Hey friends!

Jeg har valgt at starte en youtube kanal, da det altid bare virkelig har været noget jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg vil forhåbentligt stadig opdatere min blog en gang i mellem. I må meget gerne gå ind og tjekke min kanal ud! https://www.youtube.com/channel/UCFTNvWrPBzdSvesJJqJ7UMg?view_as=subscriber

Tak på forhånd!

XOXO

Design din blog - vælg mellem masser af færdige skabeloner på Nouw, eller lav din egen: "peg og klik" - Klik her

Likes

Comments

Hey friends!

Jeg har rigtig mange tanker om det her med at flytte til udlandet. Jeg havde glædet mig rigtig meget, og jeg elsker også at være her, ingen tvivl om det. Men jeg vil ikke lyve, det er svært! Man flytter væk fra alt det trygge og alle ens venner og familie. Det her med at starte i skole er det sværeste, det er så anderledes herovre og man skal lige vænne sig til det hele. Jeg har tænkt mange ting:

Var det nu det rigtige?

Vil jeg få nogle venner?

Vil jeg overhovedet falde til?

Jeg ved det tager tid. Alle har sagt til mig at det tager tre måneder. Jeg synes det lyder som lang tid og jeg har også været lidt ked af det, men mit mod er kommet tilbage! Jeg er også allerede blevet bedre til engelsk, selvom jeg ikke har været her i så lang tid. Hvis du sidder derude og skal flytte til et andet land og måske er lidt bange så skal du bare lige vide at det nok skal gå. Du er velkommen til at skrive til mig, både hvis du skal flytte eller hvis du er flyttet, det er altid dejligt at få nogle råd af andre.

XX

-----------------------------------------------------------------------------

Hey friends!

I have a lot of thoughts about moving to another country. I was so excited and I also love to be here, no doubt about that. But I don’t want to lie, it’s hard! You move away from all your friends and family. Starting at a new school is the hardest thing, it is so different over here and you have to get used to the new school. I have so many thoughts:

Is is the right to do?

Will I make any friends?

Will I fit in?

I know that it takes time. Everyone told me that it takes three months - it sounds like a long time and I’ve had been sad, but my courage has come back! I have already been better at speaking english. If you sit out there and have to move to another country and maybe are a little scared, you just have to know that it's going to be fine, and you can always write to me. It’s always nice to get some advice from others.


XX


Likes

Comments

Hey friends!

I dag vil jeg gerne vise jer mine favoritter for det sidste stykke tid.

1. Min bog. Jeg elsker at læse og denne her bog: “skrig under vand” af Øbro og Tornbjerg er en mega spændende bog. Det er en krimi og jeg ELSKER krimier. Nu hvor det er efterår, er det altid dejligt at sidde inde under dynen, med en god bog.

2. Min dejlige varme sweater. Jeg har næsten lige købt den, men jeg er allerede in love. Det er virkelig koldt på min skole. I ved amerikanere og aircondition…. så derfor er det rart at have en rigtig varm sweater.

3. Kakao med pebermyntesmag. Der skal kakao til når det er efterår, og den her med pebermyntesmag er blevet en klar favorit.

4. Boots. De flotte og de er lidt varmere end sneakers - igen, virkelig smart på min kolde skole.

5. Greek yogurt med lime smag. Den smager super godt. Jeg er bare blevet helt vild med den. Den kan helt klart anbefales (ved dog ikke om man kan få den i Danmark)

6. Sidst men ikke mindst min dagbog. Det har virkelig været rart at kunne skrive alle ens tanker og følelser ned p¨her på det sidste. Jeg har gjort det hver aften.

God søndag - XX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey friends!

Today I will show you what there have been my favorites here lately.

1. My book. I love to read. And this book: “skrig under vand” written by Øbro and Tornbjerg is a really good book. It is a crime novel and I LOVE crime novels. Now it is autumn, and I love to sit under my quilt and read a good book.

2. My varm sweater. It is a new sweater, but I love it already. There is so cold on my school. You now americans and air conditioning...so it’s always nice to have a warm sweater.

3. Cocoa with peppermint flavor. You have to drink cocoa then it is autumn, and this one with peppermint flavor is my favorite.

4. Boots. They look good, and they are good to have then it’s starting to get cold.

5. Greek yogurt with lime flavor. It taste so good, I really like it.

6. Last but not least, my diary. It has been nice to be able to write down all my thoughts and feelings lately. I do it every afternoon.

I hope that you have a great Sunday - XX

Likes

Comments

Hey friends!

Jeg var mega nervøs første dag. Jeg blev vækket 05.45, det er godt nok tidligt synes jeg, men jeg skal møde allerede 07.10 og jeg har fri 14.03. Nå, men min familie kørte mig i skole og vi skulle lige ind på kontoret først - jeg skulle lige have mit skema og sådan. Min familie tog hjem og nu stod jeg på egne ben. I første lektion havde jeg ESL (engelsk for elever som ikke har engelsk som første sprog) Alle i den klasse snakker spansk, så jeg var lidt alene, som den eneste der ikke snakkede spansk, men det er fint nok, de er søde alligevel. Anden Lektion havde jeg Life time Sport (en form for idræt) Der var nogle rigtig søde piger her som tog godt imod mig. Så skulle jeg spise frokost. Jeg sad sammen med en pige som havde hjulpet mig med at finde gymnastiksalen da jeg var helt lost og ikke vidste hvor jeg skulle hen...typisk mig. Men hende spiste jeg med og nogle andre piger. Tredje lektion havde jeg tysk, her var der også nogle søde folk jeg kunne snakke med. I sidste lektion havde jeg engelsk, det er en rigtig sød lærer jeg har dér, og også nogle søde elever. Alt i alt havde det været en fin dag. Det er selvfølgelig svært i starten, man skal også lige vænne sig til sproget. Men man må ikke give op!

Tak fordi du gad at læse med, hvis nogle har spørgsmål til noget, kan I altid skrive til mig over instagram eller her på bloggen

XX


Hey friends!

I was so nervous first day. I woke up at 05.45, it's so early, but the school start at 07.10 and I'm off 14.03. Well, my family drove me to school and we had to go to the office first - I just have to get my schedule and so on. My family went home and now I was on my own. In the first period I had ESL (English for students who do not have English as their first language). Everyone in that class speaks Spanish, so I was a little bit alone, as the only one who did not speak Spanish, but the students are nice anyways. In the second period I had Life time Sport. There were some really nice girls here who greeted me well. Then I had to have lunch. I was sitting with a girl who helped me find the gym when I was completely lost and did not know where to go ... typically me. But I ate with her and some other girls. In third period I had German, here were some kind people I could talk to. In the last period I had English, it's a really nice teacher I have, and also some nice students. All in all it had been a nice day.Of course, it's hard at first, you just have to get used to the language. But you must not give up!

Thank you for reading, if you have some questions, you can always write to me on instagram or here on the blog.

XX


Likes

Comments

Hey friends!

Idag vil jeg fortælle jer om, hvorfor vi egentlig valgte at flytte til USA. For det er der godt nok mange der spørger mig om. Det hele startede da jeg gik i 5. klasse, en dag kom min forældre, helt ud af det blå, og fortalte mig at nu skulle vi altså flytte til USA. Det var godt nok svært for lille Camilla, hun græd og hun græd, men jo mere vi snakkede om det, jo mere overbevist blev jeg om, at det her faktisk ville blive rigtig fedt - det samme med min søster, som dengang gik i 0. klasse. Vi fortalte det til vores klasse og vores familie og videre og videre. Men vi fik ikke visaet. Visa= en tilladelse til bosættelse i en begrænset periode i et andet land. Vi blev allesammen virkelig kede af det. Lige siden det, har vores alles store drøm været at flytte til USA. Derfor valgte jeg at jeg ville være udvekslingsstudent hos en af min fars kolleger, i Californien. Men her for et års tid siden, kom min far og spurgte ind til om vi stadig var interesseret i at flytte til USA og jeg var bare like, ja selvfølgelig vil jeg det, det er min største drøm. Efter lidt tid sagde han så at hans firma havde givet ham muligheden igen. Så nu skulle vi bare igang, og det skal lige siges at det er en meget lang process og det er virkelig hårdt altså psykisk. Det tog et år for os. Vi havde besluttet at denne gang ville vi vente med at fortælle det til folk, til vi var helt sikre på om vi skulle flytte eller ej. Jeg bad til gud næsten hver aften, det gør jeg ellers aldrig, men det her betød virkelig meget for mig. Men anyways tiden gik og onsdag d. 9 august var vi på ambassaden. Gud hvor var det bare nervepirrende og stå der og vide at en enkelt mand, skulle bestemme hvordan vores fremtid så ud. Måske havde han haft en dårlig dag, og var ikke lige helt i humør til at gøre noget godt for andre. Men I kan nok godt regne ud at sådan gik det heldigvis ikke...Pyyha!!! Da vi kom ud havde jeg tåre i mine øjne. Det var så surrealistisk. Jeg kunne slet ikke fatte at vi snart skulle bo i USA. Og hvis nogen er nysgerrige bor vi i North Carolina. Min konklusion er altså at grunden til at vi flyttede - og den er meget simpel, det var bare vores alles store drøm.

xx

Billedresultat for north carolina

Hey friends!

Today, I will tell you why we actually chose to move to the US. There are plenty of people who ask me about why we did it. It all started when I was in 5th grade. One day my parents came out of the blue and told me that we should move to the US. everything was fine, however little Camilla, she cried and she cried, but the more we talked about it, the more convinced I was, that this was going to be really great - the same with my sister who attended 0th grade at that time. We told it to our class and our family but we did not get the Visa. Visa = A residence permit for a limited period in another country. We were all really sad about it. After that it became our biggest dream to move to the US. Because of that I chose to be an exchange student at one of my father's colleagues in California. But a year ago my dad asked if we were still interested in moving to the US - I was , of course I wanted it, that's my biggest dream. After a while, he said that his company had given him the opportunity again. So now we should just start the whole process up again and I have to say that it's a very long process and it's really hard mental. It took a year for us. We had decided that this time we would wait to tell people, until we were completely sure if we were going to move or not. I prayed to God almost every night, otherwise I never do, but this meant a lot to me. But anyways time passed and Wednesday August 9th we consulted the US embassy. God, it was nerve-raising standing there and knowing that a single man should decide how our future looked like. Perhaps he had a bad day and was not in the mood to do approve anyone.. But you can probably figure out that happend... whew !!! When we got out of the embassy I had tears in my eyes. It was so surreal. I could not believe that we would soon live in the United States. We live in North Carolina, if you are curious. My conclusion is: the reason why we moved - is very simple, it was just our everybody's biggest dream.

xx


Likes

Comments

Hey friends!

Jeg hedder Camilla Dyrvig og jeg er 15 år gammel. Jeg er født og opvokset i Danmark, men her for snart 3 uger siden (d. 1 oktober) flyttede min familie og jeg til USA. Jeg er startet på Apex High i niende klasse, så jeg er førsteårselev. Jeg har startet denne blog for at give råd til andre, der måske står i samme situation. Det kan være svært i starten, MEN INGEN SKAL STÅ ALENE!! Jeg vil poste meget omkring noget som ligesom handler om USA og det med at flytte til et andet land, men jeg kommer og til at poste andre ting. Jeg skriver indlæggene både på dansk og engelsk. Jeg håber at i har lyst til at følge med.

xx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey friends!

My name is Camilla Dyrvig and I am 15 years old. I am born and raised in Denmark, but almost 3 weeks ago (October 1st) my family and I moved to the US. I have started at Apex high in 9th grade, so I am a freshman. I have started this blog to give advice to others, that may be in the same situation. It can be hard in the beginning, BUT NO ONE SHOULD STAND ALONE!! I will post a lot about US, and about how it is to move to another country, but I will also post about other things. I write the posts both in Danish and English. I hope that you want to follow my blog.

xx


Likes

Comments