Har nyligen läst i tidningen SOS Aktuellt om vad man inom Nordens välfärd har gjort för en undersökning gällande fosterbarn och deras uppfostran hos fosterföräldrar. 

Projektledaren Fredrik Hjulström har kommit fram i sin rapport att 60% av pojkarna och 43 % av flickorna inte har  fått inga, ofullständiga eller låga betyg från nian i grundskolan. Dessa siffror baserar sig på barn som har varit långtidsplacerade i fosterhem.  Flera av dessa barn har en stor risk för självmord eller försök till självmord. 

Risken för dessa barn är 10 gånger så hög att bli bidragsberoende och har även en stor risk för att de skall få alkohol- och drogmissbrukare. För att inte glömma bort kriminalitet, föräldraskap i tonåren och mycket låg utbildning. 

Efter att barnet fyllt 18 år så intresserar sig inte socialen eller fosterföräldrarna om dessa barn. De kastas ut. 

Socialen är den största boven i att fosterbarn far illa och inte långt efter så kommer Rädda Barnen, som i detta fall hade begärt denna föreläsare att berätta om detta. Men hur många kommer man att följa upp att får en bra uppväxt och att det skall gå bra för efter 18 års ålder? 

Svar: noll!

Att man isolerar fosterbarn från sina biologiska vårdnadshavare och i många fall inte ens berättat till fosterbarnet om dennes riktiga föräldrar gör att många av dessa barn får mentala och blir deprimerade då de kastas ut i världen och där fosterföräldrarna totalt struntar efter att de inte längre får betalt för att ta hand om fosterbarnet. 

Anser att socialchefen i Finström-Geta skall ta till sig av denna rapport, vilket hon knappast ens var på föreläsningen och se till att det blir bättre inom kommunen och att man verkligen även följer FN:s barnkonvention, vilket man i 99% av fallet inte gör. 

Paulina Eklund, jag hoppas verkligen att du tar åt dig! Du är en del till detta och blir det så att de fosterbarn som är under DIG blir kriminella eller tar livet av sig så skall du ha skulden för! 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments