Ingen kan ju undgå att det händer så mycket hemskheter runt om i världen, inte minst i Tyskland och Frankrike, men just en händelse idag då tå män gick in i en kyrka i Frankrike i Normandie och skar halsen av en präst, och i en kyrka dessutom, jag blir så illa till mods, Jag ska till Frankrike i v 33 fast södra uppe på landsbygden och träffa andra kristna från hela världen, visst jag börjar känna en oro det ska jag inte förneka samtidigt som jag verkligen sett fram emot denna resa så enormt mycket .

Jag hoppas att säkerheten kommer att vara hög där. Men nu till det jag vill få fram, min käre far skrev, "åk inte dit", men så länge varken kyrkan eller det ställe säger något så tänker jag åka, det går inte att vara rädd hela tiden, det är det terroristerna vill, att vi ska bli rädda och fly, men vet du vad, jag tänker inte fly, dör jag så dör jag.Hemskt att säga faktiskt men det är ju så att vi lever på jorden en kort tid, det finns risker med allt här i livet, jag som lokalvårdare och som ofta städar ensam, just på ett litet område / ghetto, kan råka på vem som helst som kanske vill mig illa, jag kan snubbla i en trappa och slå halvt ihjäl mig, att gå och handla,åka buss, ja det kan hända överallt, ska jag då låsa in mig och inte ens ha kontakt med omvärlden? nej jag tänker fortsätta mitt liv som innan, kämpa för det goda, fortsätta tro och visa mina medmänniskor medmänsklighet.


Och en annan sak, jag tror att detta är den sista tiden, innan jesus kommer, jag snubblade över en sida tidigare idag och för mig som är troende så tror jag på att detta är mycket möjligt att det håller på att ske.


Några texter ur denna sida

2 Tim 4:8: "Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst."


" Tystnaden är talande. Den talar om en brist på förståelse av tidens tecken. Detta kan tillskrivas en utebliven förkunnelse. Inte ens det största av alla tidstecken, Israel, finns det klarhet om hos många kristna. Det kan i sin tur tillskrivas ersättningsteologin som har fått ingång i många församlingar.

Tystnaden om Jesus återkomst talar också om en andlig sömnaktighet. Jesus har varnat för att det skall komma en sådan strax före Hans återkomst, läs Matt. 25:1-13.

Även Lewi Pethrus verkar ha insett att denna tystnad skulle komma innan Jesu återkomst inträffar. Han skrev om detta i sin första bok med titeln Jesu kommer: "När alla ropar och säger: 'Han kommer!', då har man anledning tro, att han ännu dröjer, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära."

Det är som en profetisk teckning som han gett oss och som stämmer precis med den bild vi har nu! Det är nu nästan en total tystnad från talarstolarna om Jesu återkomst."


"Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. (Matt 24:7.)"


Detta är en biblisk sanning: Jesus skall komma tillbaka, och han kommer snart, ja, mycket snart! Du kanske säger: "Ja, men så har ju kristna sagt i alla tider…" Vet du varför? Därför att Jesus kommer mycket snart! I 2 Tim 4:8 står det att vi ska älska hans tillkommelse. Det är alltså en verklighet som kristna skall leva i. Lever du i den verkligheten?

Ibland kastar vi oss ur stora bibliska sanningar, och det berör oss ändå inte. Vi lever inte i den verkligheten. Det måste bli levande för oss. En av dessa sanningar är om Jesus andra tillkommelse. Faktum är att han kommer snart tillbaka, men många kristna lever så som om han inte gjorde det.

Om vi verkligen trodde på att Jesus kommer tillbaka snart så skulle vi ropa ut det till världen. Vi skulle ständigt vara sysselsatta med denna sanning. Vi skulle inte kunna lägga oss till ro förrän vi har berättat för ännu en till om detta stora som skall ske i världshistorien.

Jesus skall komma tillbaka därför att han säger det

En av de största bevisen på att Jesus skall komma tillbaka är därför att han själv säger det. Och säger Jesus det, då vet vi att det är sant. Då kan vi säkert lita på det. Det är alltså ingen människa som har hittat på detta, utan det kommer från Herren Jesus egen mun.

Hör själv: "När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron." (Matt 25:31)

Han skall komma tillbaka på samma sätt som himmelsfärden

"Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn" står det i Apg. 1:9. När detta hände så tittade lärjungarna efter honom, men de kunde inte se honom mer. Plötsligt stod då två män i vita kläder jämte dem. "Och de sade: ’Ni män från Galiléen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.’" (Apg. 1:11)

På samma sätt som Jesus togs upp till himlen skall han komma tillbaka. Hur togs han upp till himlen? I bibeltexten läste vi att han lyftes upp, och de såg med sina egna ögon när det hände. På samma sätt kommer människor se när Jesus kommer igen. Ett moln tog honom bort står det sedan. Ena stunden var Jesus där, den andra inte. På samma sätt kommer Jesus tillbaka. Plötsligt är han här!

Jesus skall komma tillbaka i synlig gestalt

Denna sanning kanske verkar solklart men det är inte desto mindre viktigt att påpeka det. I Upp 1:7 står: "Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen."

Jesus kommer tillbaka i synlig, kroppslig gestalt och alla kommer att se honom. Ingen människa kommer att missa när Jesus kommer tillbaka. Det kommer att vara synligt.

Denna stora världshistoriska händelse kommer att ske - och det mycket snart. Hör själv Herren Jesu Kristi egna ord i Uppenbarelsebokens näst sista vers, Upp 22:20: "Ja, jag kommer snart." Och då får vi gensvara det som vidare står i samma vers: "Amen, kom Herre Jesus!" Text från sidan http://www.apg29.nu/index.php?tags=Jesus+%E5terkomst

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

​Jag hittade en intressant text, jag som troende, tror att slutet är nära att snart så kommer jesus och att det blir fred,  just denna texten tyckte jag var rätt intressant.


Namnet Harmageddon finns bara på ett ställe i bibeln - i Uppenbarelseboken 16:16, där det står:

"Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon."

Ordet Harmagedon är en grekisk form av det hebreiska namnet Har Megiddo. Eftersom det hebreiska ordet har betecknar en bergstrakt eller ett högland, syftar ordet på höglandet nära staden Megiddo, dvs "Megiddohöjden" eller "Megiddoberget".

Megiddo (stadens namn kan eventuellt betyda "truppsammandragning") var i forna dagar en stad av stor betydelse, en gammal viktig kananeisk konungastad i den sydliga änden av den stora Jisreelslätten i Palestina, i södra Galileen, ca 9 mil norr om Jerusalem och 2,5 mil in i landet från Medelhavskusten, några kilometer sydost om berget Karmel. Den låg på en plats där flera viktiga militära vägar och transportleder möttes. Via Maris, den gamla kustvägen som förband Egypten med Damaskus och Österlandet, gick rakt genom Jisreeldalen vid Megiddo.

Sedermera intogs staden av Josua (Jos 12:21) och kom att ligga inom den hebreiska stammen Isaskars område, men tilldelades Manasses stam (Jos 17:11 och 1 Krön 12:21).

Det anses att Megiddo med säkerhet är identiskt med Tell el-Mutesellim vid utkanten av Jisreelslätten, nära bäcken Kison, som kallas "Megiddos vatten". Slätten kallas även "Megiddos slätt".

Från den ruinhög, som i dag markerar platsen där den gamla staden låg, har man en imponerande utsikt över Jisreeldalen, som sträcker sig mot nordväst. Den här dalsänkan är Israels största och bördigaste dal, och ofta kallas den helt enkelt bara Ha'emek, "Dalen". Här har arkeologerna gjort intressanta fynd, som belyser dels fornkananeisk historia ända tillbaka till fjärde årtusendet f Kr, dels israelitisk historia efter erövringen. Utgrävningarna av Megiddo har bragt i dagen en kananeisk stad med gator och tempel, en egyptisk fästning och en stad från Salomos tid med hans berömda stallar.

Med tanke på områdets strategiska betydelse är det inte underligt att Megiddodalen har varit skådeplatsen för stora drabbningar sedan tidernas begynnelse. Det är faktiskt ett av den antika världens blodigaste slagfält, och det finns rentav historiker som menar att här har utkämpats fler slag än på någon annan plats i världen. Här besegrade Baruk kananeerna, här segrade Gideon över midjaniterna, här led kung Saul nederlag mot filisteerna, och här stupade konung Josia i striden mot farao Neko.

Vad säger då bibelns profetior om denna plats? Vilken roll kommer den enligt bibeln att spela i den yttersta tiden?

Uppenbarelseboken beskriver en rad dramatiska händelser som kommer att inträffa under den nuvarande civilisationens sista dagar - innan Jesus återvänder till jorden för att återupprätta Guds styre och skapa världsfred (Upp 16:13, 14, 16). Exakt vad som kommer att hända vet ingen av oss, men med utgångspunkt från bibelns profetior kan man kanske ändå skönja ett scenario i stora drag...

Kortfattat berättar profetiorna att det i den "yttersta tiden" kommer att ske en upptrappning av politiska (och därmed även militära) motsättningar som kommer att koncentreras till den del av världen som benämns Mellanöstern.

Bland de inblandade parterna ska enligt profeten Daniel finnas en mäktig union av nationer eller grupper av nationer, som ska framträda under denna civilisations sista dagar likt ett återuppståndet romarrike. Aposteln Johannes fick en uppenbarelse där han såg denna framtida, huvudsakligen europeiska, nationsunion som ett groteskt, monstruöst vilddjur, och enligt den uppenbarelsen ska troligen religiösa intressen komma att spela en avgörande roll för händelseutvecklingen, genom att en dominerande kyrkoorganisation utövar stort inflytande över den politik som förs av "Vilddjuret".

Vad som blir den utlösande faktorn för den militära urladdningen framgår emellertid inte. Det kan röra sig om många olika faktorer. Kanske rör det sig om religiösa utspel med blicken riktad mot "Den heliga staden" Jerusalem, kanske ekonomiska intressen (det nya "romarriket" ska enligt profetiorna komma att hindra länder som inte anslutit sig till unionen att idka handel), kanske rena maktintressen, kanske kamp om energiresurser, kanske diktatorers lek med elden, kanske ingripanden i en arabisk-israelisk konflikt, kanske "fredsbevarande" FN-insatser som spårar ur och leder till stormaktsingripanden, kanske asiatiska militära framstötar - kanske en kombination...

Oavsett hurdan den exakta händelseutvecklingen blir, kommer denna europeiska militärmakt och dess allierade att sätta in styrkor i delar av Mellanöstern och skaffa sig ett definitivt fotfäste där. Samtidigt kommer vad bibeln kort och gott beskriver som "kungarna från östern" att reagera på den västerländska militära närvaron i Mellanöstern.

Därmed inleds även en militär offensiv västerut - och så eskalerar den ursprungligen politiska konflikten till militär konflikt med konsekvenser för hela världen. Om stormakternas enorma krafter släpptes lösa skulle resultatet få globala konsekvenser. Enligt Jesus skulle ingen människa skulle överleva (Matt 24:22)!

Men - enligt bibeln är det i detta ögonblick Gud kommer att ingripa. Messias kommer att stiga ner från himmelen och plötsligt kommer det som de senaste 50 åren gång på gång framställts i science fiction-filmerna att vara verklighet (Sak 14:4 och Apg 1:11-12) .

De militära styrkorna kommer att stå inför vad de endast kan uppfatta som en utomjordisk angripare, en "fiende från rymden" - en gemensam fiende - som landar på Oljeberget! Och inför detta hot måste nationella intressen ge vika.

De arméer som dragits samman vid Harmageddon vänder sina vapen mot den skräckinjagande armé som tagit mark i och kring Jerusalem. Sedan avancerar man mot Jerusalem för att bekämpa angriparen från rymden - för att "strida mot Lammet" - Messias. Kristus!" (Upp 17:12-14).

Enligt den gammaltestamentlige profeten Joel kommer det avgörande slaget att utkämpas i Josafats dal - denna djupa dal eller klyfta mellan staden och Oljeberget, som i dag är bättre känd som Kidrons dal (Joel 3:6-7 och 14-19).

Hela denna våldsamma drabbning kallas i bibeln för "striden på Guds, allhärskarens, stora dag" (Upp 16:14). Och de världsmakter som är på väg att störta världen i förintelse kommer att bli fullständigt besegrade!

Men efter detta kaos och detta krig väntar goda nyheter. Messias kommer att upprätta sitt rike här på jorden - ett tusenårigt rike med fred och framgång för alla nationer och folkslag. Från krigets ödeläggelse kommer världen att ta steget in i en tid av fred, återuppbyggnad och harmoni.

Harmageddon har kommit att stå som symbol för jordens undergång. Enligt bibeln kommer Harmageddon förvisso att betyda undergång, men inte för jorden, inte för vår planet, vår värld, utan för ondskan, militarismen, diktaturerna, hatet, rasismen, fientligheten och sveket.

Harmageddon kommer att betyda slutet för dem som ställt sig på våldets, vapnens, förtryckets, utnyttjandets, hatets och egoismens sida - de som burit ansvaret för, och de som ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer som bland annat kommer att utgöra redskap för den union av nationer (det återuppståndna Romarriket) som profeten Johannes såg.

Men det kommer att betyda början på det som kristna i alla tider har bett om i bönen "Fader vår" (Matt 6:10):

"Komme ditt rike - ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen"

Eller som texten lyder i en annan översättning:

"Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen"

Det kommer att betyda början på en tid som är fri från allt det som plågat mänskligheten i tusentals år, början på en ny värld, en värld som byggts upp på nytt under ledning av Jesus och dem som redan i dag har valt Guds väg.

Thor-Leif Strindberg

Likes

Comments

Är ju väldigt fascinerad av den sydamerikanska / andiska kulturen, här bjuder jag på några bilder.


Likes

Comments

Har ni sett walk the line med Johnny cash ? sen har han han ju många bra låtar men just denna låten är härlig!Likes

Comments

Ni har nog liksom jag hört denna på radion, och för mig som gillar spansk musik så blev den snabbt en favorit för mig, sen får man ju säga att han är snygg också ^^


Likes

Comments


Börjat lyssna på bibeln i talbok i min telefon, jag tycker det är svårt att läsa själva bibeln för att det är så mycket ord, men lyssnar man på det så snappar man upp ganska mycket faktiskt, så under veckan så har jag hunnit att lyssna på 1-5 Moseböckerna, hoppat över några avsnitt men har lyssnat på det som känts viktigt för just mig, och nu är jag på 2:a samuelsboken, så jag har att lyssna på nu framöver när jag städar trapporna


men detta var något som fastnade i mitt huvud när jag lyssnade!


3 Mosebok

11 Sedan sa Herren till Mose och Aron:

2-3 Säg till Israels folk att de får äta de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar.

4-7 Det betyder att följande djur är orena och inte får ätas: Kamelen, klippgrävlingen och haren, som idisslar men inte har klövar, och svinet som har klövar men inte idisslar.

8 Ni ska inte äta deras kött eller röra vid deras döda kroppar. De är förbjuden mat för er.

9 Av fiskar kan ni äta alla som har fenor och fjäll, vare sig de fångas i floderna eller i havet,

10 men allt annat som lever i vatten är otillåten föda.

11 Ni får inte äta deras kött eller ens röra vid deras döda kroppar.

12 Jag upprepar: allt som lever i vatten och inte har fenor och fjäll är otillåtet.

13-19 Bland fåglarna är det dessa ni inte får äta:Örn, lammgam, havsörn, alla arter av falk, glada, alla arter av korp, struts, nattskärra, fiskmås, alla arter av hök, uggla, havstjäder, ibisfågel, sumphöna, pelikan, asgam, häger, alla arter av regnpipare, härfågel och fladdermus.

20 Flygande insekter som går på sina ben får inte ätas,

21-22 med undantag av dem som hoppar: gräshoppor av alla slag, både den vanliga gräshoppan och syrsan.

23 Alla andra insekter är förbjuden föda.

24 Den som rör vid deras döda kroppar ska vara oren till kvällen

25 och måste omedelbart tvätta sina kläder. Han ska hållas isolerad ända till kvällen eftersom han är oren.

26 Ni blir också orena genom att röra vid djur som bara har delvis kluvna hovar eller djur som inte idisslar.

27 Djur som går på tassar är också förbjuden föda. Den som rör vid ett sådant djurs döda kropp ska vara oren till kvällen, och

28 den som bär bort den döda kroppen ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen, för det är förbjudet för er att ens röra vid dem.

29-30 Av de smådjur som springer eller krälar på marken är dessa förbjudna för er:Vessla, jordråtta, den stora ödlan, geckoödla, mus, den lilla ödlan, snigel och kameleont.

31 Den som rör deras döda kroppar ska vara oren ända till kvällen,

32 och om den döda kroppen faller ner på något, så ska det också vara orent, vare sig det är av trä eller tyg, en matta eller en säck. Det som djuret kommer i beröring med måste läggas i vatten och är orent till kvällen, men sedan kan det användas igen.

33 Om djuret faller i ett lerkärl blir det som finns i kärlet orent, och kärlet måste slås sönder.

34 Om vattnet som använts till att tvätta det som är orent kommer i beröring med föda, så blir den oren. Drycker i orena kärl blir också orena.

35 Om den döda kroppen från ett sådant djur kommer i beröring med en lerugn, blir den orenad och måste slås sönder.

36 Om djuret hamnar i en källa eller behållare, där det finns vatten, blir inte vattnet orenat, men den som tar upp den döda kroppen blir det.

37 Och om den döda kroppen kommer i beröring med utsäde som ska sås på åkern, blir inte detta orenat,

38 men om säden är våt och den döda kroppen faller på den, blir säden orenad.

39 Om ett djur som man får äta dör av sjukdom, ska den som rör vid kroppen vara oren till kvällen.

40 Den som äter dess kött eller bär bort den döda kroppen ska också tvätta sina kläder och vara oren till kvällen.

41-42 Djur som krälar ska inte ätas. Detta gäller både dem som tar sig fram på buken och dem som har ben. Inget krälande djur med många ben får ätas, för det är orent.

43 Orena inte er själva genom att röra vid dem.

44 Jag är Herren, er Gud. Håll er själva rena när det gäller detta och var heliga, för jag är helig. Orena er därför inte genom att röra något av dessa djur som krälar på jorden,

45 för jag är Herren, som ledde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Ni måste därför vara heliga, eftersom jag är helig.

46 Detta är lagarna beträffande de fyrfota djuren, fåglarna och allt som simmar i vattnet eller krälar på jorden.

47 Ni måste kunna skilja på vilka som är rena och kan ätas och vilka som är orena och inte får ätas.

Likes

Comments

Hej på er! Har inte uppdaterat på en vecka har inte orkat, men ska skriva lite om veckan som gått.

Måndag : var en ledig dag för det var annandag påsk, jag bara tog det lugnt.

Tisdag : var jag på jobbet och i och med att de var kortvecka så blev det att jobba över för att hinna med, men det det är ju goa pengar.

Onsdag: var också en dag med övertid och en massa chill när man kom hem sedan

Torsdag: jobb stod också på schemat men sen efter jobbet så var jag och hälsade på min farmor.

Fredag: Uppskattar man alltid för då vet man att det snart är helg, men direkt efter jobbet så drog jag till nästa jobb och jobbade från 17-22 på ungdomsgård vilket jag tyckte var ett härligt avslut på veckan, när jag väl kom hem sedan så var det bara att borsta tänderna och flyga rakt ner i sängen, och idag lördag så gick jag inte upp innan halv tolv och det var så skönt att få ha en lång sovmorgon.

Likes

Comments