Det jag skulle vilja diskutera med gruppen är uppfattningen om att människan lever i en inre verklighet. Att man genom projektioner och drömmar främst lever i en inre verklighet, och att denna verklighet kommer från det omedvetna - en ännu mer inre verklighet.

Det känns som att detta ämne skulle vara intressant att uppmärksamma.


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Det jag skulle vilja diskutera med gruppen kopplat till bokens tema är i huvudsak varför vi lär oss så lite om tankarna om rasbegreppet och rasbiologin. Det vore även intressant att diskutera varför vi inte lär oss om Sveriges del i det hela och hur den nordiska rasen var högst eftertraktad.

Likes

Comments

När jag läser boken aktualiseras mina tankar om rasbiologins och rashygienens negativa effekter på samhället under 1900-talet. Läsningen väcker även tankar och förståelse för hur det kunde bli som det blev under andra världskriget.. Läsningen ger en ökad förståelse för hur antisemitismen och rasismen kunde utvecklas så mycket under början av 1900-talet. Man får även en bra inblick i hur forskningen gällande rasbiologin gick till och hur den baserades på siffror utan värde.


Boken lyfter flera intressanta "forskare" och tänkare. Den lyfter även personer som Himmler som använde teorierna rent praktiskt. Även Hitler är en viktig person som nämns. Han är dock inte så mycket i fokus som man skulle kunna tro. Detta då det i huvudsak var hans "medhjälpare" som faktiskt skötte utförandet av rashygienen. Det mest intressanta i boken är hur rasismen och rashygienen användes i Tyskland. Detta då det är en viktig del av vår historia som vi egentligen inte får veta en hel del viktiga delar av. Det känns som vi missar en hel del av kunskapen genom att inte lära oss om rasbegreppet och rashygienen som var ytterst centrala i nazityskland.


Jag känner att boken har vidgat mina kunskaper om ämnet rasism i huvudsak. Jag har även fått bekräftat en del jag redan kände till om både rasism och rasbiologi.

Likes

Comments

Jag skulle vilja påstå att jag efter att ha läst denna bok nästan är mer konfunderad än jag var före angående människans psyke. De tankar som uppstår när jag läser denna bok är skilda och väldigt många. Dock har jag väldigt svårt att sätta ord på dem. Det är ett komplext ämne som diskuteras och jag kan inte direkt påstå att jag har så goda förkunskaper inom det.


Boken är helt klart tankeväckande och tar upp ett för mig helt nytt ämne - det är väldigt mycket som snurrar runt i huvudet. Är det omedvetna den äkta? Är det omedvetna samma sak som det medvetna? Subjektivitet eller objektivitet? Den inre eller yttre världen? Är människan och världen en gemensam gestalt som hör ihop?


Likes

Comments

Temat i boken hör man på titeln ; det omedvetna. Men om man ska utveckla detta begrepp är det centrala temat psykoanalys och människans undermedvetna samt omedvetna - psykologi. Det finns dock flera temata som diskuteras i boken. Exempel på dessa är illusion och verklighet, det inre och yttre, det psykiska och materiella. Författaren lyfter upp hur allting hänger ihop och vad som bör skiljas åt. För att vara helt ärlig är det aningen svårt att förstå.


Dessa temata blir intressant då författaren tar upp flertalet teorier kring varje del som tillsammans skapar en helhet. Boken innehåll är någonting som berör varje människa och därför kan det även anses vara viktig kunskap även för de som inte än besitter kunskaper om detta.

Likes

Comments

Boken är skriven utifrån en kunnig individs perspektiv. Det är tydligt att författaren vet vad han pratar om då komplicerade ord samt intressanta teorier tas upp i dennes författarskap. Källor och citering är vanligt förekommande vilket endast ökar trovärdigheten.


Det finns en tydlig struktur som följer genom hela boken. Innehållet är uppdelat på ett enkelt och effektivt sätt som gör det lätt för läsaren att ta till sig den skrivna texten. Det är en tydlig innehållsförteckning samt att boken är uppdelad i fyra delar. Varje del handlar om en specifik sak inom ämnet och i dessa delar finns det flertalet underrubriker. Boken är enkel att ta del av om läsaren enbart utgår från uppbyggnaden av den, men om du tar med innehållet i detta anseende är det helt klart svårare.


Språket som används är tydligt kopplat till den domän bokens handling tillhör, vilket är psykologi, och för att helt kunna först denna bok måste du enligt mig ha goda kunskaper inom detta område sedan tidigare. Språket är alltigenom formellt, med spår av subjektiva åsikter, och är enligt mig svårt att förstå sig på utan kunskaper om ämnet.

Likes

Comments

​När jag läser boken så får jag  känslan av att Svennis är en riktig karaktär som står för vad han tycker och tar ingen skit från någon. Jag gillar när han pratar om hur ett lagbygge skall gå till och att om lagets "stjärna" inte passar in i laget så får han sitta på bänken oavsett hur bra han är tills han anpassar sig eller så får han fortsätta sitta vid sidan av. Man blir också stolt när man som svensk medborgare läser om en såpass framgångsrik tränare som är från samma nationalitet som en själv. Han växte även upp i ett otroligt litet samhälle i Torsby vilket visar att du kan bli vad du vill oavsett vad du har för förutsättningar. 

Likes

Comments

​I min bok är det två teman som är centrala och det är fotboll samt kärleksaffärer. Inget av bokens teman är speciellt viktigt men båda två är däremot väldigt intressanta. Fotbollstemat är en självklarhet eftersom det är en självbiografi om en fotbollstränare och eftersom jag är fruktansvärt fotbollsintresserad så är allt med fotboll intressant för mig. Det är också intressant, som jag nämnde i ett tidigare inlägg att få följa en fotbollstränares tankar vilket är lite mer ovanligt jämfört med en fotbollsspelare. 


En självbiografi om en vanlig fotbollstränare med ett vanligt liv hade vart sådär kul att få läsa om och det är därför Svennis är så intressant då han delar med sig av privatlivet och om sina kärleksaffärer som är bokens andra tema. Svennis är otrogen mot sin fru Anki vilket givetvis inte är något roligt men sättet han är på gör honom så intressant. Han gör precis vad han vill och känner för utan att tänka på konsekvenser. I och med att jag själv spelar fotboll så kan jag relatera till Svennis kärlek gentemot sporten. Många som aldrig varit intresserade av fotboll undrar vad som kan vara så roligt med att springa runt och sparka på en boll men är man uppvuxen med det och verkligen gillar det så finns det ingenting bättre. 

Likes

Comments

​Boken "Svennis - Min historia" skrevs 2013 vilket innebär att den är relativt ny och därmed så innehåller den inga gamla svårförståeliga ord som böcker kan göra. Det flyter på bra när jag läser med undantag för när till exempel italienska fotbollsnamn nämns i boken. Svennis var som sagt en fotbollstränare och tillbringade många år i italienska klubbar vilket gör att han nämner många italienska kollegor och spelare. 


Bokens kapitellängd varierar mellan ungefär 10-15 sidor vilket jag anser är lagom. Jag är en person som gillar att läsa klart ett kapitel innan jag lägger ner boken för dagen och då går det relativt fort att läsa klart kapitlet ifall man känner att det börjar bli dags att avsluta. Boken är även skriven i förstapersonsperspektiv då man får följa Svennis tankar och allting beskrivs som att han pratar, Tillexempel när han säger " Jag tror inte det finns någon bild på mig med UEFA-cuppokalen där ute på Volksparkstadion i Hamburg". 


Boken är skriven i kronologisk ordning vilket är är en självklarhet för att boken skall bli framgångsrik då det annars hade blivit rörigt och svårt att hänga med. Man får följa alla hans tankar och handlingar genom hela fotbollskarriären och som läsare känner man verkligen att ingenting utelämnas då han stundtals är väldigt personlig. 

Likes

Comments

​​​​​

​Min bok heter "Svennis, min historia" och är alltså en självbiografi om just Svennis (Sven-Göran Eriksson) som var en känd fotbollstränare. Författaren till denna boken heter Stefan Lövgren och har fått allting berättat av Svennis​. Egentligen tror jag inte att det är något speciellt tema i boken mer än att det kommer handla om Svennis liv och hur hans karriär har sett ut. Anledningen till att jag valde just den här boken är givetvis för att jag är intresserad av fotboll men också för att se på fotbollen ur en tränares perspektiv. Min pappa har även läst boken och sa att den definitivt var läsvärd så valet av bok var inte speciellt svårt. 

Likes

Comments

Titeln på min bok är "Det omedvetna - en dröm om det äkta" och är skriven av Ted Shröder. Boken hör till den psykologiska genren och det jag förväntar mig av den är just nyvunnen kunskap om människans undermedvetna och dess påverkan på oss. Anledningen till att jag valde denna bok är att jag läser kursen psykologi 1 och kände att det kunde vara intressant läsning. Det kommer att bli tänkvärd läsning.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Det centrala temat i boken är rasismen, dess framväxt och hur den senare formulerades som en vetenskap. Boken utgår i huvudsak från antisemitismen då Kramár anser att en hel del av det man ser i antisemitismen är applicerbart på alla olika former av rasism. Temat är både intressant och viktigt då vi inte får glömma vår historia, att läsa om temat kan även skapa en större förståelse för hur länge gamla värderingar kan leva kvar i vårt nutida samhälle. Det intressanta i ämnet handlar i huvudsak om den förståelsen, att söka förståelse för vad som hände under till exempel, och kanske även i huvudsak, andra världskriget är intressant. Framförallt om man har ett intresse för historia. 


Jag har tidigare skrivit ett arbete om socialdarwinismen som går att nära koppla till just rasismen. Därför är det här temat extra intressant för mig. På sidor som Nationalencyklopedin och Wikipedia kan man få en uppfattning om vad det innebär och lite bakgrund. Men när man nu läser en hel bok som behandlar just ideologierna bakom rasismen känns det som att man på något sätt kan få mer förståelse. Det går att förstå varför folk inte tyckte att det var konstigt med ett rasbiologiskt institut i Sverige och varför folk valde Hitler som sin ledare. Tankarna som förespråkades hade redan till viss del funnits i samhället i minst 100 år. 

Likes

Comments

​Boken är uppdelad i två delar: "Rasismens rötter" och "Den moderna rasismen". Dessa två delar har flera underrubriker, bland annat finns i "Rasismens rötter" underrubriker som "Rasidén" och "Gobineau". Underrubrikerna har även de i vissa fall underrubriker. Språket är förhållandevis ledigt för att vara en faktabok. Det framgår dessutom tydliga subjektiva åsikter som författaren har. Detta syns till exempel på ett ställe i delen med underrubriken "Gobineau" där författaren skriver "Men det stora ungdomsverket, ​Essän om människorasernas ojämlikhet​, har tyvärr överlevt." Språket är alltså personligt, men det skiftar. Ibland skriver Kramár personligt och ibland är han väldigt saklig. Det blir alltså svårt att säga att språket i boken är på ett speciellt sätt då det ändras fram och tillbaka under bokens gång. 

Likes

Comments

Min bok har titeln "Rasismens ideologier från Gobineau till Hitler" och författaren heter Leo Kramár. De teman jag förväntar mig att boken kommer att behandla är rasismens framväxt och hur den utvecklades till en accepterad vetenskap. Jag valde den här boken då jag tror att jag kommer ha nytta av den i mitt gymnasiearbete. Gymnasiearbetet kommer att handla om beslutet att upprätta ett statligt rasbiologiskt institut i Sverige. Det känns som den här boken kan ge en bra bakgrund till ämnena rasism och rasbiologi.

Likes

Comments