Slutsten är att vi får så många busskort får en negativ effekt på miljön. Vi vet inte säker om det finns PVC i korten men vi har antagit det, och PVC har en dåligt påverkan på miljön. De det är oklart på vilket sätt och hur mycket det förstör därför är det viktigt att inte slösa på busskort.

Likt andra ämnen så upptäcker man ofta sent vilken påverkan det har på miljön, vilket möjligen kan ge allvarliga konsekvenser för att man ska kunna hinna rädda de utsatta områdena. Erica, Charlie, Danny och Simon

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Hej!

Eftersom vi inte har fått några fler svar så har vi fått anta en hel del, och vi har då kommit fram till att skolan och även Sl skulle tjäna en slant varje år om dom bara behövde ge ut ett kort till varje elev istället för 6 st.

20 kr x 6=120 för en elev på tre år om man fick ett nytt varje termin.

20 kr x 1 =20 för en elev om man bara skulle få ett kort

eftersom dom köpte in 440 st terminskort under en termin skulle man tjäna:

120 kr x 440 st=52800

20 x 440=8800

52800-8800= 44000

skolan skulle alltså tjäna 44000kr för en tre års utbildning för 440 elever

​Erica​ charlie simon

Likes

Comments

​PVC tillverkas genom att klor och eten blandas. tillsammans med detta så används även olja och naturgaser som har en negativ miljöpåverkan i sig. vid förbränning av produkter som innehåller PVC så blir det i gasform som innehåller bland annat saltsyra och klorerade kolväten. Det är när PVC är i gasform som det är som farligast. Anledningen till detta är nog över att det lätt absorberas i naturen som får i sig dessa kolväten och saltsyran. Exakt vad PVC gör är lite luddigt. men det påverkar organismer genom tex förändrad genetik och uppkomst av cancer. Dessutom så tror jag att detta kan skada foster av människa och djur. 

http://faktatexter.se/pvc-plast 

(​Danny)

Likes

Comments

Något att diskutera kring är om hur det skulle kunna vara fördelaktigt med att bara ha ett kort som man har under hela sin tid på gymnasiet. detta skulle innebära så mycket som 5/6 mindre PVC utsläpp på gymnasiets tre år än om vi hade fått en nytt kort varje termin som vi får nu. Dessutom när vi får nu nya kort för varje termin så tappas det alltid bort ett antal. vilket då bara leder till att man måste införskaffa nya. Priset för ett kort på tre år hade dock varit något som kanske skolan möjligen måste att ta på en delbetalning för tre år. eftersom ett införskaffat kort från den första gången den brukas börjar gälla i tre år hade troligen haft ett mycket högt pris. alternativt så kanske man kan ladda på korten automatiskt efter varje år (eller termin) utan att behöva delbetala eller införskaffa nya kort. Oavsett vad är det mycket uppenbart att miljöfördelarna med att slippa införskaffa kort för varje termin hade minskat de utsläpp av PVC som både skadar miljö och människa.

(Danny

Likes

Comments

(kemiska strukturen för PVC)

Det är mycket svårt att få fram exakta data på hur mycket PVC varje busskort innehåller. Men om vi nu utgår från att 30 procent av varje sl kort är bestående av PVC så kan vi räkna ut att (0,3 multiplicerat med 5) är lika med 1,5 (mängden PVC viktmässigt i varje kort) Om vi nu tar 880 multiplicerat med 1,5 så blir det 1320 (Den totala vikten PVC i gram för alla kort på ett år) Detta motsvarar alltså att av de totala 5,3 kg alla kort väger på ett år som vi införskaffar så skulle alltså 1,3 kg av denna mängd vara bestående av PVC plast. Om vi nu skulle ha haft årskort istället för terminskort så skulle hälften av korten vi införskaffar halvera, men främst av allt även mängden PVC. 1,5 multiplicerat med 440 är lika med 660 (mängden PVC i gram för årskort istället för terminskort.  

(Danny)

Likes

Comments

Enligt merinfo.se så nämner de att ett kreditkort i detta fall uppskattas att väga mellan 5-7 gram. Om vi då skulle anta att ett vanligt SL kort skulle väga detta så skulle alltså en procentuell andel av vikten vara bestående av just PVC material. om vi då tar antalet kort per år (880) och multiplicerar med 6 gram (vikten per kort) vilket blir 5280 gram per år (totala vikten av antalet kort, 5,3 kilogram) Den följande fråga som gäller är att Uppskatta på ett ungefär hur mycket gram PVC som varje kort innehåller så att man kan få en uppskattning på hur den totala mängden pvc är på ett år. När vi gjort detta så kan senare även försöka dra en slutsats på den ekologiska fotavtrycket det blir av det hela när korten förbränns (istället för att de återvinns)

(Danny, Erica, Charlie, Simon)​

Likes

Comments

Jag (Simon) kom att tänka på en sak nu under lovet, att istället för att bara höra med sl vad de använder för kort (eftersom vi inte har fått svar från deras tillverkare) kan man höra med andra städer va dom har för tillverkare till sina buss kort för att då kan vi anta att slkorten innehåller ungefär samma sak. Så sen när vi kommer tillbaka till skolan kan vi börja mejla runt mer för att höra va dom använder för tillverkare

Likes

Comments

​Om det nu skulle va att korten innehåller PVC så måste man tänka på att om man har många och har tänkt att slänga några kort är det viktigt att man återvinner korten på rätt sätt, för om man gör de på rätt sätt så är det 100% återvinningsbart:

Ena sättet är mekanisk återvinning, då mals PVC ner i små bitar som lätt kan göras om till nya PVC produkter

andra sättet är råmaterial återvinning, då bryts PVS:t ner till sina kemiska molekyler för att kunna återanvändas till PVC eller vissa andra material

Det är viktigt att om man har PVC produkter att man återvinner dom på rätt sätt för annars har man slösat ännu mer landsmassa och även värdefulla resurser


http://www.recovinyl.com/sv/pvc-ett-%C3%A5tervinningsbart-material-idealt-f%C3%B6r-%C3%A5teranv%C3%A4ndning

Likes

Comments

Tillverkning av id kort kan göras av flera olika material vilket har olika påverkan på miljön. Enligt hemsidan http://www.databac.com/eco_friendly_products/ så har ett speciellt varumärke (Tough kort) miljövänliga ingredienser som kan brytas ned om de slängs i marken under fem års tid. den innehåller ett speciellt ämne (polyolefin) vilket har ursprunget från sand. De påstår att produkten är giftfritt och har inga ozonnedbrytande ämnen.

När man tillverkar miljövänliga produkter så måste man dock kompensera med den ekonomiska biten av tillverkningen. Miljövänliga produkter är ofta dyrare att tillverka. Detta gör ju då att om man skulle tänka på ett lite mer miljövänligare tillverkning av våra SL kort (strunta i ämnet PVC i tillverkningen tex och ersätta med något annat) Så kan detta leda till att SL korten istället blir dyrare är köpa. Detta är ju som att jämföra ekologiska och icke ekologiska matvaror. Dock så behöver det inte betyda en betydligt ökat pris av korten. SL kort är ju något som de flesta behöver, därför är det något en stor del av vår befolkning köper, oavsett pris. När många konsumenter köper tex ekologiska produkter så kan butiken sänka priset på varorna och ändå tjäna på det ekonomiskt. Samma effekt kan då gälla när man köper SL kort. 

(Danny)

Likes

Comments

​Hello 

My name is Charlie, and i´m a student from "Spånga highschool".

Me and my friends are making a project about how much money our school could save from buying less plastic cards from the company "SL"(traveling company). We also are trying to find out what the cards are made of to se if we can save more of the enviroment by purchasing less cards from this company. The cards i am talking about is the cards we get from school to ravel with. You might wonder how this is supposed to work and we have a theory of that we can instead of purchasing new cards for every student every season. We instead give the students one card at the beginning of highschool and them maybe give them a code that they use to refill their traveling cards with. Through this theory we could save both money and the enviroment.

We talked to SL wich said that they got their cards form you

If that is correct i have some question that i would like to give you.

*How much does it cost to make your SL cards?

*What are the cards made of?

*Do you use any enviromental toxins in your cards?

Likes

Comments