Header

Blev färdig med Gimmlis halsband igår. Lite lättare att jobba med modellen på plats så storleken blir rätt. En stor hund kräver rätt paracord, blev en enkel cobra knytning som kärna som jag fortsatte att göra till en dubbel cobra. Blir starkt och bra och håller för det mesta.
Har fortfarande inte gjort mina två koppel som jag pratat om vitt och brett. Men ska ta tag i det den här veckan (hoppas jag )

//

Was completed with Gimmlis necklace yesterday. A little easier to work with the model in place to get the correct size . A large dog needs the right paracord , became a simple cobra tying the core that I continued to do a double cobra . Becomes strong and good and are useful most of the time .

Still have not done my two leashes that I talked about far and wide. But should grab it this week (I hope)


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments