I can't believe I've been here for one month already!? I tried to surf this Sunday. I actually stood on my knees for the first time! I was so excited. The next wave didn't go as planned though. The front of the board "went down" so I flipped over and was spinning around. I didn't know what was up or down. It was quite scary though it feels good to have Kane with me when I surf because he knows the water way better than me. Hopefully me and Brooke will go for a thing over the weekend but I will tell you more about that later!

I couldn't have chosen a better family and I'm so happy they accepted me to come here. They are really fun to hang out with and easy to talk to. It's so exciting to see Viivi grow up. She is just so adorable that little kid!

Hur sjukt är det inte att jag redan har varit här i en månad!? Jag provade att surfa i söndags igen. Första vågen jag surfade på lyckades jag att stå på knäna vilket var helt fantastiskt! Andra gången gick det inte som en dans på rosor dock. Brädans framdel åkte nämligen neråt vilket gjorde att jag flippades över och rullade runt hit och dit som i en torktumlare.. Händelsen var rätt läskig men jag känner mig däremot tryggare att ha Kane vid min sida då han har lite mer vattenvana än mig. Brooke och jag ska förhoppningsvis åka iväg på en grej i helgen så berättar mer sen isåfall!

Är verkligen så glad att jag fann denna familj och att de tog emot mig. Kunde inte ha blivit mycket bättre. De är bara så lättsamma och roliga att umgås med. Dessutom är det verkligen så spännande att se Viivi utvecklas. Sådan underbar liten tjej!

I became a chair for her all of a sudden.

Brooke turned 22 today so we celebrated her both during the day and then we met again in the evening for some drinks. Caro and I bought her an ukulele as a gift because she is an amazing singer. We really want to hear her and she has no choice now🙌🏽

Brooke fyllde 22 år idag. Vi firade henne både på dagen och senare på kvällen med några drinkar. Caro och jag köpte en ukulele i present i baktanke att få höra henne sjunga🙌🏽

Likes

Comments

I've been free for four days now. I've most spent time with my host family, Brooke and Caro. There is so much to see and do in Sydney, I don't even know what to start to do. My friends and I have talked about everything we want to do, and it is a lot! This weekend I've been to Darling harbour. Usually they have fireworks every Saturday but this time when we sat there and waited for it to begin, it was canceled. It didn't matter so much for me but still.

On Monday morning I ate this really good breakfast. Just a wrap with a fried egg and some spinach leaf and basilica. Besides that I ate some fruit. Around 9.30 I took the bus to meet Brooke and Caro. We had decided to do a 10 km walk from spit bridge to Manly. It was so beautiful and a bit sweaty too I can tell. But so worth it! We came to Manly around lunchtime and Anna picked me up to help me to buy some soccer shoes.

Anna plays soccer so she asked me to join her to her training. It's been over 5 years since I've played in a team but it really brings back old memories. We ate a delicious pasta and pesto dinner before with some sun dried tomatoes, feta cheese and other things. I ate way to much I can tell. Especially when you are supposed to run afterwards.

Jag har varit ledig i fyra dagar nu så tiden har tillbringats med min värdfamilj, Brooke och Caro. Det finns så mycket att se och göra i Sydney! Jag vet inte ens vart man ska börja. Jag och mitt lilla gäng har pratat om allt vi vill göra, och det är en hel del! I helgen har jag varit till Darling harbour. Vanligtvis har de fyrverkerier varje lördag men inte denna lördag inte. När vi satt där och väntade på att det skulle börja så kom några vakter och sa att det var inställt. Typiskt.. Det spelade inte så stor roll för mig men ändå.

På måndag morgon åt jag en frukost som heter duga, en wrap med ett stekt ägg och lite blad spenat och basilika. Förutom det åt jag lite frukt. Omkring kl 9.30 tog jag bussen för att träffa Brooke och Caro. Vi hade bestämt oss för att gå en 10 km promenad från spit bridge till Manly. Det var så vackert och rättså svettigt sådär. Men verkligen värt det! Vi kom till Manly runt lunchtid så Anna hämtade upp mig för att hjälpa mig att köpa fotbollsskor.

Anna spelar fotboll själv så hon frågade om jag ville följa med henne på träningen. Det har gått över 5 år sedan jag har spelat i ett lag så det kom tillbaka gamla minnen när jag stod där med fotbollsskorna och benskydden på.

Vi åt en utsökt middag innan träningen som bestod av pasta och pesto med lite soltorkade tomater, fetaost och andra göttiga grejer. Jag åt alldeles för mycket kan jag säga. Speciellt när jag skulle springa efteråt.

Saturday and Sunday has been so hot! Luckily there is so many good beaches around here so if I stayed there it was a nice breeze who kept the worst heat away. We went to Manly one day to just lay on the beach and hang out. This is from Ground zero, a cafe I can recommend if you go to Manly.

På lördagen och söndagen var det dags för en värmebölja. Lyckligtvis finns det så många bra stränder i området så om jag höll mig där fanns det en trevlig bris som höll undan den värsta värmen. Vi begav oss till Manly en av dagarna för att vara på stranden och bara hänga. Bilden är från Ground zero, ett café jag kan rekommendera.

Caro and I

Brooke and I

Likes

Comments

Two weeks has almost passed and I'm enjoying every second of it! I tried to surf again with Kane (my host dad) and this time I actually laid on the board and "surfed" with the wave. It was amazing! I can't wait to learn to stand up too.

I'm taking care of Viivi from 7am-5pm, Tuesday to Friday. It has been really fun and only after two days she tried to make the same movements as me when I sang her a song. We have just been to the park, eating and playing.

I've met a few other au pairs this week that is really fun people. One girl is Carolin,from Germany, Anna from France and Brooke from Canada. It was also two other girls that I've met once so will see if I meet them again👍🏽

Två veckor har nästan gått och jag njuter för fulla muggar! Jag försökte att surfa igen med Kane (min värd pappa) och den här gången låg jag faktiskt på brädan och "surfade" med vågen. Det var fantastiskt! Jag kan inte vänta tills jag lärt mig att stå upp.

Jag tar hand om Viivi från 07:00-17:00, tisdag till fredag. Det har varit riktigt roligt och bara på två dagar började hon att försöka göra samma rörelser som mig när jag sjöng "imse vimse spindel" för henne. Vi har mest varit till parken, ätit och lekt.

Jag har träffat några andra volontärer som verkar vara rätt schysta. En tjej heter Carolin och är från Tyskland, Anna från Frankrike och Brooke från Kanada. Det var också två andra tjejer som jag har träffat en gång så får se om jag träffar dem igen👍🏽

Me and Viivi are hanging out in the park at Dee Why beach quite much and goes for walks.

They have this food market during the weekends at Manly so the first time I met Brooke, Anna and the other two girls was this night. We went out for a couple of drinks at some bar.

På helgerna har de en mat marknad i Manly som jag åkte till i fredags. Det var första gången jag träffade Brooke, Anna och de två andra tjejerna. Vi gick även till en bar för att ta några drinkar och ha det gött.

Caro and I decided to go to Bondi Beach to see a Disney movie called Moana at their outdoor cinema. When we were on our way home in the middle of the night we waited at the bus where the other guy was weirder than the other. I think the most of them had taken drugs so I was glad I wasn't alone there.

Jag och Caro bestämde oss för att åka till Bondi beach för att en Disney film som heter Moana. Vi kollade då på en utomhusbio bredvid stranden som var helt fantastisk. När vi sedan skulle ta nattbussen tillbaka till Dee Why var vi omringade av killar vid bussbåset där den ena var konstigare än den andra. Jag och Caro misstänkte att de flesta var påverkade av både alkohol och droger så jag var tacksam över att inte behöva stå där själv.

I met Brooke and Anna at Dee Why beach to just relax and enjoy the nice weather. Tomorrow starts a new week with Viivi and then I'll be free from Friday to Monday so I need to figure out something to do.

Likes

Comments

I've been here now for 3-4 days and so far I've done a effort to surf (that means that I laid on the board, tried to paddle when wave after wave came, got water in my mouth/nose and a bruise), I also walked to a bank and telephone shop to get a sim card and bank account. It was really inspiring to see all the surfers and one thing is for sure: before I leave Australia I want to be one of them who actually stands on the board too.

So what else?

Australia has there national day the 26th of January so Julia (the other au pair who stayed here before me) took me to Manly Beach to meet her friends. All of them are from Finland. We sat next to the beach and ate some Mexican take away food. It was really fun to meet Julia before she left to her new family higher up in Australia.

Viivi has been sick for a few days now but finally she is getting better. It's so sad to see a little kid go through pain and you can't really do anything to make it better. Right now I'm just trying to spend time with the family to get to know them better. So far so good! :)

Me and Anna (my host mom) has done some workout this morning. It was a challenge I can tell but defently worth it. I think we are heading to the beach later to go for a swim with Viivi. We have a 10 minutes walk down to the beach so that's quite nice.

Jag har varit här i 3-4 dagar nu och hittills har jag försökt att surfa (det betyder att jag låg ner på brädan i ett försök att paddla när våg efter våg kom, få vatten i munnen/näsan och ett blåmärke) jag gick också till en bank och telefon butik för att få ett SIM-kort och bankkonto. Det var verkligen inspirerande att se alla surfare och en sak är säker: innan jag lämnar Australien vill jag vara en av dem som faktiskt står på brädan också.

Så vad mer?

Australien har deras national dag den 26:e januari så Julia (den andra au pairen som bodde här före mig) tog med mig till Manly Beach för att träffa sina vänner. De är alla från Finland. Vi satt bredvid stranden och åt mexikansk take away. Det var verkligen roligt att träffa Julia innan hon åkte till sin nya familj högre upp i Australien.

Viivi har varit sjuk i ett par dagar men nu börjar hon blir bättre. Det är så sorgligt att se ett litet barn ha en sådan smärta och inte riktigt kunna göra något för att göra det bättre. Just nu försöker jag bara att tillbringa tid med familjen för att lära känna dem bättre. Än så länge är allt bra! :)

Jag och Anna (min värd mamma) har gjort ett träningspass i morse. Det var en utmaning kan jag säga men helt klart värt det. Jag tror att vi är på väg till stranden senare för att bada med Viivi. Vi har en 10 minuters promenad ner till stranden så det är helt okej.

I took care of her alone for a while when Anna left Julia at the airport. It felt good to start with a few hours to see that everything went well. Viivi has learnt how to walk recently and it's really exciting that I'm gonna see her grow and learn new things. She accepted me really fast which is so much easier.

Jag tog hand om henne ensam ett tag när Anna lämnade Julia på flygplatsen. Det kändes bra att börja med några timmar för att se att allt gick bra. Viivi har nyligen lärts sig att gå och det kommer bli spännande att se henne växa och lära sig nya saker. Hon accepterade mig verkligen snabb vilket gör allt enklare.

Julia and I on Manly Beach

Likes

Comments

I arrived to the apartment at midnight where my au pair family is. Kane, Viivis dad picked me up at the airport. Because of my successful plan to stay awake the most of the time during the flight I slept like a baby when I came here. The au pair that was here before me is staying here until Friday so she is getting a looot of question. I feel sorry for that girl haha.

My room looks nice, the weather is nothing to complain about either so the question is: how will I be as a au pair/"mom" this 5-6 months I have here. Time will tell.

Jag kom till lägenheten där min au pair familj bor runt midnatt. Kane, Viivis pappa plockade upp mig på flygplatsen. Jag sov som en gud eftersom jag var så smart att jag höll mig vaken under den mesta delen av flygningen. Au pairen som var här före mig stannar här till fredagen ​​så hon får rätt så jättemycket frågor. Jag tycker synd om henne haha.

Mitt rum är bra, vädret är inget att klaga på heller så frågan är: hur kommer jag vara som en au pair / "mamma" dessa 5-6 månader jag har här. Tiden får avgöra.

Don't ask me what my dad is doing..

My new room. I also have my own bathroom.

Likes

Comments

Förra veckan sa jag hejdå till Simon och Evelina och imorgon är det min tur att stå på Arlanda och gå genom gaten. Australien. Landet så många människor åker till för att backpacka och resa. Kängurur, ormar, spindlar och surfing. Det är vad du hör, men jag vet att det är så mycket mer. Och jag vet att jag kommer att försöka undvika djuren på "s" så mycket som möjligt!
Om allt går som planerat så anländer jag till Australien den 24:e klockan 22:30 deras tid. Jag är ganska nervös faktiskt. Jag var mer lugn med allt förra året när jag tog flyget till Indien. Önska mig all lycka nu så uppdaterar jag er från en annan kontinent✌🏽

Last week I said goodbye to Simon and Evelina and tomorrow it's my turn. Australia. The country so many people travels to for backpacking. Kangaroos, snakes, spiders and surfing. That's what you hear but I know it's so much more. And I know I will try to avoid the animals on "s" as much as possible!

If everything goes as planned I will arrive to Australia the 24th at 10.30 pm their time. I'm quite nervous actually. I was more cool with everything last year when I took a flight to India.
Wish me luck and I'll update you on another continent ✌🏽

Taco 🌮 dinner with my wonderful friends

Skiing time in my parents hood. It may look like I was in a good mood but actually I was quite pissed of the whole time but the tea saved the situation there.

Åkte skidor hos mor och far. Det kanske ser ut som om jag var glad men var faktiskt rätt sur hela tiden förutom när jag fick teet.

Maja knew that I missed Indian food so she took me to a restaurant with really good food. She knows me to well

See you Simon and Evelina 🙌🏽

Likes

Comments

We have now ended 2016. I spend the evening with one of my closest friends, Viktoria. We ate on this really good restaurant called Grill in Stockholm and stayed at Freys hotel. If you are going to the capital city here you should definitely stay in that hotel 🙌🏽

It's now 14 days left until my brother Simon and his girlfriend Evelina takes the flight to New Zealand AND it's 22 days left before I go to Australia!! It's really hard to understand that I'll leave Sweden again so soon but also quite exciting. One year ago I prepared myself for leaving to India and now I'm soon going to another continent. I could never imagine that it would end up like this. I love Sweden but something is telling me not to be here right now.

Vi har nu avslutat år 2016. Jag tillbringade kvällen med en av mina närmsta vänner, Viktoria. Vi åt på en riktigt bra restaurang som heter Grill i Stockholm. Hela fyra rätter. Hotellet vi bodde på heter Freys. Jag rekommenderar verkligen att bo där och äta deras ljuvliga hotellfrukost🙌🏽

Det är nu 14 dagar kvar tills min bror, Simon och hans flickvän Evelina tar flyget till Nya Zeeland OCH det är 22 dagar kvar innan jag åker till Australien!! Det är verkligen svårt att förstå att jag lämnar Sverige igen så snart, men också ganska spännande. För ett år sedan förberedde jag mig för att dra min kos till Indien och nu är jag snart påväg till en annan kontinent. Jag kunde aldrig föreställa mig att det skulle sluta så här. Jag älskar Sverige men något säger mig att jag inte bör vara här just nu.

A dinner with my friends on a tapas restaurant called Iberico in Uppsala. Really good food but quite expensive for tapas.

Pictures from New Year's Eve in Stockholm.

Likes

Comments

We went to Gili Air after Ubud. A small island, 1 and a half hour with fast boat from Bali. It was amazing there. The best thing is that it doesn't exist cars or anything else so the locals use horses and bicycles. The moment we arrived I got so calm and we found a restaurant/bar called Mowie's that became our favorite place to eat and drink. You have to go there if you ever go to Bali.

Another thing that needs to be mentioned is that Balinese people are so friendly. I really love this place and the locals. The sad part is that it is quite much garbage on the streets and on the beach that make the beautiful nature disappear in that.

Vi åkte till Gili Air efter att ha varit i Ubud. En liten ö, en och en halv timme med snabb båt från Bali. Det var fantastiskt där. Det bästa är att det inte finns bilar eller något annat så lokalbefolkningen använder hästar och cyklar. Det ögonblick som vi kom fram kände jag som ett lugn och vi hittade en restaurang / bar som heter Mowies. Detta blev vår favorit plats att äta och dricka på. Du måste gå dit om du någonsin åker till Bali.

En annan sak som måste nämnas är att balinesiska människor är så vänliga. Jag älskar verkligen det här stället och lokalbefolkningen. Det sorgliga är att det är ganska mycket skräp på gatorna och på stranden som gör att den vackra naturen försvinna i det.

The first time I burnt myself completely in Lovina I got so dehydrated and so on that I almost passed out. When we had the cooking class I could feel how I got nauseous very quick so I thought that I've got food poisoning. When I was about to go to the washroom I felt how everything started to feel weird in my head and a woman with a small baby asked me how I was feeling. After that I had to sit down and my hearing almost disappeared completely when she and her husband sat beside me. It was really scary. So I draw a bit of attention to me and some action in the cooking class✌🏽️
This picture is from Gili Air though and I didn't burn myself as much but still. Not good.

Första gången jag brände mig helt i Lovina var jag så uttorkad och så vidare att jag nästan svimmade. När vi hade matlagningskurs kände jag hur jag blev illamående mycket snabbt så jag tänkte att det var matförgiftning på g. När jag var på väg att gå på toaletten så kände jag hur allting började snurra i mitt huvud och en kvinna med en litet spädbarn frågade mig hur jag mådde. Därefter blev jag tvungen att sitta ner och min hörsel försvann nästan helt när hon och hennes man satt bredvid mig. Det var verkligen läskigt. Så jag bidrog med lite uppmärksamhet och action i matlagningskursen✌🏽️ Bilden är däremot från Gili Air då jag också hade bränt mig men inte i alls samma grad.

Mowie's

Likes

Comments

So there has been some changes in my planned trip to Kenya with Anna because of some circumstances. We were about to take a flight the 23rd to Kenya but ended up to go to Bali instead the 24th. We had to cancel everything in Kenya witch was really sad but I can go there another time.

Here is some pictures so far from the trip:

På grund av olika anledningar blev det lite förändringar i min planerade resa till Kenya med Anna. Vi var på väg att ta flyget till Kenya den 23:e men vi slutade med att åka till Bali istället den 24:e. Vi var tvungna att avboka allt i Kenya och tänka om.

Här är vi nu i Bali och har det gött. Bilderna får visa.

We stayed in Lovina for a few days at a hotel that was more for couples and honeymoon trips but we had it so good there 🙌🏽 We took a cooking class there, burned our bodies completely, saw dolphins and some beautiful waterfalls.

Next stop was Ubud. A bit more crowded and quite much rain. Of course it didn't stop us! We did rafting and went cycling. Or we mostly went downhill so was not so much of that. It was beautiful though and we were able to taste many different kind of coffee and tea. Delicious!

I will write about the next two stops later ✌🏽️

  • Bali

Likes

Comments

As I've mentioned earlier I'll go back to Kenya for three weeks with my sister. I'm so excited to meet my host family again and their newborn son! I've missed them very much but we'll see each other again in about a week🙌🏽 I'm really curious what they will name the little boy. If it's possible, I'll visit my project where I worked, see how the little ones have grown in just two months.

My blog have been on hold and that's because it doesn't happen so much in Uppsala. The snow has arrived and I'm freezing the most of the time. But now when I'm about to travel again my blog will get more updated too. So on the 23de it will be a new adventure that's waiting.

Som jag nämnt tidigare ska jag åka tillbaka till Kenya i tre veckor med min syster. Jag är så glad över att jag ska få träffa min värdfamilj igen och deras nyfödda son! Jag har saknat dem så mycket men nu ska vi träffas igen om ca en vecka🙌🏽 Jag är riktigt nyfiken på vad de kommer ge lillpojken för namn. Jag ska också försöka besöka mitt projekt där jag arbetade och se hur de små har vuxit på bara två månader.

Min blogg har varit ouppdaterad ett tag och det beror på att det inte händer så mycket i Uppsala. Snön har kommit och jag fryser mest hela tiden. Men nu är resandet igång igen och så även bloggen. Så den 23:e bär jag iväg igen.

Me and my brothers girlfriend, Evelina decided to build a small hut in my parents garden

A 2 kilometers walk in Uppsala that they arranged with lights

The newborn son Beatrice send me a picture on. To cute😍

Likes

Comments