Under 1800-talet förändrades medielandskapet i grunden dåkopplingen mellan tiden och rummet skiljdes åt. Telegrafen skapadekommunikationsmöjligheter som tidigare uppfinningar och medier inte kunnat. Atttransport av information inte längre var kopplad till det fysiska rummet ochden fysiska transporten gav kommunikations- och informationsmöjligheterna en gigantiskknuff framåt. Trots att telegrafen i siginte var helt fullt funktionerande utan krävde äldre medier vid användning såhade den en extrem symbolisk betydelse för samhället. Den hade öppnat upp fören ny tid, den moderna tiden, där spridning av världsinformation var enmöjlighet. Det är i detta symboliska medium som idén om att 1800-talet som detmoderna mediesamhällets start har grott, sett från mitt perspektiv. Dettafenomen är enligt min mening också det mest intressanta såhär långt på dennadelkurs, nämligen att även om mediet i sig inte kan fungera utan ”stödhjul” såär det inte där tyngden i mediets betydelse ligger. Det är i tanken, i idén, isymboliken som mediets betydelse för samhället hamnar.

Desto djupare man gräver, desto mer finner man. Lite så kännerjag inför hela den här kursen. Jag hade inte särskilt mycket förväntningar påkursen och jag inser nu att verkligen inte hade koll på vad begreppet mediumverkligen innebar och på vilka sätt det kan tolkas. Kursen har öppnat mina ögonför alla de kommunikationsmedel vi idag använder oss av men också hur stor delav vårt samhälle som faktiskt bygger på våra kommunikationsmedier. Vetskapen omde i sin egna vardag är för mig den mest fascinerande delen. Hur allt ifrån deklassiska reklamskyltarna till hur ditt eget namn faktiskt kan ses som ettmedium med ett budskap till omvärlden.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments