1. https://www.landguiden.se/Lander/Sydamerika/Colombia/Utrikeshandel

Värde: Sidan styrs av utrikespolitiska institutet vilket gör det lättare för folk att förlita sig på sidan samt gör att den känns trovärdig. Sidan och även denna text har blivit uppdaterad (senast 22 januari 2016). Dessutom stämmer innehållet bra överens med andra sidor jag varit inne på.

Begränsningar: Texten går inte in på “djupet” utan håller sig ganska grundläggande.


2. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-12447532

Värde: Sidan är internationell och drivs med riktlinjer och policys som skapats av bland annat BBC Trust och Fair Trading.

Begränsningar: Texten är skriven för flera år sedan (27 maj 2013) och det står inget om att den har uppdaterats sedan dess.


3.  http://www.globalis.se/Konflikter/Colombia  

Värde: Källan drivs av FN förbundet och uppdateras ofta vilket ger ett tyngre källvärde. Källan används av många människor och anses som väldigt trovärdig. Även här skrivs i princip samma saker som på de andra källorna jag letat fakta på.


4. http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/Uppdaterad:2015/08/24

Värde: Även denna källa är bra uppdaterad och det är dessutom en primärkälla. Sidan drivs av en myndighet vilket gör den mer trovärdig.

Begränsningar: Man får endast läsa konflikten utifrån ett svenskt perspektiv och källan webbplatsen anser jag endast ger grundläggande information och man får inte veta de bakomliggande konflikterna eller den övriga situationen i landet.


 

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Nu är det dags för mig att börja analysera vilka problem som finns i Colombia som bör lösas samt hur landet bör gå tillväga för att denna 50 åriga konflikt ska få ett slut. Så vi börjar med de problem som uppstått under konfliktens gång.

De problem som jag anser väger störst till problemen som uppstått är den sociala, politiska och ekonomiska orättvisa som råder i landet och som jag nämnde en del i förra inlägget så är det stor del av befolkningen som är missnöjda med detta. Ett annat stort problem tror jag är att länder runt om har haft en så stor del och påverkan i konflikten, exempelvis USA som är en av orsakerna till att konflikten faktiskt uppstod, pågrund av narkotikahandeln. Ett annat rätt avgörande problem till konflikten är svårlöst är just eftersom att Colombias president (Alvaro Uribe Velez) inte vill att den ska lösas helt enkelt, då en lösning inte skulle gynna honom. Precis som i alla andra konflikter finns de nästan alltid någon/några som tjänar på det. I detta fall är det presidenten pga hans starka intressen- hans ny bildade höger parti Centro Demogratico. Han menar på att den colombianska regeringen tärt för mycket på sina villkor och förlorat tilliten från sina medborgare, samt gett gerillagrupperna för många villkor godkända. Istället anser de att militärt bekämpa vänster gerillan vore den perfekta lösningen. Dock är det många som varit skeptiska till Alvaro Uribe Velez förslag då han endast gör var som gynnar honom själv och sitt parti.

En annan orsak till att situationen har försvårats är att de olika grupperna och även regeringen tror att använda sig av våld är en lösning på problemen.


Men vad krävs då göras för att dessa problem ska hitta en lösning?

Till att börja med krävs det att landet tar tag i de missnöjet som råder bland befolkningen vad det gäller sociala, politiska och ekonomiska orättvisor. Vad det gäller den sociala situationen i landet så är det mycket pga den som vänstergerillan fått en så stor makt i landet och även varför konflikten kunnat bli så stor och allvarlig. Man behöver alltså skapa en mer jämlikt land och bli av med de klasskillnader som finns. För att bli av med dessa klasskillander och då framförallt den fattigdom som råder i landet skulle fler arbetstillfällen vara en lösning. Tillexempel så skulle en gratis skolgång i Colombia garantera mer jobb. Det absolut viktigast är alltså att alla grupperna pratar och diskuterar om hur de ska komma fram till ett bättre samhälle för alla. Alla ska ha en talan och alla åsikter ska respekteras utan att det tillkommer våld. Colombia behöver hjälp av resten av världen för att få detta att fungera, det behövs uppmuntran och alla måste vara redo för att ge efter för att faktiskt få en förändring.


Vad det gäller landbygden så skulle en mer rättvis fördelning av markägandet kunna vara en bit på vägen. Och dessutom om staten såg till att utföra åtgärder för att ta bort monopoliseringen, då markägandet idag är koncentrerad till ett fåtal människor. Trotsallt så är det ju ändå landsbygden som tagit ställning till flertals frågor och delvis orsakat vänstergerillans framväxt. I dagsläget har bönderna dock det väldigt tufft ekonomiskt pga den konkurrensen med andra länder. Böndernas lösning på detta har varit att börja odla kokain istället då det är mer ekonomiskt givande, men jag anser att en sundare lösning skulle vara ekonomiska bidrag från tillexempel staten för att de ska kunna gå runt ekonomiskt utan att behöva odla olagligt. Men som jag tidigare nämnt så är just narkotikahandeln en stor och bidragande faktor i konflikten. Så för att få bort narkotikahandeln krävs det även att andra länder är villiga att motarbeta smugglingsprocessen.

Utöver detta så är den allmänna vården något som definitivt måste förbättras. Som det ser ut idag så har inte alla samma möjligheter till att studera, arbeta eller vård. Dessutom går flera runt och är oroliga för att bli gamla då. För att få hjälp i dessa, rätt så allvarliga frågor, så finns det organisationer som man kan kontakta såsom FN och EU. På tal om organisationer så är ett mål som Colombia bör sträva efter just att införskaffa oberoende organisationer som vägleder och hjälper befolkningen åt rätt håll.


En annan möjlighet anser jag är att tillsammans med gerillagrupperna komma fram till en lösning då det skulle stärka landets demokrati snarare än att försvaga den. På något sätt måste kriminaliteten försvinna utan att blanda in våld mot vänstergerillan. Detta kommer leda till att ett tryggare land och miljö för civilbefolkningen och man kommer även kunna lägga mer fokus på de mänskliga rättigheterna. Dessutom ger staten då gerillagrupperna en andra chans att börja om på nytt och kunna komma in i samhället.

Och nu till FN, som faktiskt bestämt sig för att försöka undvika konflikten så mycket som möjligt då de anser att landet har en tillräckligt stabil ekonomi. Dock glömmer det lite att Colombia är ett land med enorma klasskillnader, vilket innebär att de även råder en hel del fattigdom. Det finns däremot andra organisationer som kämpar för att förbättra den ekonomiska situationen för de som behöver, som jag tycker Colombia borde ta hjälp av. Exempel på en sådan organisation är tillexempel UNICEF. Dock behöver landet all hjälp de kan få och en organisation räcker tyvärr inte. För att det ska räcka behövs ett stöd och samarbete från flera delar av världen, där man tillsammans kämpar för starkare och stabilare länder. Jag anser att både FN och andra organisationer ändå borde hjälpa till och bidra med stöd för att lösa konflikten och b.l.a droghandeln.

För att det ska kunna ske en rättvis lösning på denna konflikt krävs det alltså alla aktörer som är inblandade är beredda på en förändring och kunna anpassa sig. Det vill säga vara beredda på anpassa sina villkor och även respektera och ta in andras åsikter. Detta måste även ske utan att våld behövs användas. Som jag nämnde tidigare kräver en lösning även stöd från andra länder/organisationer. Förhoppningsvis kan detta leda till bättre villkor för landet och befolkning, både vad det gäller ekonomiskt, socialt och politiskt. Och befolkningen måste vara beredda på en stor förändring, en förändring som förhoppningsvis gynnar alla.

I nästa inlägg kommer jag att berätta vilka källor jag använt mig av samt källkritik. Kram

Alvaro Uribe Velez. 

Likes

Comments

Hej på er. I detta inlägg är tanken att börja analyserna denna konflikt utifrån aktörs och interaktions perspektiv.

Colombia är idag och sedan flera år tillbaka ett av världens mest våldsdrabbade länder. Till följd av de politiska våldet som rår i landet har omkring 40 000 liv (som jag nämnde i förra inlägget) tagits sedan 1960-talet. Grova brott gentemot de mänskliga rättighetterna har begåtts från både västergerillorna, de högerparamilitära grupperna samt den colombianska regeringen.

Colombias konflikt grundas i ekonomisk och social orättvisa, fattigdom samt regionala skillnader i kombination med svaga statliga institutioner i det omfattande territoriet. Landet har dessutom hisnande klasskillnader vilket innebär en hel del fattigdom.

För att kunna analysera denna konflikten utifrån aktörsperspektiv kan jag börja med att nämna de olika aktörerna som jag anser är relevanta och med och påverkar konfliken. Huvudaktörerna är FARC, ELN, colobianska staten,drogkartellen, AUC samt USA.

FARC OCH ELN (GERILLAGRUPPERNA).

Som jag nämnde i tidigare inlägg så växte de väster orienterade gerillagrupperna fram i landbygden och i städerna som en konsekvens av den korruption och orättvisa som regeringen låg bakom. Gruppernas främsta mål var att införa demokrati i landet. ELN kämpar för högre och bättre lön i städerna vars planläggning var att avsätta oljeledningar. Oljeindustrin blev ett fast mål då det är emot utländskt ingripande i landet. FARC däremot kämpar för i princip samma rättigheter fast på landsbygden. De vill utföra olika slags reformer, bland annat att jämnare mark utdelning så att de får sin egen mark att odla på. Dem kämpar även för att begränsa USA:s inflytande i landet och ville störta den dåvarande regimen.

Dock så minskade vänstergerillornas stöd både internationellt och nationellt i och med kalla krigets slut. Istället började man finansiera sig genom att använda sig av både hot, kidnappningar, våld, massakrer, tvångsförflyttningar och droghandeln som bara växte. Konsekvenser av detta var de bröt mot flertal mänskliga rättigheter. Detta resulterade i grupperna tappade en hel del stöd från medborgare och deras mål blev allt svårare att uppnå.

Genom åren så har interaktionen mellan vänstergerillan och den colombianska staten förändrats en del. Eftersom vänstergerillorna fått stämplingen som terrorister har det blivit lättare för staten att kunna utesluta dem från den politiska arenan, genom att bland att tagit hjälp av andra länder, exempelvis USA där man använt sig utan propaganda. Dessutom har staten använt sig av diplomatiska medel och även lite mer inofficiellt använt militära medel med hjälp av AUC. Dock så har staten under senare tid skärp till sig lite och bland annat infört demokratiska val, vilket tidigare inte har varit ett alternativ. Dessutom har den nuvarande presidenten tagit flera initiativ som kämpar för de mänskliga rättigheterna och börjat styra landet mot rätt håll. FARC anser jag dock har tagit regeringens misstag till sin fördel och använt detta för att försvara sin användning av våld. Dem anser att staten egentligen är boven i det hela och att de ekonomiska och sociala orättvisor som råder i landet är just på grund av regeringen. För att kunna få regeringens uppmärksamhet har de använt sig av militära medel samt genom olagliga tillvägagångsätt såsom tex kidnappningar. Under senare tid har de begått allt större brott i form av att använda sig utav mer våld.


COLOMBIANSKA STATEN

Den colombianska statens strategier och mål anser jag har ändrats lite under tiden som gått. Till en börjar ser man tydligt att deras främsta mål var att bekämpa vänstern så att de kunde sitta kvar på sin makt och tjäna pengar. Politiskt sett så tycker jag dock att den colombianska staten gjorde det på fel sett då de i princip ignorerade stora delar av befolkningen i Colombia genom att totalförbjuda samt bannlysa den politiska vänstern. Då staten dessutom har pådyvlat ELN:s och FARC:s inblandning i narkotikahandeln har lett till att de förlorat mycket av deras politiska värden. Detta resulterar ju då i att de har hindrat dem från den politiska arenan vilket annars skulle kunna vara en bra lösning, men som nu istället försvårats. Men är inte den enda orsaken till att konflikten har gått åt fel håll. Den colombianska staten har även tydliggjort för stämpeln terrorister till gerillagrupperna. Detta resulterar i att staten har kunnat ta hjälp av nya militära strategier för att avlägsna de väpnade grupperna, detta tack vare att staten har kunnat utesluta FARC och ELN från den politiska arenan. Konflikten har även påverkats mycket pågrund av samarbetet med USA då dem gav ekonomiska bidrag till staten, bland annat AUC. På så sätt fick de en möjlighet att förbättra deras välstånd.

Jag har dock fått uppfattningen av att staten under senare tid börjat visa stort intresse för att, med hjälp av smidiga medel, faktiskt vilja lösa denna konflikt som råder, då de anser att det skulle vara rättvis lösning.

Colombia och USA har sedan lång tid tillbaka haft en relation och samband till varandra, både vad det gäller denna konflikt och tidigare konflikter. Colombia har under de senaste åren varit en stark allierad stat till USA i kriget mot terrorismen. USA har hjälp regeringen i form av “Plan Colombia” både med militära medel och bidragit ekonomiskt, vilket har ifrågasatts en hel del då man anser att USA “valt sida” och tagit ställning i konflikten med tanke på hatet mot vänstergerillan. På grund av detta menar man att USA även är delaktiv och skyldig till de brott mot de mänskliga rättigheterna som har begåtts.


AUC (förenade självförsvars styrkor)

Och nu till AUC, de vill säga paramilitären. AUC är en självförsvarsgrupp/ organisation som uppstått gentemot de kidnappningar och hot som gerillorna utförde. De har alltså främsta målet att motarbeta ELN och FARC samt skydda den ekonomiska eliten i Colombia. När kampen mellan AUC och vänstergerillan militärt togs upp under 80-talet förvärrades konflikten enormt. Detta ledde till att dem gjorde fruktansvärda handlingar mot de människor som de ansåg kunde ha någon slags koppling till vänstern. Pågrund av detta har flertal mänskliga rättigheter brutits, bland annat så har homosexuella, prostituerade och hemlösa drabbats extra hårt. Det är inget ovanligt att flera av dessa grupper ofta använder sig av våld för att lösa sina konflikter.

Precis som jag nämnde tidigare så har AUC fått flera ekonomiska bidrag från USA. Orsaken till det är att de vill ha folket på sin sida. Dessutom vill de bekämpa droghandeln och gerillagrupperna med hjälp av folket. Dock är det inte bara USA eller staten som bidragit ekonomiskt utan stora delar av inkomsterna kommer även från droghandeln. På så sätt kan AUC  hjälp av den colombianska befolkningen (som bidrar med skyddspengar) växa sig stora.

Precis som jag tidigare nämnde så har USA under längre tid varit inblandad och påverkat denna konflikt. USA ville bidra med militärt stöd då Colombia (och framförallt drogkartellerna) är en av huvudleverantörerna av droger till landet. USA hade som plan att bekämpa ELN och FARC tillsammans med AUC.


USA:

Som ni kanske redan har märkt så har USA en stor roll i denna konflikt. Främst pågrund av narkotikahandeln. Under en längre tid har USA tillsammans med AUC dock haft ett stort intresse och mål att sätta stopp för landets olagliga droghandel, vilket resulterade i landet år 2000 uppstartade “Plan Colombia”. Detta samarbete har dock inte bara medfört positiva konsekvenser av samarbetet utan många menar på att det enbart har pådyvlat och påverkat konflikten negativt. Missnöjet bland folket grundas i att man lämnat flertal bönder utan någonting alls då stora delar av deras marker och koka-odlingar förstörts pga den kemikalie besprutning som skett. Detta har resulterat i att bönderna, bortsätt från vänstergerillan, inte har någon att förlita sig på.  

Efter terrorangreppet mot USA som skedde 11/9 ledde till att USA’s instresse för konflikten bara ökade och vänstergerillorna blev stämplade som terrororganisationer. I och med denna händelse så förlorade ELN och FARCs en hel del makt och det är förmodligen en avgörande faktor till att grupperna blev delaktiga i fredsprocessen. Att FARC och ELN nu fanns med i listan över terrororganisationer gjorde det enklare för regeringen att utesluta grupperna från den politiska arenan vilket gjorde att gerillagruppernas mål ang fattigdom, orättvisor och ojämlikhet glömdes bort lite. Dessa frågor var ju trots allt anledningen till att dessa grupper bildades från första början.

Alla aktörernas handlingar sker ju dock i samspel med samhället och flera av dessa hanlingar har stor betydelse och avgörande kring hur världen över påverkas och ser ut. Expempelvis så är det tack vare den marxistiska samhällsskådningen som började sätta sin prägel på världen, en stor orsak till att FARC och ELN kunde bli större och starkare än tidigare. Ett annat exempel är att det var en perfekt tidpunkt för drogkartellernas början då det var en stor fördel för vänstergerillan. På så sätt kunde de fortsätta hålla igång sin verksamhet.   

DROGKARTELLEN

Och nu till drogkartellen och narkotikahandeln, som har en stor del och har påverkat denna konflikt på flera olika sett. På grund av att Colombia drabbas av en hel del fattigdom i flera olika områden så blir det enklare för kartellerna att kunna rekrytera och manipulera människor till dessa umgängen. Deras starka inflytande bygger alltså främst på fattigdom och utanförskap. Droghandeln erbjöd enkla pengar vilket var det man strävade efter. Detta ledde till att allt fler ungdomar började strunta i sina studier och istället började jobba i dessa miljöer då man insåg att det inte krävdes rätt bakgrund för att kunna bli rik. Detta är något som påverkat landet en hel del. En ökad ekonomisk aktivitet var lovande och det var även drogkartellernas mål. Detta ledde dock till flertal konsekvenser, främst att detta var en fördel för gerillagrupperna då de kunde fortsätta med sin gerillaföring. Vänstergerillan fick alltså på så sett en möjlighet att ekonomiskt kunna överleva. Dock är detta en faktor till att konflikten har försvårats en hel del, då kartellerna vinner på att fortsätta samarbetet med FARC och ELN.  

Till en början var det främst mariuana som börjades säljas till USA vilket gav narkotikahandeln en kickstart. Senare var det kokain som gällde vilket gav stora pengar. Mer och mer makt gick till drogkartellerna vilket gjorde dem till ett hot och konkurrens rådde. Många mord, hot och misshandlingar skedde mot fiender och därmed bröts även flera mänskliga rättigheter. Detta var något som både USA och colombias regering reagerat starkt på och har sedan dess samarbetat för samma mål- minska, eller rentav få droghandeln att försvinna.

Som jag tidigare nämnde så har narkotikahandeln och drogkartellerna haft en stor inverkan och påverkat denna konflikt enormt. Ungefär 90% av all kokain som produceras levereras till USA. Droghandeln hade alltså inte varit ett alls lika stort problem om det inte vore för USA’s enorma efterfrågan. På så sätt skulle heller inte lika många mänskliga rättigheter begåtts då våldet i landet skulle vara betydligt mindre. Colombia är ett land som har stort behov av interaktioner med andra länder, precis som de flesta länder runt om i världen har. Gerillagrupperna är beroende av deras interaktion med USA för att droghandeln och då i sin tur ekonomin att hålla, precis som import och export är något som regeringen är beroende av, speciellt vad det gäller exporteringen av kol och olja. Tack vare interaktionerna med USA och flera av Colombias grannländer så kan organisationerna fungera som de gör, dock tillkommer det flertal negativa konsekvenser av detta. Bland annat är dessa interaktioner en stor anledning till att konflikten uppkom samt att den än idag inte är löst.

Colombia har en ganska stark ekonomi som har möjlighet att växa dels i samband med våldet som under senare tid har minskat. När länder har ett behov av varandra när det handlar om utrikeshandel (såsom Colombia är av USA) är det lätt att någonting kan gå snett och sluta riktigt illa. Framförallt om deras huvudimportör får problem. Av de länder som drogerna exporteras till är, som ni kanske har förstått, USA den mest aktuella och dit den största delen av produktionen fraktas. Även den största mängden av kokain som säljs i hela världen produceras just av Colombia, och dem drar på så sätt in mycket pengar till samhället, just pågrund av narkotikahandeln.

I nästa inlägg kommer jag att berätta mer om förslag på lösningar till denna konflikt samt källkritik. Ha det bra så länge, kram. 

Likes

Comments

I denna blogg kommer jag att berätta och analysera om konflikten i Colombia. En konflikt som jag knappt visste fanns, en konflikt som knappt uppmärksammas idag och en väpnad konflikt som pågått i över 50 år. En konflikt som orsakat en hel del skada och tagit flera hundra tusen människors liv, och en konflikt som fortfarande inte fått ett slut. Vill ni veta mer?? Fortsätt läs!!

Men vad är det så som har orsakat denna konflikt och varför? Redan år 1948 var startskottet för det politiska våldet i Colombia, då Jorge Eliécer Gaitán, dåvarande liberale presidentkandidaten mördades. I samband med denna händelse bröt inbördeskriget mellan de konservativa och liberala partiet ut. Redan vid det laget skapades ett mönster som fortsatt enda fram till idag- trupperna angrep först och främst civila som de ansåg stödja fienden, istället för att leta strid med varandra. Denna period som varade mellan 1948 till en bit in på 1950-talet brukar kallas för La Violencia som betyder våldet. Vid det här laget hade redan ungefär 200 000 människor dödats. Runt år 1958 anses konflikten ha tagit slut då det liberala och konservativa partierna kom överens om ett system för maktdelning. Men trots att de lyckades få ett slut på våldet, skapades en hel del politiska problem.. Det fanns liksom ingen politisk opposition att tala om då de två stora partierna inte längre behövde konkurrera.

Dock var inte hela befolkningen helt nöjd med detta beslut. Som en konsekvens av missnöjet växte ett antal kommunistiska gerillor fram under 1960-talet. Eller snarare exakt år 1953 bildades västergerillan FARC som är en av huvudaktörerna i konflikten. Gruppen leddes av bonden Pedro Marin och hade målet att avsätta regimen och införa sociala reformer, framförallt inom jordbrukssektorn. De kämpar för att bönderna ska få bättre villkor, bland annat högre lön och att de ska få sin egen jord att odla på.

Under samma år som FARC bildades gick en grupp studenter samman i ELN de andra huvudaktörerna i konflikten. ELN kämpar i princip med för samma rättigheter som FARC, men i städerna där de har sina stödtrupper. Deras främsta planläggning var att avsätta oljeledningar. ELN var mot utländskt ingripande i landet och oljeindustrin blev därför ett bestämt bål.

Utöver den kraftiga konkurrens som rådde mellan väster-och högerkrafter i Colombias politik har landet även haft seriösa problem med narkotikahandel. På landsbygden rådde en hel del fattigdom och flera bönder äger inte ens sin egen mark. Därför var bönderna tvungna att odla koka på sidan av. Det mesta av pengarna från narkotikahandeln har gått till att finansiera gerillorna genom att införskaffa vapen. I Colombias politik har narkotikabaronerna länge varit inflytelserika aktörer. Ett land som under lång tid har varit väldigt engagerade och inblandade i kampen mot colombiansk narkotikaproduktion och handel är USA. Dock har deras deltagande fått ta en hel del kritik då USA:s främsta plan var att bekämpa gerillagrupperna militärt och även att förstöra odlingen av narkotika genom att använda spraymedel.

Under en längre tid har gerillorna försökt få regeringen att lyssna genom att göra grova saker, trots deras goda avsikter. Dem har gått så långt att dem torterar, kidnappar och till och med mördar de som håller med regeringen. Detta har lett till att civilbefolkningen har drabbats hårdast av denna konflikt. Detta måste få ett slut, och det är snart!!

Jag hoppas ni har fått veta mer om bakgrunden och aktörerna i denna konflikt. I nästa inlägg kommer jag att berätta lite om konflikten utifrån aktörs,-och interaktionsperspektiven. Ha det bra så länge, kram!!

källor: http://www.militarhistoria.se/artiklar/moderna-konflikter/colombias-eviga-krig/
http://www.globalis.se/Konflikter/Colombia
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/ Likes

Comments