Att hjälpa andra och sprida ett budskap är något som drivit mig länge. Faktum är att det har varit min största motivation i mitt tillfrisknande. Mina perioder av psykisk ohälsa har lärt mig otroligt mycket, och jag vill mer än gärna dela med mig av denna erfarenhet. Min vision med bloggen är att....

  • Sprida ett kontaktnät mellan personer med psykiska ohälsa.
  • Skapa en öppen dialog om psykisk ohälsa- som är ett otroligt viktigt ämne att prata om men tyvärr alldeles för känsligt för många. Har märkt att genom att jag själv har varit öppen om min psykiska ohälsa och pratat om det har personer runt omkring haft lättare att göra det också.
  • Ha ett alternativ för mig själv att beskriva och uttrycka mina känslor på. Få en bra stund att reflektera över mina tankar för att undvika att hamna i en ond cirkel igen.
  • Använda bloggen som ett verktyg för mig själv. Framförallt få en mer klar bild av vad jag behöver förbättra.
  • Ge konkreta tips till personer i liknande situationer, och ge alternativa sätt att se på saker och ting. När man är psykisk sjuk har man en tendens att se saker svart och vitt nämligen.
  • Försöka ge personer utan erfarenhet en bättre bild av psykiska ohälsa, och ge förklaringar till varför man beter sig på ett visst sätt. Jag ska även försöka ge tips på hur man som utomstående ska agera i olika situationer, och framförallt hur man inte ska agera.

Viktigt att komma ihåg är att psykisk hälsa är, precis som din kondition eller ett förhållande, en färskvara som alltid måste underhållas. Det är något vi gärna glömmer av i vår hektiska vardag. 

Ta hand om er!


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments