Göteborg och Stockholm.

//Prior knowledge. If you are qualified to study at a Swedish university then you have the prior knowledge to study in USA. Some field of studies requires you to have a BA before you can apply. This is the case if you'd like to study law or medicine. An advice is to write an English test, the most popular one is TOEFL which you can do in Malmö, Göteborg and Stockholm.

Avgift och studiemedel. I USA betalar du terminsavgift, och det kan skilja sig åt väldigt mycket, speciellt mellan community college och universitet. En terminsavgift på SMC kostar cirka 30.000 kr (men kolla vilket skolområde på bilderna ovan haha). Side note: På campus finner du till idag den godaste orange chicken jag någonsin har ätit. Nästa gång jag åker till Los Angeles så ska jag dit för att stilla mina cravings. Anyhowww, det är mer prisvärt att göra två år på community college och sen göra en transfer. Privat är i regel alltid dyrare än statligt. På tal om cashmoney, så kan du alltid försöka ansöka om stipendier, alla tips hittar du här. För studier i USA får du år 2017 52.088 kr från CSN plus merkostnadslån (undervisningsavgift, flyg och försäkring). Du måste även bifoga ett Statement of Finances som visar att du har råd att studera i USA, vilket kan vara ett brev från CSN.

//Fees and study allowance. In USA you pay tuition fees and the price can differ a lot, especially between community college and university. The semester fee at SMC cost around 30.000 kr (but look at that campus on the pics above haha). Side note: At campus you will find the best orange chicken I've ever eaten til this day. The next time I'm in Los Angeles I will go there only to control my cravings. Anyhowww, it's more affordable to study two years at a community college and then do a transfer. Private is often more expensive than communal. Speaking of cashmoney, you can always try to apply for scholarships, you can find all the advice you need here. For studies in USA you can get 52.088 kr during 2017 including extra money (for tuition fee, flight and insurance). You must also enclose a Statement of Finances which shows that you can afford to study in USA, and that can be a letter from CSN.

Likes

Comments

Det verkar som att varenda hem har samma tavlor, oftast från Desenio, vilket är rätt tråkigt. Wall of Art är en hemsida med massa fina posters i olika stilar som känns unikt. Det är 30 konstnärer som har fått möjlighet att skapa, och här finns en del som jag funderar på att klicka hem, speciellt Henrietta Fromholtz "Do Highlight" för endast 299 kr. Det bästa är att du på ett enkelt sätt kan organisera en tavelvägg så att du i förväg vet vad som passar ihop och inte, precis som jag har gjort ovan. För att skapa en tavelvägg, klicka r.

//It seems like every home has the same posters, often from Desenio, which is quite boring. Wall of Art is a website with a lot of pretty posters in different styles that makes it feel unique. It's 30 artists who has been given the opportunity to create, and there are a few I'm thinking about buying, especially Henrietta Fromholtz "Do Highlight" for only 299 kr. The best thing is that you in a simple way can organize a picture wall so that you in beforehand know what suits together and not, just like I've done above. To create a picture wall, click here.


Likes

Comments