Det nya året är en bra tid att sätta upp mål för sig själv. Sådant man vill sluta med, börja med eller utveckla till exempel. Men fastna inte för mycket i att målen måste sättas upp just vid årsskiftet! Kommer du på att du vill sätta upp ett mål i maj eller september så gör det. Ett mål som jag satte upp i slutet av sommaren var att jag under den här hösten skulle sluta följa instagramprofiler som bidrar till min negativa kroppsbild, och följa fler kroppspositiva profiler och fler personer med icke-normativa kroppar. Följa fler tjocka personer till exempel.

Hela tiden omges man av normativa kroppar. De kroppar som syns mest är vita, smala, normalfungerande kroppar. Det går inte att undvika, och det tycker jag inte heller att man ska. Även om jag ofta jämfört mig med andra, i synnerhet sådana som jag följer på sociala medier, så har mitt mål inte varit att avfölja alla människor som har en normativ kropp, utan att avfölja de som framställer sin kropp på särskilda sätt genom att posera och vinklarna bilderna till kroppens "fördel". (Exempel: Alexis Ren-typen, Tips: avfölj) En bra början till att vara lite snällare mot sig själv och hur man värderar sin kropp är alltså att avfölja de profiler på sociala medier som man inte mår bra av. Därefter gäller det att hitta kroppspositiva personer att följa. Det finns många profiler som riktar in sig på just det, body-positivity är stort på instagram, dessa är jättebra att följa. Men det finns även "vanliga" personer som lägger upp bilder på sina icke-kroppar.

Det är så himla viktigt att omge sig av olika kroppar.

........

/ C

Från 2/1-17

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments