Min inspirasjon kommer fra to fotografer som jeg har fulgt helt siden jeg startet med fotografering. Matt Ferr & Brandon Woelfel. Hvis ikke du har hørt om de eller sett bildene deres bør du sjekke dem ut nå. Jeg forelsket meg i hvordan de tar bildene sine og hvordan de redigerer dem. Matt har en mer oransje effekt mens Brandon har en blå effekt over bildene sine. Det første jeg prøvde på når jeg skulle starte med å fotografere var å ta slike bilder som de tok for å få en øving, men så klart jeg prøvde å ta bilder i min egen versjon av deres. Jeg føler det har hjulpet meg i å bli en bedre fotograf og jeg har lært mye.

Brandon Woelfel:

Matt Ferr:

..........

My inspiration comes from two photographers I've been following since I started shooting. Matt Ferr & Brandon Woelfel. If you haven't heard about them or seen their pictures, you should check them out. I'm in love with how they take their photos and how they edit them. Matt has a more orange effect while Brandon have a blue effect over his photos. The first thing I tried when I started shooting was copying them but in my own version. And I feel it helped me a lot to be a better photographer & I also learned a lot.

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - Klikk her

  • 16 Lesere

Likes

Comments

Alle disse fire punktene har hjulpet meg med å få gode og skarpe bilder.

The gylne snitt

Forestill deg fire linjer, to linjer som ligger horisontalt over bildet og to linjer som ligger vertikalt, til sammen vil dette skape ni liker ruter. Noen bilder ser best ut med fokuspunktet i midtfeltet, men å plassere motivet fra midten ved et av krysspunktene til de imaginære linjene, vil det ofte skape et mer estetisk sammensatt fotografi. Et bilde som er sammensatt av det gylne snitt, er vanligvis mer interessant og behagelig for øyet.

Uskarphet

Uskarphet er noe som kan plage fotografen, og noe jeg har erfaring av, og her er noen måter å unngå det på.

Først må du lære å holde kameraet riktig; Bruk begge hender, en rundt kroppen på kameraet og en rundt linsen, og hold kameraet nær kroppen din for å få hjelp.

ISO

ISO-innstillingene bestemmer hvor følsomt kameraet ditt er på lyset og hvor kornete bildet ditt blir. Den ISO vi velger, avhenger av situasjonen. Når det er mørkt, må vi skyve ISO opp til et høyere tall, si alt fra 400 - 3200, da dette vil gjøre kameraet mer følsomt overfor lys og da kan vi unngå uskarphet. På solfylte dager kan vi velge ISO 100 eller Auto innstillingen, da vi har mer lys å jobbe med.

Lukkerhastighet

Ikke vær redd for å leke med lukkerhastigheten for å lage interessante effekter. Når du tar et bilde på kvelden, bruk et stativ og prøv å sette lukkerhastigheten på 4 sekunder. Da vil du se at bevegelsene av objektet blir fanget sammen av lette stier. Hvis du velger en raskere lukkerhastighet på 1/250 sekunder, vil stiene ikke være så lange eller lyse; i stedet vil du fryse handlingen.

Denne teknikken fungerer bra hvis du bruker et stativ og hvis du fotograferer et bevegelige objekt.

..........

All these four points have helped me to get good and sharp pictures.

The rule of thirds

To use the rule of thirds, imagine four lines, two lying horizontally across the image and two vertical creating nine even squares. Some images will look best with the focal point in the center square, but placing the subject off center at one of the intersecting points of the imaginary lines, will often create a more aesthetically composed photograph.

When a photograph is composed using the rule of thirds the eyes will wander the frame. A picture composed by the rule of thirds is usually more interesting and pleasing to the eye.

Blurry picture

Camera shake or blur is something that can plague any photographer and here are some ways to avoid it.

First, you need to learn how to hold your camera properly; use both hands, one around the body and one around the lens and hold the camera close to your body for support.

ISO

The ISO setting determines how sensitive your camera is to light and also how fine the grain of your image. The ISO we choose depends on the situation – when it’s dark we need to push the ISO up to a higher number, say anything from 400 – 3200 as this will make the camera more sensitive to light and then we can avoid blurring. On sunny days we can choose ISO 100 or the Auto setting as we have more light to work with.

Shutter speed

Don’t be afraid to play with the shutter speed to create some interesting effects.

When taking a night time shot, use a tripod and try shooting with the shutter speed set at 4 seconds. You will see that the movement of the object is captured along with some light trails. If you choose a faster shutter speed of say 1/250th of a second, the trails will not be as long or bright; instead you will freeze the action.

This technique works well if you are using a tripod and if you are photographing a moving object.

- xoxo Lina

  • 27 Lesere

Likes

Comments

  • 31 Lesere

Likes

Comments

Hei! Mitt navn er Lina. Jeg er en hobbyfotograf basert i Oslo, Norge.

Jeg bruker mesteparten av min tid på å fange glade & naturlige øyeblikk av mennesker. Jeg ville ikke brukt min tid annerledes!

Det var på videregående jeg visste at fotografi var min lidenskap, etter 3 tre år som en medie og kommunikasjon student. Siden da, har jeg utviklet en kjærlighet for å fange & bevare dyrebare minner. Jeg er utrolig glad for å utviklet denne kjærligheten for fotografi.

Jeg elsker å fange essenser og gi dem muligheten til å skinne gjennom fotografiet: ingenting er mer gledelig for meg enn å gjøre mine kunder/venner strålende og fornøyde.

Jeg ville elsket å fotografert deg! Ikke vær sjenert om å kontakte meg; la oss bli kjent over en kopp kaffe & og snakke om dine visjoner. Kan ikke vente med å få til noe fantastisk med deg.

Du finner meg på Instagram: @capturedlina

..........

Hi there! My name is Lina. I'm a hobby photographer based out of Oslo, Norway.

I spend most of my time capturing happy & natural moments of people. I wouldn't want to spend my time any other way!

It was in high I knew that photography was my passion, after three years as a media and communication student. Since then, I've developed a love for capturing & preserving precious moments in time. I'm endlessly happy to have turned my love for photographs.

I adore capturing essences & allowing them to shine through the photograph: nothing is more gratifying to me than making my clients/friends feel radiant.

I'd absolutely love to photograph you! Don't be shy about contacting me; let's get to know each other over a cup of coffee sometime & chat about your vision. I can't wait to create something wonderful together.

You also find me on Instagram: @capturedlina


- xoxo Lina


  • 35 Lesere

Likes

Comments