View tracker

As I've mentioned earlier I'll go back to Kenya for three weeks with my sister. I'm so excited to meet my host family again and their newborn son! I've missed them very much but we'll see each other again in about a week🙌🏽 I'm really curious what they will name the little boy. If it's possible, I'll visit my project where I worked, see how the little ones have grown in just two months.

My blog have been on hold and that's because it doesn't happen so much in Uppsala. The snow has arrived and I'm freezing the most of the time. But now when I'm about to travel again my blog will get more updated too. So on the 23de it will be a new adventure that's waiting.

Som jag nämnt tidigare ska jag åka tillbaka till Kenya i tre veckor med min syster. Jag är så glad över att jag ska få träffa min värdfamilj igen och deras nyfödda son! Jag har saknat dem så mycket men nu ska vi träffas igen om ca en vecka🙌🏽 Jag är riktigt nyfiken på vad de kommer ge lillpojken för namn. Jag ska också försöka besöka mitt projekt där jag arbetade och se hur de små har vuxit på bara två månader.

Min blogg har varit ouppdaterad ett tag och det beror på att det inte händer så mycket i Uppsala. Snön har kommit och jag fryser mest hela tiden. Men nu är resandet igång igen och så även bloggen. Så den 23:e bär jag iväg igen.

Me and my brothers girlfriend, Evelina decided to build a small hut in my parents garden

A 2 kilometers walk in Uppsala that they arranged with lights

The newborn son Beatrice send me a picture on. To cute😍

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

View tracker

I've been visiting my friend Maja in Rättvik. There is a yearly autumn market in Rättvik where you can buy candy, food, clothes and so much more. We have walked around there and bought some stuff. There was a Indian food truck so I had to eat from that. I can't compare but it was pretty good anyway.
The last time I met Maja were in February so we had a lot of things to talk about. We made the most delicious lasagna with spinach and salmon. I am jealous for you that you couldn't taste it.

Jag har besökt min vän Maja i Rättvik. I området har de en årlig höstmarknad där man kan köpa godis, mat, kläder och så mycket mer. Vi gick runt där och köpte några saker. Det var en indisk matvagn där så jag var tvungen att äta från den. Jag kan inte jämföra men det var ganska bra ändå.
Sista gången jag träffade Maja var i februari så vi hade en hel del saker att prata om. Vi gjorde den mest utsökta lasagnen med spenat och lax. Jag är avundsjuk åt er för att ni inte kunde smaka.

Anna helped me to get some nice stuff for my apartment this Thursday. Feels more like a home now. My mum, Simon and his girlfriend Evelina were waiting for us to have dinner so we met them on a restaurant when we had finished everything. I'm very proud over myself because I have not been driving a car for ages and now I had to drive in the city all day. And no I didn't crash my car or anything around me.

Anna hjälpte mig att inreda min lägenhet på torsdagen. Känns lite mer som ett hem nu. Min mamma, Simon och hans flickvän Evelina väntade på oss för vi skulle äta middag. Vi mötte dem på en restaurang när vi var klara med allt. Jag är väldigt stolt över mig själv eftersom att jag inte har kört en bil på länge och nu blev jag tvungen att köra i staden hela den dagen. Och nej, jag kraschade inte min bil eller något runt omkring mig.

A mix of eggs and carrots. Very good breakfast

Yes it's freezing cold. It doesn't matter how much clothes I'm wearing. Now I borrowed Maja's jacket and everything (and the winter haven't begun yet...)

Likes

Comments

View tracker

I've accomplished some things these last couple of weeks since I've come to Sweden. I spent the first two weeks at my parents house, hanged out with them, had my 20th birthday (two months later than it should be) and been trying to meet as many friends and people from my family. Now I'm back in my apartment in Uppsala and I'm working on the hospital. I don't know my plans for the future but I have some things on my mind.

Up next this week: celebrate my mothers birthday, go with my friends on a trip and visit my friend Maja in Rättvik for a few days. Pretty good 🙌🏽

Ps. It's sooo much more expensive to live here if you don't get money from working.. Didn't think of it much in India and Kenya but now.. I'm lucky I got a job so fast.

Jag har åstadkommit en hel del saker de senaste veckorna efter att jag har kommit tillbaka till Sverige. Jag tillbringade de första två veckorna hos mina föräldrar. Umgicks med dem, firade min 20 års dag (två månader senare än den borde vara) och så har jag försökt att träffa så många vänner och andra från min familj. Nu är jag tillbaka i min lägenhet i Uppsala och jag jobbar på sjukhuset. Jag vet inte mina planer för framtiden, men jag har lite olika tankar.

Härnäst denna vecka: fira min mors födelsedag, åka med mina vänner på en road trip och besöka min vän Maja i Rättvik i ett par dagar. Ganska bra 🙌🏽

Ps. Det är sååå mycket dyrare att bo här om du inte får lön .. Har inte tänkt på det i Indien och Kenya, men nu .. Jag är glad att jag fick ett jobb så snabbt.

from my "birthday"

the two last pictures is from Uppsala

Likes

Comments

I've been home for over a week now and I'm already crawling up the walls because I have nothing to do. I'm trying to relax for just a moment but it doesn't work. So do I have any plans? Of course. Maybe to many plans. I change my mind all the time. I want to start study in the beginning of January but it's quite complicated to get into that education so I need all the luck I can get. Buuut it starts in January. I need to do something before that. Maybe work for a while. I don't know. I just know that I can't continue like this.

Me and my sister, Anna are going to travel to Kenya in the end of November for three weeks. Visit my family, go on safari and lay on the beach. So my adventure is not finished yet💃🏽

Jag har varit hemma i över en vecka nu och jag kryper redan uppför väggarna eftersom jag inte har någonting att göra. Jag försöker att bara koppla av ett tag, men det fungerar inte. Så har jag några planer? Självklart. Kanske för många planer. Jag ändrar mig hela tiden. Jag vill börja studera i början av januari, men det är ganska komplicerat att komma in på utbildningen så jag behöver all tur jag kan få. Meeen det börjar i januari. Jag måste göra något innan dess. Kanske jobba ett tag. Jag vet inte. Jag vet bara att jag inte kan fortsätta så här.

Jag och min syster, Anna kommer att resa till Kenya i slutet av november för tre veckor. Besöka min familj , åka på safari och slappa på stranden, så mitt äventyr är inte över ännu💃🏽

Likes

Comments

I spent my last day to visit the project, say goodbye to Mya and her host family and the most important thing, celebrate Clarence birthday and spend the last few hours with my family in Kenya. It was really hard to leave them even if I wanted to go home to Sweden. Had a good talk with my host father before I left to my flight. Felt relieved that we had the opportunity to talk about everything before I left. I'm planning to go back soon again with my sister Anna because I didn't have time to travel now. So I hope that's gonna happen. It has to.

When I came to the airport in Sweden and had picked my baggage I walked to the exit with a blurry sight because of my tears. I was so excited to meet my parents again and on top of that Simon waited at the exit to! Was to good to be true. When we reached my parents home I walked into my room and my best friends (sisters, the two who means the most) were hiding in my room. Was so chocked and happy!

Jag tillbringade min sista dag med att besöka projektet, säga hejdå till Mya och hennes värdfamilj och det viktigaste, fira Clarence födelsedag och spendera de sista timmarna med min familj i Kenya. Det var verkligen svårt att lämna dem, även om jag ville åka hem till Sverige. Hade ett bra samtal med min värd pappa innan jag gick in till flygplatsen. Kände mig lättad över att vi hade möjlighet att prata om allt innan jag åkte. Jag planerar att åka tillbaka snart igen med min syster Anna eftersom jag inte hade tid att resa nu. Så jag hoppas det blir av. Det måste bli av.

När jag kom till flygplatsen i Sverige och hade tagit mitt bagage, gick jag mot utgången med en suddig syn på grund av mina tårar. Jag var så glad över att träffa mina föräldrar igen och inte nog med det. Simon väntade vid utgången också! Var för bra för att vara sant. När vi kommit hem till my parentos gick jag in på mitt rum och mina bästa vänner ( systrar, de två som betyder mest ) gömde sig där. Var så chockad och glad!

Joy felt asleep in my arms and I was so close to tears because I didn't want to leave her

Clarence birthday

Last picture with my host dad for this time

I've missed to eat salmon to much

Likes

Comments

This was a really really hard decision to take but I've made up my mind. If the flight is on time I'll arrive to Stockholm Wednesday, 7th of September at 12.45 pm. It's not easy to leave the family and the project but I need to do what I feel is right. What I hope is right in this moment. Mya is also leaving this week.

From one thing to another. Mya called me today suddenly and told me I should follow to a wedding and I was thinking "why not?". Said and done, half a hour later I were in Myas home to change to a dress and so on. Was really fun to experience a Kenyan wedding before I go.

Detta var en riktigt riktigt svårt beslut att ta men tillslut bestämde jag mig. Om flyget kommer som beräknat så är jag i Stockholm på onsdag den 7 september kl 12.45. Det är inte lätt att lämna familjen och projektet men jag måste göra vad jag känner är rätt. Vad jag hoppas är rätt i detta ögonblick. Mya åker också hem denna vecka.

Från en sak till en annan. Mya ringde mig plötsligt idag och sa att jag skulle följa med på ett bröllop och jag tänkte " varför inte ? ". Sagt och gjort , en halv timme senare var jag i Myas hem och bytte om till en klänning och så vidare. Var verkligen kul att uppleva ett kenyansk bröllop innan jag åker.

Helen (Myas host mom) and Mya

Likes

Comments

My head haven't really been resting for a few days now. I have had so hard to know what to do. I'm to insecure about everything. How everyone actually likes me. I need to stop thinking about that. If they don't like me for who I am I can't really do something about it. But I'm so glad that Mya has come here to my street and my project. That makes everything so much easier I can tell.

I've had a cough from hell and haven't been able to sleep good for three days now. I stayed home from work today and my mom (Beatrice) have made me some mix of a LOT of garlic, lemons, ginger and honey. I feel bad about for children if I go to work tomorrow because my breath will not be the best. I really hope it works though.

Mina tankar har gått på högvarv några dagar nu. Jag har haft så svårt att veta vad jag ska göra/bete mig. Jag är osäker hur allt är. Hur alla faktiskt gillar mig. Jag måste sluta tänka på det. Om de inte gillar mig för den jag är jag kan inte riktigt göra något åt ​​det. Men jag är så glad att Mya har kommit hit och bor i samma område och jobbar på mitt projekt. Det gör allt så mycket enklare.

Jag har haft en hosta från helvetet och har inte kunnat sova bra i tre dagar nu. Jag stannade hemma från jobbet idag och min mamma ( Beatrice ) har gjort mig någon blandning av massa vitlök , citroner , ingefära och honung. Jag tycker synd om barnen om jag går till jobbet i morgon för min andedräkt är nog inte den bästa. Jag hoppas verkligen att det fungerar ändå.

The special mix

My familia

  • Kenya

Likes

Comments

Everything went just fine for a while but then the next thing came. Me and the other volunteer, Mya went home from work on Thursday. We live on the same street so she is just walking a bit further than me.The whole day had been really exhausting because the men on the street were more annoying than usual. 4-5 men literally grabbed my arm and many others just said things and so on. So when we were on our way home a guy started to walk next to us and tried to talk with us but we ignored him. When we were close to my home I walked to a shop to get rid of him but he also stopped and waited for us. I didn't want Mya to walk alone to her home so I said to her to go into my gate with me for a while. That was a mistake. He came yesterday and knocked on every apartment in my building to find out where I/we live (I think he believes that both Mya and I lives here). That creep found out witch apartment I live in and said to Beatrice that he wants to talk to me (and Mya maybe).

I don't know what he wants and what the purpose with all of this is. I'm actually quite scared and I don't know what to do. I don't want him to destroy my stay here in Kenya. I just hope he doesn't want to hurt me or something like that. There is a police station pretty close to here so they know about the situation now at least.

Allt gick bra för ett tag men sedan kom nästa problem. Jag och den andra volontären, Mya gick hem efter jobbet på torsdagen. Hon bor ju på samma gata som mig fast lite längre bort bara. Hela dagen hade varit riktigt jobbig eftersom flera män på gatan var mer irriterande än vanligt. 4-5 män bokstavligen grep tag i min arm och många andra sa bara massa saker. Så när vi stigit av bussen och gick hemåt, började en kille gå bredvid oss ​​och försökte prata med oss, men vi ignorerade honom bara. När vi sedan var nära min lägenhet gick jag till en affär för att bli av med honom, men han väntade in oss. Jag ville inte att Mya skulle gå ensam till sin lägenhet så jag sa till henne att gå in i min port och vänta en stund. Det var ett misstag. Han kom nämligen igår ​​och knackade på varje lägenhet för att ta reda på vart jag/vi bodde (jag tror att han tror att vi båda bor här). Myskot tog reda på vilken lägenhet jag bor i och sa till Beatrice att han vill prata med mig (och Mya kanske).

Jag vet inte vad han vill och vad hans syfte med allt detta är.Jag är faktiskt ganska rädd och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag vill inte att han ska förstöra min tid här i Kenya. Jag hoppas bara att han inte vill skada mig eller något liknande. Det finns en polisstation ganska nära här så de vet om situationen nu åtminstone.

Vad skulle du föredra, en hamburgare eller inälvor?

Just to have a picture so why not on Joy🙌🏽

Likes

Comments

I've got to know that one of the volunteers who stays in Kenya for a year is coming to my project and lives on my street too. Her name is Maja and she is from USA. I hope we can be friends but time will tell. She seems like a fun person though.

I didn't do much on Saturday but I've been productive today instead. Washed my clothes and I made spaghetti bolognese to the family with a salad. Don't sound like I did so much for a whole day now when I write it but more than Saturday at least. 💃🏽 On the other hand, I had to buy everything for the dinner too so that's one more thing.

Jag har fått veta att en volontär som stannar i Kenya för ett år kommer till mitt projekt och bor även på min gata. Hon heter Maja och är från USA. Jag hoppas att vi blir vänner, men tiden får utvisa. Hon verkar vara en rolig person i alla fall.

Jag gjorde inte mycket på lördagen men jag har varit rätt produktiv idag istället. Jag tvättade mina kläder och jag gjorde spagetti med köttfärsås till familjen med en sallad till. Låter inte som jag gjorde så mycket för en hel dag nu när jag skriver det men mer än lördagen åtminstone.💃🏽 Å andra sidan så var jag tvungen att köpa allt för middagen så det är ju en sak mer.

had a photo day too with Beatrice and Joy

before the power cut

under power cut

after power cut. And how did they like it then? Beatrice said it was good and Clarence said "delicious but spicy". I think people here are really honest (at least I believe that in this case😏). I don't think they liked the salad so much though.

Efter strömavbrottet. Och vad var bedömningen av maten då? Beatrice sa att det var gott och Clarence sa "utsökt men starkt". Jag tror personer här är väldigt ärliga ( jag tror åtminstone det i detta syfte😏). Jag tror dock att de inte gillade salladen särskilt mycket.

Likes

Comments

I'm sitting at Java house right now in town and have finished my porridge and orange juice. I'm waiting for Mercy from ICYE who will take me to some other volunteers. Hopefully there is some nice people but don't have any expectations really.

I've been in town two times before this week because I had to get my package my mom had sent. When I was on my way home this Tuesday there was a man on the other two seats in the bus. I saw that he was shaking and then I realized that he had a epileptic seizure. No one really cared and I didn't know what to do. I tried to talk with the others on the bus that we had to call and so on. Luckily there were two people who came after a while.

Food I want to eat back home more that I've eaten here:
-pumpkin
-chapati
-liver
(and of course different kind of Indian food 😍)

Jag sitter på Java house just nu i stan och har ätit upp min gröt och apelsinjuice. Jag väntar på Mercy från ICYE som kommer ta mig till andra volontärer. Förhoppningsvis finns det några trevliga människor men har inte direkt några förväntningar.

Jag har varit i stan två gånger tidigare den här veckan eftersom jag var tvungen att hämta mitt paket min mamma hade skickat. När jag var på väg hem denna tisdag var det en man på de två andra sätena i bussen, jag såg att han skakade och sedan insåg jag att han hade ett epileptiskt anfall. Ingen verkade bry sig och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte prata med de andra på bussen att vi var tvungna att ringa och så vidare. Lyckligtvis kom det två personer efter ett tag.

Mat jag vill äta hemma mer som jag har ätit här :
-pumpa
-chapati
-lever
(Och naturligtvis olika typer av indisk mat 😍)

We helped to do chapati. It's so hard to get them round and then my host mom does it so quickly. It's Sean and Ottie from England on the pictures that came to visit before they started to travel around in Kenya. Very nice people.

So "beautiful" picture from work

Likes

Comments