Det centrala temat i boken är rasismen, dess framväxt och hur den senare formulerades som en vetenskap. Boken utgår i huvudsak från antisemitismen då Kramár anser att en hel del av det man ser i antisemitismen är applicerbart på alla olika former av rasism. Temat är både intressant och viktigt då vi inte får glömma vår historia, att läsa om temat kan även skapa en större förståelse för hur länge gamla värderingar kan leva kvar i vårt nutida samhälle. Det intressanta i ämnet handlar i huvudsak om den förståelsen, att söka förståelse för vad som hände under till exempel, och kanske även i huvudsak, andra världskriget är intressant. Framförallt om man har ett intresse för historia. 


Jag har tidigare skrivit ett arbete om socialdarwinismen som går att nära koppla till just rasismen. Därför är det här temat extra intressant för mig. På sidor som Nationalencyklopedin och Wikipedia kan man få en uppfattning om vad det innebär och lite bakgrund. Men när man nu läser en hel bok som behandlar just ideologierna bakom rasismen känns det som att man på något sätt kan få mer förståelse. Det går att förstå varför folk inte tyckte att det var konstigt med ett rasbiologiskt institut i Sverige och varför folk valde Hitler som sin ledare. Tankarna som förespråkades hade redan till viss del funnits i samhället i minst 100 år. 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

​Boken är uppdelad i två delar: "Rasismens rötter" och "Den moderna rasismen". Dessa två delar har flera underrubriker, bland annat finns i "Rasismens rötter" underrubriker som "Rasidén" och "Gobineau". Underrubrikerna har även de i vissa fall underrubriker. Språket är förhållandevis ledigt för att vara en faktabok. Det framgår dessutom tydliga subjektiva åsikter som författaren har. Detta syns till exempel på ett ställe i delen med underrubriken "Gobineau" där författaren skriver "Men det stora ungdomsverket, ​Essän om människorasernas ojämlikhet​, har tyvärr överlevt." Språket är alltså personligt, men det skiftar. Ibland skriver Kramár personligt och ibland är han väldigt saklig. Det blir alltså svårt att säga att språket i boken är på ett speciellt sätt då det ändras fram och tillbaka under bokens gång. 

Likes

Comments

Min bok har titeln "Rasismens ideologier från Gobineau till Hitler" och författaren heter Leo Kramár. De teman jag förväntar mig att boken kommer att behandla är rasismens framväxt och hur den utvecklades till en accepterad vetenskap. Jag valde den här boken då jag tror att jag kommer ha nytta av den i mitt gymnasiearbete. Gymnasiearbetet kommer att handla om beslutet att upprätta ett statligt rasbiologiskt institut i Sverige. Det känns som den här boken kan ge en bra bakgrund till ämnena rasism och rasbiologi.

Likes

Comments