We have now ended 2016. I spend the evening with one of my closest friends, Viktoria. We ate on this really good restaurant called Grill in Stockholm and stayed at Freys hotel. If you are going to the capital city here you should definitely stay in that hotel 🙌🏽

It's now 14 days left until my brother Simon and his girlfriend Evelina takes the flight to New Zealand AND it's 22 days left before I go to Australia!! It's really hard to understand that I'll leave Sweden again so soon but also quite exciting. One year ago I prepared myself for leaving to India and now I'm soon going to another continent. I could never imagine that it would end up like this. I love Sweden but something is telling me not to be here right now.

Vi har nu avslutat år 2016. Jag tillbringade kvällen med en av mina närmsta vänner, Viktoria. Vi åt på en riktigt bra restaurang som heter Grill i Stockholm. Hela fyra rätter. Hotellet vi bodde på heter Freys. Jag rekommenderar verkligen att bo där och äta deras ljuvliga hotellfrukost🙌🏽

Det är nu 14 dagar kvar tills min bror, Simon och hans flickvän Evelina tar flyget till Nya Zeeland OCH det är 22 dagar kvar innan jag åker till Australien!! Det är verkligen svårt att förstå att jag lämnar Sverige igen så snart, men också ganska spännande. För ett år sedan förberedde jag mig för att dra min kos till Indien och nu är jag snart påväg till en annan kontinent. Jag kunde aldrig föreställa mig att det skulle sluta så här. Jag älskar Sverige men något säger mig att jag inte bör vara här just nu.

A dinner with my friends on a tapas restaurant called Iberico in Uppsala. Really good food but quite expensive for tapas.

Pictures from New Year's Eve in Stockholm.

Likes

Comments

We went to Gili Air after Ubud. A small island, 1 and a half hour with fast boat from Bali. It was amazing there. The best thing is that it doesn't exist cars or anything else so the locals use horses and bicycles. The moment we arrived I got so calm and we found a restaurant/bar called Mowie's that became our favorite place to eat and drink. You have to go there if you ever go to Bali.

Another thing that needs to be mentioned is that Balinese people are so friendly. I really love this place and the locals. The sad part is that it is quite much garbage on the streets and on the beach that make the beautiful nature disappear in that.

Vi åkte till Gili Air efter att ha varit i Ubud. En liten ö, en och en halv timme med snabb båt från Bali. Det var fantastiskt där. Det bästa är att det inte finns bilar eller något annat så lokalbefolkningen använder hästar och cyklar. Det ögonblick som vi kom fram kände jag som ett lugn och vi hittade en restaurang / bar som heter Mowies. Detta blev vår favorit plats att äta och dricka på. Du måste gå dit om du någonsin åker till Bali.

En annan sak som måste nämnas är att balinesiska människor är så vänliga. Jag älskar verkligen det här stället och lokalbefolkningen. Det sorgliga är att det är ganska mycket skräp på gatorna och på stranden som gör att den vackra naturen försvinna i det.

The first time I burnt myself completely in Lovina I got so dehydrated and so on that I almost passed out. When we had the cooking class I could feel how I got nauseous very quick so I thought that I've got food poisoning. When I was about to go to the washroom I felt how everything started to feel weird in my head and a woman with a small baby asked me how I was feeling. After that I had to sit down and my hearing almost disappeared completely when she and her husband sat beside me. It was really scary. So I draw a bit of attention to me and some action in the cooking class✌🏽️
This picture is from Gili Air though and I didn't burn myself as much but still. Not good.

Första gången jag brände mig helt i Lovina var jag så uttorkad och så vidare att jag nästan svimmade. När vi hade matlagningskurs kände jag hur jag blev illamående mycket snabbt så jag tänkte att det var matförgiftning på g. När jag var på väg att gå på toaletten så kände jag hur allting började snurra i mitt huvud och en kvinna med en litet spädbarn frågade mig hur jag mådde. Därefter blev jag tvungen att sitta ner och min hörsel försvann nästan helt när hon och hennes man satt bredvid mig. Det var verkligen läskigt. Så jag bidrog med lite uppmärksamhet och action i matlagningskursen✌🏽️ Bilden är däremot från Gili Air då jag också hade bränt mig men inte i alls samma grad.

Mowie's

Likes

Comments

So there has been some changes in my planned trip to Kenya with Anna because of some circumstances. We were about to take a flight the 23rd to Kenya but ended up to go to Bali instead the 24th. We had to cancel everything in Kenya witch was really sad but I can go there another time.

Here is some pictures so far from the trip:

På grund av olika anledningar blev det lite förändringar i min planerade resa till Kenya med Anna. Vi var på väg att ta flyget till Kenya den 23:e men vi slutade med att åka till Bali istället den 24:e. Vi var tvungna att avboka allt i Kenya och tänka om.

Här är vi nu i Bali och har det gött. Bilderna får visa.

We stayed in Lovina for a few days at a hotel that was more for couples and honeymoon trips but we had it so good there 🙌🏽 We took a cooking class there, burned our bodies completely, saw dolphins and some beautiful waterfalls.

Next stop was Ubud. A bit more crowded and quite much rain. Of course it didn't stop us! We did rafting and went cycling. Or we mostly went downhill so was not so much of that. It was beautiful though and we were able to taste many different kind of coffee and tea. Delicious!

I will write about the next two stops later ✌🏽️

  • Bali

Likes

Comments

As I've mentioned earlier I'll go back to Kenya for three weeks with my sister. I'm so excited to meet my host family again and their newborn son! I've missed them very much but we'll see each other again in about a week🙌🏽 I'm really curious what they will name the little boy. If it's possible, I'll visit my project where I worked, see how the little ones have grown in just two months.

My blog have been on hold and that's because it doesn't happen so much in Uppsala. The snow has arrived and I'm freezing the most of the time. But now when I'm about to travel again my blog will get more updated too. So on the 23de it will be a new adventure that's waiting.

Som jag nämnt tidigare ska jag åka tillbaka till Kenya i tre veckor med min syster. Jag är så glad över att jag ska få träffa min värdfamilj igen och deras nyfödda son! Jag har saknat dem så mycket men nu ska vi träffas igen om ca en vecka🙌🏽 Jag är riktigt nyfiken på vad de kommer ge lillpojken för namn. Jag ska också försöka besöka mitt projekt där jag arbetade och se hur de små har vuxit på bara två månader.

Min blogg har varit ouppdaterad ett tag och det beror på att det inte händer så mycket i Uppsala. Snön har kommit och jag fryser mest hela tiden. Men nu är resandet igång igen och så även bloggen. Så den 23:e bär jag iväg igen.

Me and my brothers girlfriend, Evelina decided to build a small hut in my parents garden

A 2 kilometers walk in Uppsala that they arranged with lights

The newborn son Beatrice send me a picture on. To cute😍

Likes

Comments

I've been visiting my friend Maja in Rättvik. There is a yearly autumn market in Rättvik where you can buy candy, food, clothes and so much more. We have walked around there and bought some stuff. There was a Indian food truck so I had to eat from that. I can't compare but it was pretty good anyway.
The last time I met Maja were in February so we had a lot of things to talk about. We made the most delicious lasagna with spinach and salmon. I am jealous for you that you couldn't taste it.

Jag har besökt min vän Maja i Rättvik. I området har de en årlig höstmarknad där man kan köpa godis, mat, kläder och så mycket mer. Vi gick runt där och köpte några saker. Det var en indisk matvagn där så jag var tvungen att äta från den. Jag kan inte jämföra men det var ganska bra ändå.
Sista gången jag träffade Maja var i februari så vi hade en hel del saker att prata om. Vi gjorde den mest utsökta lasagnen med spenat och lax. Jag är avundsjuk åt er för att ni inte kunde smaka.

Anna helped me to get some nice stuff for my apartment this Thursday. Feels more like a home now. My mum, Simon and his girlfriend Evelina were waiting for us to have dinner so we met them on a restaurant when we had finished everything. I'm very proud over myself because I have not been driving a car for ages and now I had to drive in the city all day. And no I didn't crash my car or anything around me.

Anna hjälpte mig att inreda min lägenhet på torsdagen. Känns lite mer som ett hem nu. Min mamma, Simon och hans flickvän Evelina väntade på oss för vi skulle äta middag. Vi mötte dem på en restaurang när vi var klara med allt. Jag är väldigt stolt över mig själv eftersom att jag inte har kört en bil på länge och nu blev jag tvungen att köra i staden hela den dagen. Och nej, jag kraschade inte min bil eller något runt omkring mig.

A mix of eggs and carrots. Very good breakfast

Yes it's freezing cold. It doesn't matter how much clothes I'm wearing. Now I borrowed Maja's jacket and everything (and the winter haven't begun yet...)

Likes

Comments

I've accomplished some things these last couple of weeks since I've come to Sweden. I spent the first two weeks at my parents house, hanged out with them, had my 20th birthday (two months later than it should be) and been trying to meet as many friends and people from my family. Now I'm back in my apartment in Uppsala and I'm working on the hospital. I don't know my plans for the future but I have some things on my mind.

Up next this week: celebrate my mothers birthday, go with my friends on a trip and visit my friend Maja in Rättvik for a few days. Pretty good 🙌🏽

Ps. It's sooo much more expensive to live here if you don't get money from working.. Didn't think of it much in India and Kenya but now.. I'm lucky I got a job so fast.

Jag har åstadkommit en hel del saker de senaste veckorna efter att jag har kommit tillbaka till Sverige. Jag tillbringade de första två veckorna hos mina föräldrar. Umgicks med dem, firade min 20 års dag (två månader senare än den borde vara) och så har jag försökt att träffa så många vänner och andra från min familj. Nu är jag tillbaka i min lägenhet i Uppsala och jag jobbar på sjukhuset. Jag vet inte mina planer för framtiden, men jag har lite olika tankar.

Härnäst denna vecka: fira min mors födelsedag, åka med mina vänner på en road trip och besöka min vän Maja i Rättvik i ett par dagar. Ganska bra 🙌🏽

Ps. Det är sååå mycket dyrare att bo här om du inte får lön .. Har inte tänkt på det i Indien och Kenya, men nu .. Jag är glad att jag fick ett jobb så snabbt.

from my "birthday"

the two last pictures is from Uppsala

Likes

Comments

I've been home for over a week now and I'm already crawling up the walls because I have nothing to do. I'm trying to relax for just a moment but it doesn't work. So do I have any plans? Of course. Maybe to many plans. I change my mind all the time. I want to start study in the beginning of January but it's quite complicated to get into that education so I need all the luck I can get. Buuut it starts in January. I need to do something before that. Maybe work for a while. I don't know. I just know that I can't continue like this.

Me and my sister, Anna are going to travel to Kenya in the end of November for three weeks. Visit my family, go on safari and lay on the beach. So my adventure is not finished yet💃🏽

Jag har varit hemma i över en vecka nu och jag kryper redan uppför väggarna eftersom jag inte har någonting att göra. Jag försöker att bara koppla av ett tag, men det fungerar inte. Så har jag några planer? Självklart. Kanske för många planer. Jag ändrar mig hela tiden. Jag vill börja studera i början av januari, men det är ganska komplicerat att komma in på utbildningen så jag behöver all tur jag kan få. Meeen det börjar i januari. Jag måste göra något innan dess. Kanske jobba ett tag. Jag vet inte. Jag vet bara att jag inte kan fortsätta så här.

Jag och min syster, Anna kommer att resa till Kenya i slutet av november för tre veckor. Besöka min familj , åka på safari och slappa på stranden, så mitt äventyr är inte över ännu💃🏽

Likes

Comments

I spent my last day to visit the project, say goodbye to Mya and her host family and the most important thing, celebrate Clarence birthday and spend the last few hours with my family in Kenya. It was really hard to leave them even if I wanted to go home to Sweden. Had a good talk with my host father before I left to my flight. Felt relieved that we had the opportunity to talk about everything before I left. I'm planning to go back soon again with my sister Anna because I didn't have time to travel now. So I hope that's gonna happen. It has to.

When I came to the airport in Sweden and had picked my baggage I walked to the exit with a blurry sight because of my tears. I was so excited to meet my parents again and on top of that Simon waited at the exit to! Was to good to be true. When we reached my parents home I walked into my room and my best friends (sisters, the two who means the most) were hiding in my room. Was so chocked and happy!

Jag tillbringade min sista dag med att besöka projektet, säga hejdå till Mya och hennes värdfamilj och det viktigaste, fira Clarence födelsedag och spendera de sista timmarna med min familj i Kenya. Det var verkligen svårt att lämna dem, även om jag ville åka hem till Sverige. Hade ett bra samtal med min värd pappa innan jag gick in till flygplatsen. Kände mig lättad över att vi hade möjlighet att prata om allt innan jag åkte. Jag planerar att åka tillbaka snart igen med min syster Anna eftersom jag inte hade tid att resa nu. Så jag hoppas det blir av. Det måste bli av.

När jag kom till flygplatsen i Sverige och hade tagit mitt bagage, gick jag mot utgången med en suddig syn på grund av mina tårar. Jag var så glad över att träffa mina föräldrar igen och inte nog med det. Simon väntade vid utgången också! Var för bra för att vara sant. När vi kommit hem till my parentos gick jag in på mitt rum och mina bästa vänner ( systrar, de två som betyder mest ) gömde sig där. Var så chockad och glad!

Joy felt asleep in my arms and I was so close to tears because I didn't want to leave her

Clarence birthday

Last picture with my host dad for this time

I've missed to eat salmon to much

Likes

Comments

This was a really really hard decision to take but I've made up my mind. If the flight is on time I'll arrive to Stockholm Wednesday, 7th of September at 12.45 pm. It's not easy to leave the family and the project but I need to do what I feel is right. What I hope is right in this moment. Mya is also leaving this week.

From one thing to another. Mya called me today suddenly and told me I should follow to a wedding and I was thinking "why not?". Said and done, half a hour later I were in Myas home to change to a dress and so on. Was really fun to experience a Kenyan wedding before I go.

Detta var en riktigt riktigt svårt beslut att ta men tillslut bestämde jag mig. Om flyget kommer som beräknat så är jag i Stockholm på onsdag den 7 september kl 12.45. Det är inte lätt att lämna familjen och projektet men jag måste göra vad jag känner är rätt. Vad jag hoppas är rätt i detta ögonblick. Mya åker också hem denna vecka.

Från en sak till en annan. Mya ringde mig plötsligt idag och sa att jag skulle följa med på ett bröllop och jag tänkte " varför inte ? ". Sagt och gjort , en halv timme senare var jag i Myas hem och bytte om till en klänning och så vidare. Var verkligen kul att uppleva ett kenyansk bröllop innan jag åker.

Helen (Myas host mom) and Mya

Likes

Comments

My head haven't really been resting for a few days now. I have had so hard to know what to do. I'm to insecure about everything. How everyone actually likes me. I need to stop thinking about that. If they don't like me for who I am I can't really do something about it. But I'm so glad that Mya has come here to my street and my project. That makes everything so much easier I can tell.

I've had a cough from hell and haven't been able to sleep good for three days now. I stayed home from work today and my mom (Beatrice) have made me some mix of a LOT of garlic, lemons, ginger and honey. I feel bad about for children if I go to work tomorrow because my breath will not be the best. I really hope it works though.

Mina tankar har gått på högvarv några dagar nu. Jag har haft så svårt att veta vad jag ska göra/bete mig. Jag är osäker hur allt är. Hur alla faktiskt gillar mig. Jag måste sluta tänka på det. Om de inte gillar mig för den jag är jag kan inte riktigt göra något åt ​​det. Men jag är så glad att Mya har kommit hit och bor i samma område och jobbar på mitt projekt. Det gör allt så mycket enklare.

Jag har haft en hosta från helvetet och har inte kunnat sova bra i tre dagar nu. Jag stannade hemma från jobbet idag och min mamma ( Beatrice ) har gjort mig någon blandning av massa vitlök , citroner , ingefära och honung. Jag tycker synd om barnen om jag går till jobbet i morgon för min andedräkt är nog inte den bästa. Jag hoppas verkligen att det fungerar ändå.

The special mix

My familia

  • Kenya

Likes

Comments